Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 March
2014

Viktigt, viktigare och viktigast

[bloggar] 

"Så länge Ukraina, Georgien och flera övriga före detta sovjetländer är viktigare för Ryssland än de är för väst så kommer Ryssland att kunna fortsätta agera på det här sättet", skriver Anna-Lena Laurén, Svenska Dagbladets (och Hufvudstadsbladets) korrespondent i Moskva från Krim (3.2.).

Den satsen kan tolkas på olika sätt, vilket i och för sig gäller nästan alla satser med mening. Låt mig, innan jag ger mig in på några tolkningar, understryka att jag allmänt taget brukar gilla A-L Lauréns reportage. Så även denna gång.

Tolkning nummer ett: Ukraina är tillsvidare viktigare för Ryssland än för väst men det ska förhoppningsvis komma en tid då landet ifråga är viktigare för väst än för Ryssland. Då kommer Ryssland inte längre att kunna agera på det här sättet.

Tolkning nummer två: Ukraina är tillsvidare viktigare för Ryssland än för väst men det ska förhoppningsvis komma en tid då landet ifråga är lika viktigt för väst som för Ryssland. Då kommer Ryssland inte längre att kunna agera på det här sättet.

Kommentarer:

1. Att Ukraina tillsvidare är viktigare för Ryssland än för väst verkar ganska självklart för mig. Då utgår jag ifrån historien så som jag själv, en något äldre, mansperson med Eirik Hornborgs "Finlands historia" (1963) på sin bokhylla, uppfattar den.

Hornborg skriver (om Karl XII:s fälttåg):


Utgången av Karls fälttåg är känd: efter att fullständigt uppgett förbindelserna inte endast med Östersjön och det svenska riket utan också med Polen, där en resning utbröt mot Stanislaus, de till hans stöd kvarlämnade svenska trupperna besegrades och han själv fördrevs från riket, försökte han basera kriget på de upproriska kosackernas land i Ukraina. Där blev Karl den 28 juni 1709 i grund slagen av tsar Peter vid Poltava. Den ryska armén var färdig och förfogade över dubbel övermakt. Konungen själv flydde till Turkiet, där han dröjde i mera än fem år, men spillrorna av hans här kapitulerade den i juli vid Perevolotjna och gick i rysk fångenskap" (s 133).


För Finlands - "Österlandets" - del slutade Karls, Peters med fleras sk. stora nordiska krig med att fred slöts i Nystad den 30 augusti 1721. Som en följd härav anlades inte långt därefter, nära den nya gränsen (mellan väst och Ryssland), också staden Lovisa samt sjöfästningen Svartholm, som numera är ett civilt och trevligt utflyktsmål.

Svartholm är nästan på roddavstånd från där jag bor. Att jag nämner detta hör väl egentligen inte till saken men det privata är ibland politiskt och tillsvidare känns det lokala ofta viktigare än det globala.

I ett anfall av eskapism -- flykt från den hemska nutiden -- och således i akt och mening att gräva ner mina tankar djupare i de specifikt ryska och ukrainska historierna lånade jag Berättelsen från förgångna år, även kallad "Nestors krönika", från Lovisas stadsbibliotek. Den handlar om hur Ryssland uppstod. Ja, detta var århundradena före mongolinvasionen då de slaviska och finsk-ugriska folkstammarna i det dåvarande "Kievriket" (sv.wikipedia.org) begav sig över havet ("Östersjön") och kallade på varjagerna för att dessa skulle styra landet.

"Varjag är en östslavisk benämning på nordmän, som under vikingatiden inflyttade till Kievriket. Ordet går tillbaka till kyrkoslaviska vareg (e = nasalerat e), vilket å sin sida utgått från fornnordiska ackusativet væring av væringr (variant till væringi) som är belagt i fornisländska handskrifter och i ett par runinskrifter." (sv.wikipedia.org)

Varjag = viking (i österled).

Hur ordet viktigare ska tolkas beror naturligtvis på sammanhanget. I det här sammanhanget verkar det ha att göra med ens egen säkerhet eller trygghet varvid viktigare betyder rumsligt och erfarenhetsmässigt närmare. Karelen är viktigare för oss finnar än för japanerna; Panama är viktigare för amerikanarna än för ryssarna. Och så vidare. Krim är viktigare för ryssarna och ukrarinarna och tatarerna och turkarna än för amerikanarna eller utrikesminister Carl Bildt. Kunde man tro. Om nu inte Karl XII:s ande spökar i vårt västra grannland och där uppväcker hattarnas gamla anda.


2. Men i detta globaliseringens tidevarv skulle man väl kunna tycka att Japan har blivit lika viktigt för oss finnar som någonsin Karelen? Jag tänker då hemska tankar, tankar på hur det har gått till i Hiroshima, Nagasaki och Fukushima. Och i Tjernobyl, för att nu återkomma till länderna som Anna-Lena L. bevakar i sina utmärkta tidningsrapporter. Ty oberoende av väst eller öst är vi alla ödesbestämda att antingen förstöra vår värld (om vi inte redan har gjort det) eller låta bli, vilket skulle kräva gemensamma kraftansträngningar. Vid det här laget kunde väl ingenting vara viktigare eller ens lika viktigt som det.

3. A propos det viktigaste:

Daß wir so gerne sagen möchten »Das Wichtige ist das« - indem wir für uns selbst auf die Empfindung deuten, - zeigt schon, wie sehr wir geneigt sind, etwas zu sagen, was keine Mitteilung ist. -- Wittgenstein, Phil. Untersuchungen, 298


4. Här borde väl djupingen L.W. ha fått sista ordet. Jag vill i alla fall tillägga, att en del finlandssvenska nuvarande och fd journalister bara har stigit i min aktning under den pågående Ukrainakrisen. Kerstin Kronvall, till exempel, och Nils Torvalds, som hade en utmärkt artikel om krisens bakgrund i Hbl. Läs den här eller -- i piratkopia -- här!

5. A propos pirater

Vikingar (fornnordiska víkingar) var enligt Nationalencyklopedin sjökrigare eller sjörövare från i huvudsak nuvarande Norden, som deltog i båtburna plundringar och krigståg i Europa och Västra Asien från 793 fram till 1066, det vill säga under den yngre järnålderns sista period, som också kallas vikingatiden. Vikingarna bedrev också omfattande handel.
Gräv en tunnel under Ukraina| Paradsidan | Ashtons och Paets Ukrainasamtal
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23