Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


27 May
2014

Jo Leinen och Julia Reda

[bloggar] 

"Om ingen lystrar när du kallar, vandra ensam.
Vandra ensam, du min vän, vandra ensam."
— Rabindranath Tagore
Vad ska jag säga om att jag fick 339 röster i eurovalen? Åtminstone inte att jag är ensam. Tänk, 338 människor plus jag själv har gett mig sina röster! De måste alltså (liksom jag själv) hysa visst förtroende för mig och/eller i något avseende gilla mig och/eller mina idéer och/eller Piratpartiet.
Och, mirabile dictu, Piraattipuolues kandidater fick mer än 12,000 (tolvtusen röster) i valen till europaparlamentet. Är det inte en hel del med tanke på hur få gånger partiet nämndes i massmedia under valrörelsen?
Massmediernas roll i valrörelserna är katastrofalt stor. Å andra sidan varför skulle massmedierna fungera annorlunda än det katastrofala samhällssystem, som de är en del av?
Min valkampanj var mycket ambitiös till sitt ideella innehåll. Jag frågade om EU verkligen är ett fredsprojekt och svarade, att detta är vad EU ursprungligen var men inte längre är. Mitt budskap inför EU-valet: att vi tillsammans igen måste göra EU till ett fredsprojekt. Eftersom atombomben och internet har förändrat villkoren för världsfreden och därmed överhuvudtaget för människolivet behöver också det ursprungliga fredsprojektet ses över och förnyas. Hoppas Piratpartiet kan bidra till denna förnyelse. Säkert är att det behövs nya idéer och nya partier.
Den tyska socialdemokraten och federalisten Jo Leinen, en gång min kampbroder i 1980-talets European Nuclear Disarmament(END)-rörelse, idag höjdare i Tyskland och EU, är rädd för att nya, små politiska partier av Piratpartiets typ ska leda till en fragmentering av politiken i EU och dess parlament. Följaktligen menar han, att Tysklands grundlagsdomstol gjorde fel i att avlägsna 3-procentsspärren.
Jag är av annan mening. Jo Leinen och EU:s "utrikesminister" Catherine Ashton — på sin tid var också hon med i END-rörelsen — står i mina ögon för det EU som inte längre är ett fredsprojekt fastän det aldrig försummar att kalla sig det.
För mig representerar Julia Reda (Piratenpartei, invald) fredsprojektet EU: det som en gång var, det som ännu existerar som en möjlighet och det som en gång ska bli.


En Putinförståares spontana kommentarer| Paradsidan | Om aktiva hyllor och passiva bibliotekarier
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23