Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ 911 ]
911 var en konspiration. Konspiratörerna var antingen Osama Bin Laden och de 40 araberna, enligt vad vi hittills har fått se, höra och läsa. Eller...

föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

20 August
2008

Fortsättning av samma ämne

[911] 

Mn artikel publicerades i dagens Hufvudstadsblad (debattspalten) under rubriken "Inte ett nytt kallt krig". Redaktionen strök satsen Döm själv vad de säkerhetspolitiska papegojornas prat är värt och vart det leder oss! Kanske red. trodde, att jag syftade ensidigt på Kokoomus' ledare? Det gjorde jag i alla fall inte. För att utkämpa kalla krig, som i första hand är ett slags degenererad andarnas kamp, behövs minst två parter. Ifall det kalla kriget utmynnar i ett nukleärt krig spelar det inte längre någon roll vad den ena eller den andra säkerhetspapegojan har tjattrat.

En del av problemet är att dessa människor, som beter sig som papegojor, inte begriper vad de talar om, dvs vad det egentligen innebär att mänskligheten delas i antagonistiska läger, som rustar upp med massförintelsevapen. Detta tenderar ju att överstiga såväl de ryska atomgeneralernas förstånd som hattarna i Svenska Dagbladet.

En ytterligare del av problemet, kanske i grunden samma sak, är våra illusioner om makt och kontroll. Vi tenderar att tro, att statscheferna, regeringarna, diplomaterna och de stora bolagens direktörer har läget (som kallas för "kriget mot terrorism", alternativt för ett "kallt krig") under kontroll. Insikten om att så inte är fallet leder lätt till depression eller helt enkelt till att man mister den lilla gnutta förnuft man kanske har lyckats bevara. Därför tycks merparten av mänskligheten föredra att låta sig ryckas med i dessa sk. kalla krig. Som desutom tenderar att gynna tidningsförsäljningen.

Den filosofiskt intresserade Hannes Nykänen från Åbo har också lyckats få in en skrivelse i dagens (20.8.) Hufvudstadsblad. Nykänens artikel är utmärkt. "Nu tutas det ut att Ryssland har blivit en säkerhetsrisk medan den angripande - och provocerande - parten, Georgien, välkomnas i NATO", skriver han bl. a. Ett uppenbart motiv är att ett nytt kallt krig skulle göra gott åt vapenindustrin" , påpekar Nykänen också.

Några tillägg till dessa funderingar (men på engelska) finns - eller kommer - som sagt i Spinelli's Footsteps. - Det är trevligt att se att John Palmer, veterankorrespondent i engelska The Gaurdian (som man minns från 1980-talet då han brukade kommentera END-rörelsen), hyser något liknande tankar som jag själv om EUs och Rysslands gemensamma framtid. Palmer skriver:

In this situation, however, the EU could yet make a real difference to the long-term future for Russia and for Russia's relations with its neighbours and with Europe as a whole. But for this to happen the EU will have to show far greater unity in deciding and executing its "common foreign and security policy". It will also have to come up with a long-term strategy for bringing the EU, its eastern neighbours (including Ukraine and Georgia) and Russia into some wider pan-European community based not just on traditional cooperation but some forms of collective, democratic decision-making as pioneered by the EU itself.

One idea I have proposed in a recent paper for Sussex University's European Institute is for a "United European Commonwealth" which would commit all interested members of the current non-EU Council of Europe to collective decision-making on a limited range of key issues. These might be based on the proposed agenda for the badly stalled EU/Russia cooperation agreement: a common economic area, common standards of justice and freedom, common research policies and closer cooperation over energy and security.
Man kan bara beklaga, att Palmer inte till dessa i och för sig kloka idéer begriper att foga kravet om europeisk nukleär nedrustning. EU kan endast bygga en gemensam och fredlig utrikes- och försvarspolitik på icke-nukleär bas, dvs genom att avveckla sina egna massförintelsevapen. Stater, som bygger massförintelsevapen och riktar missiler innehållande dessa vapen mot varandra, kan inte vara goda grannar.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

30 August
2008

Från missilförsvar till nanoteknologi och kontrollerad demolering via SAIC

[911] 

Science Applications International Corporation (SAIC), Internationella Bolaget för Tillämpning av Naturvetenskap, grundades år 1969 i Kalifornien. Med sin årsvinst på 8,9 miljarder dollar rankas SAIC i år (2008) som nummer 285 på tidskriften Fortunes lista över USAs 500 största bolag. SAIC har personal i 150 städer i USA, Europa, Indien och på andra håll i världen.

En stor del av SAICs ca 43.000 anställda är delägare i företaget. Bolagets ledning anser att den speciella ägarstrukturen är en viktig del av förklaringen till den ekonomiska framgången. En annan nyckel till föreståelse av varför SAICs affärer går så bra är dess feta statskontrakt. SAICs största kunder återfinns i USAs försvarsdepartement och underrättelseväsen, och numera också inom det år 2003 grundade terrorismbekämpningsdepartementet Homeland Security.

Bland de som under årens lopp har medverkat i SAICs styrelse finner man Melvin Laird, försvarsminister under president Nixon; William Perry, försvarsminister under Clinton; John Deutsch, direktör för CIA under Clinton; amiral Bobby Ray Inman, som hade höga uppdrag inom NSA och CIA under Ford, Carter och Reagan; samt David Kay, chefen för Pentagons och CIAs Iraq Survey Group, som skulle bevisa att Irak hade massförintelsevapen innan USA inledde sitt angrepp år 2003.

Som ett exempel på vilket slags jobb SAIC utför kan nämnas ALTBMD, ett planerat missilförsvar för NATOs trupper i Europa, varom NATO-ledarna fattade beslut på sitt möte i Riga i november 2006.(1). SAIC leder ett konsortium, bestående av Raytheon (USA), EADS Astrium (EU), Thales /Frankrike), Thales Raytheon, IABG (Tyskland), TNO (Nederläderna) Quinetiq (England), Datamat (Italien) och Diehl (Tyskland), som under sex år ska ta fram "en arkitektur" för ALTBMD. Kontraktet är värt 75 miljoner euro, och mer ska det väl bli ifall världen, som det nu ser ut, går in i en ny period av kallt krig. (jfr Det ska inte bli något nytt kallt krig och Maginotlinerna i skyn).

Men SAIC deltar också i en mängd civila projekt. Bolagets grundare och dess direktör fram till år 2003, atomfysikern Robert Beyster, skriver i sin bok "The SAIC Solution" (2007):

" Det kalla krigets slut medförde en bestående förändring i affärslandskapet. Många försvarskontrakt och federala kontrakt skalades ned eller avslutades. Kontraktorerna vände sig till den privata sektorn och icke-försvarssektorn (the non-defence sector)."
SAIC levererade exempelvis informationsteknik åt arrangörerna av olympiaden i Aten år 2004. "Kriget mot terrorism" har också skapat nya affärsmöjligheter för SAIC. Huruvida dessa är att betrakta som försvarsrelaterade eller civila kan vara svårt att avgöra. År 2002 startade USAs militära underrättelsetjänst NSA Trailblazer-projektet, som handlar om att analysera och övervaka kommunikationen på internet och andra datanätverk år 2002. Kontraktet (värt 280 miljoner dollar) för att bygga en "demonstrationsplattform" för Trailblazer gavs åt ett SAIC-lett konsortium, i vilket även Boeing och Computer Sciences Corporation ingår.

SAIC dyker också upp i undersökningen av 9/11. Kevin Ryan skriver:
Science Applications International (SAIC) is the DOD and Homeland Security contractor that supplied the largest contingent of non-governmental investigators to the NIST WTC investigation. SAIC has extensive links to nano-thermites, developing and judging nano-thermite research proposals for the military and other military contractors, and developing and formulating nano-thermites directly (Army 2008, DOD 2007). SAIC’s subsidiary Applied Ordnance Technology has done research on the ignition of nanothermites with lasers (Howard et al 2005).
In an interesting coincidence, SAIC was the firm that investigated the 1993 WTC bombing, boasting that -- “After the 1993 World Trade Center bombing, our blast analyses produced tangible results that helped identify those responsible (SAIC 2004).” And the coincidences with this company don’t stop there, as SAIC was responsible for evaluating the WTC for terrorism risks in 1986 as well (CRHC 2008). SAIC is also linked to the late 1990s security upgrades at the WTC, the Rudy Giuliani administration, and the anthrax incidents after 9/11, through former employees Jerome Hauer and Steven Hatfill.


Två goda 911-nyheter idag:
  • Christer Bruuns kolumn om "Konspirationer" i Hbl 30.8.2008.
  • De finska sanningssökarna har översatt artikeln Fourteen Points of Agreement with Official Government Reports on the World Trade Center Destruction av Steven E. Jones, Frank M. Legge, Kevin R. Ryan, Anthony F. Szamboti, James R. Gourley i The Open Civil Engineering Journal, Volume 2 Issue 1, pp.35-40, till finska (WTC:N TUHOUTUMINEN: 14 KOHTAA, JOISTA OLEMME YHTÄ MIELTÄ HALLITUKSEN VIRALLISTEN RAPORTTIEN KANSSA - länkad här).


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

05 November
2008

Mänsklighetens maktlöshet

[911]  [grundlagar] 

"Att inga afrikaner, européer eller andra utanför USA får rösta påminner om bristen på globala demokratiska institutioner; bristen på gränsöverskridande demokrati. Behovet blir tydligt. Bristen ett dilemma." — Per Wirtén i Dagens Arena om Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet.
Ja, detta är en god utgångspunkt för vidare reflexioner.

Hur kan Barack Obama bidra till att avhjälpa folkens — mänsklighetens — maktlöshet på globalplanet?

Moses måste ge avkall på sitt eget folks makt och på sin egen makt.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

17 December
2008

Om alternativa smedjor

[911] 

Hej på er tankesmeder! Jag vill sända ett erkänslans ord till Janne Strang - för hans artikel om 9/11 i Volt 48/08. Efter den artikeln är det andliga klimatet i Svenskfinland inte riktigt lika kvavt som före.

Och så ett politiskt julklappstips: boken "Valtiot ja terrorismi", av Hannu Yli-Karjanmaa (Multikustannus 2008), nyligen prisad i Hesari av terrorismforskaren, professor Jukka Paastela från Tammerfors. Fast Paastelas lovord gällde bara första hälften av boken. Andra hälften kallade recensenten för "potaskaa" (förr i världen hällde man kanske aska i pottorna?). De första ca 200 sidorna i Yli-Karjanmaas bok handlar om sänkningen av Lusitania kort före första världskrigets utbrott, Rysslands och Tjetjeniens aktuella konflikter, Libyens inblandning i Lockerbieaffären, m.m. På de övriga drygt 200 sidorna behandlas 9/11 samt ingår den digra notapparaten. Yli-Karjanmaa lär vara snickare till yrket. En tankens kroppsarbetare!

- Mikael

"Fiksut ihmiset eivät kirjoita nettifoorumeihin" - uppsnappat på Fredsstationen i Böle i förrgår.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

06 January
2009

Vi skal gjøre vårt beste

[911] 

Jag antar att de vise männen hade svarat "Bra!" på frågan om hur de kände sig i trettondagens gryning. De hade ju ett trevligt uppdrag. Himlen lär ha varit stjärnklar och något mer behövdes knappast.

Vid årsskiftet försäkrade de norska läkarna som rest ned till Gaza: "Vi skal gjøre vårt beste". Men gossebarnets bröstkorg var redan fylld av fragment från statens tunga stenar.

Dr. Mads Gilbert: [...] I can tell you that we have clear evidence that the Israelis are using a new type of very high explosive weapons which are called Dense Inert Metal Explosive (DIME) and are made out of a tungsten alloy [...] I treated a ten-year-old boy. He had his whole chest filled with fragments from the bomb. On his lap was another person's leg that had been cut off. We resuscitated him and did everything we could do to save his life but he died between our hands. (Press TV 5 December 2009.)


André Glucksmann, för vilken paristidningen Le Monde reserverar beteckningen philosophe, tycker inte att Israels pågående militäroperation i Gaza är överdriven. I vilken mån borde Israel reagera på raketangreppen för att förtjäna omvärldens godkännade, undrar han. Det är ingen dum fråga.

Hamas drömmer om att förgöra den hebreiska staten och dess medborgare; ifall Israel verkligen reagerade i proportion skulle det leda till en gigantisk etnisk rensning, resonerar Glucksmann.

Men frågan är om inte Israels politik mot palestinierna är just det.
"L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête." [Människan är varken ängel eller vilddjur och den som spelar ängel blir olyckligtvis vilddjur]
Glucksmann citerar detta tänkespråk av Pascal i sin insändare. Men hur ska det tillämpas på Israels aktuella krigshandlingar i Gaza? När har Israels regeringar och militär försökt göra sig änglalika?

Det bästa européerna kunde göra vore att omdimensionera sin egen våldsapparat. På 1980-talet hörde Glucksmann till de mest högröstade försvararna av Frankrikes kärnvapenstyrka, enligt mig ett bevis på bristande sinne för proportioner.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

07 January
2009

Fortsättning av samma ämne (Vi ska göra vårt bästa)

Israel-Palestina
[911] 

Idag berättar min norska kollega: Mads Gilbert [den norska läkaren, som jag nämnde i föregående inlägg] bruker sms aktivt for å bryte journalistblokkaden til Israel. Med oppfordring om å videresende. Søndag fikk "alle" i Norge denne fra ham:

"Takk for all støtte. De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Massevis av barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri oppleve noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historieboka nå, alle! Mads Gilbert 3.1.09 13:50,
Gaza, Palestina."


* * * * * *

Människan är varken ängel eller djur; och olyckan är, att den som vill bli ängel blir ett djur (Pascal, Tankar och smärre skrifter, del 2, s 105. Övers. Richard Hejll). — Menade Glucksmann att detta ska tillämpas på Hamasledningen och inte (som jag spontant antog) på Israels regering? I så fall har Glucksmann en poäng. Men frågan om naturen av Israels regerings krigshandlingar kvarstår. Gör inte Israels regering, under förevändning av att försvara sitt folk, sig skyldig till etnisk rensning i stor skala? Och innebär inte detta, dvs att sätta "försvaret av det egna folket" över alla andra hänsyn, att man förklarar sina egna krigshandlingar vara heliga, dvs att också Israels regering spelar ängel?

* * * * * *

Men i stället för att skylla på den ena eller den andra parten i denna utomeuropeiska konflikt borde européerna se om sitt eget hus. Pascal insåg redan på 1600-talet att människan inte bör göra sig till en straffande ärkeängel. Ändå låter Nicolas Sarkozy och Tony Blairs efterföljare som bäst bygga nya atombomber och nya kärnvapenmissiler (M51 och Trident). Förklaringen är den samma som Israels regering ger när den låter bomba palestinierna: "att försvara det egna folket". Dessa människor har låtit sig förblindas av myten om den nationella suveräniteten.

* * * * * *

Frågan är aktuell, eftersom Sarkozy på torsdag och fredag innevarande vecka (dvs i morgon och i övermorgon) ska stå värd för konferensen "Nouveau monde, nouveau capitalisme" i Paris. Konferensen ska enligt uppgift handla om etik och nya värden. Många misstänker att det egentliga syftet är att bädda för valet (som inte kommer att vara demokratiskt; det är ju ingalunda folket som väljer) av Tony Blair till EU:s första president.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

08 January
2009

Fortsättning av samma ämne (Mer från Mads Gilbert)

[911] 

Mer från Mads Gilbert:

“Det stilnet nå. Nesten som en hvisken lister natten seg på oss i kveld - plutselig uten den konstante bombingen.
Måtte alle gode makter samle seg som et skjold over alle skjelvende, sørgende, livredde palestinere i Gaza og alle de istykkerrevne som våkner av enkel narkose og grov kirurgi.. Måtte de få en eneste natt uten helvetesmaskinenes drønn -
Idag ble 160 palestinere drept i Gaza og 400 skadd. I Al-Phakora-skolen ble 43 massakrert og 100 skadd.
Hvordan kan vi la fortellingene herfra bli fattbare og brukbare, slik at vi beveger oss nærmere forsoning og bort fra mørket?
Jeg vet ikke. Kanskje er det viktigste at vi sier klart, høyt og tydelig hvordan vi ikke vil behandle hverandre - uavhengig av religion, politikk, rase og kjønn, fattig eller rik.
Jeg tror vi må løfte dette over den politiske retorikken - og ja - jeg er en retoriker og godt kjent med politiske revkroker.
Men jeg orker ikke leve i en verden der ondskapen får utvikle seg, og nå forankres dypt i “vestlig” kulturs politiske maktelite - de som faktisk legitime midlene. Jeg tror det er en linje fra Irak-invasjonen til Au Graib til Afganistan-invasjonen til overfallet på Gaza. Maktmenneskene er fjernere og fjernere fra den varme huden til et barn som våkner uten bein eller det spørrende blikket til en palestinsk 70 års bonde med ansiktet full av splinter som vi skal amputere arbeidsneven på. Det kan ikke fortsette slik. De må få vite hva vi mener. Du kan si fra, alle kan si fra. Og mange sier fra over hele verden nå. Jeg tror det er det viktigste. Alle må finne sin måte, sin stemme og sin mottaker. Men jeg tror alle må sende et budskap et sted, så vi ikke omsluttes av mørket.
Sov nu barn og sov soldater, vi er venner og kamrater - som Monica Z sang så vakkert.
Ikke lett å tenke det ikveld, men vi må videre.
Vi kan ikke fortsette slik -
Mads
Shifa Hospital
Gaza, Palestina”

Igår deltog ett tusental personer i en solidaritetsdemonstration för palestinierna, som anordnades i centrum av Helsingfors. Vi marscherade från Kiasma till Järnvägstorget, tog in på Alexandersgatan och fortsatte upp längs Esplanaden, där vi stannade framför EU-kommissionens och -parlamentets representation för att bua en liten stund. Många av demonstranterna var utlänningar, invandrare, afrikaner och palestinier. Det gladde mig att få gå bland dem. Några unga damer från Svenska folkpartiet visade upp en banderoll med texten "Schools and playgrounds are not warzones" åt gatupubliken vid Svenska Teatern. Jag hejade på dem. Några ropade Allahu akbar (Arabiska: الله أكبر‎), vilket lär vara titeln på Libyens nationalsång. På svenska betyder det Gud är den störste och är ett vanligt uttryck inom islam.
On n'entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclaircir les autres. (Pascal, Pensées. (Extraits) s 124 [Man förstår ingenting av Guds verk om man inte utgår ifrån principen att han har velat förblinda en del och upplysa de andra.])


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

23 January
2009

Ahtisaari i Gaza

[911] 

Ahtisaari säger till FNB att parterna – israelerna och palestinierna – måste visa sin beredskap att helt och fullt samarbeta med utredningsgruppen innan ett sådant uppdrag kan inledas. (Hbl 22.1.2009)

Gazaborna är i Gaza. Vi andra är inte i Gaza men Gaza är i oss. Gaza är vårt problem. Det är inte vårt fel. Men det finns ett samhälle och ett samvete.

Nationen och samhället är inte längre ett och detsamma. Samhället håller på att bli ett enda fast nationerna fortsätter att existera. Låt oss kalla vårt samhälle för Gaza. Då är Ahtisaari redan i Gaza. Men är Ahtisaari rätt person för att leda utredningen av krigsförbrytelser? Borde han få uppdraget?

Ahtisaari säger att parterna måste visa sin beredskap att helt och fullt samarbeta med utredningsgruppen, vilket onekligen är riktigt. Men Ahtisaari är inte nödvändigtvis en lämplig utredare av Israels krigsförbrytelser. Jag tror att Mary Robinson skulle ha bättre chanser som sanningsutredare därför att hon inte går USA-regeringens ärenden. Av ingendera skulle jag ändå vänta mig att reda ut sanningen. Till det behövs oberoende, grävande journalister, som inte tror på någonting innan det har förnekats från officiellt håll, för att citera en av skribenterna i antologin Tell me no lies, redigerad av John Pilger. Staternas maktpolitik och sanningen är inkompatibla storheter.

Men eftersom massmedierna ägs av staten och/eller kapitalet är det ofta omöjligt för grävande journalister att få sina rön publicerade i den nationella och internationella medieoffentligheten. Internet fungerar lyckligtvis som ett korrektiv. Det är bra om journalisterna samarbetar mera med bibliotekarierna än med mediebossarna och bibliotekarierna borde för sin del satsa ännu mer på internet än de hittills gjort. De måste inse att internet är världssamhällets allmänna bibliotek som de, bibliotekarierna, följaktligen bör ta ansvar för.

Ifall man hittar några sanningar i Gaza* bör bibliotekarierna se till att hålla dem tillgängliga via internet.

tillägg: Om ordets och bibliotekets makt.

* (fotnot) Och inte bara i Gaza. Journalisten Gunn Gestrin i Paris rapporterar idag om direkta återverkningar i Frankrike av den katastrofala israeliska offensiven i Gaza (Hatet från Gaza är smittsamt Hbl 23.1.; i samma nr av Hbl ingår Mats Gezelius' rapport Hatet gror mot Israel. Palestinierna återvänder till vardagen .)


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

26 January
2009

Realism och European Nuclear Disarmament (END)

[911] 

Nedan följer ett utdrag ur ett brev till vännen K:

[...] Men jag är inte ense med de gamla generalernas åsikt att Frankrike, Storbritannien eller de övriga EU-länderna behöver hålla sig med kärnvapen i avskräckningssyfte och för att vid behov kunna vara de första att använda kärnvapnen preventivt för att förhindra sin egen utplåning. Ska det bli någon nukleär nedrustning så måste någon börja. Kanske Obama åtminstone vågar dra bort USAs kärnvapen från Europa. Därmed skulle förutsättningarna för en diskussion om fransk och brittisk nukleär avrustning förbättas.

Tillsvidare fortsätter dessvärre den europeiska tillverkningen av nya atomstridsspetsar, nya atomubåtar (som drivs med atomkraft och är bestyckade med atommissiler), bärraketer och flygplan för att kasta bomberna på de som inte bor i Väst samt nya spaningsystem, rymdsatelliter och missiler för att stoppa deras missiler. Medan upprustningens lönsamma business fortsätter 'as usual' mognar hela mänsklighetens ekologiska, ekonomiska och etiska kris.

Ändå säger våra vänner liksom i förbigående (inom parentes) att europeisk nukleär nedrustning är orealistiskt. Sålunda bidrar också våra vänner till att avfärda saken från den europeiska politiska agendan. Det går vi inte med på. Tänk att miljoner européer ännu på 1980-talet och mitt under det kalla kriget engagerade sig för European Nuclear Disarmament!

När jag själv läste ovanstående på nytt blev jag missnöjd med mina egna formuleringar. Så skrev jag om texten men förlorade den nya versionen p g a något konstigt tekniskt fel när jag skulle klistra in uppgifter om den europeiska militärindustrin från ett dokument på nätet. Jag ville kolla t ex att det faktiskt byggs nya militära flygplan i Europa med kapacitet för att leverera (!) kärnvapen. Och det gör det. Åtminstone de nya franska Rafale-planen (en flottilj torde ha blivit färdig 2008) är utrustade för att stå till tjänst med "nukleär avskräckning".
Försökte igår också sätta mig in i den europeiska rymdindustrins och EUs "dual-use"-politik, som innebär att de stora rymdprojekten har både en militär och en civil sida. En av artiklarna jag studerade, av tre italienska forskare inom meteorologi, var rubricerad: Håller man på att utesluta en fredlig användning av yttre rymden? - Ja, det är alltså just det vi EU-medborgare håller på med.

Flera av våra vänner, som tar reda på fakta om EU:s militärindustriella komplex, kärnkraftsindustrin i Europa, lobbandet i Bryssel, de europeiska vattenbolagens dominans, finansmaskineriet Clearstream i Luxemburg, den gemensamma jordbrukspolitiken, planerna på att göra Tony Blair till EUs första president osv. osv. har ju blivit eller förblivit inbitna EU-motståndare och anslutit sig till föreningen Vaihtoehto EU:lle (Alternativ till EU) eller Esko Seppänen. Jag förstår dem så väl. Men själv har jag småningom kommit fram till att alternativet till det nuvarande EU måste sökas inom det nuvarande EU. Och att den som söker han finner. Nämligen traditionen från Altiero Spinelli med flera ursprungliga eurofederalister. Det har bara hunnit lägga sig så tjocka lager av skit över dem att man är tvungen att gräva riktigt länge inan man hittar dem.

I Sverige finns det åtminstone några människor som har (andlig eller fysisk, kanske båda) kontakt med ifrågavarande tradition: Anders Ehnmark, Per Wirtén... Men också svenskarna (liksom naturligtvis även finnarna!) är sådana förbannade inkrökta nationalister. Fast en sak tycker jag att svenskarna har gjort mycket bra. Jag avser deras beslut att INTE bygga svenska atomvapen. Bygget var ju redan i full gång, men så beslöt man (militärerna? politikerna?) att avstå. Hurra för det!

Varför togs i tiderna detta negativa beslut om den blågula atombomben? Var det p g a av "realism"? Eller hade det varit mer "realistiskt" att bygga en svensk force de frappe för att avskräcka ryssen?


Min vän K., som också funderar över vad som är och vad som inte är "realistiskt" i dagens värld, skickade mig följande lustiga ramsa ur en bok om Elisabet I:

Its the mild idealists who plan our social revolutions,
then come the brutal realists and turn them into executions.
And first and foremost on their lists
appear the mild idealists.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   följande artikelblock

30 March
2009

Det gamla vanliga (plus Rancière)

Datorer, denuklearisering, demokrati, det nya Europa m.m.
[911] 

Under veckoslutet hade jag privilegiet att få ägna flera timmar åt att bara leka med mina datorer, av vilka jag är speciellt förtjust i en liten en, som heter Fujitsu Biblo B110.

Biblon utrustades under 1900-talets sista år med ett operativsystem som kallades Windogs och tillverkades av ett mjukvaruonopol vars namn jag saligen har lyckats glömma bort.

Efter en tidig söndagsfrukost satte jag igång med att försöka få wlan att fungera med Biblon, som jag kvällen innan hade gett en alldeles ny skepnad i form av PuppyLinux. Alla älskar Puppy med den lilla söta hund-loggan! Biblon hade visserligen krånglat lite med Puppy, vilket beror på att Biblo saknar inte bara CD-spelare utan också möjlighet att boota (dra på sig stövlarna) via en CD-station - för att inte tala om USB-stickor, som inte ännu fanns att köpa i butiken på den tid då Biblon såg dagens ljus. Puppy är däremot som gjort för att bootas precis med en USB-sticka som "skohorn".

Lyckligtvis har Biblo i alla fall inte bara en USB-port utan till och med två USB-portar!* Genom en av dessa prånglade jag således in Puppy och fäste honom stadigt i Windogs bootsektor (jag vet att ingen äkta datanisse skulle att kalla platsen bootsektor...) och så bootade jag om Biblo... och vips var Puppy där och viftade med svansen!Nåväl. Men nuförtiden måste ju alla och i synnerhet Biblo, som är så lätt och mobil, ha trådlös förbindelse till internätet. Efter en stunds rotande bland all möjlig gammal kringutrustning på vinden hittade jag ett wlan-kort som var som klippt och skuret för Biblons pcmcia-öppning. Kortet kallas för The Buffalo och kommer ursprungligen från... tja, prärien, får man väl lov att anta.

Men se, att få Puppy att acceptera "buffeln", det verkade till att börja med hart när omöjligt! Nu ska jag i alla fall inte plåga läsaren med detaljerna om vad allt jag gjorde i onödan. Det visade sig nämligen sist och slutligen, att Puppys kernel (version 2.6 någonting) redan hade inbakat stöd för buffelns chipset (här lyser jag visserligen med termer som bara en invigd datateolog, men inte jag, har ett hum om). Så att efter några timmars idogt pysslande och knåpande fick jag, eller rättare sagt Puppys egen s.k. wizard, dvs trollkarl, faktiskt det hela att funka!

Men varför håller man (mera sällan kvinna) på med sånt här på lördag kväll och tidig söndag morgon? Jo, man vill väl vara med i detta globala pysslande och knåpande, som ju egentligen är väldigt sympatiskt jämfört med det som konkurrenterna sysslar med. Med konkurrenterna avser jag de som tävlar om makten och pengarna. Vi däremot, som leker med våra Biblon och bufflar, är däremot ute för att hjälpa, inte stjälpa, varandra. Ta till exempel gossen Brian Grainger (han med Lin'N'WinNewB PROJECT, utan det hade Biblon fått gå klädd i windogs ända till sin snart förestående död) eller gossen Barry Kauler från Australien, han som hittade (på) Puppy. Dem är jag tack skyldig, kanske inte ett så jättestort tack, men i alla fall ett litet!

Å andra sidan: vad har jag Sarkozy och Blair eller Lipponen att tacka för? Nu övergår jag med andra ord till att prata politik eller rättare sagt polemik. Utdrag ut mitt brev till vännen A:

Hej, hur går det? [...]

[...] Tack alltså för Rancière-tipset, visst tycker jag att Hatet mot demokratin är mycket läsvärd och aktuell. För mig just nu [...] är det speciellt bra att bli påmind om åttonde boken i dialogen om Staten, där Platon går igenom de olika statsformerna med därtill hörande människotyper. Också dessa klassiska beskrivningar känns högeligen aktuella - tänk att så lite har förändrats under de senaste 2500 åren!

Men i sin lilla och naggande goda skrift om demokratin har Rancière trots allt valt att abstrahera från teknikutvecklingen och - egentligen också - från krigets och fredens problematik. Demokrati handlar enligt Rancière om att utvidga det offentligas sfär, och däri håller jag med. Men hur är det möjligt att i dagens läge förklara och gå vidare med denna insikt utan att nämna internet och den veritabla transformation av offentlighetens gränser som detta nya teknikbaserade nätverk medför?

Typiskt för franska intellektuella är också att helt sonika hoppa över "atomåldern", dvs det reella hotet mot mänsklighetens existens som massförintelsevapnen och de växande radioaktiva avfallshögarna skapar -- för att nu med en gång utdela en spark i aktern åt alla sjävtillräckliga nationalister och suveränister (det tycks vimla av sådana just bland de parisiska intellektuella). Medges dock att man härvid (vid utdelandet av sparken i aktern) stöter på problem som överskrider politikens och demokratins frågeställningar. Vem tänker man sig till exempel att skall fråga efter vilken statsform vi har haft och vilka gränser vi har satt för offentligheten efter vårt kollektiva självmord?

Dessutom borde det inte vara speciellt svårt att inse att att kärnvapnens samt kärnkraftverkens globala problematik - kärnproblematiken; de nukleära frågorna - också hör till diskussionen om demokrati på alla nivåer (på alla därför att problematiken är global; självklart är den också lokal, nationell och regional). Det är bara det att de nukleära frågorna är konkreta. De handlar inte om begreppsliga konstruktioner. Det gäller att ta ställning för eller emot till exempel nuklerär nedrustning oberoende av vad för en jävla -ism man råkar ha lagt sig till med.

Albert Camus tog ställning, omedelbart. Redan den 8 augusti 1945 hade han publicerat sin ledare i Combat à propos la bombe atomique. Det är detta camusiska och gandhiska och tolstojanska och kristna och varför inte också islamiska, hinduiska, buddhistiska och - nota bene - marxist-leninistiska ** - ställningstagande jag saknar i Rancières text. Han är på denna punkt inte stort bättre än sitt lands president, som å ena sidan skriver brev till Ban Ki-moon om nedrustning, å andra sidan fortsätter med produktionen av de nyaste franska atomraketerna (M51), som (för att använda Platons och Rancières terminologi) de franska statsoligarkerna och den ekonomiska oligarkin i EU-området har beslutat producera och leverera till den franska ubåtsflottan fram till år 2015.

Tiotals (40-60 st) av dessa missiler - med nya stridsspetsar - produceras f n av den europeiska rymd- och krigsindustrin, närmare bestämt det fransk-tyska bolaget EADS Astrium, vars säte finns i England och vars aktiviteter är spridda över EU och hela världen. Till exempel bidrar Det Norske Veritas (DNS) till att säkra finansieringen av EADS Astriums projekt och moderbolaget EADS äger andelar i finska vapenfabrikanten Patria.

Jag är medveten om att jag upprepar mig. Borde jag sluta med det?

Vi hörs,

- Mika

Fotnötter:


* Min Biblos minne är förhållandevis kort dvs bara 64 megabytes och Puppy kräver egentligen 128. Sålunda är det nödvändigt att inrätta swapminne och då är det inte så tokigt med två USB-portar, eftersom swapminnet i så fall kan läggas på en USB-sticka medan den andra USB-porten kan utnyttjas för att via en annan USB-sticka samtidigt överföra tankekraftens resultat (ifall den lyckliga hund- eller kattägaren besitter sådan kraft) till vidare bearbetning i någon annan dator, till exempel. Fast det kanske inte är nödvändigt längre enär ju Puppy kan hantera även de mest buffliga wlankort.

** Den finska historikern Pekka Suvanto har avhandlat, om nu inte precis Lenins, men åtminstone Marx' och Engels tänkande om våldsamma konflikter, vilket naturligvits var synnerligen 1800-talsmässigt - den nukleära nedrustningens nödvändighet var ju inte speciellt påträngande ännu vid tiden för Krimkriget. Följaktligen tyckte dessa klassiker i likhet med våran Runeberg att
"Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött!"

Suvantos avhandling heter Marx und Engels zum Problem des gewaltsamen Konflikts (SHS Helsinki 1985). Fast jag är för min del övertygad om att såväl Marx och Engels som Lenin, ifall de vore nulevande, skulle begripa att det strategiska läget förändrades för alltid år 1945 och att, som Camus uttryckte det:
"Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore miex que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené." (Inför de fruktansvärda perspektiv som öppnar sig för mänskligheten inser vi ännu bättre än tidigare att freden är den enda strid som det lönar sig att utkämpa - ö.M.)


Prev  1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23