Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 November
2006

Varför nya idéer börjar gro

[bloggar] 

Ett fint bibliotek i Oaxaca kan vara en påminnelse om utvecklingens ojämlikhet, för övrigt någonting, som överhvudtaget är känneteckande för Mexico, liksom för Ryssland före revolutionen (och ännu idag, för den delen): att det i samma land - eller samma politiska enhet - finns både industri, banker, utrikeshandel, skolor och bibliotek å ena sidan, men å andra sidan väldiga massor av fattigbönder på landet och sluminvånare i storstäderna. En sådan situation bär inte bara på ekonomiskt betingade, spontana uppror utan också på nya idéer, kanske för att landets bildade elit tenderar att delas två läger - de som stöder den rådande makten och medverkar till dess fortbestånd genom sin passivitet eller genom att mer eller mindre medvetet skymma det rådande eländet och orättvisorna, och de som i stället vill avslöja de sociala lögnerna, upplysa om att "en annorlunda värld är möjlig" och påskynda förändringen.

För dessa sistnämnda intellektuella skikt blir nytänkande och ett ärligt sanningssökande ett existensvillkor. De tvingas bokstavligen kämpa för livet. Deras kolleger i "de utvecklade länderna" däremot, alltså massan av lärare, läkare, jurister, bibliotekarier osv. fortsätter att framleva sina inskränkta medelklassliv, eftersom ingenting i deras omgivning tvingar dem att göra någonting annat eller att tänka nya tankar.

Nya tankar uppstår ur ett materiellt tvång. Nytänkandet gror i slummen där människorna helt enkelt måste hitta på nya sätta att överleva från en dag till nästa. Denna idé lär finnas väl uttryckt hos Ryszard Kapucinski, den berömda polska resenären och reportern.

***

Bibliotekarierna i Cologno Monzese samarbetar med Emergency, en organisation av läkare och sjukvårdare grundad i Milano 1994 con lo scopo di fornire assistenza medico-chirurgica alle vittime delle guerre e delle mine antiuomo, costruendo e gestando ospedali nelle zone maggiormente colpite. Från 1994 till idag har ca en och en halv miljon personer fått vård i Emergencys sjukhus, i världens krigszoner. De fungerar bl.a. i norra Irak, Kambodja, Afganistan och Sierra Leone. Nya projekt startas i Sudan och Nicaragua.

En del av biblioteken (i Milanotrakten) ordnar utställningar för olika åldersgrupper om krigen ("Kriget som det ser ut idag", "Först kvinnorna och barnen"), filmvisningar (av Emergencys dokumentärfilmer) och läscirklar, som bygger på analys av organisationens publikationer. En frivillig från Emergency drar en cirkel tillsammans med en bibliotekarie. Exempel 1: cirkel kring "Pappagalli verdi - chronache di un chirurgo di guerra" av Gino Strada (Feltrinelli 1999). Exempel 2: "Afganistan anno zero" av Giulietto Chiesa, Vauro och Gino Strada (Guerini e Associati 2001).


What a "world government" has to be like| Paradsidan | EU och NATO kan vara utan
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23