Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


06 July
2006

Vem tar det globala ansvaret?

[grundlagar] 

Nairobi 6 juli 2006

Bland många viktiga frågor (problem) som vi har berört under bibliotekseminariet i Nairobi   framstår den om bevarandet (preservation) naagot ovaentat såsom den kanske mest angelägna. Ola Larsmos och Lars Ilshammars bok "404. resor i glömskans landskap" - som jag delvis har läst om under denna resa -  har också lett mig fram till denna slutsats:

Vi bör göra preservation/bevarande till det centrala temat på bibliotekskonferensen under World Social Forum  i Nairobi i januari 2007. Det är onekligen en annorlunda prioritering. Hur många tankar hinner våra världsförbättrare ägna åt bevarandet av vaara dagars digitaliserade information foer eftervaerlden?

För storkapitalisterna, som fortfarande styr vår värld, är  preservation likaledes en av  de besvärligare frågorna. Det är inte lönsamt att preservera, att bevara. Bevarandefrågan överskrider kapitalismens horisont.

Kapitalisten deltar företrädesvis i bevarandet såsom en mer eller mindre (ofta mindre) altruistisk välgörare. En Bill Gates är måhända beredd att anslå en del av de väldiga kapital han roffat åt sig  för bevarandeändamål. Men det kapitalistiska samhälle, som hyllar honom för hans välgärning, förbiser det skandalösa i att vi inte tar oss an bevarandefrågan gemensamt, som ett allmänt intresse, utan låter den bero av enskilda kapitalisters godtycke. Välgörenhet är när allt kommer omkring bara en godartad form av penningtvätt. Preservationen är inte  en fråga för stenrika filantroper. Vid övergången till informationssamhället blir den en global grundlagsfråga.

På Världssocialforum kan vi ta oss an frågan tillsammans, som ett gemensamt intresse. Vi kan stöda  UNESCOs strävanden, men samtidigt konstatera att UNESCO binds av neoliberalismens  gyllene tvångströja.

Regeringarna investerar astronomiska kapital i ett militärt "försvar", även kallat "kriget mot terrorismen",  som i första hand tjänar vår tids  imperialistiska supermakts, USAs ekonomiska och politiska intressen. Vår uppgift på Världsocialforum är att försöka stoppa dessa imperialistiska destruktivkrafter och att kämpa för alternativa investeringsändamål såsom bevarandet av informationen och utbyggnaden av det globala biblioteket, inklusive internet.  

Om (och endast om) bibliotekarierna och arkivarierna, i samarbete med  arkeologer, historiker, författare, journalister, ingenjörer m.fl.,  själva axlar det globala  ansvaret för preservationen,  kommer de att synliggöra regeringarnas och storkapitalisternas fundamentala ansvarslöshet.

Regeringarna representerar, när allt kommer omkring, endast enskilda nationer och privata affärsintressen. Det moderna biblioteket  och internet är däremot universella institutioner, som  representerar  hela mänsklighetens intresse.  

Herr Bush och herr Gates, ni är helt enkelt inte i stånd att lösa preservationens  problem.  Er tid går mot sin ände. Minnet av er kommer onekligen att bevaras  i mänsklighetens stora gemensamma bibliotek. Men vi kommer inte att sakna er.Konst - en ny form av vetenskap?| Paradsidan | Ovänliga babianer och vänliga bibliotekarier
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23