Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

12 June
2013

Om bibliotekets pengar

[bloggar] 

Helig ekonomi av Charles Eisenstein: lugnade läsning i en alltmer upprörd situation

Att ett privatiserat bibliotek eller ett som sålts på entreprenad till sin personal "går med vinst" är kanske inte mer upprörande än om det gick "med förlust". Däremot är det väldigt synd att också bibliotek förväntas "gå med vinst" eller "förlust", vilket betyder att man väntar sig att bibliotek ska drivas såsom börsbolag.

Vissa bibliotekarier håller boken för helig. Om boken är helig så är det precis för att biblioteket fortfarande är en böckernas allmänning. Att vi håller något för heligt betyder nämligen att det inte kan köpas eller säljas för pengar. Men i den stund biblioteken privatiseras, dvs börjar köpas, säljas och dela ut dividender åt sina ägare, blir även de oheliga.

Charles Eisenstein har skrivit boken Sacred Economics, som kan läsas gratis på webben i olika språkversioner inklusive svenska. Boken är ett viktigt inlägg i diskussionen om de pågående världskriserna: finanskrisen, den ekologiska krisen och civilisationens kris. En central tes hos Eisenstein är, förvånande nog, att våra oheliga pengar ska bli heliga: "Syftet är att i pengarna ingjuta den berättelse om värde, som vi vill skapa", skriver Eisenstein.

Mer upprörande än att Dieselverkstadens bibliotek i Nacka (en kommun i Stockholms län) under två år har delat ut 360.000 kronor av sin årsvinst till sin personal (dvs aktionärerna i biblioteksföretaget) är att inget bibliotek i Sverige erbjuder Eisensteins e-bok åt sina läsare. Hur kommer det sig? Jo, förklaringen ligger i att bibliotekarierna har låtit förledas så grundligt av penningens makt att de såsom böcker endast godkänner sådana som kan köpas för pengar. Detta gäller i särskilt hög grad e-böckerna, trots att e-böcker egentligen inte kan köpas och därför inte heller kan ägas som varor, utan endast kan hyras. (Clifford Lynch skriver härom i "American Libraries", e-content supplement to 2013.)

Charles Eisenstein har inte gett sin e-bok formen av en vara och den är följaktligen inte heller prissatt i någon officiell valuta. Se där den grundläggande orsaken till att denna angelägna e-bok inte har klarat sig ända fram till bibliotekskatalogen!

Men boken är i grunden inte en vara. Boken är en gåva. Och Eisensteins bok handlar om gåvoekonomi!


Freicoin: ännu ett alternativt betalningsmedel i biblioteket
Forts. av ämnet Kortbetalning och bitcoins

Världens finanssystem och penningväsen genomgår en metamorfos, håller på att omstöpas. Någon återgång till ett tidigare föregivet normaltillstånd är inte i sikte. Det gäller att tänka om och pröva sig fram på nya vägar. I vilket förhållande står egentligen "informationen" till "pengarna"? Hur vill vi utforma detta förhållande? Ställer sig bibliotekarierna, då dessa frågor ska besvaras, i marginalen eller vill vi inta en nyckelposition? Vad undertecknad anser torde ha framgått av mina tidigare inlägg.

Som svar på en fråga från en bibliotekarie angående kortbetalning av biblioteksavgifter föreslog jag att skulle överväga att även ta i bruk bitcoin. Kryptovalutan bitcoin har nämligen viktiga fördelar i jämförelse med t ex kronor och euro. Men nu har det visat sig, att några få personer har samlat på sig 70 procent av alla bitcoins. Det ifrågavarande fenomenet är visserligen inte helt okänt från erfarenheterna med dollar, euro, yuán, m fl "traditionella" valutor, men är det oaktat upprörande!

Några av de kloka ekonomister, som samlades till konferensen Economics and the Commons i Berlin i slutet av maj, föreslog därför att man skulle börja använda Freicoin i stället för bitcoin. Freicoin i nästan alla avseenden likt bitcoin, men är belagt med en regelbunden användaravgift (ett slags negativ ränta, som kallas demurrage), vilket leder till att Freicoin automatiskt minskar i värde med tiden. Därmed antas Freicoin bota den samlarsjuka, som har drabbat bitcoin. I stället stimuleras användningen av kryptovalutan som ett betalningsmedel.

Jag tror att bibliotekarier, som står i beråd att ta betalkort i bruk också borde fundera på Freicoin.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

03 July
2013

Sluta spionera på oss!

Stop Watching Us, transnationell marsch för värdighet 6-7-juli, PRISM-Break
[bloggar] 

Stop Watching Us
Över en halv miljon människor stöder den obundna gräsrotskampanjen Stop Watching Us (Sluta spionera på oss) mot NSA:s övervakningsprogram.
Sir Tim Berners-Lee, World Wide Webs uppfinnare, har också gett sin kampanjunderskrift. Han har fått sällskap av internationellt kända konstnären Ai Weiwei.
4 juli anordnar Stop Watching Us en demonstration till stöd för den amerikanska grundlagens fjärde tillägg.*
Läs mer här: https://www.eff.org/deeplinks/2013/06/campaign-end-nsa-warrantless-surveillance-surges-past-500000-signers
Underteckna själv: https://optin.stopwatching.us/?r=eff
* Fjärde tillägget (The Fourth Amendement, Artikel VI i den amerikanska konstitutionens Bill of Rights): "Folkets rätt att vara säkra i sina personer, hus, papper, och effekter, mot oskälig husrannsakan och gripande, skall ej överträdas, och inga rannsaknings- eller arresteringsorder skall utgå, utom uppå skälig grund, understödd av ed eller försäkran, och noggrant beskrivande den plats som skall rannsakas, och de personer eller ting som skall gripas."

Global marsch för värdighet - transnationellt veckoslut 6-7 juli
Bra att veta även om man kanske inte själv vill missa en vacker sommardag på landet för att marschera i staden:

Global March to Dignity - Transnational Solidarity Weekend 6-7 July 2013

Läs mer här: https://www.facebook.com/events/267576746717479/

PRISM-Break
[Noteringar i urval från nya webbsajten http://prism-break.org/#sv . Läs mer: https://prism-break.org/]

Bryt ut från PRISM, NSAs globala övervakningsprogram. Sluta rapportera dina online-aktiviteter till den amerikanska regeringen med dessa gratis alternativ till proprietär* programvara.

Operativsystem
Apple, Google, och Microsoft är delar av PRISM. Deras proprietära* operativsystem kan inte litas på att skydda din personliga information från NSA. Detta lämnar oss med två alternativ: GNU/Linux och BSD. GNU/Linux har ett mycket störrecommunity att hjälpa dig med övergången.
Det är rekommenderat att du börjar dina utforskningar genom att kolla efter en GNU/Linux distribution som passar dina behov. Varför inte Ubuntu?
Ubuntu är ett dåligt val eftersom det innehåller spyware. (Ang. spyware i Ubuntu, se https://www.gnu.org/philosophy/ubuntu-spyware.html.)

Android
Alternativ: CyanogenMod (Firmware för Android-enheter). Replicant (Helt gratis Android distribution.) F-Droid Fri appbutik med öppen källkod för Android.

iOS
[iOS är operativsystemet i Apples iPhone och iPad] iOS är osäker. iOS enheter innehåller hårdvaruspårning. Tyvärr finns det inte många gratis krypteringsappar tillgängliga för iOS heller. Det är också omöjligt att verifiera om en iOS app kompilerats från originalkällan.

Webbläsare
Proprietära* webbläsare: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer.
Alternativ: Använd en kombination av Tor Browser och en valfri gratis webbläsare för att surfa på webben.
- Tor Browser Bundle. Krypterad, anonym surfning.
- GNUzilla IceCat. GNU versionen av Firefox.
- Mozilla Firefox. Webbläsare med öppen källkod.
- Orbot. Tor proxy för Android.
- Onion Browser. Säker surfning för iOS. (Kostar $0.99)

Tillägg för Webbläsare
Skydda din integritet och hindra webbsidor från att spåra dig genom att installera Adblock Edge, Disconnect, HTTPS Everywhere, och NoScript i din webbläsare.

Sökmotor
Proprietära* sökmotorer: Google Search, Microsoft Bing, Yahoo! Search.
Alternativ:
- Startpage är proprietär, hostad i USA/Nederländerna, och ger dig anonymiserade Google sökresultat (inklusive bilder).
- DuckDuckGo är delvis proprietär, hostad i USA, och ger dig anonymiserade Bing sökresultat.
- Seeks Project. Öppen decentraliserad plattform för gruppsökningar.
- YaCy. Decentraliserad webbsökning.

Publiceringssystem
Proprietära*: Flickr, Instagram, Picasa, Tumblr, YouTube.
Alternativ: Själv-hostad är viktigt. Att hosta din blogg på Wordpress.com är inget bättre för din datasäkerhet än Blogger eller Tumblr.

Dokumentsamarbete
Proprietära*: Google Docs, Microsoft Office Web Apps, Zoho Office Suite.
Alternativ: Etherpad, dokumentsamarbete i realtid, öppen källkod. Ethercalc, kalkylblads-server för flera användare.

Kartor
Proprietära*: Apple Maps, Google Maps.
OpenStreetMap, Fri, kollaborativ världskarta.

[Sajten prism-break.org har också synpunkter Mejl-tjänster, Mejl-klienter och Mejl-kryptering, som jag utelämnar här eftersom de enl min mening snarare tillhör "Postens" område än "Bibliotekets". Vidare ingår ett avsnitt om "Socialt nätverk" -- som om inte internet i sig självt vore ett "socialt nätverk"! Fast PRISM-breaks alternativ till de proprietära "sociala nätverken" kan ändå vara intressanta. Ytterligare tas Chattjänster, Videokonferens/VOIP, Online-transaktioner, Molntjänster, Webbanalys, DNS-Tjänster, Darknet och Meshnet upp.]

' * Ang. proprietär programvara, se Wikipedias artikel därom: https://sv.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A4r_programvara


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

13 August
2013

Det vimlar av politisk-etiska pirater

[bloggar] Hbl 13.8.2013 ; illustrerad av Wilfred Hildonen.

Som en kommentar till president Obamas nej till samtal med Putin under G20-ländernas inkommande möte i St Petersburg påpekade Transnationella Stiftelsen för Freds- och framtidsforskning (TFF) i Lund nyligen att samtal ansikte-mot-ansikte behövs i synnerhet då det föreligger problem (däremot kan de undvaras ifall relationen redan präglas av harmoni).

Mer än "Obamas diplomatiska blunder" (TFF) oroar mig emellertid den allmänna flatheten inför NSA-skandalen. Vi ansåg ju -- eller trodde oss veta -- att folkets frihet och makt bygger på att makten delas och ifrågasätts i ett offentligt samtal. Nu verkar vi däremot vara beredda att svälja den amerikanska presidentens och spionchefens tes, nämligen att demokratins och frihetens viktigaste förutsättning består i att den hemliga polisens övervakning av de privata telefon- och internetsamtalen mellan alla medborgare i alla världens länder, inklusive hemlandet, förblir hemlig.

TFF:s pressmeddelande kan läsas på internet. Du hittar det t ex genom att googla på rubriken "Obamas diplomatic blunder, the cowardice of Western democracies and what Sweden should do". Om du inte vill att hemliga polisen ska veta att du läser artiklar från TFF kan du eventuellt undanhålla denna information genom att installera och använda datorprogrammet TOR browser. Men det är nog viktigare att följa upp TFF:s med fleras kritik av de västliga demokratiernas feghet och att fundera på vad man kan göra för att återställa och öka friheten och demokratin.

En fransk politiker yttrande en gång för länge sedan, att krig är alltför viktigt för att överlämnas åt militärledningen. Idag kunde detsamma sägas om internet. Men i det fallet gäller satsen inte bara generalerna, utan också de politiska regeringarna. Det finns inte skuggan av en chans att herrar Obama, Putin, Xi Jinping, Reinfeldt, Niinistö osv. skulle klara av "internet governance" på egen hand och dessutom i hemlighet!

Nej, vårt förtroende för regeringarnas sätt att sköta internetutvecklingen har nått nollpunkten. Vilket förvisso är en av orsakerna till handfallenheten inför Snowden-affären och dess följder.

Men läget är inte hopplöst. Världens folk är sedan ett par decennier tillbaka i färd med att göra internet till sin egen, gemensamma underrättelsetjänst. Julian Assange, Bradley Manning, Edward Snowden och Sarah Harrison är bara några av dess berömda agenter, exempel för miljoner andra. Det vimlar redan av sådana politisk-etiska pirater i varje hörn av världen. Må journalisterna sprida den information som de tar fram och bibliotekarierna sorgfälligt dokumentera den i sina bibliotek!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

19 August
2013

Om reklam i biblioteket

(utdrag ur en diskussion per epost)
[bloggar] 

On Fri, 16 Aug 2013, Jan Szczepanski wrote:

> Reklam är fult.

Fult är motsatsen till vackert. Men reklam kan vara vacker. Kanske Jan 
tycker, att reklam i biblioteket är moraliskt förkastligt? Det är den 
förvisso. Men varför? Jo, för att boken och biblioteket "är heliga och 
ingen ska spotta på dom", som Jan skrev (23.1.13) i ett inlägg om 
kommunala antikvariat för pappersböcker. Reklamfinansiering av biblioteket 
och boken luktar nämligen pengar, och pengar är inte ängar. Pengar är det 
heligas motsats.

> Men reklam kan ge biblioteket  den där extra slanten
> som kan möjliggöra den där spännande drömmen som biblioteket har.

En extra slant, jovisst, men alltid till priset av den där spännande 
drömmen. Såvida vi inte lyckas göra pengarna själva till heliga ting. Kan 
något svenskt bibliotek erbjuda "Helig ekonomi" av Charles Eisenstein? 
(Ang. "Helig-ekonomi", se http://sacred-economics.com/read-online/)

> Pengar luktar inte sa en romersk kejsare till sina besvärade söner
> efter att han börjat ta betalt för besök på offentliga toaletter.

Att pengar inte luktar? Sätt näsan intill en gammal, hederlig slant. Visst 
luktar den både av svett och metall. Månne inte kejsaren tänkte på stanken 
från kloakerna mer än på statskassan. Knappast tänkte han som borgaren 
bara på sin egen ficka.

> Eller är vi också lite fina i kanten?

Absolut. Och det bör vi också fortsätta att vara. Eller, som ALA:s Martin 
Garnar uttrycker saken: "Is the loss of the librarys reputation within the 
community worth the potential advertising revenue?"

> Här en artikel kring reklam och bibliotek
> http://www.americanlibrariesmagazine.org/article/libraries-weigh-accepting-paid-ads-keep-afloat

[ironiskt] Ja, alla har någonting att vinna: biblioteket får inkomster, 
bibliotekarierna får behålla sina jobb och lönepåslag (vid nästa 
högkonjunktur) , bibliotekets kunder får veta var den godaste och 
billigaste pizzan säljs och marknadens hjul fortsätter att snurra.

Gör som Google: håll kapitalismens skuta flytande med reklampengar! (Men 
installera Tor browser om du inte vill att NSA ska veta vad du håller på 
med.)

Med vänliga hälsningar,

Mikael
föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

12 October
2013

WikiLeaks och The Fifth Estate

[bloggar] 

WikiLeaks är någonting som i hög grad angår biblioteken och bibliotekarierna, vilket jag också skrev för snart tre år sedan när myndigheterna i USA samt bokförsäljaren Amazon med flera slog till mot nämnda organisation (Amazon försökte som känt stänga internetdomänen wikileaks.org).

Sedan dess har makthavarnas anslag mot WikiLeaks och dess källor bara fortsatt. I dessa dagar släpps sålunda filmen "The Fifth Estate" från filmbolaget Dreamworks.

Jag vill rekommendera läsning av WikiLeaks pressmeddelande om denna film och särskilt utdragen ur Julian Assanges korrespondens med Benedict Cumberbatch, skådespelaren som spelar Assange. Pressreleasen finns på adressen http://wikileaks.org/RELEASE-Julian-Assange.html.

Nedan Julian Assanges uttalande om "The Fifth Estate" i min fria översättning från engelskan:

WikiLeaks är en liten grupp av hängivna journalister och teknikaktivister, som mot alla odds tar upp kampen mot korruption och statlig brottslighet. Så lyder den sanna berättelsen om WikiLeaks som folk älskar. Men detta är inte vad filmen handlar om. Det är en film som gammelmedia gjort om den nya medierna i avsikt att dupera publiken medelst några enkla knep varav det första består i att lyfta ut WikiLeaks personal ur berättelsen. Syns Kristinn Hrafnsson, vår främsta informatör, trefaldig vinnare av titeln årets journalist, som vi sände till det krigshärjade Irak överhuvudtaget i filmen? Får vi se Sarah Harrison, vår modiga journalist som tillbringade 39 dagar på Moskvas flygplats för att skydda Edward Snowden - och som nu i praktiken är en flykting från Storbritannien? Knep nummer två innebär att skriva in gammelmedia i berättelsen. I stället för den spännande och sanna historien serveras vi en film om en harmlös tysk IT-arbetare som inte ens var på plats, ett uppdiktat redigeringsgräl med de gamla tidningarna och UD i rollen som som räddande ängel.. Resultatet är ett geriatriskt sömnpiller som bara USAs regering kan gilla.

---

Med vänlig hälsning,

Mikael


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

"Att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor" (Char Boot)

[bloggar] 

"Vad vi yrkesbibliotekarier erbjuder mänskorna, samhället och kulturen är unikt och viktigt. Låt alltså alla dina handlingar föra fram detta värde och din egen innerliga önskan att bidra till dess upprätthållande. Det ligger någonting i hög grad sårbart i att tro på vad man gör och att ge uttryck åt detta åt andra som kanske inte (ännu) bryr sig, särskilt i en tid då begreppet bibliotek i mångas ögon har börjat te sig 'gammalmodigt'. Vi är i färd med att göra om begreppet bibliotek, inte bara i de program som vi skapar och i våra sätt att dela resurser och leda våra organisationer, utan också genom att vi tar oss tid att vidga oss själva och vårt kunnande i avsikt att skapa mening i vår samverkan med utomstående. Jag kan inte nog understryka vikten av att vara en känslig och uppmärksam kommunikatör, som förstår hur ett budskap ska förmedlas till olika målgrupper. Detta är vad god undervisning, marknadsföring, tal till publiken och skrivande handlar om. Om du kan hålla i minnet att du aldrig talar endast till dig själv så är du på rätt väg."
---
"Den största utmaningen för oss är den utmaning som vi alltid har mött: att betyda någonting för mänskor på ett praktiskt och begreppsligt plan. Informations- och infrastrukturförändingens ökande hastighet under de senaste decennierna har uppenbarligen gett anledning till allt svårare frågor om hur och varför vi är viktiga, vilket i och för sig inte händer första gången i bibliotekens historia. Då vi antar denna utmaning är det viktigt att fundera över själva grunden för vår existens. Informationen och organisationerna kan växla, men sporrandet till att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor -- som utgör kärnan i biblioteken och deras grundval -- växlar inte..."

Citaten är hämtade ur intervjun med Char Boot i Project Information Literacys "Smart Talks" nr 16, 27.9. 2013; se http://projectinfolit.org/st/booth.asp

Intervjun tas också upp i Berkman Buzz, Harvarduniversitetets blogg om bl.a. bibliotek och internet; se http://cyber.law.harvard.edu/node/8579

Tolkningen (min) här ovan är förresten ganska fri. Så här låter originalet:


"In librarianship specifically, what we provide to people and society and culture is unique and important, so let every exchange possible advocate that value and your own heartfelt contribution to sustaining it. There is a majorly courageous vulnerability in believing in what you do and expressing it to others who may or may not care (yet), particularly in an age when the concept of libraries is shifting towards ‘outmoded’ in the minds of many. We’re reconceptualizing libraries not only in the programs we create and the way we share resources and run our organizations, but by taking the time to extend ourselves and our expertise in order to make meaning in our interactions with non-library folk. I cannot stress the importance of being a sensitive and perceptive communicator who can gauge how to translate a message to different audiences. This is what good teaching and marketing and public speaking and writing is about: if you can remember that you’re never talking only to yourself, you’re on the road to golden."
---

"The biggest challenge we face is the challenge we’ve always faced: mattering to people on a practical and conceptual level. The pace of information and infrastructural change has certainly accelerated in the last few decades in a way that has provoked increasingly difficult questions about how and why we matter, which in itself is not unique in the history of libraries. To address the challenge it is important to reflect on what grounds our existence. Information shifts, societies shift, organizations shift, but the impulse to read and share and inquire openly – which is the essence, the basis of libraries – doesn’t shift...

---
Hälsar,
Mikael


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

19 October
2013

Pierres nya filantropiska projekt

[bloggar] 

Idag läser vi att miljardören Pierre Omidyar, det amerikanska
internetlopptorget eBays grundare och direktör, slår ihop sina påsar med
journalisterna Glenn Greenwald, Laura Poitras och Jeremy Scahill, kända
för att skickligt sprida WikiLeaks och Snowdenavslöjanden till en bredare
allmänhet.

Pierre, som i likhet med sin namne i Tolstojs roman "Krig och fred" har en
böjelse för filantropi samt för revolutionerna i tiden, tänker nämligen
investera 250 miljoner US dollar i de oberoende journalisternas nya
maktkritiska medieföretag, som enligt Henry Farrell i gammelmediet
Washington Post
har alla chanser att bli "seriöst".

Henry Farrell innehar en professur i statsvetenskap och internationella
relationer vid George Washingtonuniversitetet så han borde veta vad
han talar om.

Enligt Farrell har medieforskarna vid Columbia University redan hunnit
jämföra Greenwald &Co:s projekt med den såvitt jag vet numera nedlagda
enmanstidningen "I.F Stone's Weekly" (skriven av den omutlige I.F.Stone)
-- utom att dessa I.F.Stone-epigoner ju ska komma i åtnjutande av en
mycket generösare finansiering.

Man får ändå i sitt stilla sinne bevara skuggan av ett tvivel om att det
är just pengar som behövs allra mest för att producera valid kunskap om
makten och informationen, eller åtminstone en kunskap som är möjligast
sanningsenlig, trots att man i Amerika väl ofta har varit benägen att
tänka just på det viset.

Det som nog också verkar behövas är vårt kära bibliotek, mänsklighetens
enda pålitliga minne i dess kamp mot glömskan och makten.

Trevlig fortsättning på veckoslutet, önskar

Mikael


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

29 October
2013

Biblioteksmakt lokalt och globalt – salong i Stockholm

[bloggar] 

via Föreningen BiS:


"Den 17 november anordnar BiS en salong på ett aktuellt bibliotekstema. Under avslappnade former diskuterar vi tillsammans med två inbjudna gäster.

Den internationella biblioteksorganisationen (IFLA) lanserade i augusti en trendrapport i vilken alla som verkar inom biblioteksfältet uppmuntras att aktivt diskutera dess framtid. En av de fyra huvudtrenderna beskrivs såhär: ”Hyper-connected societies will listen to and empower new voices and groups” (http://trends.ifla.org).

Mikael Böök, IT-kunnig finländsk essäist, uppmanar i ”Biblioteksaktivisten” (2013) bibliotekarierna själva att höja sina röster. Han menar att biblioteket borde förvalta internet och åta sig rollen som en internationell statsmakt vid sidan av nationalstaternas beslutande församlingar, verkställande organ och domstolar.

I Norges nya bibliotekslag (juni 2013) stadgas att ”Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Men hur ska detta förverkligas? Genom att ”Biblioteket tar saka”, föreslog den norska biblioteksjournalisten Anders Ericson redan år 2005. Ericsons BTS-koncept går ut på att det lokala biblioteket griper in i offentligheten genom att etablera en webbplats om en kontroversiell fråga. Så kan biblioteket hävda sitt oberoende och kompensera för de demokratiska institutionernas, inklusive pressens, ökande otillräcklighet.

Texter av Anders Ericson och Mikael Böök som diskussionerna kommer att utgå ifrån kommer att publiceras här inom kort.

Inget inträde. Tilltugg till självkostnadspris.

Varmt välkomna!

Arrangör: Bibliotek i Samhället

Gäster: Mikael Böök och Anders Ericson.

Moderator: Lena Lundgren

Tid: Söndagen den 17 november 15.00

Plats: Fisksätra bibliotek
föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

01 November
2013

Om barnböcker med anknytning till 1:a världskriget

[bloggar] 

Emma Nilsson vid biblioteket i Nässjö (Sverige) skriver: Vi funderar på att ha högläsning med någon slags anknytning till 1:a världskriget. Tips på barnböcker tas gärna emot! (Ingen åldersgrupp bestämd ännu).
Efter en del funderande kommer jag ihåg en bok som jag tror att kunde passa. Boken ifråga är Gombrichs "Lilla Världshistoria". Om inte biblioteket i Nässjö har boken rekommenderar jag varmt att ni skaffar den (https://www.adlibris.com/se/bok/en-liten-varldshistoria-9789171732675). I somras lånade jag själv boken från Nykarleby stadsbibliotek för att läsa högt ur den för mina barnbarn men det blev tyvärr inte av den gången. Ska göra ett nytt försök sommaren 2014. Då kommer det ju att ha gått 100 år sedan första världskriget bröt ut. Gombrich förefaller ha varit en renhjärtad man. Han anses ha varit en framstående konsthistoriker. På nätet kan man få tag i en PDF-fil som innehåller "A Little History of the World", dvs den engelska översättningen. Ja, och originalet "Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser: Von der Urzeit bis zur Gegenwart" (1936) finns att tillgå i kindleversion hos Amazon. Skriva - läsa - lyssna - bli barn på nytt. Sarajevo.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   följande artikelblock

04 November
2013

Kan en annorlunda värld ha varit möjlig?

[bloggar] 

Nu har jag inte (ännu) läst "Den underjordiska moskén" men om man får tro
recensionen av Leif Salméns bok i Ny Tid 40/2013 så påpekas däri, att även
tänkandet om framtiden har sin historia och att denna historia inramas av
förväntningar, som den s.k. agrara revolutionen skapade genom att möjliggöra
ett överskott. (Ett överskott av mat, får man väl anta.) Så här långt håller
jag gärna med. Men sedan följer en sats, som jag vill citera ordagrant för
att ingen ska missa poängen: "Därförinnan var livet ett nu, och inget långt
sådant: solitary, poor, nasty brutish and short", skriver recensenten Clas
Zilliacus.

Nutida forskningsresultat, som bl.a. bygger på utgrävningar i dagens
Turkiet, stöder inte längre denna uppfattning. Före den yngre stenåldern, då
jordbruket infördes, levde människorna tvärtom längre än idag. Och inte bara
människornas liv utan även deras kroppar var längre. Att härav sluta sig
till att allt var bättre då vore säkert förhastat, men någonting var det
tydligen i alla fall. Filosofen Hobbs från Malmsbury, gravlagd i Johannes
Döparens kyrka i Derbyshire år 1679, får alltså finna sig att ha blivit
ställd på huvudet. Och den kända hobbesiska satsen om att livet i
"naturtillståndet" vore "ensamt, fattigt, obehagligt, djuriskt och kort" är
som sagt i behov av revidering. Eller kanske hela idén om ett forntida
"naturtillstånd" är mogen att kastas i historiens skräpkammare?

Ny Tid 1.11.2013


Prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   [13]   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23