Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

17 April
2009

Till Georgienkrigets rötter med The Real News Network

[bloggar] 

Tidigare i år besökte redaktören för Real News Network (TRNN) Paul Jay republiken Georgien för att ta reda på mera om orsakerna till detta lands krig med Ryssland i augusti 2008. På videon, som jag har länkat nedan för att ge ett exempel på TRNNs dagliga aktualitetssändningar, låter Paul Jay den georgiska tidningsutgivaren Malkhaz Gulashvili ge sin syn på stormakternas agerande i konflikten.En av krigets följder var att Ryssland erkände Abhasiens och Sydossetiens självständighet, något som Ryssland dittills hade varit ovilligt att göra. Gulashvili antar att USAs mål var att driva Ryssland till just dessa erkännanden, eftersom de inspirerar existerande självständighetsrörelser i andra ryska territorier att kämpa vidare, vilket kommer att leda till Sydrysslands upplösning. Sålunda har våldsamheterna mellan självständigetskämpar och ryska stridskrafter i Norra Kaukausus redan ökat betydligt efter Abhasiens och Sydossetiens självständighet. För Gulashvili är det viktigaste. att Georgien inte igen blir skådeplatsen krig, genom vilka USA och Ryssland agerar ut sina energirelaterade intressekonflikter.

I Spinelli's Footsteps lade jag nyligen in en egen kommentar till Frankrikes återinträde i NATOs militärsamarbete, som fått passera utan tillräcklig analys i press och media.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

16 June
2009

Mindre och vackrare

Schumacher. Nomen est omen. Gör mindre fotavtryck!
[bloggar] 

Maldiverna håller på att översköljas. Öbefolkningens president Mohamed Nasheed befinner sig för närvarande i Sverige. Nisha Beshara, chefredaktören för Dagens Arena, kommenterar:

Han har förstått hur allt hänger ihop: fattigdom, mänskliga rättigheter, flyktingar, klimatförändringar. Kanske är det därför han får årets pris till Anna Lindhs minne. Han är Maldivernas svar på Nelson Mandela: Har suttit fängslad för sin kamp för demokrati, men lyckades mobilisera gräsrötterna och vinna presidentmakten i landets första demokratiska val.
[...]
Enligt Mohamed Nasheed borde Kyotoprotokollet handla om vad man kan göra, i stället för vad man inte kan göra. Han talar om mildring och anpassning. Klimatförändringarna måste mildras. Och vi måste anpassa oss till effekterna av dem. Det kan bara göras med demokrati, där människor får vara med och forma sina liv, där de är fria och har välstånd. "Please stop assisting dictators", vädjade Nasheed på en presskonferens i Stockholm i går. Han sätter fingret på något centralt: Rätten att existera är basal. Och det är bara när människor har mat på bordet och sociala och politiska rättigheter tillgodosedda, som de kan kämpa för de avgörande framtidsfrågorna.
Visst är rätten att existera basal. Men vi som får existera, förhäver vi oss, ifall vi inbillar oss, att det är vi som styr klimatet? Har molnforskarna faktiskt kommit så långt? Och om klimatförändringar beror på solfläckar - ska vi då också tro att vi kan kontrollera solen?

Enligt skeptikerna bland naturvetarna och molnforskarna är det fortfarande inte bevisat, att människosläktet på något avgörande sätt har påverkat klimatet på jorden. Framför allt är det långtifrån klarlagt hur människan påverkar klimatet. Jag vill i alla fall gärna hålla med om försiktighetsprincipen. Tycker definitivt också, att vi ska bekymra oss om öbornas öden.

Men det råder en officiell klimathysteri som kanske ytterst bottnar i vad de gamla grekerna kallade för hybris. Det håller också på att uppstå ett klimatindustriellt komplex, som redan på ett avgörande sätt påverkar förberedelserna av Köpenhamnskonferensen. Och Anders Fogh Rasmussen, danskarnas motsvarighet till Mohamed Nasheed, har valts till NATOs generalsekreterare.

Uppe i Lapistan avslutas just nu NATO-övningen Loyal Arrow 09. Den är kort sagt ett ofog som vi som existerar skulle protestera vilt emot ifall vi hade någon heder i kroppen. Organisationen "Ofog" försöker faktiskt göra det. Hurra för Ofog!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

22 June
2009

Freden - en generationsfråga?

eller: Snälla, vad som helst bara vi slipper Euroatomen!
[bloggar] 

"För min generation - jag är född 1961 - är det säkerheten, inte freden som är den stora utmaningen, sade han. "
Ovanstående torde ha yttrats av statssekreterare Dan Eliasson (Sverige) på ett seminarium i regi av Svenska institutet för Europapolitiska studier i augusti 2005. Det återges av journalisten Kerstin Vinterhed i hennes bok om EU:s fäder och Europas identitet. Tanken är tydligen att EU-samarbetet främjar säkerheten, eftersom "människohandeln, smugglingen av narkotika och terrorismen måste bekämpas gemensamt" ( jfr Vinterhed: Europa, det är jag, s 41).

"Åttiotalets rädsla för kärnvapenkrig känns avlägsen i dag även om den delvis ersatts av andra hot, som miljökatastrofer. Men som litterär katalysator var atombomben mycket användbar. Henrik Tikkanens avslutande adressbok, Henriksgatan , präglas av en stark kalla-kriget-känsla som är helt och hållet besläktad med ångesten i bioaktuella seriehjälteäventyret Watchmen."
Så inledde Hufvudstadsbladets kulturchef Philip Teir (Finland) sitt kåseri om "självhatarlitteratur" den 26 april i år. Tanken förefaller vara att kärnvapenupprustningen på sin tid gav upphov till en tillfällig ångest som vissa författare lyckades utnyttja för sina litterära syften.

Dessa citat är förstås lösryckta ur sina sammanhang, vilket inte gör dem rättvisa. Citaten borde antagligen inte heller buntas ihop. Dessutom är Philip Teir född 1980 och tillhör naturligtvis en helt annan generation än Dan Eliasson.

Men är atomåldern överhuvudtaget en generationsfråga?

På våren år 1980 publicerade den brittiska historikern E.P.Thompson m fl END-manifestet för europeisk nukleär nedrustning, vilket tillsammans med kvinnornas fredsmarsch till Paris (1981) öppnade fältet för en ny generation av kärnvapenmotståndare.

1961, året då Dan Eliasson föddes, var också ett märkesår i fredsrörelsens historia. Den berömda filosofen Bertrand Russell gav fart under vingarna åt "De hundras kommitté" (The Committee of 100), som grundats året innan. På Hiroshimadagen 6 augusti hindrade polisen Russell från att tala till punkt vid Trafalgar Square. Därefter arresterades Russell och fick avtjäna ett veckolångt i fängelsestraff för uppvigling till civil olydnad.

Frågan är enbart retorisk. Freden är ingen generationsfråga. Efter år 1945 tillhör alla samma atomåldersgeneration.

Tillägg, apropå att bunta ihop:
"Genom Euroatom satsar man alltjämt på utbyggnad av kärnkraften eller tag bara en sådan sak som att tillåta vattenskotrar" (Vinterhed, op cit, s 40)

Snälla, vad som helst bara vi slipper Euroatomen!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

01 July
2009

Desertec och KASOTC: En berättelse om två paradigmer

[bloggar] Dr Gerhard Knies från Hamburg presenterar TREC på CNN i maj 2008.


Desertec-konceptet handlar om att "Europa, Mellanöstern och Norra Afrika (EU-MENA) börjar samarbeta i produktionen av elektricitet och avsaltat vatten genom användningen av koncentrerad soltermisk kraft och vindkraft i öknarna inom MENA"


"Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) (Samarbetet kring förnyelsebar energi runt Medelhavet) grundades 2003 av Romklubben, Hamburgs klimatskyddsstiftelse samt Jordaniens nationella energiforskningscentrum. TREC tillsammans med Tyska rymdflygcentret har utvecklat DESERTEC- konceptet och genomfört nödvändig forskning. TREC gör nu detta koncept till verklighet i samarbete med politiker, industri- och finansmän.
En DESERTEC-stiftelse för att stärka dessa aktiviteter håller på att skapas.
Kärnan i TREC är ett internationellt nätverk av vetenskapsmän, politiker och experter på förnyelsebara energikällor och deras utveckling. TREC:s medlemmar (omkring 60 stycken, inklusive Hans Kungliga Höghet prins El Hassan bin Talal av Jordanien) står i regelbunden kontakt med nationsregeringar och privata investerare i syfte att meddela de fördelar som kan nås via gemensam användning av sol- och vindenergi, samt att främja särskilda projekt inom detta område. Regionala DESERTEC-nätverk sprider kunskapen i sina hemländer.
Version: 5 augusti 2008
Källa: http://www.DESERTEC.org "


Kungen slår tillbaka


På en gammal skämtteckning ser man Kanslern vända sig till Kungen med en fråga. "Sire, Ni har reserverat miljarder för försvaret, men inte en enda cent för de fattiga". "Det är riktigt", svarar Kungen. "Men vad är förklaringen?" undrar Kanslern. För Kungen är svaret hur enkelt som helst. "När upproret kommer är jag beredd". -- Enligt The Wizard of Id av Parker & Hart.

Två veckor före FN-konferensen 24-26 juni om finanskrisen och utvecklingen öppnades ett militärt utbildningscentrum i Jordanien . Det heter King Abdullah II Special Operations Training Centre (KASOTC).

Att denna FN-konferens överhuvudtaget hölls tyder på viss medvetenhet om krisens följder för de fattiga. Men inga statschefer från det rika Västerlandet ansåg sig förpliktade att delta i evenemanget.

Denna försummelse är ett tecken på ett djuptliggande problem som sammanhänger med FN-toppkonferensen och andra liknande initiativ. De mäktigaste staternas svar på krisen består i att söka en militär säkerhet snarare än en uthållig säkerhet (sustainable-security).

Krisen har inte lett till någon minskning av militärutgifterna. SIPRI meddelar att dessa ökat med 4% under 2008; under åren 1998-2008 har ökningen varit 45%

Det är delvis fokuseringen på uppror och terrorism som driver dessa ökade militära satsningar. Man investerar mer än tidigare i obemannade militära luftfarkoster och precisionsstyrd ammunition än i kärnvapen och konventionella arméer.

Det är ingalunda klart huruvida FN-konferensen eller G20-möten lyckas angripa krisen vid problemens rötter. Då miljoner människor kring jordklotet drabbas av krisen diskuteras trots allt olika lösningar i offentligheten. Däremot råder det tystnad kring de ovannämnda militära satsningarna. Exemplet KASOTC visar att många stater har förblivit fångar under det militära paradigmet.

I juni 2007 rapporterades om det USA-finansierade projektet Baladia i södra Israel, som går ut på att bygga en hel låtsasstad där de två staterna kan utprova militära tekniker för regional upprorsbekämpning.

Det militär-industriella komplexets betydligt större låtsasstad KASOTC beräknas omfatta en areal på ca 600 hektar och kosta ca 90 miljoner dollar. Till att börja med kommer KASOTC att träna specialstyrkor från USA, Jordanien, Kuwait och Bahrain. Meningen är att arméer från hela världen, inklusive MÖ och Afrika, ska sända kontingenter dit för specialutbildning. (Se Joan Kibler, Construction Progressing on the Special Operations Training Center in Jordan ", Special Operations Technology [6/2, 2008]).

Meningen är att KASOTC ska bli världens största centrum för utbildning av specialstyrkor mot terrorism (enligt Jane's International Defence Review [IDR], July 2009).

Många arméer har liknande utbildningscentra, men KASOTC är unikt p g a sin transnationella karaktär. KASOTC är ett militärt träningscenter av verkligt global betydelse.

Kung Abdullahs träningsläger ska hålla sina första kurser i augusti 2009, några veckor före det tredje G20-mötet, som hålls i Pittsburgh 24-25 September. Det är just G20-ländern som främst kommer att utnyttja KASOTC.

Ovanstående avsnitt under rubriken "Kungen slår tillbaka" bygger på den brittiska freds- och konfliktforskaren Paul Rogers' artikel A tale of two paradigms i Open Democracy 29 juni 2009.

Kommentar

Desertec kunde eventuellt vara en bra sak, ifall
 • man skulle satsa stort även på småskalig och decentraliserad elproduktion med solpaneler och andra solfångare t ex i Nigeria;
 • man skulle från och med nu ägna stor uppmärksamhet åt att skapa en demokratisk afrikansk-europeisk beslutsorganisation för att driva Desertec-projektet i Sahara;
 • kärnkraften avvecklades; de planerade investeringarna i nya kärnkraftverk skulle omdirigeras till sol- och vindkraftsprojekt;
 • KASOTC lades ned och stormakterna avskaffade sina massförintelsevapen.
Som läget är idag kan Desertec bara bli ett bidrag till den pågende, ohållbara, icke-uthålliga utveckling, som i synnerhet G20-ländernas regeringar och deras hantlangare måste hållas ansvariga för. Denna utveckling, som följer av det dominerande militära paradigmet, symboliseras av KASOTC.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

30 July
2009

Hittegods. Lost & found.

[bloggar] 

Saker som juli, den snällaste månaden, har slängt upp på mina stränder:

 

Complex

One of the questions my three children (now all grown ups) and I discussed during our common vacation, was that of the so called complexity of present-day life. We often hear that the society and the life of the individual is growing ever more complicated , but is this idea well-founded ? What, more precisely, has become, or is becoming, more complicated in human life? I asked my younger son to answer questions such as, for instance, whether in the end the alleged complexity of modern life boils dawn to a kind of vanity. (Who would not like to think of him- or herself as the complicated end-result of Evolution?)

Pressed, my son came up with a definition of complexity based on the developments in transport och communication, which gives individuals like himself so many possibilities of choice regarding where to go, or stay, and whom to be in contact with. I would agree that the (potential) diversity of life has increased in these respects. Complexity, however, is more complicated than that.

My dictionary gives the following synonyms of 'complex': analyzable, decomposable, Byzantine, convoluted, involved, knotty, tangled, tortuous, colonial [?], compound, complicated, composite, compound, daedal, Gordian, interlacing, interlinking, interlocking, interwoven, intricate, labyrinthine, labyrinthian, mazy, multifactorial, multiplex, thickening.

 

För ett GMO-fritt Nyland och Finland

Enligt Kallepekka Toivonen, ordförande för MTK-Uusimaa (lantbruksproducenternas centralförbund, Nyland), skulle enbart de multinationella agrobusinessjättarna dra nytta av GMO-odling i Finland. Toivonen talade under rubriken "GMO-vapaa Uusimaa" i Pernå (Malmgård) 15.7. (Loviisan Sanomats reportage 17.7.)

"För ekologiskt, mot GMO" var namnet på en turné 10.-17.7.2009 anordnad av Biodynamiska föreningen, GMO-fritt Finland-kampanjen och Ekologiska odlarna på Åland understödda av Ålandsbanken...

...GMO-fria Finland fortsätter att dela ut ”GMO-fri” skyltar till gårdar som förklarar sig GMO-fria. Ett sätt för vanliga konsumenter att vara säker på hur ens mat är producerad är att köpa direkt från närliggande gårdar. Detta är till nytta både för den lokala ekonomin och omgivningen. Ett stopp under turnén är nämligen på Åland som strävar att deklareras det första GMO-fria landskapet i Finland.Näringsämnen i samhällsbioavfall måste förr eller senare också nyttoggöras i jordbruket. Bioavfall kan omvandlas till biogas och värdefull gödsel, som kan användas i stället för gödsel baserade på icke förnybara energikällor. Ifall modifierade gener är introducerade i processen, kan bakterier generera nya kombinationer av gener som möjligtvis kan förflyttas lätt från en art till en annan. Detta orsakar risk att modifierade gener sprids ut i närings- och produktionskretsloppen, medförande okontrollerbara förändringar. Mera information om turnén och programmen i Sibbo-Pernå-Lahtis-Karis-Åbo-Åland finns tillgängligt på http://www.gmovapaa.fi/kampanja/kiertueet (upphittat via http://www.tukiviidakko.fi/)

 

"Kelloköynnöksen ensimmäinen kukka"

Cobaea scandens Klockranka/Cobaea scandens. Odlare: Leena Krohn, Isnäs

 

Att lära sig förstå och behandla Jorden som en vän

Hur bli vän med Jorden? Det kan man lära sig av ursprungsfolken. Ekonomisk konkurrens och profithunger förstör planeten. För kapitalisterna existerar Moder Jord överhuvudtaget inte, i stället existerar råvaror... allting blir varor: vattnet, jorden, människans genom, förfädernas kultur, rättvisan... till och med "klimatförändringen" har blivit business. -- Ungefär så uttalade sig Evo Morales Ayma, Boliviens president den 28.11.2008. Källa: häftet 'How to be the Earth's Friend', utgivet av Jordens Vänners finlandsavdelning (kontakt: villeveikkoh@gmail.com). Ännu ett citat: 'People can live more by significance which they bring to the world and not by what they consume from the world.' Människorna kunde leva mer av den betydelse som de tillför världen än av att konsumera sådant som de fråntar världen. Det här häftet med sina många vackra foton från Orissa (Indien) sparar jag i min bokhylla bredvid "Bruka eller förbruka?"!

 

 

Notis i Daily Mirror: A beluga whale in a Chinese aquarium has rescued a drowning diver by pushing her out of the water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åt skogen (off road)

All terrain vehicle ATV-annons i Ideapark-Uutiset

 

 

 

 

 

 

Offroad-termer:

 • Off Road. Terrängkörning med motorfordon. Aktuellt exempel från Askola (Östra Nyland, Finland). "I september hade vi ATV Offroad tävlingar här. För dem som inte vet vad det är så hade vi ca 60 mönkijör som körde i 18h runt i skogen och orienterade efter ca 250 "kryss". Tävlingen började kl. 15 och slutade klo 9.00. Om nån är intresserad så finns här en del foton av tillställningen"
 • ATV, All-Terrain Vehicle, (fi. mönkijä) - terränghjuling, fyrhjuling; 'ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som antingen terrängskoter, traktor, motorcykel eller moped'. Alternativ tolkning: Pga användningsområdena, både i arbete och rekreation, skulle man även kunna beteckna den som en snöskoter för sommarbruk.(Wikipedia, emfas tillagd). I älvar och andra vattendrag samt på sjöar och i skärgården motsvaras ATV av vattenskotern.
 • SUV, Sports Utility Vehicle. Suvar, stadsjeepar, offroad-bilar - kärt barn har många namn. Till exempel: 'Är du också sugen på något fyrhjulsdrivet och rejält? Då ska du kolla in Fyndbörsens stora marknadsöversikt av suvar.'
 • Kehittyvien maakuntien Suomi (ordagrannt: 'de i utveckling stadda landskapens Finland'). -- En i dec. 2006 grundad förening som finansierar vissa politiska partiers valkandidater. Medverkande: affärsmännen Toivo "Ideapark" Sukari och Kyösti "Tokmanni" Kakkonen, fastighetsbolaget Nova Group, kommunernas pensionsfond KEVA. Snöscooterfabriken Bombardier i Rovaniemi är också med på ett hörn. Ja, och så hela gänget som ville att Kyösti Kakkonen skulle få bergsråds titel. "Arvonimeä Kakkoselle hakevat muun muassa kokoomuksen Sauli Niinistö, Jyri Häkämies, Marja Tiura ja Ilkka Kanerva ja keskustan Paula Lehtomäki sekä Hannes Manninen, jotka kaikki saivat tukea vaalirahayhdistykseltä. " (HS 20.5.2008). Med flera. Och så vidare.
LÄSTIPS: Leena Krohns inlägg mot Offroad i Vartti* 15.7. 2009. CITAT:
Vill Askolaborna faktiskt göra sin hemkommun till Finlands offroad-paradis?

* Vartti -- de i utveckling stadda landskapens egen kvalitetstidskrift?

 

 

 

 

 

Hiroshima-kvällen i Lovisa

Vad ska jag tala om när jag såsom inbjuden talare skall hålla ett fem minuter långt tal under Lovisa fredsforums evenemang på torsdag 6.8. ? Jag ska tala om Europas atomvapen och i den vevan ska jag också nämna Fyra aktuella frågor beträffande vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning och ett möjligt tyskt ledarskap(Four Emerging Issues in Arms Control, Disarmament, and Nonproliferation: Opportunities for German Leadership), dvs en färsk rapport om Tysklands eventuella bidrag till hur man (vi?, de?) skall
 • röra sig i riktning mot antalet noll kärnvapen samtidigt som man (vi?, de?) löser problemet med USAs stora övertag när det gäller sk konventionella vapen ( Moving Toward Zero Nuclear Weapons: Managing the Overhang of U.S. Conventional Military Power ;
 • utnyttja Tysklands fördelaktiga utgångspunkter för att åstadkomma nukleär nedrustning, uppnå icke-spridning av kärnvapen och göra vad som bör göras (?) med NATO (Germany, Nuclear Disarmament, Nonproliferation, and NATO)
 • lösa problemet ('managing'; ordet betyder vanligen 'administrera', förvalta' eller 'leda', och så kan det ju onekligen också tolkas i detta sammanhang; dvs författarna av studien antas i så fall inte vara ute efter att lösa problemet utan enbart att förvalta det...) med USAs missilförvar i samarbete med ryssarna (Managing U.S. Missile Defenses and Russian Concerns )
 • komma till rätta (haha) med de taktiska, substrategiska kärnvapnen i Europa (Tactical (Substrategic) Nuclear Weapons )
Så att den som trodde att jag skulle säga någonting snällt och trevligt och närmare människan misstog sig kanske. Vad borde man (vi?, de?) i så fall tala om på Hiroshimadagen?


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

05 August
2009

Berätta för alla vad du läser med Twitter men låt inte Google berätta det åt regeringen

Den transparenta statens motsägelser (1)
[bloggar] 

Det handlar fortfarande om kontroll. Och partiledningen bedömer i dag att ibland är det öppenhet som är det smidigaste sättet att behålla kontrollen, att anfall är bästa försvar. Det gäller särskilt i lägen när informationen ändå kommer ut förr eller senare. Som Folkets Dagblad konstaterade i en ledar­artikel häromdagen (25 juni): ”Med internet är det som om varenda medborgare har en mikrofon.” - Göran Leijonhufvud i DN 16 juli 2009


Med internet är det som om varenda medborgare kan hålla publiken informerad om vad han läser.

 

Med internet är det som om staten kan hålla sig informerad om vad varenda medborgare läser.

 

En publik kan knappast hemlighålla någonting för en regering men en regering kan hemlighålla mycket för en publik.

 

Regeringen består av individer med begränsad kunskap. Bland publiken finns de som vet bättre än regeringen.

 

Finansiella transaktioner dokumenteras sorgfälligt i databaser, som medborgarna inte har någon insyn i. Det är bara vissa stater som har tillgång till all denna information.

 

Berätta åt alla vad du läser med Twitter men låt inte Google berätta det åt en viss regering.

 

Vem beslöt vad man visste? Vem visste vad man beslöt?

 


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

19 August
2009

Piratpartiet

- ingen människa är pirat om inte hans samtid enas om att kalla honom det
[bloggar] 

Idag blev jag påmind om Sir Henry Morgan, som adlades för sina insatser i Karibien, vilket skedde år 1675.

Admiral Sir Henry Morgan (Hari Morgan in Welsh), (ca. 1635 – August 25, 1688) was a Welsh privateer, who made a name in the Caribbean. He was one of the most notorious and successful privateers from Wales, and one of the most dangerous pirates who worked in the Spanish Main.
(Denna godbit högg jag som synes skamlöst för mig i Wikipedian.)

Som ett lokalt tillägg till Piratismens mångfacetterade historia fick vi nämligen tidigare idag läsa att det finländska Piratpartiet, dvs Piraattipuolue, har låtit införa sig i partiregistret för att kunna delta i de allmänna politiska valen. Det berättas också att åtminstone undertecknad är villig att bli uppställd som en av PPs kandidater (hoppas vi blir fler! Se FOTNOT) i Lovisas kommunalval 25 oktober. Rykten brukar överdriva men det här ryktet gör det inte.

En tanke som säkert har slagit många idag sammanhänger med nedläggningen av sågen i Tolkis: att nog är det ju något fel på systemet ifall trävirket för våra stugor, stolar och stilmöbler hädanefter måste sågas i , låt oss säga, Tyskland eller Ryssland. Man skulle ju tro att vårt land är väl rustat för att vara helt självförsörjande vad gäller inte bara trävirke utan också sågkapacitet. Men laissez-faire-liberalismens (för att inte säga kapitalismens) osynliga hand vet tydligen bättre vad som lönar sig. Den där osynliga handen skulle ju också kunna kallas för en pirat, som stjäl jobben !

Ifall det vore fråga om onödiga jobb, eller så kallade skitjobb, eller en massa jobb i det militärindustriella komplexet, som tlllverkar M51-missiler och Trident-missiler (flera gånger tidigare omnämnda i den här bloggen), så vore det ju bara bra . Sir Henry Morgan och det brittiska Imperiet (som han var med om att grunda, och som fortfarande tror sig behöva de där Trident-missilerna) må sedan vända sig i sina gravar. .

Men att såga trävirke är väl ett jobb som gärna kunde fortsätta också här, lokalt, på hemmaplan? Jävla laissez-faire-pirater, alltså!

Nu minns jag: Det var 1800-talsromantikern Samuel Taylor Coleridge som sade det: "ingen människa är pirat om inte hans samtid enas om att kalla honom det". Så att vem ska vi enas om att kalla pirat, och varför? Jo, för att så mycket i samhället handlar om copyright och copyfight. Ta till exempel en sådan sak som att år 2020 så kommer julskinkan att vara fabriksodlad - om vi får tro en vetenskapsartikel i Svenska Dagbaldet 16 december 2007. Jojo, julskinkan "köper du dagsfärsk, framodlad hos din lokala bioreaktoranläggning. Skinkan har vuxit i en näringslösning och är mjäll och mör efter att ha motionerats med svaga elektriska stötar" (samma källa). Inte för att man sett till några grisar i Lovisanejden heller på 2000-talet. Grisarna, som ägs eller ägdes av bönderna, förlorar nu mycket snabbt sitt värde och ersätts av patent på grisar, som Monsanto eller något annat storbolag har monopol på. Det är så man kommer fram till att också man själv innerst inne är en pirat.

Det finns lyckligtvis mycket mer att säga om piratism och pirater. Heja Piratpartiet!

 

 

 

 

Fotnot: KOM MED

 

 

FÖR ATT DELTA

 

 

I PIRATPARTIETS KOMMUNALVALSDISKUSSION

 

 

PÅ RESTAURANG SAKURA, DROTTNINGGATAN 7, I LOVISA

 

 

PÅ ONSDAG 2 SEPTEMBER !

 

 

KLOCKAN 18 -

 

 


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

21 August
2009

Nijncuin sisaliscot

[bloggar] 

Idag sade min kollega sig ha lagt märke till att namnskyltarna tas ned när kommunerna slås samman. De gamla ortsnamnen ska tydligen gömmas och glömmas. Men då riskerar den nybildade storkommunen ju att drabbas av minnesförlust. Allmän amnesi hotar. Pernå är trots allt flera hundra år äldre än Lovisa, vilket också enkelt går att bevisa.

Teemu Lehto, Jyrki Kuoppala och jag grep dagen. Vi rodde ut till en holme och steg i land för att dricka kaffe och äta bakelser på stranden. Det var internetandelslagets årliga utflykt i samband med första styrelsemötet efter sommaren. (Teemu är ordförande, Jyrki är direktör och jag är projektledare.)

Det hade varit alltför långt att ro ända in till stadens centrum. I stället rundade vi Pernåviken i min bil, vilket inte var lika roligt. På vägen tillbaka gjorde vi ett uppehåll i Torsby.

Snart blir det mörkt och kallt och vinter både i stan och på landet. Lägg därför följande på minnet:

Turilat ) Owat puolittain matelewaiset ja maalliset piscuiset eläimet nijncuin hijret/ Rotat/ Myrät/ Sisaliscot/ Muuraaiset/ ja muut pahat ja häijyt madot. Puolittain lendäwäiset/ nijncuin Parmat/ Wapsaiset/ Sääsket/ hyttyiset/ Kimalaiset/ Castiset ja caickinais Kärwäiset/ Puolittain molemmista/ cuin owat : Hämmähäkit/ Lutet/ Täit/ Coit/ ja muut wahingoliset Turilat. - Mikael Agricola*


Agricola-skylt Detalj från skylten vid minnesmärket i Torsby.


______
* Fotnot:

Marjatta Lohikoski skriver: " Agricolan luontoharrastus ja luonnontuntemus näkyy psalmin 78 suomennoksessa. Jakeessa 45 Luther ei omassa kansankielisessä käännöksessään sen kummemmin selitä saksaksi Egyptin vitsauksia vaan toteaa, että Jumala ”lähetti heidän sekaansa turilaita, jotka heitä söivät”. Myöhemmät käännökset käyttävät vain nimitystä paarma, mutta Agricola esittää perusteellisen, havainnollisen, kansaa valistavan luettelon: ”Turilaat ovat puolittain matelevaiset ja maalliset piskuiset eläimet, niin kuin hiiret, rotat, myyrät, sisiliskot, muurahaiset ja muut pahat häijyt madot, puolittain lentäväiset, niin kuin ovat paarmat, vaapsaiset, sääsket, hyttyset, kimalaiset, kastikaiset ja kaikkinaiset kärpäset, puolittain molemmista osalliset, niin kuin ovat hämähäkit, luteet, täit, koit ja muut vahingolliset turilaat.” "


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

22 August
2009

"En ollonborr är varenda fråga"

O Melolontha, Melolontha
[bloggar] 

Blå lyser backen av anemone
och det är lärksång igen och vår
och man går omkring som en frågefåne
för alla under som blev igår.
Men ta det varligt i skir april:
låt inga klumpiga frågor till.
De far så illa med anemone
och kunde döda vår fågeldrill.
Nils Ferlin
Här har jag velat memorera den första strofen i dikten "En ollonborr är varenda fråga", som jag skulle vilja sjunga för mina vänner. Då har jag liksom en munk i det gamla Europa plitat och skrivit av, alltså kopierat, diktarens ord, som är belagda med copyright, eftersom endast fyrtioåtta år har förflutit sedan diktarens död år 1961. I boken med dikten finns dessutom en notbild, och efter notbilden har förläggaren tryckt © Copyright Thoralf Borg och BFB.

Jag försöker nynna melodin för mig själv men eftersom jag (dumt nog) har låtit min förmåga att sjunga efter noter rosta är jag osäker på hur den går. Thoralf Berg har tydligen tagit sig små friheter med orden, i st f "Blå lyser backen av anemone" har han komponerat så att man sjunger "Blå lyser backen anemone"; och "för alla under som blev igår" sjungs kort och gott "under som blev igår".

Nu skulle det vara bra att gå till pianot för att ta ut den här lilla valsmelodin därur, men det törs jag inte för sambon, som ej ännu gått upp i augusti lördags morgon.
Ibland, i skymningen under ljumma stilla sommarkvällar, kan man få se stora brunaktiga skalbaggar komma svärmande runt om trädens kronor. Det rör sig för det mesta om vad vi i dagligt tal kallar ollonborrar. Egentligen rör det sig om flera olika arter skalbaggar. Förutom själva ollonborren kan det även vara till exempel allmän pingborre, kastanjeborre och trädgårsborre.
Naturhistoriska muséet
Turilas, som ollonborren heter på finska, var alltså vad jag fick skåda igår kväll, men inte på riktigt utan bara i andanom, som en uppenbarelse, eller "virtuellt", för att tala newspeak, och faktiskt också genom en sångtext, som psalmisten Mikael från Torsby (på andra sidan Pernåviken) har skapat, eller återskapat, på finska.

Enligt Platon borde människorna ha nöjt sig med att tala och musicera; skrivandet och läsandet gillade han inte, eftersom det i längden skulle leda till att minnet försvagades. (Genom att själv skriva eller låta skriva sina dialoger motsade han sig visserligen på denna punkt.) Nu verkar det som om Platon kanske får rätt. Kulturarvet lagras visserligen på digitala massminnen i form av framför allt skrivtecken, samt ljudbilder, bildkopior och videofiler, men datorernas minne är trots allt inte riktigt detsamma som minnet.

Minnet ska övas från morgon till kväll, blir annars ett minne blott. Vad händer med minnet om natten? Det minns vi inte. Men det minns ollonborren.

Minnets kamp mot glömskan är människans kamp mot makten. — Milan Kundera
Vad hände i förrgår, den 20 augusti? Jo, Sovjetunionen tillkännagav officiellt, att den hade sprängt en vätebomb (1953). Warschawapaktens trupper och tanks invaderade Tjeckoslovakien (1968). Bägge händelserna satte sin prägel på den äldre generationens livstid. Deras följder fortsätter att verka i nuet. Men hur? Frankrike har rätt så nyligen beställt nya vätebomber. Det vill EU-medborgarna kanske inte så gärna bli påminda om. Efter den 11 september år 2001 invaderade Atlantpaktens styrkor Afghanistan. Så säger man inte för idag kallas det krishantering. Men man frågar sig...
En ollonborr är varenda fråga,
den sågar sönder och river ner.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

18 September
2009

Fildelning är bara ett ord som medvetandeindustrins marknadsförare har hängt upp sig på

[bloggar] 

          Låt biblioteken bli fildelningscentraler för musik, film och böcker - Lars Ohly, ledare för Sveriges Vänsterparti i Newsmill 17.9.2009... kommentar till några vänner och bekanta som pratade om Radio Nord (piratradion på 1960-talet när vi var små) , Ohlys uttalande och Piraattipuolue* ... undrar till att börja med om ni eventuellt har märkt att jag är Piratpatiets kandidat i Lovisavalen 25 oktober? Så att om ni känner någon som bor i Lovisanejden, be dem för all dell rösta på mig! I mitt kommunalpolitiska program, som jag nu har publicerat, tar jag precis upp internet och bibliotek. (www.kaapeli.fi/book/pirat/valprogram.pdf)

Fildelning är ett ord som medvetandeindustrins marknadsförare har hängt upp sig på. Datorer arbetar med filer; datornätverk, med fildelning. Detta, dvs datornätverkens betydelse för fildelningen (läs: reproduktionen av information; eller kort sagt: kopieringen) upptäckte några av oss i början av 1980-talet. En förtrupp bestående av bland andra författarna H.G.Wells, Jorge Luis Borges och Italo Calvino - för att inte tala om den indiska bibliotekarien och matematikern Ranganathan eller de amerikanska profeterna Vannevar Bush och Ted Nelson - insåg visserligen redan långt tidigare, att biblioteket skulle komma att utvecklas och förändras.

Biblioteket organiserar, bevarar och presenterar våra informationstillgångar. Biblioteken har alltid varit "fildelningscentraler". I det aveendet är alltså kamrat Ohly lite sent ute om än i alldeles rätt ärende (jfr intervjun med Ohly i Newsmill.)

Jag vill tillägga, att jag inte tror på det reklamfinansierade biblioteket. A propos, har ni fått brev från Google på sista tiden? Jag fick ett igår. Det är ett reklambrev om reklam: TERVETULOA MAINOSTAMAAN GOOGLESSA! (Välkommen att annonsera i Google!). Biblioteket är väl ändå för viktigt för att överlämnas åt reklammarknadernas godtycke, särskilt i dessa lite kritiska finanskristider? Det hoppas jag att ni håller med om.

Att finanskrisen inte på något sätt är över kan man läsa sig till mellan raderna i intervjun med fd bankiren på Lehman Brothers, Sony Kapoor. Kolla där! och ladda för all del ner videofilerna. De kan behövas.

Med vänliga hälsningar,

- Mika

* Piratpartiet i Finland. Piratpartier bildas fn i många länder. T ex i Tyskland:
Den etablierten Parteien geht der Nachwuchs aus, heißt es immer, die jungen Leute wenden sich ab von der Politik. Wo ist sie nur, die Generation Internet? Hockt sie nächtelang vor dem Computer und daddelt »World of Warcraft«? Wer am Dienstag abend in der rappelvollen Kulturkneipe Frauenstraße 24 in Münster war, hatte einen anderen Eindruck: Die politisch aktive Jugend ist still und leise bei den »Piraten« gelandet, der Partei, die im Moment hipper ist als die angesagteste Disko der Stadt. Über 50 Leute quetschen sich beim wöchentlichen Stammtisch in den kleinen, engen Saal, kaum jemand ist älter als 30 Jahre: Schüler, Studenten und jungdynamische Unternehmer. »Ich habe eine Firma in der IT-Branche mit 30 Angestellten«, sagt einer, der aussieht, als sei er gerade erst von zu Hause ausgezogen. -- Junge Welt 18.9.


Prev  1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23