Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


11 December
2013

Se till att inte göra prostitutionen politiskt korrekt!

[Snea figurer] 

Förbud mot sexköp införs nu även i Frankrike, liksom tidigare i Sverige. Av skäl, som kanske kunde kallas "feministiska", hälsar undertecknad denna utveckling med tillfredsställelse. Hur stora böter man ska få, ja, huruvida detta överhuvudtaget är en fråga som kan eller bör regleras medelst lagstiftning, är visserligen värt att diskutera. Men utvecklingen i Sverige och Frankrike går i detta fall åt rätt håll. Det åligger i första hand männen att kontrollera sig själva. Och det är först och främst männen, inte kvinnorna, som bör kontrolleras.

I Tyskland försöker man gå i en annan riktning. Där har ju sedan ett drygt årtionde prostitution och bordeller "avkriminaliserats". Den nya tyska prostitutionslagen genomdrevs av socialdemokraterna och de gröna år 2002. Deras främsta argument var att "legaliseringen" i slutändan skulle hjälpa de kvinnor, som med eller mot sin vilja har prostituerat sig. Genom att betrakta "sexarbete" såsom bara ett av många yrken ville man göra dess utövare till vanliga skattebetalare, som visserligen måste acceptera sina skyldigheter gentemot samhället, men som i gengäld också skulle få sin fulla andel av de mänskliga rättigheter som ingår i grundlagarna.

Erfarenheterna av förbud mot sexköp (gäller i Sverige sedan 2005) versus legalisering (t ex i Tyskland) är motstridiga. Det är också nödvändigt att så är fallet. Det går inte att avskaffa prostitutionen genom lagstiftning. Vad vi kan och bör göra är att försöka minska på dess utbredning och omfattning, eftersom prostitution inte är en bra sak. För det första är prostitutionen ett väldigt socialt problem för hela världens kvinnor och barn. Det är inte kvinnorna och barnen själva som skapar detta problem utan det är männen. Följaktligen är det männen som bör kontrolleras och kontrollera sig. För det andra må var en och fråga sig själv: vill du att din dotter blir en "sexarbetare"? Ett jakande svar tyder på att det är något fel på den svarandes andliga utrustning.

I vissa tyska bordeller med enhetstaxa kan man idag få sig "ein Bier, eine Bratwurst und eine Frau". Men kvinnan är inte mätbar med samma mått som ölet och korven.

Som avslutning på detta ställningstagande vill jag varna både för religiös bokstavstrohet och marknadsfundamentalism. Se till att inte göra prostitutionen politiskt korrekt!

Publicerat under rubriken "Inte politiskt korrekt" som ett av "Läsarnas brev" i Hufvudstadsbladet 11.12.2013


Var ett globalt internet bara en vacker dröm?| Paradsidan | Nukleära utgångar och ingångar
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23