Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 August
2006

Brev

[911] 

Kära vän,

i vilken mån behandlades Manhattan-projektet i offentligheten, före bomberna över Hiroshima och Nagasaki? Hur länge förblev Manhattan-projektet hemligt? Vilken information om projektet läckte forskarna och projektets administratörer till pressen? 

För Manhattan-projektet arbetade enligt uppgift över 100.000 mänskor. Menhur många av dem var medvetna om sammanhanget och målet?

Hur många medverkade i förberedelserna av brotten den 11 september 2011? Det vet vi tillsvidare inte. Men ett förefaller säkert: 19 muslimska fanatiker klarade inte ensamma av det.

Frågan om vem som planerade och organiserade brotten 9/11 har förblivit öppen. Inte en enda person har hittills dömts för dessa brott (Moussaoui  satt redan i fängelse medan brotten begicks). Det finns inga bindande bevis mot OBL i fråga om 9/11.

Nu kanske du invänder, att Manhattan-projektet och 9/11 är väldigt olika - egentligen icke jämförbara? Ja, nog skiljer de ju sig på flera sätt. Men det är också möjligt att dra paralleller:  i båda fallen har vi att göra med stormaktspolitik, världskrig och historiska vändpunkter. Man kan - ifall man inte är så naiv att man utesluter vissa tolkningsförslag för att de
förefaller moraliskt "otänkbara" - uppfatta 9/11 som ett slags krigslist. Jag antar att USA-regeringen ansåg det nödvändigt - av militärpolitiska m.fl. skäl - att inleda ett "krig mot terrorismen".  Men hur få igång det?  9/11 tjänade som den nödvändiga och tillräckliga förevändningen.

Vet du vad, jag bevivlar att du någonsin har försökt att sätta dig in i vad som egentligen hände 11/9 2001. Du verkar att kritiklöst godta den gängse historien. Eventuellt anser du - i likhet med Noam Chomsky - att det inte spelar så stor roll om Bushadministrationen var eller inte var inblandad. I så fall delar jag inte din uppfattning (liksom jag inte heller delar
Chomskys åsikt i den här frågan). 

En del vänner och bekanta har känt sig manade att skaffa sig mer kunskap om 9/11 och vänt sig till mig med frågan: kan du ge mig några tips? Men begränsa dig till det allra väsentligaste, har de skyndat sig att tillägga.

Har du råkat läsa "The Destruction of the World Trade Center:  Why the Official Account Cannot Be True" av David Ray Griffin ?
http://www.911review.com/articles/griffin/nyc1.html

Skulle du kunna kolla den?

Med vänlig hälsning,

  - Mika


PS I morse tänkte jag - på öron. På eftermiddagen skrev jag ---

you make me think of an ear
I like ears
an ear is a crazy thing
ears make me laugh
to be serious is difficult
to be serious can be dangerous, too

I do not need to tell you
it is not necessary
to speak
about ears


Verkligt välunderrättade personer| Paradsidan | Israel Shahak. En artikel av Gandhi
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23