Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


03 February
2013

Om bibliotekariernas viktigaste kompetens år 2015

[bloggar] 

Det här kunde bli en viktig diskussion. Jag har studerat dr Olanders artikel om evidensbaserad bibliotekspraktik samt rapporten i "Bok og bibliotek" från seminariet "Nye blikk på bibliotekarens roller og praksis".

Idag besökte jag stadsbiblioteket. Igen. För hur mångte gången? En sak som gör att jag så gärna söker mig till bibliotek är personalen, jag menar dom jag träffar vid disken. Människor, som både försöker vara och verkligen kan vara till någon hjälp! Bibliotekariernas sociala kompetens och förmåga att kommunicera är inte bara försvarlig eller nöjaktig utan berömlig. (I en stor institution förekommer naturligvis undantag.)

Idag inskränkte sig min kommunikation med personalen visserligen till ett vänligt utbyte av blickar. Sedan hittade jag själv mina böcker bl a genom att söka i den elektroniska katalogen. Vilket leder mig in på frågan om personalens ICT-kompetens.

Ack, ICT-kompetensen är ett stort problem! Den kompetensen finns inte hos biblioteken. I stället har några storföretag så gott som lyckats monopolisera den. Dessa ICT-bolag har också byggt höga murar kring sina kompetensrevir i form av patent och copyrights som de svartsjukt bevakar och hemlighåller.

I vår strävan att förbättra bibliotekens (och bibliotekariernas) ICT-kompetens blir det blott alltför lätt så, att vi bara lyckas med att höja deras förmåga att konsumera bolagens ICT-produkter. Men först och främst borde vi fråga oss hur biblioteket skulle kunna bli bättre på att producera och styra själva ICT-teknologin.

Eftersom biblioteken inte är några affärskorporationer och bibliotekarierna inte är handelsmän borde de för sin del gå in för en fri och öppen ICT-kompetens. Då borde också den ICT-teknologi som biblioteken och bibliotekarierna väljer att arbeta med vara fri och öppen. Annars kunde de faktiskt lika gärna sluta tala om *sin* ICT-kompetens.

Efter dessa reflexioner kring bibliotekspersonalens goda sociala kvalifikationer och ICT-kompetensens stora strukturella problem skulle jag avslutningsvis vilja tillägga någonting om vad biblioteket (inklusive de som inte arbetar vid disken utan mera i bakgrunden) har åstadkommit.

Idag sökte jag -- och fann -- litteratur om människans evolution. Sällan har jag varit så nöjd, så tillfredsställd i mitt behov av att få läsa och lära mig, som när jag väl hemma igen tog fram och började läsa i de böcker jag lånade idag. Också detta beror på personalen och dess yrkeskompetens. För nog måste det ju också vara personalens förtjänst att jag hittade t.ex. Kerstin Ekmans bok "Herrarna i skogen" fastän jag på förhand inte hade en aning om att jag skulle komma att låna just den boken? Hur annars förklara att den stod där och väntade i rätt hylla och på rätt ställe i hyllan tillsammans med alla dom andra böckerna?


Vem ska äga vad vi läser?| Paradsidan | Att älska Apple är (eller kommer att vara) svårt
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23