Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


15 November
2013

Var ett globalt internet bara en vacker dröm?

[bloggar] 

Många av oss har gått omkring och hoppats på att internet ska bli globalt och i förlängningen bidra till att förena världens länder och folk. Men nu verkar sprickorna i vår värld återuppstå i nätet. Har internet hela tiden kanske bara varit ett led i en ekonomisk, politisk och militär strategi?
Nej. Vi ska inte spekulera. Fråga i stället vad vi människor ska göra av detta nya mellanmänskliga informationsnätverk och mer bestämt vilken roll bibliotekarierna ska spela.
Sarah Houghton ("Librarian in Black") har sagt: "We in libraries want geeks with the ethics and values for open information and freedom of access to be the ones in control of the world's data - in other words, us." (cit. enl. Findability.org) Jag delar hennes åsikt. Förvaltningen av datanätet är någonting som åligger "oss i biblioteken". (Kan någon föreslå ett svenskt ord för 'geek' :-)
Vad Google anser och gör i (och med) internet är också viktigt. Google vill antagligen helst av allt ha ett internet där företaget kan fortsätta med sin business. Det är därför Googles tjänstemän under ett senatsförhör i USA nyligen var upprörda och krävde reformer efter nyheterna om att NSA hade gjort intrång i kommunikationslänkar som används av Google och Yahoo Inc till att flytta stora mängder e-post och annan användarinformation mellan utländska serverfarmer. (Jfr. Google warns of 'splinter net' fallout from U.S. spying .)
Under andra världskriget allierade sig England med Sovjetunionen mot Hitlertyskland. I Snowdens tid bör vi på motsvarande sätt försöka liera oss med Google, men denna gång inte mot något enskilt land eller statsförbund utan mot hela det rådande politiska världssystemet, som hindrar internet från att bli vad det kunde vara.
Böcker, inte bomber.

Tillägg 19.11.: En version av ovanstående publicerades i dagens Hufvudstadsblad. I hbl-versionen översatte jag 'geeks' till 'intellektuella nördar'.


I Snowdens tid| Paradsidan | Se till att inte göra prostitutionen politiskt korrekt!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23