Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


24 October
2013

Håller Lovisa på att bibliotekiseras?

[grundlagar] 

Man skulle kunna tro att Lovisa, som så många städer, har ett eget bibliotek. Men nej, också här hos oss är det snarare biblioteket som har en egen stad.

Hur ska detta tolkas? Jo, det betyder att staden bibliotekiseras. Och i bibliotekiseringen ingår naturligvis även stadsdelen Pernå som, allvarligt talat, fortfarande ligger kvar på landet,

Vad är internet om inte bibliotekets slutliga seger? Filosofen Schopenhauer kallade biblioteket för mänsklighetens enda pålitliga minne. Ett yttre minne, borde han kanske ha tillagt. För det är trots allt en viss skillnad mellan vad vi som enskilda varelser lyckas hålla i minnet och vad som ryms och bevaras i biblioteket.

Datorisering, digitalisering, informationssamhälle, kalla det vad ni vill. Egentligen handlar det om bibliotekiseringen av hela världen.

Det här påståendet kunde bevisas med i siffror i stil med att så och så många miljarder människor, och motsvarande antal företag, regeringar, arméer, kärnkraftverk, för att inte tala om bibliotekarierna själva, redan har tagit internätet och läsplattorna i bruk.

Men vad alla vid här laget säkert begriper också utan statistik är att internet bara lägger ytterligare "bokhyllor" till biblioteket, visserligen denna gång i form av "hårddiskar".

Låt mig efter dessa inledande ord om bibliotekets traditionella och framtida roll i vår tillvaro ställa några aktuella frågor:


Kunde Lovisa satsa mindre pengar på att köpa mjukvara och informationstjänster utifrån och mer på egna krafter, fri software och bibliotek?


Ska vårt lokala informationssamhälles infrastruktur i framtiden (läs: det optiska fibernätet) ägas av ett par konkurrerande transnationella IT-jättar? Eller borde det fysiska telenätet vidareutvecklas som ett naturligt, lokalägt monopol i form av ett andelslag?


Borde biblioteket ha/få/ta mer makt i lokalsamhället och de traditionella makternas makt begränsas i motsvarande grad? Härtill kommer den orwellska frågan om vad vi kan göra för att öka vår informationssäkerhet efter WikiLeaks och Snowdens avslöjanden.


Det nuvarande lånebiblioteket behövs minsann, men bör det allmänna biblioteket också låna ut e-böcker?

Kom och delta i diskussionen i Lovisa stadsbibliotek tisdag 12 november kl 18 tillsammans med med bibliotekarien Jenny Olsson-Korsu, IT-experten och jordbrukaren Nisse Husberg, Gustaf Forsberg VD för LPO och undertecknad.

Mikael Böök

Isnäsbo, författare av boken "Biblioteksaktivisten. Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället". Artemisia edizioni 2013. Även utgiven elektroniskt under en Creative Commons licens på samma förlag, se www.edizioniartemisia.fi/wip.html

Östra Nyland 24.10.2013


Pierres nya filantropiska projekt| Paradsidan | Biblioteksmakt lokalt och globalt – salong i Stockholm
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23