Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ grundlagar ]
Vilka lagar lyder vi? Borde vi stifta nya grundlagar?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]  

15 October
2014

Öppna hyllor

[grundlagar] 

Från historisk synpunkt är bibliotekets öppna hyllor ännu idag bara en skör planta. Tankarna bakom de öppna hyllorna sammanfattades av Ranganathan i hans fem biblioteksvetenskapliga lagar från år 1931. Denna biblioteksfilosofi bildar härefter en viktig underström i den demokratiska flodvågen efter de politiska revolutionerna och koloniernas frigörelse.

Men alla trycksaker får inte rum på bibliotekets öppna hyllor. En del av beståndet behöver magasineras (eller gallras ut för gott för att försäljas, skänkas bort eller makuleras). Bibliotekarierna är helt enkelt tvungna att ständigt ansa och förnya sina samlingar.

Frågan om vilka kriterier en bibliotekarie kan och bör tillämpa vid urvalet av trycksaker för de öppna hyllorna kan inte besvaras en gång för alla. Må den förbli öppen! Hyllornas öppenhet och denna frågas öppenhet motsvaras av öppenheten hos det slag av överläggningar och diskussioner, som utmärker demokratiska tänke- och styressätt.

Öppna hyllor för trycksaker har en motsvarighet i öppen tillgång (open access) till digitala publikationer. Dessa har den goda egenskapen att inte skapa utrymmesbrist. Men trots att varje bibliotek i teknisk bemärkelse skulle kunna rymma alla digitala publikationer kvarstår vissa urvalsfrågor och särskilt frågan om urvalskriterierna. Bara nu inte bibliotekarierna tillåter Google och Facebook att besvara frågan på sitt eget sätt genom att upphöja den kapitalistiska lönsamheten till högsta norm och kriterium!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]  

04 November
2014

Om Alice Bah Kuhnkes uttalanden i introduktionsintervjun

[grundlagar] Sveriges nya kulturminister Alice Bah Kuhnkes uttalanden i introduktionsintervjun (SvD 20 oktober) är behagliga men tyvärr rätt intetsägande. Vilket tydligen också är meningen att de ska vara: «Alice Bah Kuhnke säger att mediernas situation definitivt är en politisk fråga, men hon vill inte avslöja hur den rödgröna mediepolitiken ska se ut.» Lite vägledning ger dock formuleringen «få ihop vårt land», syftande på «ett land med klyftor och polarisering». Och i ordet «läsförståelse» ekar ett humanistiskt bildningsideal. Det är bra.

Vad jag saknar är en indikation på förståelse av internet(s) och bibliotekets universalitet. Hur få ihop ett internet — allas vårt internet — när klyftorna och polariseringen bara växer mellan korporationerna i molnen och användarna på marken? Vilken politiker bryr sig om vårt internet?

Apropå «debattbiblioteket»: detta är faktiskt vad biblioteket sedan mycket länge också tycks vara, ifall man lyssnar till de röster, som talar ur dess hyllor och skåp, och som mer eller mindre fritt får stöda eller motsäga varandra. Men biblioteket och bibliotekarierna har brukat undvika att höja de egna rösterna. (…»en blid mjölkflicka eller en praktfull dam, men alltid klädd och utrustad enligt sin herres vilja» — Suzanne Briet)

Bibliotekarierna borde bry sig mer om internet. Internet behöver en agenda. Det vore närmast bibliotekariernas sak att sätta den agendan.

(ovanst. är en kommentar i "Bibliotekket tar saka".)


Prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]  

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23