Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


31 October
2014

Om du vill ha fred

[bloggar] 
"Om du vill ha fred, förbered dig på krig i enlighet med romarrikets visdom", avslutar Yrsa Grüne sin recension av Gustav Hägglunds nya bok "Rauhan utopia" (Fredens utopi) i dagens nummer av Hufvudstadsbladet.

Faktum är i alla fall, att romarriket gick under. Det invaderades av av germanerna. Dess efterträdare, det heliga romerska riket av tysk nation, satsade också på krigsförberedelser. Men stupade i samma grop.

Romarrikets visdom bör nog sökas på ett annat område än i det militära. Jag skulle tro att den kulminerade i brevväxlingen mellan Marcus Tullius Cicero och Titus Pomponius Atticus. Således står den (fortfarande bara i enlighet med vad jag tror!) att söka i dialogen mellan dessa representanter för en stoisk respektive en epikureisk åskådning i den romerska republikens slutskede.

Upphovsmannen till den ofta citerade satsen "Om du vill ha fred, förbered dig på krig" anses f.ö. vara en tämligen okänd militär författare vid namn Publius Flavius Vegetius Renatus. Men Vegetius hör till hela det romerska imperiets slutskede. Var Vegetius visare än Cicero och Atticus, vilka levde och verkade ca fyrahundra år tidigare?

"Att inte veta veta vad som hänt innan man föddes är som att för alltid stanna på pojkstadiet." (Cicero)
(publ. i Hufvudstadsbladet 4.11.)


Öppna hyllor| Paradsidan | Om Alice Bah Kuhnkes uttalanden i introduktionsintervjun
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23