Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


23 January
2014

Bokhyllornas nyheter och friheter

Om Norges Bokhylla.no och en tilltänkt Bokhyllan.se i Sverige
[bloggar] 

Norges nationalbibliotek har gjort mängder av böcker fritt tillgängliga för medborgarna trots att dom fortfarande är upphovsskyddade vilket bibliotekarier i Sverige har noterat och vilket även tidningarna i Finland har skrivit om ; se t ex Iltalehti 16.1.2014.

Inte för att jag har någonting särskilt emot att det norska exemplet uppmärksammas nu igen. Men egentligen är denna streaming av böcker inte någon nyhet: den "norska modell" som förknippas med Bokhylla.no och dess "utvidgade kollektivavtal" ang. copyright diskuterades vitt och brett redan år 2010.

Förr eller senare (förr, skulle jag tro) kommer också alla böcker på svenska att föreligga i digitala format på "Bokhyllan.se" el. likn. Ska tillträde då bara ges åt läsare från svenska IP-adresser? Eller kommer även finlandssvenskar, norrmän och koreaner som intresserar sig för Sverige och det svenska att få läsa den digitaliserade svenska litteraturen?

Eller kommer samma regel att råda i Sverige som i Norge? På Bokhylla.no måste man nämligen koppla upp sig ifrån en norsk IP-adress för att få komma in och titta.

För att själv få se en glimt av det norska paradiset nödgades jag sålunda be en norrman kapa en skärm:

Nyligen beslöt ledningen för stadsbiblioteket Deichmanske i Oslo övergå till det fria bibliotekssystemet Koha. Koha, som bygger på fri software (namnet Koha är maori för 'gåva') kommer från Aotearoa (maori för Nya Zeeland).

Se där en riktig nyhet och, skulle jag tro, en större sådan än Bokhylla.no !

Tänk om biblioteket överallt skulle övergå till fri software!


Assange: "Ta anställning vid CIA, gå in på bollplanen och kom ut med bollen"| Paradsidan | Målet är ett nät som drivs av användarna
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23