Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


27 July
2006

Kriget mot terrorismen är ett bedrägeri

[911] 

Precisionsbombningen av FN-basen i Khiam var inget "grovt, tragiskt
misstag" (Björn Månsson, Hbl 27.7.07). utan en signal från Israels regering
att man inte vill se någon ytterligare militär FN-insats i Libanon. I
stället önskar Israels regering att NATO-trupper ska installera sig där.

Häri får Israels regering stöd av sin bundsförvant på andra sidan
Atlanten. Men USA önskar att andra ska sköta NATO-uppdraget i Libanon,
precis som man vill dra in sina militära allierade i Afghanistan.

Bushadministrationen och Olmerts regering ämnar slå ut de nuvarande
regimerna i Syrien och Iran och ersätta dem med regeringar som deltar i
"kriget mot terrorismen". Detta är vad Condoleezza Rice avser med
förutsättningar för en bestående fred i Mellanöstern. En NATO-styrka i
Libanon antas hjälpa USA att uppnå sina globala (och Israel sina
regionala) mål.

Men jag tror att en första förutsättning för fred är att vi avblåser
"kriget mot terrorismen". Detta "krig" måste äntligen avslöjas för vad det
är nämligen ett bedrägeri. Jag lånar denna definition av Storbritanniens
fd miljöminister Michael Meacher (The Guardian 6.9.2003).

I likhet med många andra anser Meacher, att "kriget mot terrorismen" var
planerat på förhand och att det som hände före, under och efter 11 sept
2001 ingick i planen. Bushadministrationen lyfte inte ett finger för att
förhindra skräckdåden. I vilken mån bidrog den själv till att att
genomföra dem?

Innan denna fråga kan besvaras gäller det emellertid att utreda vad som
egentligen hände 11.9.2001.

Den officiella versionen kodifierades senaste år i "The 9/11 Commission
Report" och NIST:s rapporter om orsakerna till att WTC1 och WTC2
kollapsade (se www.nist.gov).

Men därefter har kritikerna av den officiella versionen bara ökat i antal.
Bland dessa kritiker framstår David Ray Griffin som en av de
främsta forskarna och tänkarna. Låt oss få läsa ärliga recensioner av
Griffins böcker och uppsatser om 9/11 i dagstidningarna.

Enligt Steven E. Jones kan inte enbart flygplanskrascherna och bränderna
förklara att WTC-byggnaderna kollapsade med hastigheter nära det fria
fallets. Han anser att WTC-tornen sannolikt demolerades med termit.  Hans
åsikt delas av flera andra naturvetenskapsmän och ingenjörer. Dessa bygger
inte sin uppfattning på politiska eller religiösa övertygelser utan på
naturlagar och empiriska fakta.

Ifall de har rätt var Bushadministrationen antagligen inblandad i
attentaten.

Utom WTC1 och WTC2 kollapsade också ett tredje torn, dvs WTC7, som inte
rammades av något flygplan. Innan denna stålskyskrapa med sina 48 våningar
dalade rakt ned på marken observerade man endast obetydliga bränder i den.

Myndigheterna i USA har haft fem år på sig att förklara WTC7:s plötsliga
utplåning men det har de ännu inte gjort.  9/11-kommisionen förbigick WTC7
med tystnad och NIST har inte avgett någon rapport därom.

Jag tror mig inte veta hur allt detta hänger ihop. Vill ändå mana Björn
Månsson och andra journalister till eftertanke innan ni skriver: "metoden
är dock alltför grov för att förklaringen skulle kunna vara tänkbar" och
annat i den stilen.  Har ni läst den kända boken om Fursten? Tror ni att
supermaktens regering ryggar tillbaka för moraliska hänsyn? Våga först och
främst tänka "det otänkbara". Det är nämligen just det som håller på att
ske.


Ovänliga babianer och vänliga bibliotekarier| Paradsidan | Tiderna förändras och konspirationerna med dem
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23