Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


16 January
2013

Det stora bokkriget

[bloggar] 

F.d förste bibliotekaren och chefen för f.d Avdelningen för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek, Jan Szczepanski, tipsade om The Battle for the Books: Inside Google's Gambit to Create the World's Biggest Library av Jeff Roberts.

" Boken är väl värd pengarna" (min.pris 3 amerikanska dollar) skrev Jan S. , men tillade: "Jag misstänker dock tyvärr att bibliotek inte kan köpa in den."

Tillägget torde betyda, att bibliotek inte ges möjlighet skaffa sig e-böcker på samma sätt som enskilda bokläsare. Förlagen vill i stället (sedan länge) tvinga biblioteken att hyra (skaffa hyreslicenser till) de digitaliserade böckerna.

Nåväl, jag håller med om att Jeff Roberts reportage om Googles egna biblioteksplaner är t.o.m. värd priset för Kindle-versionen (som kostar 6,19 dollar; mera härom nedan).

Journalisten Jeff Roberts för berättelsen om Googles ambitiösa inskanningsprojekt och omvärldens reaktioner fram till årsskiftet 2012-2013 och lyckas därmed åtminstone vara högst aktuell om än inte särskilt originell. Författaren har i alla fall besökt universitetsbiblioteken i Stanford (invid Googles huvudkontor i Mountain View) , samt i Michigan och Harvard, och New York Public Library. Således har han talat om saken med en och annan bibliotekstjänsteman, vilket kanske trots allt är lite avvikande: när det gäller IT-bolagen brukar ju mediafolket nöja sig med att prata med (och om) dessas chefspersoner eller med finansanalytiker.

Som vanligt, när det är fråga om amerikanska journalister, ser också Jeff Roberts bara sin närmaste, läs nordamerikanska, omgivning. Han får med andra ord det stora bokkriget (syftar på bokens titel: The Battle for the Books) att te sig som en intern kamp mellan den humanistiska intelligentian på USA:s Östkust och datanördarna i Silicon Valley! Att den begynnande striden om vem som hädanefter ska äga vad vi läser eventuellt har några biverkningar i andra länder och världsdelar och att företaget Google faktiskt redan har hunnit bli något av en världsmakt skymtar visserligen ibland mellan raderna, men någon större förståelse av vad googlifieringen innebär på globalplanet bör den som köper och läser denna skrift ändå inte vänta sig. (Inte heller nämner Roberts det faktum att Google samarbetar med CIA kring projektet "recorded future" -- den inspelade framtiden -- trots att Googles digitala bibliotek uppenbarligen är av intresse även ur den synvinkeln.)

Roberts:

By early 2009, influential figures in the academic and literary world had begun to digest the implications of the proposed Google Books settlement, and they were worried. The settlement raised questions about Google's motives, and it also set off a number of emotional trip wires about knowledge in the digital age. Who will be the gatekeepers of our books -- libraries or companies? Who will determine the literary canons of the future -- people or computers?


Ordet 'gatekeepers' tarvar en kommentar. Klart är att biblioteken borde äga vad vi läser. Men detta betyder väl inte att bibliotekarierna ska agera portvakter? Nej, låt oss ta fasta på R. David Lankes definition (i "The Atlas of New Librarianship") av bibliotekarien som en 'facilitator', en tillrättaläggare!

Och frågan om människor eller datorer ska bestämma våra litterära kanoner (canones, dvs förebilder) är rent retorisk. Naturligtvis bör just människor -- som även kallas kritiker -- sköta om den saken!

Endast ludditer (maskinstormare), som inte har någon aning om datorer, inbillar sig att mjuk- och hårdvaror vore kapabla att sköta kritikerns -- eller, för den delen, bibliotekariens -- uppdrag.

A propos datorer kan jag ytterligare rapportera, att det varken lyckades mig att installera tredollarversionen av "The Battle for the Books" på min linuxdator eller, via Apples närbutik (ursäkta, menade nätbutik), på min Ipad. Efter att förgäves ha försökt köra Nook for PC från Barnes & Noble under Debian med hjälp av Windowsemulatorn Wine nödgades jag alltså öppna min digitala plånbok och inhandla den dyrare Kindleversionen via Amazon (f.ö. en firma som jag föraktar djupt efter vad de gjorde åt WikiLeaks).

Men, som sagt, det var det värt. Särskilt underhållande är sidorna om hur de stora IT-drakarna försöker få "rätten" på sin sida i sina försök att såra och skada sina rivaler. Hoppas att de lyckas ta kål på varandra! Bara de inte drar med sig biblioteken i fallet...

Riktiga bibliotekariers motto:

"With enough of us, around the world, we'll not just send a strong message opposing the privatization of knowledge -- we'll make it a thing of the past. Will you join us?" (Aaron Swartz)


Danska förlag lanserar lånesystem för e-böcker| Paradsidan | Vad borde då bibliotekarierna göra i stället för att "låna ut" e-böcker?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23