Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


15 October
2014

Öppna hyllor

[grundlagar] 

Från historisk synpunkt är bibliotekets öppna hyllor ännu idag bara en skör planta. Tankarna bakom de öppna hyllorna sammanfattades av Ranganathan i hans fem biblioteksvetenskapliga lagar från år 1931. Denna biblioteksfilosofi bildar härefter en viktig underström i den demokratiska flodvågen efter de politiska revolutionerna och koloniernas frigörelse.

Men alla trycksaker får inte rum på bibliotekets öppna hyllor. En del av beståndet behöver magasineras (eller gallras ut för gott för att försäljas, skänkas bort eller makuleras). Bibliotekarierna är helt enkelt tvungna att ständigt ansa och förnya sina samlingar.

Frågan om vilka kriterier en bibliotekarie kan och bör tillämpa vid urvalet av trycksaker för de öppna hyllorna kan inte besvaras en gång för alla. Må den förbli öppen! Hyllornas öppenhet och denna frågas öppenhet motsvaras av öppenheten hos det slag av överläggningar och diskussioner, som utmärker demokratiska tänke- och styressätt.

Öppna hyllor för trycksaker har en motsvarighet i öppen tillgång (open access) till digitala publikationer. Dessa har den goda egenskapen att inte skapa utrymmesbrist. Men trots att varje bibliotek i teknisk bemärkelse skulle kunna rymma alla digitala publikationer kvarstår vissa urvalsfrågor och särskilt frågan om urvalskriterierna. Bara nu inte bibliotekarierna tillåter Google och Facebook att besvara frågan på sitt eget sätt genom att upphöja den kapitalistiska lönsamheten till högsta norm och kriterium!


Storebror ser vad vi läser osv.| Paradsidan | Om du vill ha fred
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23