Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


23 July
2014

De gröna gubbarnas logik

[bloggar] 

Nils Torvalds kolumn "En vecka av insikt" i Hufvudstadsbladet idag innehåller en "slutsats", som inte ska få stå oemotsagd. Härmed avser jag inte "slutsatsen att Ryssland och Ukraina är två stater" men väl den, att Valdimir Putin "personligen är ansvarig för morden på 298 människor". Nils Torvalds tar för givet att Putin försåg de östukrainska separatisterna med BUK-missiler varmed dessa sköt ned det malaysiska passagerarplanet MH17 och dödade 298 människor. Men hur kommer Torvalds fram till att just denna version av händelseförloppet är riktig? Smått karikerat kunde man säga att han härleder sin åsikt ur "gröna gubbar". Dessa är enligt Nils Torvalds medelålders män, "som kompenserar en avtagande manlighet med kamouflagedräkter, kommandohuvor och stormgevär" samt "med ryska luftvärnsmissiler".

Signalementet passar emellertid in på rätt många män i medelåldern. Ifall MH17 sköts ned av sådana skjutglada gossar så kunde dessa också ha tillhört den ukrainska extremhögern eller Ukrainas militär, som ju har BUK-missilsystemet i arv från sovjettiden.

Å andra sidan: om nedskjutningen inte var ett "misstag", förorsakat av irrationella element, utan ett dåd som den ena eller andra staten utförde med kall beräkning så borde vi väl börja med att fråga oss vad Vladimir Putin hade att vinna på saken innan vi utpekar honom personligen som skyldig. Denna tragiska händelse tycks mig inte ha gett Ryssland och inte heller de östukrainska separatisterna någon fördel i stormakternas propagandakrig eller i striderna i Ukraina. Tvärtom!

Medges att "säkerhetstjänsternas frivilliga medarbetare" (som Torvalds kallar de gröna gubbarna) kan vara farliga. Men också "säkerhetstjänsterna" själva är farliga när de hänsynslöst spelar på våra nationella, religiösa eller personliga känslor och våra massmedia och kolumnister kritiklöst tutar ut deras uppgifter.

Inlägget jämte Nils Torvalds svar och Wilfred Hildonens illustration publicerades i Hufvudstadsbladet 29.7.14.

Tillägg 30.7.: Ett litet fel har insmugit sig i Nils Torvalds svar nämligen i namnet på tidskriften han citerar. Den heter inte "Östeuropa" utan "Osteuropa" [länk]


Om aktiva hyllor och passiva bibliotekarier | Paradsidan | Krigsoro
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23