Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 April
2014

Kampanjstart i eurovalen

[Spinelli] Mikael Böök, kandidat i valen till Europaparlamentet 25.5. 2014, besökte Bryssel i februari för att delta i European Pirates grundande möte. Notera inskriften ovanför parlamentsbyggnadens huvudingång!


Idag startar jag min valkampanj, som bl.a. går ut på att informera medborgarna om EU.

Enligt våra massmedier börjar EU:s historia år 1958 med Romtrakten, som hade förberetts med en kol-och stålunion. Massmedierna föredrar att glömma Altiero Spinelli, som kläckte idén redan år 1941 och som sedermera döpte den till Europeiska Unionen. Detta skedde i februari 1984 i samband med att det första folkvalda europaparlamentet med stor majoritet antog fördraget om Europeiska Unionen. Förslagsställaren var Altiero Spinelli.

Däremot förekommer namnet Altiero Spinelli inte en enda gång på MTV:s webbsidor när man söker efter det med Google, vilket jag gjorde innan jag besvarade frågorna i MTV:s valmaskin. (Sedan sökte jag vidare på YLEs webbsidor. Där har Altiero Spinelli faktiskt fått hela ett (1) omnämnande — i ett program om hans och Ursula Hirschmanns dotter, journalisten Barbara Spinelli.)

Jag ska återkomma till Spinelli. "Stay tuned", som de brukar säga.


Västledarna borde erkänna sitt misstag| Paradsidan | Valhörna 1: Om inte nu så när?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23