Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ 911 ]
911 var en konspiration. Konspiratörerna var antingen Osama Bin Laden och de 40 araberna, enligt vad vi hittills har fått se, höra och läsa. Eller...

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

23 September
2005

Brev till en journalistvän

Med anledning av redaktör Miska Rantanens intellektuella lättja
[911] 

Häromdan skrev jag ett brev till en finsk journalistvän. Brevet är egentligen ett gensvar till en annan finsk journalist, som skrev om 911 i Helsingin Sanomat söndagen den 18 september. Jag har satt in mitt brev på min hemsida, se Kirje eräälle toimittajaystävälle.

Den här sidan är alltså inte min "hemsida". Idag ska jag öppna en ny ämneskategori i min blogg. Den nya ämneskategorin är... bloggar.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

27 September
2005

Cindy Sheehan arresterad

I USA växer protesterna mot irakkriget
[911] 

Igår kväll arresterades Cindy Sheehan, grundaren av en folklig rörelse mot Irakkriget,  i samband med en massiv demonstration utanför Vita Huset. Fru Sheehan,  som har förlorat en egen son i Irak, kräver att få samtala personligen med president Bush om hur USA ska få ett slut på kriget.

Noteras kan också, att Lynndie England, en av de som misshandlade krigsfångar i fängelset Abu Ghraib, har dömts till 10 år i fängelse.

Däremot går herrar Rumsfeld och Cheney tillsvidare fria. Och herr Wolfowitz lär inom kort komma på besök till Finland.

År 1992-3 stämde en grupp av juris studeranden vid Yaleuniversitetet USAs regering inför rätta. De lyckades utverka frigivning av 300 haitier, som hölls fängslade i Guantánamo utan rättegång. Detta enligt Brandt Goldstein i boken Storming the Court  (Scribner 2005), som idag citeras i OpenDemocracy.

---

Igår satte jag in länkar till mina sociala bokmärken i Mikas blogg.  Titta lite neråt, till höger, under rubriken "My Delicious". Klicka på rubriken så får du se fler sociala bokmärken.

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

28 September
2005

Den från moralen lösgjorda ekonomin

[911] 

Som ett tilltugg till mediernas frossande i Fortumdirektörernas svinaktiga optionsvinster passar riksdagsman Erkki Pulliainens nya skrift Moraalista irrotettu talous (Ochre Chronicles 2005, 160 sid.). Bokens ämne översatt till svenska är Den från moralen lösgjorda ekonomin. Pulliainen försöker placera in  den pågående globaliseringen, som enligt honom utgör  globaliseringens tredje våg, i ett ekologiskt och världshistoriskt perspektiv. Det är inte alldeles lätt att finna en röd tråd i boken, eller att inte tappa den igen, när man emellanåt tycker sig ha fått fatt i den.

En annan synpunkt på samma ämne, alltså den från moralens band frigjorda ekonomin, ger David Ray Griffin i  inledningen till sin The New Pearl Harbour. Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11 (Olive Branch Press 2004).

Griffin förvånar sig över att vänstern i USA på några undantag när har låtit bli att beakta möjligheten av att regeringen var inblandad ("official complicity") och reflekterar vidare över saken i en fotnot. Jag hade egentligen tänkt översätta denna fotnot, men... dagen är redan släckt och mörkret väckt. Här kommer alltså Griffins tankegång på engelska:

To some extent, this fact [det bristande intresset för regeringens eventuella delaktighet i brottet] reflects a matter of principle — a concern that devoting attention to possible conspiracies is diversionary. Some of the reasons for this wariness are valid. One concern is that a focus on exposing conspiratorial crimes of present office-holders may reflect the naive asssumption that if only we can replace those individuals with better ones, things will be fine. Underlying that worry is the concern that a focus on conspirators can divert attention from the more important issue of the structural problems in the national and global order that need to be overcome. But although those dangers must be guarded against, we should also avoid a too strong dichotomy between structural and conspiratorial analysis. For one thing, although structural analysis is essential for any deep understanding of social processes, structures as such, being abstractions, do not enact themselves. They are influential only insofar as they are embodied in agents — both individual and institutional — who act in terms of them. These agents, furthermore, are not fully determined by the dominant values of their societies. They have degrees of freedom, which they can use to act in ways that are more or less wise, more or less just, and more or less legal. When political leaders enact policies that are egregiously unjust, dangerous, and even illegal, it is important to replace them with leaders who are at least somewhat better. Finally, and most important, the exposure of a conspiracy may, rather than diverting attention from a society's problematic structures, turn attention to them. For example, if it became evident that our national political leaders caused or at least allowed the attacks of 9/11 and that they did so partly because they had deeply embodied certain values pervasive of our society, we might finally decide that a society-wide reorientation is in order.
[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

01 October
2005

...och den med moralen oupplösligt förenade konsten

[911] 

Via Shobak.org, som kallar sig The CNN of the Left, (se  http://groups.yahoo.com/group/shobak) läser jag om Art Censorship after 9/11+Freedom Center Barred from Ground Zero.

Samtidigt som jag vill reagera mot den smygande censuren och polisstaten i USA efter 9/11 känner jag att jag vill diskutera konstens roll som sådan för att  klargöra mina  egna estetiskt-politiska ställningstaganden.     

Enligt vad jag begriper vill många konstnärer idag fortsätta mellankrigsvänsterns (Brecht, Benjamin) program, som Benjamin någonstans sammanfattade så här:  när fascismen esteticerar politiken svarar vi genom att politisera konsten. Något av detta utläser jag ur t ex gruppen The VISIBLE Collectives programförklaring:

VISIBLE is an arts collective whose work questions and challenges ideas, theory and image in the post 9/11 "war on terror". This work complements the legal activism of groups like ACLU, Center for Constitutional Rights and Not In Our Name. DISAPPEARED IN AMERICA uses art in a museum space to deconstruct a global climate of Islamophobia.

Tyvärr tror jag inte att detta kan  fungera särskilt bra idag - och inte fungerade det speciellt bra på den tiden det begav sig heller, för den delen. Med en överförenkling skulle jag vilja påstå att i vår tid, som i så hög grad präglas av extrem konsumerism och kommersialism, och därför av förflackning, vulgaritet och råhet, gäller det att försvara konstens funktion som bärare av skönhet och harmoni. Om bara ett konstverk lyckas förmedla budskap från en annorlunda värld, som då i första hand  är annorlunda ur sinnligt-estetisk synvinkel, har det en god chans att också fungera som politisk-ekonomisk tankeväckare och alarmklocka.  Det har autentiska konstverk alltid förmått göra, men sannolikt förhåller det sig i ännu högre grad så idag än under tidigare epoker.

Mot invändningen, att jag bara står för en konservativ eller rentav totalitär konstsyn och kulturpolitik, svarar jag att det är mig främmande att kräva en viss politisk åsikt eller linje av konstnärerna.  Hoppas också att dessa New York-konstärers evenemang (som var i går kväll) gick bra![1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

14 January
2006

Flygplatsfundering 1

[911] 

Guernica heter den baskiska staden som  nazisterna bombade  i april år 1937.

Vad heter den "avlägsna pakistanska by", som USAs regering lät bomba igår?

En AP-journalist besökte byn tolv timmar efter anfallet och såg då tre förstörda byggnader som låg hundratalet meter från varandra. Journalisten såg fem gråtande kvinnor, som förbannade angriparna, medan tiotalet andra kvinnor framförde sina kondoleanser.

Byborna förnekade att de har med al-Qaida att göra. De sade att de begravt minst 15 barn, kvinnor och män. En läkare uppgav att minst 17 människor dödats. (Svenska dagbladet )


Le monde
nämner siffran trettio döda. Angreppet antas ha utförts av CIA med flyg utan piloter. Omedelbart efter Hiroshima skrev Albert Camus ned pessimistiska funderingar om mekaniseringen. De verkar besannas.

Det är sannolikt att också 9/11 genomfördes med  fjärrstyrda flygplan. Det anser  Tysklands f.d. teknologiminister Andreas von Bülow i sin bok CIA och elfte september.

Det är inte många som vågar ifrågasätta den gängse tolkningen. Fast det kanske bara verkar så!

Det verkar faktiskt mycket troligare att de som utförde 9/11 använde  sista skriket inom militär ICT än att det genomfördes manuellt av Osama och hans 21 terrorister.

För närvarande bygger mediemaskineriet upp de psykologiska förutsättningarna för ett angrepp med minikärnvapen mot Irans nukleära forskningsanläggningar. Paul Rogers skriver,  i OpenDemocracy:

If Israel does not get there first, the United States may launch military action against Iran in the fairly near future, just as its own new nuclear-weapons plans are leaving the drawing-board. The contradiction may not be obvious inside the Beltway bubble, but it is obvious in Tehran and across much of the world.
(Schiphol, Amsterdam, i väntan på flyget till Accra)
[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

14 March
2006

Vem stod bakom 9/11 ?

[911] 

Vem stod bakom 9/11 ?  Mannen på gatan tror att han vet svaret.   Journalisterna på våra dagstidningar och TV-redaktioner tror uppenbarligen också att de vet det.  Jag vet det inte.

In reality al-Qaeda operatives tend to be highly educated and their aims explicitly political. Bin Laden, in his numerous communiqués, has always been unambiguous about this. As he laconically remarked in his broadcast timed to coincide with the last US election, if it was freedom they were against, al-Qaeda would have attacked Sweden. The men who planned the September 11 attacks were not products of the traditional Islamic educational system, even in its most radical form. Instead they are graduates of Western-style institutions. They are not at all the protégés of the mullahs.

skriver William Dalrymple i The New York Review of Books (1 Dec., 2005). Man erinrar sig att flera av dessa personer, däribland Osama bin Ladin,  i  början av sina terroristkarriärer också fick militär utbildning och beväpning av CIA för att kämpa mot Afganistans regering.

De kontrollerade sprängningarna av WTC1, WTC2 och WTC7, som professorn i fysik vid Brigham Young-universitetet Steven Jones leder i bevis i sin artikel ”Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?”, är svår att förklara med enbart insatser från Al-Quaidas sida, hur teknologiskt  sofistikerade individer  terroristnätverket än må vara kapabelt att ställa upp.  Följaktligen inställer sig tanken att den konspiration, som våra massmedia tillskriver enbart Osama bin Laden och  Al-Quaida, i verkligheten leddes av mäktiga kretsar inom USA och utfördes med hjälp av deras inhemska agenter, varför inte i samarbete med kompetenta utländska krafter, dvs. Osama bin Laden. Saken borde utredas av en oberoende, internationell domstol.

 Den som sätter sig in i saken finner inte mycket som tyder på att den officiella versionen av händelserna 9/11 2001 är sann. Med den officiella versionen avses den politisk-historiska 9/11-rapporten sommaren 2005 från  presidentens och kongressens utredningskommission, samt  de tekniska utredningar av WTC-tornens kollapser som utförts av NIST och FEMA.

Däremot föreligger idag  många  belägg för att den officiella versionen inte kan stämma. Argument och fakta som strider mot de vedertagna dogmerna och fraserna har lagts fram  av gruppen Scholars for 9/11 Truth, som i huvudsak består av forskare och professorer vid amerikanska universitet, däribland ovannämnde prof. Steven Jones och gruppens grundare, prof. David Ray Griffin. Den sistnämnde har gett ut två utmärkta sammanfattningar av det kritiska materialet  (The New Pearl Harbor 2004; The 9/11 Commission report 2005; båda på förlaget Olive Branch Press.)

Några egentliga bevis för att Osama bin-Laden och Al-Quaida var  brottsanstiftare och huvudskyldig till händelserna 9/11 2001 har tillsvidare inte framlagts. Däremot har sex av de påstådda flygplanskaparna efteråt påträffats i livet, något som 9/11-kommissionen föredrog att förbigå med tystnad. [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

07 April
2006

Jag bor i en annan by men du bor ju i samma

[911] 

Som en skarpsinnig kvinna sade:  I vanliga fall frågar sig folk "Vad kan jag göra?" eller "Hur kan jag hjälpa?"  Men när människor konfronteras med sanningar om 9-11 måste de fråga sig själva "Vem är jag?" Deras syn på världen har skakats och de är plötsligt tvungna att omdefiniera sig själva i en tid av exempellös fara (enl. www.carolforcongress.org).

Om du ger godkänt åt din engelska hörförståelse, lyssna på talet som  dr David Ray Griffin höll den 30 mars  i Oakland (Kalifornien) på East Bay Progressiva Demokraters evenemang i Grand Lake Theater. Ljudinspelningen av hela tillställningen finns att hämta på adress:
http://www.911podcasts.com/files/audio/20060330_David_Ray_Griffin_32k.mp3.


Programmet räcker ca två timmar så det är möjligt att du måste skippa Salatut elämät eller X-files den dagen.

Efteråt  kanske du känner igen dig själv i historiens backspegel. Om du vågar.

En positiv nyhet som du kanske inte ännu har hört är Independent World Television (IWT). Det  handlar om att Paul Jay, Naomi Klein, David T. Suzuki, Gore Vidal, Howard Zinn m.fl.  plus du och jag ska skapa en oberoende global TV-kanal med daglig bevakning av de viktigaste världshändelserna. Inga dollars från sponsorerande storbolag. Inga statsbidrag. Ingen reklam.  Hjälp till med att bryta mediamonopolet!  Läs mer om projektet på webbsidan www.iwtnews.com.


Som en känslig poet sade: "Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma".

I min parafras får  byn ersätta världen. Isnäs min hemby i Pernå håller liksom alla andra byar på att bli glokalt. Vad betyder det?

Det betyder att hela världen är en by. Men också att  det är tid för en lokal realism: vi vill ju inte ta flyget till mjölkbutiken! Icke desto mindre börjar våra livsmedelsaffärer, som flyttas till städernas utkanter eller placeras längs motorvägarna, allt mer påminna om flygfältet Schiphol i Amsterdam. Butikshallarnas arealer mäts inte längre i kvadratmeter;  nuförtiden räknas de  i kvadratkilometer. Inom kort måste handelsmännen införa rullbanor för kunder som ska ta sig från grönsaksavdelningen till köttdisken.

Ja, denna megalomani och centralisering som kallas utveckling, den har redan gått för långt. Plus att:  "Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och att dra slutsatserna" (Sven Lindqvist i Utrota varenda jävel).

I min by finns en byskola. Nu har regeringen (för att stärka våra företags konkurrenskraft på de globala marknaderna) gått med på lägga ned byskolan. Finansministeriet har så bestämt och regeringen har hukat sig. Det finns kantänka inte längre några pengar för att upprätthålla skolor med elevantal under 80 (pengarna finns i Luxemburg och  de övriga skatteparadisen).

Men eleverna är inte ens några varor som man kan transportera hit och dit hur som helst. Hej, byskolornas elever är ju små barn!

Huka er gubbar, säger också SFP-gubbarna och SDP-gummorna ute i kommunerna i alla fall  (av gammal vana).

Det är bara bydårar  som kämpar för byskolor (tror de).

Mikael Böök

PS. Jag ber att få återkomma nån annan gång med en rapport från byskolseminariet på Solbacka i Isnäs den 8 april. 

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

12 May
2006

Multatulis hat

[911] 

Hatets fågel kläcker fram medlidandets kyckling. Den dynamiska kraften hos Multatuli heter hat, precis som hos Swift och Gogol och Mark Twain, ett passionerat, hederligt hat. Det är hederligt att hata Torrboll, och Multatuli hatade honom. Det är hederligt att hata fega klerker, och Multatuli hatade alla fega ämbetsmän. Ibland är det till och med hederligt och nödvändigt att hata samhället, som Swift, eller att hata hela mänskligheten, som Voltaire ofta gjorde

skriver D.H.Lawrence i sitt förord till Max Havelaar.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

24 May
2006

Osama: Moussaoui är oskyldig

[911] 

Idag rapporterar medierna bin Ladins uttalande om Moussaouis oskuld. Det påminner mig  om  satserna "Frankrikes nuvarande kung är skallig" samt "Frankrikes nuvarande kung är inte skallig". Filosofen Bertrand Russell funderade i tiderna på vad man ska tänka om sådana påståenden. Russell blev ofta häcklad för sin frispråkighet om världens  makthavare.

Idag rapporterar medierna inte om Zogby-enkäten, som visar att 70 miljoner amerikaner vill ha en ny utredning om händelserna 9/11 2001. Zogby-enkätens resultat  presenterades på Yahoo News dagen innan  terroristernas konung kommenterade Moussaouirättegången.

Den 2-4 juni hålls en internationell konferens om 9/11 och framtiden i  Chicago.

Vågar man  hoppas att finländska medier ska bevaka den konferensen?  Närmare information om konferensen inkl. pressmeddelanden, se
911revealingthetruth.org
  


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

06 June
2006

Homines ex machina

[911] 

 Woodlocks bok Labyrinths of the Universe får bli min semesterlektyr. Beställde nyss från Adlibris. Bodanis Elektricitet tjänar fn som min fritidsläsning. Jag har i tiderna arbetat som elektriker på Wärtsiläs skeppsvarv. Bodani verkar ha glömt Ohm.

Homines ex machina (dvs "människor ur maskinen";  jämför "deus ex machina", dvs gud ur maskinen)  åstadkom WTC-kollapserna.  Det är vi överens om.

Men vilka mänskor det var och vad för slags maskiner de använde, därom
tycks vi tvista.

Händelserna 9/11 2001 var världshistoriska. Också om det torde vi kunna
enas, fast vi kanske inte har samma syn på världshistoriens förlopp.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23