Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

23 September
2005

Skillnaden mellan en journalist och en bloggare

[bloggar] 

Skillnaden mellan en journalist och en bloggare är att journalisten får betalt. Det är en betydande skillnad. För journalisten gäller det ju livhanken. För bloggaren är denna synpunkt däremot inte lika viktig. Bloggaren är beredd att blogga, dvs bedriva sin journalism, utan någon annan ersättning än en känsla av tillfredsställelse över att ha formulerat en tanke eller gjort en minnesanteckning, som i något senare skede kanske ska visa sig vara nyttig.


Det kan också vara fråga om ren grafomani; bloggandet, alternativt journalistyrket, bör i så fall uppfattas som ett slags terapi.


Journalisten är minst lika narcisstistisk som bloggaren. Skillnaden mellan dem ligger inte på det planet.


Journalisten föraktar bloggaren. Bloggaren föraktar journalisten. Det är kanske inte riktigt korrekt att öppet vädra sitt förakt, men föraktet får inte heller tillåtas förpesta vår tillvaro. Vi måste kunna tala om saken. Till exempel om 911.[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

24 September
2005

HBL och Ny Tid borde öppna för trackback + MIDAS

Blinda hönan ska ha tack för tipset
[bloggar] 

Tidningarna borde öppna för inkommande länkar (trackbacks).

Alla som vill kan naturligtvis redan idag kommentera HBLs artiklar på sina egna bloggar. Men det spännande vore ju om artikeln hos HBL skulle visa den länkade listan över alla dessa inlägg på nätet.

I ovanstående citat från bloggen “Blind höna – hittat på nätet och i världen” har jag bytt ut “DN” (dvs Dagens Nyheter, Stockholm) mot HBL (Hufvudstadsbladet, Helsingfors). Jag hade också kunnat skriva “Ny Tid” (en finländsk veckotidning, som hör till mina favoriter).


HBL ger fn inte tillgång till artikelarkivet via webben (eller så är det bara jag som inte har lyckats hitta länken till Hbls webbarkiv), vilket betyder, att inte heller trackback-funktionen fn vore meningsfull.Med ovanstående anteckning och med den här notisen vill jag samtidigt testa Epoz, en html-editor som fungerar online. Jag skriver detta med hjälp av Open Office 1.1. för Linux. Nu ska jag kopiera det till det virtuella klippbordet. Sedan ska jag infoga det i Epoz – Mikas blogg har nämligen en inbyggd Epoz-service. Min förhoppning är, att layouten (egentligen någonting som kallas “rich text controls”, och som använder det sk MIDAS-protokollet) skall följa med. Detta är ganska viktigt med tanke på webbpubliceringen. Man ska alltså inte behöva markera kursiv, fetstil, indragning osv. på nytt när man har klistrat in en text i sin webbapplikation, utan de ska automatiskt följa med från textbehandlingsapplikationen... Dessutom måste webbläsaren stöda MIDAS.


Igår märkte jag till min förvåning, att detta är ett problematiskt kapitel för Mac-användare. För det första stöder inte Maccens egen Safari-webbläsare Epoz WYSIWYG-gränssnitt. För det andra verkar det som om NeoOffice (en variant av Open Office för Mac) eller t ex TextEdit (Macens standardverktyg för textbehandling) inte skulle stöda MIDAS. Få se nu om kombinationen OpenOffice 1.1. -UbuntuLinux 5.04 klarar det här...Tillägg post paste: Tammefan, det gick ju bra! (Men hur ska man få MIDAS att funka på maccen?)

PS Ge en svensk översättning av trackback! Spåra tillbaka? Spåra till källan? Återkoppling?
[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

08 October
2005

Är du populist?

[bloggar] 

Det är beklagligt att klyftan mellan Frankrike och de flesta andra EU-länder växer. Men det är ännu värre om Frankrike lyckas locka in andra länder på sin populistiska väg

skrev Björn Sundell igår i Hufvudstadsbladets ledare. Det franska folket, som protesterar mot nyliberalismen och strejkar mot privatiseringarna, har tydligen utvecklat sig till ett populus populissimus.

I dagens Hbl fortsätter Björn Månsson att skilja mellan mer eller mindre populistiska åsiktsyttringar:

Greenpeace kritiserade i går litet populistiskt valet av [Nobel]pristagare för att det inte skiljer på IAEA:s dubbla roller ”som kärnvapenpolis och kärnkraftspromotor”.

Betyder ordet populism i dessa sammanhang någonting annat än att Sundell och Månsson råkar vara av annan åsikt än Frankrike respektive Greenpeace? Knappast. Att Hbl tycker folket gör fel när det strejkar eller fäller vissa nya grundlagsförslag vet vi sedan länge. Och att Greenpeace är mot kärnkraft, ockå i dess så kallade fredliga form som alstrare av elenergi, medan t ex Björn Månsson kanske inte ännu har förmått ta  ställning till den saken, är också ganska klart.

Eventuellt hade man kunnat vänta sig att Hbl också hade utrustat Björn Wahlroos med epitetet populist med stöd i tidningens eget reportage från Hankendagen:

- Det här är vår högskola och inte någon jävla center- eller socialdemokratisk undervisningsministers.
Det röt Sampos koncernschef Björn Wahlroos inför 500 före detta hankeiter som kommit till den första Hankendagen.

Men se, här var det tydligen inte frågan om billig demagogi eller friande till folket!

"500 före detta hankeiter" låter för övrigt som en någorlunda inflytelserik folkförsamling. Man får anta, att Wahlroos populistiska budskap når ut en bra bit bortom det akademiska auditoriets väggar, kanske rentav ända till profanum vulgus (en annan, numera smått föråldrad beteckning för den vanliga folkhopen).

Men nu märker jag, att också jag har börjat kalla andra för populister! Tydligen har jag själv smittats av p-sjukan genom alltför livligt umgänge med Hbl.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

28 November
2005

Att tänka globalt

forts. på meddelande 12
[bloggar] 

Skillnaden mellan att "övervinna marknadssamhället" och att "bygga demokrati" kan visa sig vara svårdefinierbar och svår att enas om. I bakgrunden spökar socialism, kapitalism och  kontinenternas olika historiska tider.
Man ser annorlunda på saken i Brasilien än in Finland och i Japan tänker man ytterligare i andra banor.
Att tänka globalt i politisk bemärkelse innebär också att övervinna de historiska tidsskillnaderna och de därav följande skillnaderna i tänkesätt.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

01 January
2006

Googles slavar

[bloggar] 

Sökmotorer på internet borde ägas av samhället eller åtminstone vara andelslag. Reklamfinansierade internetsajter är en styggelse.

Varför, egentligen? Jo, för att internet är bibliotek. Och bibliotek ska väl inte finansieras genom reklam?

Att uttrycka sig så är naturligtvis att uttrycka sig kritiskt om verkligheten. Det är att tala om vad internet och bibliotek är och samtidigt om vad de borde vara.

Biblioteken och nördarna borde med gemensamma krafter utveckla bättre och starkare sökmotorer än Google.  Bibliotekarier och nördar, upp till kamp emot  Google!

Ifall också  biblioteken ska finansieras genom reklam kommer de sannerligen att  få lov att konkurrera med Google på kapitalismens villkor. Vem vunne den kampen?

(Ovanstående tillägnas Otis, som kulturbloggar i en Google-ägd bloggsfär.)
 


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

19 January
2006

Bamako-Nairobi

[bloggar] 

Se http://www.nigd.org/libraries/bamako-nairobi

Bloggar för närvarande i webforumet på ovanstående adress.


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

04 April
2006

"... to ensure that Pascal and all of us, we'll have a mandate..."

- anteckningar om SI, Global Progressive Forum och Irakkriget
[bloggar] 

Innan jag gick till socialforum på Arbis skickade jag epost till Merja Leskinen på TSL och Folke Sundman. Jag sade att mitt inlägg om GPF på WSF-IC hade varit proceduralt, och bifogade min rapport från de två sista dagarna av vilken det framgick att NIGD inte hade motsatt sig GPF:s medlemskap.

På själva socialforum träffade jag sedan Folke, som redan hade läst mitt meddelande. På min fråga om Socialistinternationalen faktiskt har tagit ställning mot kriget i Irak svarade han jakande. Han berättade att personen som ringt upp Merja L från Nairobi hade varit Giampi Alhadeff.

Igår fick jag ett epost med några länkar till Irakställningstaganden på SI:s webbsidor av Tuula Lampinen  på SDP. Jag har studerat dem och lite till.  Några observationer:

* Giampi Alhadeff, fram till mars i år verksamhetsledare i SOLIDAR,  har nyligen blivit Labour-mepparnas generalsekreterare i Bryssel.

* SI:s ställningstaganden mot kriget i Irak nämner inte (en enda gång) Tony Blair eller hans regerings medverkan i kriget.

* Viss kritik riktas förvisso mot USAs regering : "Considers it unacceptable and deplores the decision of the United States Administration to begin action of "preventive" unilateral war against Iraq without the authorisation of the Security Council of the United Nations;" (20 March 2003). - Men analys och beskriving av krigets orsaker och motiv saknas helt. Socialistinternationalen riktar heller inte någon appell till världens arbetare att resa sig mot det brutala imperialistiska kriget.
(Ordet ' imperialism' är tydligen förbjudet i SI:s vokabulär.)

* I juni 2003 sände SI en delegation till Irak "to express the support of the Socialist International for the development of democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and a future of peace and inclusion for all Iraqi citizens".
Jag läser tidskriften Panoramas intervju med Massimo d'Alema. Italiens fd premiärminister och ledare för vänsterdemokraterna (fd PCI). från sensommaren 2003. Rubrik: "Guai a lasciare solo Blair, guai a lasciare soli gli Usa" dvs ungefär: Bevare oss väl för att lämna Blair och amerikanarna ensamma!". Idén i intervjun är att amerikanarna har en ensidig bild av världen; de trodde sig bli mottagna som befriare, men nu måste vi hjälpa dem att reda upp efter sitt misstag... d' Alema konstaterar att Blair (som av intervjuaren  kallas "Er vän") kommer att nödgas betala ett högt pris för sitt val att sluta upp bakom USA i kriget, men att han knappast kommer att avgå, och att han representerar den mest europeiska linjen bland de brittiska laburisterna. Underförstått: Blair är egentligen en bra karl, vi bör stöda honom.


*  AFP-telegram från oktober 2003:

Posted on 10/29/2003 10:25:12 AM PST by ejdrapes

Blair re-elected to Socialist International post amid protests

SAO PAULO (AFP) - Prime Minister Tony Blair (news - web sites) was re-elected vice president of the Socialist International, drawing protests from delegates who said his support of the US-led war in Iraq (news - web sites) made him ineligible.

Socialist parties in Argentina, Chile, Panama, Mexico and Nicaragua sought to derail the re-election of Britain's Labour Party leader.

"It is necessary to make a distinction between the Labour party and its place in history and the leadership of Tony Blair, which has been so horrible for world peace," said Hernan Estrada of Nicaragua's Sandinista Front.

Defending Blair was Socialist International president Antonio Guterres of Portugal. "It is totally unjust to act against Tony Blair, who has done much to aid the Socialist International," Guterres said. "


* Martin Khors analys av GPF  1 december 2003  "SOCIAL DEMOCRATS LAUNCH A “PROGRESSIVE ALLIANCE”
innehåller en del belysande material, t ex Guterres' lätt självkritiska reflexioner.


* GPF verkar inte göra några egna resolutioner. Primus motorn är den danska soc.dem.ledaren Poul Nyrup Rasmussen. Robin Cook är också en synlig figur i GPF, vilket ju något förbättrar dess image i Irakfrågan. Ett utdrag ur Rasmussens blogg under WTO-ministermötet i Hong Kong: "In my concluding remarks, I underlined that even if the outcome of Hong Kong would be a very, very small Christmas gift we must not be passive or fall back in internal struggles. We must prepare for the next steps already here in Hong Kong. We need progress not by acting isolated, but by cooperating in our movements: trade unionist, socialists’ parties and civil society. We must now decide on making a road map for the dynamic triangle of these same actors at the global level. And I could see that people agreed. Hong Kong will not be the end but a start for the next steps, to ensure that Pascal and all of us, we’ll have a mandate for coherence between trade and decent jobs, between WTO and ILO workers minimums rights."

---Ifall ni orkar och hinner -  lyssna på detta:
http://www.911podcasts.com/files/audio/20060330_David_Ray_Griffin_32k.mp3
det räcker ca 2 timmar

 


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

11 July
2006

Ovänliga babianer och vänliga bibliotekarier

[bloggar] 

Emma skriver om ovänliga babianer och vänliga bibliotekarier. Det låter roligt. Det var roligt!

"On Friday I went to Nairobi National Park with Mikael, a Finnish guy I knew from Bamako and met again at the library conference. I was dubious about how much I would see having been told the previous day by my taxi driver Peter that the park was empty. Also, entry fees to national parks rose a week or so ago, meaning that entry for a non-resident is $40! A little steep...And that does not include renting you vehicle. Still, I thought well, you need to splash out once in a while and it would have been rather rude to abandon my friend at the park gate..."

Det var närmast babianflockens ledare som verkade lite ovänlig.  De yngre medlemmarna av flocken (se nedan) var väl närmast nyfikna.

Till slut några vänliga bibliotekarier på biblioteksseminariet + Emma (3dje från vänster)

[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

15 September
2006

Den gudabenådade Berättaren

[bloggar] 

"Där vi en gång gått"
återger mig det förtroende
för den gudabenådade Berättaren
som jag nästan har förlorat
eftersom jag tror att
litteraturen måste vara brev

Berättelsernas addressater är visserligen
mer universella än brevens
Men skriva är att skriva brev!

En berättelse kan rikta sig till Människan
som alltid är en ensam Läsare
eller till en massa människor -

Är berättelser brev till publiken?
Ja, det är en utgångspunkt.

Att tala är inte att skriva
Att skriva är inte att tala


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

07 October
2006

"Mau Mau veterans sue Britain"

[bloggar] 

The full text of Shiraz Durrani's book "Never be silent : publishing & imperialism in Kenya, 1884-1963" is now available under "Creative Commons" rights via E-LIS. [1]

Shiraz asked:

"Do the Kenyan librarians see their role as informing Kenyan people as well as participants at the WSF about the reality and history of Mau Mau".

I am not a Kenyan librarian, so the question is not for me to answer. That is why I have put Shiraz question about the Mau Mau veterans who are now sueing Britain [2] between quotation marks.

I intend to use Shiraz' question as a pretext to think aloud - organise my own thoughts - about some general issues.

---

The answer is included in Shiraz' question. Obviously, the librarians of a world society should help humankind to settle the accounts with its past and present. [3]

A world society has not yet come into existence. But it might have become possible in our days. The internet is one of its potential institutions.

The internet is an outgrowth on the library.[4] Internet and library are one and the same. The internet is the library becoming a true world library.

In old Alexandria, already, they almost had a world library. Which means that "globalisation" started a long time ago.

Is Alexandria East or West? North or South? The answer is that Alexandria is everywhere. It is in Bush.[5] It is in Mao's "Contradictions".[6] It is in Maulana's "Mesnavi".[7]

The world society is present in you and me. The world's society and the world's library are very close to each others. Library and society are mutually dependent on each other. The mere existence of the library proves that Mrs Thatcher was wrong in saying that 'there is no such thing as society'.

---

How about the wealth of nations and the misery of the peoples? What can a librarian do?

She/he can join the efforts to create a world society at the World Social Forum.

At the World Social Forum, we (we, the peoples) try to organise the world's public finances in a social and democratic way. World Public Finances is perhaps best described as a Social Democratic idea[8] ?)

In our modern world, the public sphere is the sphere of the society that is accessible to the reading public. It is the sphere of democratic deliberation.

'Finances' refers to a certain abstract perspective on the economy, using money as its measure. 'Public finances' is a concept that belongs to the political economy, the common (social) economic sphere of the society.

The neoliberal economists, bankers and politicians, who still dominate the politics and the economy, do not want any public discussion and deliberation about the public finances of society, not to speak about the public finances of the whole world.

But why should the librarians follow the Bushes, Blairs and Berlusconis instead of participating, along with other professional groups, in the Open Conspiracy [9] for a world society?

---

Notes:

(The purpose of these notes is to provide yet one illustration to the thesis about the identical nature of the internet and the library - all the references are actually found on the net. )

[1] "E-LIS is an open access archive for scientific or technical documents, published or unpublished, on Librarianship, Information Science and Technology, and related areas" (http://eprints.rclis.org/).

[2] See, for instance, Joyce Mulama: "The "Mzungu" Called to Account, Decades After Colonial Abuses", Inter Press Service (IPS), 6 October 2006 (http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=35021)

[3] See, for instance: Richard Drayton: "The wealth of the west was built on Africa's exploitation. Britain has never faced up to the dark side of its imperial history", a comment in the Guardian, August 20, 2005 (http://www.guardian.co.uk/print/0,,5267073-103677,00.html).

[4] "Polemos panton men pater esti,", wrote Heraclitus, strife is the father of all things. Thus somebody might object that the internet is an outgrowth of the military-industrial complex of the USA, and, more in particular, of the efforts of American scientists and engineers to guarantee the coninuation of the control, command and communication (CCC) of the American soldiers even during and after an atomic war. - Would such CCC be anything else than a futile effort to save "the library"?

[5] We all live today under the conditions of the pax americana, which only is an extension of the pax romana which, in turn, was built on the ruins of the library of Alexandria.

[6] Mao Zedong, in his essay "On Contradiction", tried to explain parts of the philosophical heritage from Alexandria to his fellow countrymen. This text is available at http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_17.htm

[7] This refers to "The Masnavi I Ma'navi" by Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi Abridged and Translated by E.H. Whinfield (1898), (http://www.sacred-texts.com/isl/masnavi/). The Wikipedia has an article on this Persian classic, and its English translations (http://en.wikipedia.org/wiki/Masnavi). - A nice little selection of poetry from the Masnavi is found in Aida Foroutan's blog at Yahoo, see Aida Foroutan

[8] On Social Democracy, see Howard Richards: Dilemmas of Social Democracies (http://www.howardri.org/dilemmas.html). A printed version is available as The Dilemmas of Social Democracies: Overcoming Obstacles to a More Just World, by Howard Richards and Joanna Swanger (http://www.lexingtonbooks.com/). On World Public Finances, see http://www.cttcampaigns.info/otrosistema/wpfblog

[9] "The Open Conspiracy" is an idea that has been developed by, among others, the British author H.G.Wells in a pamphlet with the same title, which is available at http://www.gutenberg.net.au/ebooks02/0201081.txt. - The Wikipedia has an article about H.G.Wells and a separate entry about "The Open Conspiracy".


[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23