Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


15 August
2006

Verkligt välunderrättade personer

Med anledning av Yrsa Häggströms insändare i dagens Hbl
[grundlagar] 

Yrsa Häggström är en medelålders person med några vuxna barn och en speciell förkärlek för katter, vilket framgår av hennes privata hemsida på internet. Till sin utbildning är hon merkonom.

Yrsa Häggström är  medlem  av Svenska folkpartiets   partistyrelse i Esbo, granne till Finlands huvudstad Helsingfors.

Yrsa Häggström är också  redaktör  för  webbsajten  www.politiken.biz vars icke oansenliga läsekrets (140.000 enl. egen utsago) till största del torde bestå av svenskar i Sverige, där hon var bosatt under ett antal år. I Sverige var hon aktiv i partiet Ny Demokrati:

År 1996 skrev jag in mig i Ny Demokrati och hängde med i olika styrelseuppdrag ända till "det bittra slutet" när partiet gick i konkurs
berättar YH.

I Finland är YH närmast en doldis medan hon alltså i Sverige är känd i vida kretsar genom sin "politiska  hemsida" , dvs den ovannämnda välbesökta webbsajten.


***

I  en insändare i dagens (15/8/06) nummer av  Hufvudstadsbladet diskuterar YH "olika intressen" som  "ligger bakom"  det "fullkomliga kaos" som råder i Mellanöstern. Hon driver följande tes:
"... välunderrättade personer vet, att det inte är USA som är den drivande kraften bakom detta [kaos] , utan bankiren Felix Rohatyn som driver världen rakt in i vad som kan beskrivas som ett tredje världskrig".
Formuleringen är s.g.s ett citat ur en artikel av Lyndon la Rouche, som också står att läsa på www.politiken.biz.

La Rouche skriver:
verkligt välunderrättade personer vet att det är de internationella finanskretsar som Felix Rohatyn tillhör, som är den egentliga drivande kraften bakom det faktum att världen nu är på väg rakt in i vad som lämpligen beskrivs som ett "tredje världskrig".
***

Här finns en del som stämmer men också sådant som är alldeles fel.  Bevare oss för dessa  "verkligt välunderrättade" personer. Varifrån får de sina uppgifter? Står de i förbindelse med högre makter?

Och "den egentliga drivande kraften" - vad är det för en kraft? Den som försöker förklara skeendet utifrån en enda kraft misstar sig med nödvändighet.

Världspolitiken - det historiska skeendet - bestäms uppenbarligen av många olika krafter. För att bedöma skeendet med en realistisk uppfattning om vad som sannolikt kommer att följa härnäst, bör man alltså försöka bestämma styrkeförhållandet mellan de olika "krafterna".

***

Den här blogganteckningen ingår i avdelningen "grundlagar". Med "grundlagar" avser jag grundläggande  lagar, som skipats av människor i hopp om rättvisa och ett gott liv. Också ur rättvisesynvinkel måste man varna för föreställningen om en enda, "drivande kraft" , bestående av en enda grupp av människor.  
 


Den här morgonen i Snäckvik| Paradsidan | Brev
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23