Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


21 March
2014

Västledarna borde erkänna sitt misstag

Vi ser inte krisen i Ukraina som den är utan som vi är
[bloggar] 

Att se krisen i Ukraina som den är är inte bara svårt, det är omöjligt. Snarare ser vi den som vi är.
 
Carl Fredrik Sandelin hade redan ett utmärkt inlägg i diskussionen om Finland borde ansluta sig till den västliga militäralliansen NATO (Hbl 16.3.). Jag ansluter mig till hans och väldigt många andra finländares åsikt nämligen att Finland bör förbli militärt alliansfritt. I tillägg till Sandelins goda synpunkter vill jag framhålla, att en analytisk försvarsdiskussion i massförintelsevapnens och internets tidsålder borde föras med utgångspunkt i begreppet 'mänsklig  säkerhet' (human security) i stället för begreppet 'nationell säkerhet'.
 
Större och viktigare försvarsfrågor än den om Finlands Natomedlemskap är sålunda också för oss  finländare hur vi ska bli av med kärnvapnen, kärnkraftverken och  kärnavfallet. Jag tror inte att Finland bättre kunde bidra till den diskussionen genom att gå med i NATO. Tvärtom skulle vårt land i och med ett NATO-medlemskap binda sig vid försvarspaktens kärnvapendoktrin. Förr eller senare skulle NATO:s ivrigaste anhängare också kräva att USA flyttar fram sitt missilförsvar till Finland. Hbl visste redan  (12.3.) berätta att Estlands försvarsminister ”eventuellt” också kommer att vilja ha robotförsvar till Baltikum.
 
Nästa måndag och tisdag (24-25.3.) hålls ett toppmöte i Haag om kärnsäkerhet, det tredje i ordningen efter motsvarande möten i Washington DC 2010 och Seoul 2012. Men kommer toppmötet att diskutera ett avskaffande  av kärnvapnen?  Knappast, ty på toppmötet om kärnsäkerhet är kärnvapennedrustning och avveckling av atomkraften ironiskt nog tabubelagda ämnen!
 
Borgmästaren i Haag lär ha meddelat att inga demonstrationer och protester får förekomma under toppmötet.  Men de går naturligtvis  lika lite att stoppa som ukrainarnas möten på Maidan.
 
Vad bryr sig stormaktsledarna om vad vi tycker, invänder kanske någon. Då frågar jag: är deras version av  ”kärnsäkerhet”  förenlig med frihet och demokrati?
 
Efter Sovjetunionens fall beslöt det självständiga Ukrainas regering, delvis p g a följderna av olyckan år 1986 i den ukrainska staden Tjernobyl, att landet skulle avstå ifrån att inneha kärnvapen. Tusentals ”överblivna” stridsspetsar, missiler och bombplan eliminerades under åren 1994-96. Så sent som i samband med det första mötet om kärmsäkerhet (2010) gav Ukrainas dåvarande president Janokovitj ett löfte åt president Obama: landet skulle överlåta kvarvarande ca 90 kg höganrikat uran (ett begärligt ämne för eventuella nukleära terrorister) till Ryssland. I dessa dagar kan man inte annat än hoppas att överlåtelsen har blivit av.
 
Ukrainas nukleära exit får betraktas som en positiv utveckling.  Se där ett säkerhetspolitiskt steg som Frankrike och England gärna kunde ta efter om nu en gång Ukraina ska bli medlem i EU.
 
Beträffande Ukrainakrisen vill jag också betona, att Ukrainas hela folk var enigt om att bli av med Janukovitj, det må sedan ha varit lagligt eller inte. Men att försöka flytta den västliga militäralliansens gräns till Ukrainas gräns mot Ryssland var att gå ett steg för långt, som varken Putin eller någon annan statschef i Ryssland kunde väntas godkänna. Nu borde västledarna erkänna sitt misstag, annars kommer kanske ingen att lyckas ta sig ut ur den farliga situation som har uppstått i världspolitiken.

Publicerad i Hufvudstadsbladet fredag 21 mars.


Inför toppmötet om kärnsäkerhet i Haag 24-25 mars| Paradsidan | Kampanjstart i eurovalen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23