Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


21 February
2014

Stöder biblioteket data mining?

[bloggar] 

Data mining är som vi vet en teknik för att ta fram värdefull information ur stora databaser. Stöder universitetsbiblioteken data mining i syfte att underlätta forskarnas arbete?

En brittisk forskare vid namn Peter Murray-Rust ("chemist, interested in crystallography and informatics") lyfter frågan i sin blogg. Han tänker sända "en begäran om informationsfrihet" ("a freedom of information request") beträffande data mining till tjugosex ledande brittiska universitet.


"I ask whether any University has any policy on supporting researchers to carry out content-mining (Text and data Mining, TDM). Most universities seem to accede to any conditions laid down by publishers. This is strengthened by the total lack of any reaction to Elsevier’s recent “click through” licence. It’s easy to get the impression that universities don’t care. Maybe this request will show they have been secretly fighting for us – who knows?"


Hur är det då med data miningen vid våra nordiska universitetsbibliotek, undrar jag. Tacksam för synpunkter från er som vet hur det ligger till!

I förlängningen borde frågan säkert också ställas till folkbiblioteken / de allmänna biblioteken: stöder biblioteket data mining för att ge allmänheten möjligast vid information om vad som pågår i samhället och världen?

För övrigt verkar det som att uttrycket data mining tillsvidare inte har någon riktigt tillfredsställande svensk motsvarighet, jfr Karolina Francs uppsats Data mining Ett analysverktyg för att upptäcka mönster i stora mängder data (definition av data mining på sid 2). Vad skulle det kunna tänkas heta på svenska?

(Även postat på BIBLIST - Topics in Nordic research library user services)


Målet är ett nät som drivs av användarna| Paradsidan | Gräv en tunnel under Ukraina
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23