Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


09 September
2006

Brev

[911] 

Kära vän,

jag bifogar några synpunkter på ditt argument, som går ut på att konspiratörerna måste ha varit så många till antalet att någon av de sammansvurna med nödvändighet redan skulle ha trätt fram och erkänt, eller blivit avslöjad.

Din Watergate-jämförelse är intressant. T ex "Deep Throat" torde dock inte personligen ha medverkat i inbrotten i demokraternas partihögkvarter? Hur många personer hade egentligen vetskap om spionaget på demokraterna?

Jag ber dig tänka över några andra exempel ur samtidshistorien på viktiga hemliga aktiviter, som småningom har kommit eller fortfarande bara håller på att komma i dagen:

  • Manhattanprojektet 1942-1945, som genomfördes under stor sekretess och där ett stort antal människor (> 100.000) medverkade på sätt eller annat.
  • Echelon, från 1990-talet och fram till idag. Hur avslöjades det? Hur många hundra människor arbetar i Echelon? Hur många av de som arbetar för Echelon har kännedom om helheten och syftet? Och slutligen: hur många EU-medborgare är medvetna om Echelons existens? (Ang. Echelon, se t.ex. http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/108.html)
  • Operation Gladio. Hemliga NATO-operationer under kalla kriget, inklusive terrordåd under falsk flagg (som skylldes på vänsterextremister) för att förhindra italienska kommunistpartiets regeringsmedverkan.
  • CIA:s hemliga fångläger i Europa. Har någon av de inblandade trätt fram och erkänt? Ja, Bush erkände ju helt nyligen. Men hans erkännande hade politiska motiv och ingen torde kunna döma honom för denna brottsliga verksamhet, eftersom han är för mäktig för det.
  • USAs och CIAs aktiva roll i finansieringen och utbildningen av Mujaheddin (inkl OBL) för att provocera Sovjet till en militär invasion i Afghanistan i slutet av 1970-talet. USAs roll här förblev relativt hemlig tills Brzezinski publicerade "The Great Chessboard" i slutet av 1990-talet, varvid några notiser publicerades i världspressen. (Men hur många medborgare läste notiserna och lade dem på minnet?)
Hemliga operationer som är av betydelse för hela nationer eller hela världen är naturligtvis inte någonting som enbart förekommer i USA. Här är ett finskt och ett europeiskt exempel:
  • Soneraskandalen. Bl.a. en av finska statens högsta adb-säkerhetschefer (Juha E. Miettinen) medverkade i olaglig användning av data om Sonera-anställdas och journalisters telefonsamtal. Några journalister på Hesari lyckades få nys om saken, vilket bidrog till att några Sonerachefer småningom ställdes inför rätta. Men kunde inte detta brott -- Soneraledningens konspiration mot sina egna anställda -- när allt kommer omkring ha förblivit en hemlighet trots att rätt många människor (vet vi hur många?) visste om spionaget eller anade oråd? F.ö. borde det -- enligt bl.a. ordföranden för aktiespararnas förbund, professor Leppiniemi -- ha gjorts en specialrevision av Sonera och Relanders affärer. De som krävde en specialrevision beskylldes emellertid för "populism", av statsministern. Hur mycket gjorde medierna för att gå till grunden med Sonera-skandalen?
  • Clearstream-affären, 2001- . Här har vi ett exempel på att en skyldig faktiskt trädde fram och erkände sitt brott, och på att såväl medierna som myndigheterna faktiskt gjorde och gör sitt bästa för att undertrycka hans vittnesmål. Jag avser dataingenjören Régis Hempel, som Denis Robert berättar om i sin bok La boîte noire (Les Arènes, 2002). En poäng i den historien är att Hempels brott var preskriberade, nämligen i Luxemburg, där han hade begått dem. Det hade redan gått drygt 10 år sedan brotten begicks. Hempel hade medverkat i tekniskt sofistikerat bedrägeri i samband med finansiella transaktioner i Clearstream.
    A propos Clearstream: Vanliga medborgare, ja även många forskare och rentav ekonomijournalister, saknar elementära kunskaper om datateknik och nutida finansteknologi, vilket har underlättat mörkläggningen av skandalen i Clearstream. (Jag har f.ö. försökt introducera information om Clearstream-skandalen i Finland genom mina artiklar i Voima och Ny Tid - länkar till artiklarna finns på min hemsida).
Griffin förutsätter, säger du, att media deltar i konspirationen då han påstår att de vägrar publicera även om någon skulle vilja avslöja sitt deltagande.
Jag håller med om att medierna antagligen skulle bereda någon av de 9/11-skyldiga möjlighet att framträda. Griffins uttalande var på den punkten något obetänksamt. Jfr dock exemplet Clearstream! Kanske någon av de som medverkade i sprängningen av WTC kommer ut ur garderoben på senhösten 2011? Fast de brott mot mänskligheten som förövades 11 september 2001 kommer nog knappast att preskriberas.

Däremot anser jag, i likhet med Griffin, att media är med i konspirationen, dock vanligen så, att journalisterna inte ljuger medvetet.

Medias deltagande i konspirationen betyder helt enkelt, att de kritiklöst upprepar den officiella konspirationsteorin, dvs sagan om Osama Bin Ladin och de 19 terroristerna.

Ända fram till idag har det också varit väldigt svårt att få något som helst gehör för alternativa teorier. Den som har pekat på luckor eller felaktigheter - Griffins "Omissions and Distortions" - har omedelbart blivit översköljd med spott och spe.

I enstaka fall har pressen dock nödgats släppa igenom kritiska röster: fd miljöministern Michael Meacher (UK), fd teknologiministern och specialisten på underrättelseverksamhet Andreas von Bülow (Tyskland) och europarlamentarikern Giulietto Chiesa (Italien) är tre exempel i Europa på mänskor som har tillåtits uttrycka sina åsikter om Bushregeringens inblandning i 9/11 i stora tidingar och/eller television. Dessa personers prominens och erfarenhet gjorde att tidningar och TV-redaktioner svårligen kunde neka dem tillgång till sina spalter och sändningar.

USA-regingens inblandning i 9/11 är för väldigt många människor någonting otänkbart. USA, med alla sina brister, anses trots allt vara ett godartat imperium. Man vill inte gärna tro dess regering om att smida ondskefulla planer mot sina egna medborgare.

På 1930-talet ville man inte heller tro någonting sådant om Tyskland och dess regering. Hur många medier med klart antinazistisk linje kan du räkna upp i t.ex. Finland och Sverige på 1930-talet? Hur många intellektuella och vetenskapsmän i Finland gick ut med sanningen om Hitler och hans anhang när det begav sig?

Vill jag härmed dra en parallell mellan Hitler-Tyskland och USA under Bush och Cheney? Ja, jag anser det faktiskt vara min plikt att peka på en sådan parallell. Den amerikanska författaren Philip Roth har för övrigt också utfärdat en varning med liknande innebörd. Jag avser hans senaste roman "The Plot Against America".

***

Idag, fem år efter 9/11 befinner vi oss i en ny mediasituation beträffande "konspirationsteorierna". Kritikerna och skeptikerna börjar slutligen ges viss publicitet i massmedia, visserligen oftast bara för att genast förklaras inkompetenta eller vrickade. Sociologer och psykologer, som inte har ägnat en minut åt att studera sakfrågorna, träder villigt fram med förklaringar om hur konspirationesteorier fyller en rad mänskliga eller psykologiska "behov" eller "sociala beställningar".

Men "rörelsen för sanning om 9/11" bara växer både på djupet och på bredden. Den är omöjlig att längre ignorera eller bortförklara. Den måste på något sätt bemötas. T .o.m. USA-regeringen har alldeles nyligen för första gången satt upp en webbsida innehållande motargumentation. En konsekvens av allt detta är att många händelser och öppna frågor som under de fem år som gått har glömts bort eller förträngts åter får komma fram i ljuset via massmedia.

Det tredje tornets, WTC-7:s, kollaps är en sådan, närapå bortglömd händelse, som den officiella 9/11-kommissionen för övrigt inte brydde sig om att undersöka. Ja, i den officiella rapporten nämns WTC-7 överhuvudtaget inte.

Opinionsundersökningar tyder på att mer än en tredjedel av USA-medborgarna tvivlar på den officiella historien. Dessa människor kan givetvis ha fel.

Men i vissa fall kan förvisso också majoriteten ha fel.

I slutet av 1930-talet bestod tyskarnas majoritet av nazister, som trodde fullt och fast på sin Führer.

Antalet journalister och forskare som verkligen försöker sätta sig in i frågorna är trots allt fortfarande relativt få. Du, min vän, hör inte ännu till deras skara.

Den 11 september 2001 betecknar, hur man än ser på läget, en av vändpunkterna i nutidshistorien. Därför är det kanske inte för mycket begärt av en forskare som du att personligen ta del av några dokument. Ett sådant dokument är "The 9/11 Commission Report", dvs den officiella utredningen. I förbigående sagt: jag känner tillsvidare inte personligen någon annan än mig själv som har läst den.

Jag kombinerade läsningen av den officiella rapporten med David Ray Griffins kritiska genomgång i "The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions". Det var då jag blev övertygad om att den officiella historien är osann. Vad "sanningen om 9/11" slutligen visar sig vara är naturligtvis en annan historia. Det påstår jag mig inte veta med säkerhet. Starka misstankar pekar dock mot kretsar inom USAs regering, armé och underrättelseväsen. Utländska terrorister typ OBL är eventuellt medskyldiga i brotten. Pakistanska säkerhetstjänsten ISI och vissa saudiska prinsar är också misstänkta. Det behövdes sowieso mycket planering, många mänskor, mycket pengar och en järnhård organisation för att samordna och genomföra fyra flygplanskapningar och tre "fullträffar" med de kapade planen ( inklusive en "fullträff" i supermaktens militärhögvarter medan nyheter om attacken på WTC redan visades i TV) samt att åstadkomma en total förödelse av tre väldiga skyskrapor med två flygplan.

Vad sprängningsteorin beträffar, kan den inte avvisas med ett enkelt spekulativt argument typ "någon skulle redan ha erkänt". Du väntar dig knappast heller att jag på denna punkt ska låta mig övertygas av vad som enligt dig "verkar mycket mer sannolikt".

Har du gett sprängningsteorin en chans? Min fråga är retorisk. Jag ber dig att bekanta dig med den tidigare nämnda artikeln av Griffin, alltså: "The Destruction of the World Trade Center: Why the Official Account Cannot Be True", http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=GRI20060129&articleId=1846 och med Steven E. Jones artikel "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf Det är möjligt att Griffin, Steven E. Jones m.fl. har fel. Men det vore kanske skäl att lyssna på vad de säger innan man utgår ifrån att de har fel.

Nu är antagligen också rätta tidpunkten att försvara Steven E. Jones' forsknings- och undervisningfrihet. Jones och andra "scholars for 9/11 truth" håller som sagt redan på att petas från sin professorstjänst.
Madison, WI (PRWEB) September 9, 2006 --- Three professors who are members of Scholars for 9/11 Truth have been threatened with the loss of their positions for their research and teaching about the events of 9/11. Other attacks are coming from national magazines, such as TIME and U.S. NEWS, which have cover-stories this week suggesting that those who believe 9/11 involved a conspiracy may need psychological counseling. In addition, the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Popular Mechanics have published pieces intended to bolster the official account of 9/11.

“This flurry of activity suggests that the government is becoming desperate in its efforts to keep the truth about 9/11 from the American people,” said James H. Fetzer, the founder and co-chair of the society. “But I don’t think it’s working.” Fetzer finds attacks on faculty members, including Kevin Barrett, a humanities instructor at the University of Wisconsin-Madison, Bill Woodward, a professor of psychology at the University of New Hampshire, and Steven Jones, a physics professor at Brigham Young University and the society’s co-chair, especially disturbing. (enl. http://www.st911.org/)
Jag ämnar följa med vad som händer med professor Jones och de andra sanningssökarna. Kanske vi får se något slags upprepning av den sovjetiska tvångspsykiatrins metoder i USA? Följ med även du, broder, hoppas

- Mika

PS Ang. "How Could They Plant Bombs in the World Trade Center?", se några ytterligare synpunkter på : http://georgewashington.blogspot.com/2005/11/how-could-they-plant-bombs-in-world.html


Vi fick veta| Paradsidan | Ur 2000 och 1 natt
Kommentarer

Re: Brev

Markus Österlund tog upp argumentet att konspirationen redan borde ha avslöjats, eller att någon av de skyldiga eller inblandade redan borde ha framträtt och erkänt. Österlund hänvisade till filosofen Karl Popper, som har skrivit mycket om konspirationsteorier, bl.a. i sin bok om "Det öppna samhället och dess fiender". Jag gör gärna en liten exkurs kring Poppers tankar om konspirationer, ingalunda för att avfärda dem, utan tvärtom för att jag anser dem vara mycket intressanta och upplysande.
Med begreppet konspirationsteorin (han använder den bestämd formen: "the conspiracy theory") avser Popper, skulle jag kanske lite förenklat vilja säga, en samhällsfilosofi, som för in ett centralt subjekt i historien. Sålunda kunde man på Platons tid förklara människornas och folkens öden med "konspirationer" mellan gudarna på Olympen. Hegel skådade för sin del "världsandens" rörelser bakom människornas konspirationer, medan Marx (fortf. enl. Popper) utsåg samhällsklasserna till historiens centrala subjekt. Slutligen har vi Hitler och nazisterna som utgick ifrån konspirationsterin om judarnas centrala roll i historien, särskilt genom sina höga positioner i finansvärlden.


Alla sådana konspirationsteorier är egentligen bara varianter av ett visst, totalitärt tänkesätt,dvs "konspirationsteorin" om historien. Hela detta tänkesätt är i grunden felaktigt , anser den empiriskt och analytiskt inriktade filosofen Popper, vars råd till alla politiker därför blir att de ska akta sig för konspirationsteorin och i stället ägna sig åt "social ingenjörskonst" och ta en sak i sänder ( "piecemeal engineering").


En annan sak är sedan, menar Popper, att det faktiskt förekommer ett stort antal konspirationer i människornas och staternas verklighet. Popper skriver:


"Conspiracies occur, it must be admitted. But the striking fact which, in spite of their occurrence, disproved the conspiracy theory is that few of these conspiracies are ultimately successful. Conspirators rarely consummate their conspiracy. " (Popper citeras här enl. http://lachlan.bluehaze.com.au/books/popper_open_society.html)

Här har vi nu då eventuellt en filosofisk underbyggnad av argumentet, att 911-konspiratörerna, vilka de nu sedan var, redan borde ha gett sig till känna, eller att väsentlig informationen redan borde ha läckt. Jag vet inte om om man kan påstå att Popper tänke i precis de banor som Markus Österlund föreslog: att en konspiration läcker ut eller blir avslöjad bevisar ju ingalunda att misstankarna om att det förelåg en konspiration - i ordets begränsade mening - visade sig vara falska. Tvärtom. Vad Popper egentligen säger är bara att de konspirationer som faktiskt förekommer inte på något sätt bevisar Konspirfationsteorins riktighet. Det roliga i historien, vilket ytterligare understryker Konspirationsteorins falskhet är (fortf. enl. Popper) att
verklighetens konspiratörer vanligen (obs. han säger vanligen) blir fast. Ifall även dessa små och begränsade konspirationer avslöjas, hur skulle inte då också de väldiga, världshistoriska konspirationerna bli avslöjade? Det är om jag minns och förstår Popper rätt ungefär så han resonerar. (Det har gått ett tag sedan jag låg vid universitetet, studerade filosofi, och läste Poppers böcker.)


Vad lära vi nu härav beträffande den sammansvärjning, som ledde till händelserna den 11 september 2001? Tja, jag känner mig faktiskt inte särkilt träffad. Jag är visserligen definitivt av den åsikten att USA och sålunda dess ledare bildar ett tämligen centralt subjekt i nutidshistorien. Men det är å andra sidan ingen teori; det är ett empiriskt faktum.


Om det nu skulle visa sig att Bush, Cheney och de andra gubbarna + Condoleezza Rice har konspirerat mot sina egna medborgare, ja då har vi bara fått ytterligare ett exempel på just den typ av konspirationer som ger Popper vatten på hans kvarn. Det skulle då visa sig, att de där lysande världsledarna bara var en hop tarvliga brottslingar. Beklagar, sådant har vi också sett tidigare exempel på.


Jag har faktiskt under de senaste åren flera gånger tänkt på Popper, men inte på hans kritik av den historiefilosofiska Konspirationsteorin, utan på hans viktiga och stränga kriterium för en vetenskaplig teori. Popper ansåg som känt att varje teori, för att kunna betraktas som pålitlig, måste vara falsifierbar. Det är ett starkt argument mot dogmatism och a priori-tänkande, och i högsta grad relevant i samband med undersökningarna av 9/11-händelserna. Hur är det t ex med NISTs teori om tvillingtornens kollapser? Är den falsifierbar? Jag skulle vilje påstå, att NIST a priori utgick ifrån att tornen endast kunde ha raserats p g av skadorna från flygplanskrascherna och bränderna. Man utgick sålunda ifrån en icke-falsifierbar teori. Teorin om kontrollerad demolering genom spränging kom helt enkelt inte på fråga i NIST.


Fysikern Steven E. Jones, som har arbetat och experimenterat utifrån sprängningsteorin, håller f.n. på att få sparken från sin professur vid Brigham Young-universitetet. Här griper politiken in i vetenskapen för att rädda en icke-falsifierbar teori.

Postad av: Mikael Böök 11 Sep 2006 14:56

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23