Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


21 May
2014

Valhörna 4: När ska vi debattera TAFTA?

[Spinelli] 

Skillnaden mellan höger och vänster är i högsta grad reell även på EU-nivå och det är kandidaternas uppdrag att tydliggöra den. Man bör förklara att förändring och reformer kräver att man använder just EU:s makt – även för att minska EU-budgeten, minska subventioner eller flytta beslut till nationell nivå. Mer intressant vore att berätta vad man vill använda själva överstatligheten till. —Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet (ledaren) 21 maj
Tidigare skrev jag, att EU måste hjälpa européerna att befria sig från USAs militära överhöghet och kärnvapnen. Men jag skulle nog akta mig för att förse EU:s självständighet och nukleära avrustning med vänster- eller högerstämpel.

Nu vill jag tillägga några rader om TAFTA. Detta om något borde väl stå i centrum för valdebatten?

Meningen med TAFTA är att låta den europeiska ekonomiska integrationen omfatta även Nordamerika. Eller omvänt: att sammanfoga det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA med det transatlantiska TAFTA.

En kärnpunkt i de pågående men delvis hemligstämplade TTIP-förhandlingarna om TAFTA består i att främja finanskapitalets frihet från statlig reglering. Visst står jag "till vänster" när jag vill hejda denna fortgående finansglobalisering. Men finansglobaliseringen framkallar också reaktionära och nationalistiska motkrafter över hela världen. Dessa rörelser "högerut" vill också vi pirater bidra till att stoppa.

I Tyskland heter Piratpartiets ledande kandidat Julia Reda, i Sverige Amelia Andersdotter. Förbigå Google med DuckDuckGo, sök på deras namn och TTIP, så får du veta mer om var PP står i denna fråga! Ifall inte våra tidningar eller svenska Yle berättar det.

Mikael Böök
Piratpartiet


Varför alla dessa lyxkryssare?| Paradsidan | Valhörna 3: Ta vara på internets möjligheter
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23