Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

07 October
2009

Ljuskabel duger, off-road suger

Att kandidera som pirat i Lovisavalen
[bloggar] 

Ljuskabel duger, men off-road suger (Valokaapeli rokkaa, mutta off-road sakkaa) är min valslogan. Det är egentligen fel att tala om "ljuskabel", eftersom kabeln egentligen inte transporterar utan snarare styr ljuset (vill jag minnas att en bekant i Lappträsk, som vet, genast påpekade). Optisk fiber ska det heta.

Att använda ordet off-road (kan också stavas offroad?) kan också leda till problem, kanske inte för att det är engelska, men för att folk i gemen (=den vanliga stadsbon) antagligen inte ännu vet var offroad är för någonting. Justitieminister Tuija Brax, till exempel, verkade in särskilt väl insatt i offroadens frågor häromveckan, när hon besökte Gäddbergsö (ett naturskönt område i Strömfors, som Eon-bulvanen Fennovoima har valt ut för sin nya EPR-reaktor). Det här var inte menat som en känga åt vår gröna minister utan bara som ett konstaterande av faktum. Jag skulle närmast vilja definiera Offroad som ett slags safarir genom skog och mark med terrängfordon typ SUV-bilar och mönkijör. (KOLLA till exempel DÄR.)

I korthet betyder min devis, att jag diggar optisk fiber men sätter tummen ned för den nuvarande utvecklingen på regional- och lokalplanet (för att inte tala om utvecklingen på globalplanet!). Internet är bra men konkurrenskraft vill jag inte ha. Jag ska förklara.

EU-kommissionen (och de övriga EU-organen) i samarbete med Finlands arbets- och näringsministerium kör i dessa tider igång det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet KOKO. KOKO är, sammanfattningsvis,

"- ett program för frivillig utveckling av regionerna, som ägs av kommunerna" [...]"ett prognistiserande [där var webbfelsnisse framme igen!] redskap för att förbättra utvecklingsförutsättningarna inom regionen samt för att starta strategiskt betydelsefulla projekt" [...] "finansiering inriktas[...]på genomförande av eventuella förutredningar och pilotprojekt" [...]"statsrådet fattar beslut om KOKO-regionerna och -innehållet på hösten. Det nya programmet startar i början av år 2010" [...]"Nu mäts visionärskap, mod, spänst, styrkan av sammanhållning och förtroende mellan de olika aktörerna" [...]"Målet är att förbättra regionernas konkurrenskraft" . -- "ANM -budgeten på ca 11 miljoner euro i utvecklingspengar för landskapet per år förutsätter motfinansiering av regionerna (50 %)" [...] "Programperioden 2010-2013, regionerna ansöker till programmet i juni 2009, genom denna enkät samlar ANM information för ansökning"...

Det är bara det att det ovannämnda visionärsskapet redan i sin utgångspunkt är precis lika renons på visioner som Ideapark på idéer. Ideaparken är helt enkelt en hypermarket för varuförsäljning. Men varor (t ex mönkijör; men också motorkälkar från Bombardiers berömda fabrik i Rovaniemi, som Centerpartiet och Kehittyvien Maakuntien Suomi fixade tomten åt) är ju inte precis detsamma som idéer. Den Vision, som det pratas om på Työ- ja elinkeinoministeriös (TEM) sidor är på motsvarande sätt ingenting annat än Europeiska Unionens Lissabonstrategi från från våren år 2000, då EU-ledarna höll möte i Portugals huvudstad och kom överens om att EU skulle bli "världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi fram till år 2010".

Det bidde EU inte. Lyckligtvis. Hoppeligen ska EU inte heller bli konkurrensens världsmästare någon gång i framtiden. Europeiska Unionen borde nämligen, när allt kommer omkring, inte vara ett affärsföretag som bara tänker på sin konkurrenskraft, utan en demokratisk förbundsstat. Det finns, eller rättare sagt fanns, också en sådan vision. EU:s grundare tänkte sig nämligen att EU skulle bli en demokratisk förbundsstat. Altiero Spinelli, han som har gett namn åt en stor del av Europaparlamentets byggnad i Bryssel, skrev tillsammans med en annan italienare, Ernesto Rossi, redan år 1941 ned sin vision av ett enat och demokratiskt Europa på cigarrettpapper under sin tvångsexil på fängelseön Ventotene.

Nu, på 2000-talet, är det hög tid att vi går gå vidare i Spinellis fotspår och detta gärna just på regional- och byaplanet. Det gäller, för det första, att lyfta upp Europas avnuklearisering på agendan. Gör EU fritt från atomvapen och kärnkraftverk! Det målet kommer inte att vara lätt att förverkliga. Lissabonstrategin måste förkastas, ty den leder inte dit. Men ett EU som rustar med atomvapen, eller vars delstater innehar sådana, kan inte vara demokratiskt och kärnkraften är inte förenlig med en hållbar utveckling.

Här tvingas jag sätta punkt för bloggandet eftersom jag har bett byaombudsmannen i Östra Nyland på kaffe i Isnäs bar klockan 10. Därefter ska jag göra valplakat och sätta igång valkampanjen. Det ska bli roligt.

---

Tillägg kl 14: Samtalet med byaombudsmannen var givande. Här är några saker, eller frågor, som jag lärde mig och tänker sätta mig in i:

 • de minimis-regeln, som kanske går för sig i Belgien men som inte passar glesbygden Finland ;
 • ANM (jfr citatet från TEMs sida om KOKO-programmet ovan). Inte ens byaombudskvinnan visste vad ANM är för någonting.
 • Rural Proofing - ett nytt slags miljökonsekvensbedömningar, som är anpassade för landsorten och förhoppningsvis mer demokratiska än gängse MKB:n


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

09 October
2009

Valkampanj

[bloggar] 

Vaalijulisteet Loviisan torilla 8.10.2009 Valaffischer på torget i Lovisa


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

13 October
2009

Elinor Ostrom mot Västerlandets förkrympta ideal

[bloggar] 

"Att islam har möjligheten att behålla greppet beror nästan enbart på att de västerländska ideologierna är krympta till nyliberalism. Skulle arbetarrörelsen fortfarande ha kvar sin glans, skulle den också suga åt sig de flesta av arbetande muslimer och därmed skulle de hamna till den europeiska sfären. Nationalismen är inte svaret mot islams inflytande. Sverigedemokraterna förstärker islam. Enda svaret är att Västerlandet orkar skapa en ny syntes, ett alternativt bättre värld för "massor" att kämpa för."
Jukka Tuurala, som skrev ovanstående, har visst en poäng. Fast industriarbetarnas rörelse visar knappast en uppåtgående trend.

Ett litet glädjeämne kan nobelpriset i ekonomi till Elinor Ostrom vara. Hon anses ha gett ett bidrag till teorin om de allmänna nyttigheterna, på engelska 'commons', på franska 'les biens communs'. Ifall "Västerlandet" hittar tillbaka till dem så har det väl ännu en chans.

Läste nyss en artikel om Ostrom och hennes nobelpris, skriven av universitetsbibliotekarien i Caen, Hervé le Crosnier och distribuerad under licensen creative commons. En länk till artikeln finns HÄR. Hoppas någon vill översätta den till svenska.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

17 October
2009

Starka kvinnor

Hoppets princip håller i alla väder
[bloggar] 

De senaste dagarna har för min del upptagits av valkampanj (Lovisavalen 25 oktober), starka kvinnors tankar (mystikern, motståndskämpen Dorothee Sölle; nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom), det allt tätare regnet av dåliga kärnkraftsnyheter (39 kg? plutonium i Cadarache; 32 fartyg med gifter och kärnavfall sänkta i Medelhavet med hjälp av den kalabriska maffian (läs introduktion på italienska; undermåliga svetsfogar i Olkiluoto; uppbevaringen av kärnavfall på parkeringsplatser i Ryssland) mm. Lipponen sägs ha chanser att bli EUs första president, men precis för att jag är finne (född i Finland och med finska språket som ett slags andra modersmål ) och vet vilken kärnkraftslobbare och anti-intellektuell Lipponen är, vill jag i stället föreslå att vi alla stöder Mary Robinson, Irlands fd president, för den posten.

Om inte valkampanjen också vore rolig skulle jag inte orka hålla på med den. Att få träffa unga pirater, till exempel, vad kunde vara roligare? Jo, Internet Relayed Chat (IRC) är inte heller så dumt. Musiken är i alla fall bäst.

Hade jag en slägga
att bulta med om morgnarna
att bulta med på kvällarna
i hela denna värld
Jag skulle bulta för att varna
att världen är i fara
jag skulle bulta för en kram
min vän, min border och min syster
Åh, åh, i hela denna värld!* * *

Eva Moberg är ett namn man stött på i olika sammanhang. Det finns säkert flera en en med namnet. Senast läste jag en artikel av Eva Moberg i Miljömagasinet Medsols nr 41, 9 okt 2009. Här följer en nästan hundraprocentig kopia av artikeln :

En oberoende studie i kärnkraftindustrins ekonomi och framtidsutsikter har nyligen lagts fram: "Industry Status Report 2009. With Particular Emphasis on Economic Issues."

Kärnkraftens andel av elproduktionen har stadigt minskat på senare år. 121 reaktorer har stängts och genomsnittsåldern för dem var bara 22 år. Varken materiella resurser, teknisk expertis eller kapital räcker till för att åstadkomma något i närheten av den utlovade "renässansen". Inte ens i Frankrike, som har den största poolen av experter på kärnenergi. Där finns bara 300 studenter på kärnteknik programmet, medan det redan nu aktuella behovet är minst 1200.

Kärnkraften förutsätter som bekant stora subventioner och skulle vara omöjlig på en fri marknad. Den har fått 55 pro cent av alla pengar till energi forskning i världen mellan 1974 (när mätningen började) och 2007, vilket är sex gånger mer än samtliga förnybara energi- källor tillsammans. Idag får den 73 procent i Frankrike och 67 procent i Japan av alla resurser till energiforskning. Trots detta blir den allt dyrare. John Rowe, CEO vid Exelon Corporation, ansåg i april 2009 att en ny 1 500 MW reaktor skulle kosta cirka 40 miljarder. För att få till lönsamma framtidsutsikter försöker man nu allmänt inom kärnkraftindustrin förespegla driftstider på uppåt 60 år. Men ingen vet med säkerhet hur mycket materialet kommer att tåla och hur mycket reparatio ner och underhållskostnader det blir.

Studien redovisar läget i alla kärnkraftländer. Kina, som står för en tredjedel av alla re aktorer under byggnad, skulle år 2020 kunna täcka endast 3 procent av sitt elbehov med el från kärnkraft, även om dess mest optimistiska målsättning kunde uppfyllas. Indien vägrar som bekant anslutning till icke spridningsavtalet, och dess civila kärnkraft motsvarar bara 2 pro cent av elförbrukningen. I Japan ledde skandaler med falska kvalitetskontroller till att 17 reaktorer stängdes år 2002, och ytterligare fusk kom fram 2009. I juli 2007 ledde en kraftig jordbävning till att sju av reaktorerna måste stängas i Kashiwasaki, världens största kärnkraftanläggning, och de har sen dess ej kunnat startas. Studien går på djupet i sin analys av det tragiskt otillräckliga försäkringsskyddet vid olyckor, och ifrågasätter hur något sådant överhuvudtaget ska bli möjligt. För närvarande beräknas följder na av Tjernobyl-olyckan kräva i storleksordningen hundratals miljarder euro, det vill säga fl era tusen miljarder svenska kronor.

Eva Moberg

Studien kan hämtas via följande länk: http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/welt_statusbericht_atomindustrie_0908_en.pdf


* * *

Apropå islam, men också kristendomen och judendomen: vilka traditionella uppfattningar om 'allmänningarna' (jfr Ostrom) finner man i dessa stora religioner?

* * *

Förberedelser för avresa till Bryssel. Hur gick Världens Sociala Forums Internationella Råds möte i Montreal? Därom debatteras det på NIGDs epostlista. Francine Mestrum skriver: "We have no other choice than to keep hoping and working for a better world, also within the IC and the WSF". Inte mycket att hänga i julgranen. Trotz alledem: Das Prinzip Hoffnung.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

25 October
2009

Vandra ensam

Fortsättning av ämnet starka kvinnor mm
[bloggar] 

Mary Robinson har meddelat gruppen som ville ha henne nominerad i det stundande valet av orförande för europeiska rådet, dvs EU:s president, att hon inte ställer upp. Som orsak angav hon att hon önskar fokusera på klimatfrågorna. W och jag har delgivit Mary Robinson vår besvikelse per epost.

På mötet om les biens communs (de gemensamma goda sakerna) i Bryssel den 19 oktober föreslog jag att vi skulle stöda Mary Robinson även om de som utser vår unionspresident i och för sig utan att bryta mot lagen kan strunta i vad folkopinionen anser. Det var den tredje punkten i mitt inlägg. Förslaget togs väl emot och några kvinnliga deltagare i mötet uttryckte sitt gillande.

Däremot återkom ingen av mötesdeltagarna till punkt ett (på mitt program), dvs att vi måste göra oss kvitt les maux communs (de gemensamma dåliga sakerna), dvs kräva Europa fritt från kärnvapen och dito kraftverk.

Det var då jag kom att tänka på "Vandra ensam", en sång som man kan sjunga för att muntra upp sig. På franska, som man helst skulle tala i Bryssel, börjar ifrågavarande visa såhär:

S'ils ne répondent pas à ton appel, marche seul
Det finns också en svensk översättning, i vilken första strofen inleds av orden:
Om ingen lystrar när du kallar, vandra ensam.
Vandra ensam, du min vän, vandra ensam.
Här märker man att man egentligen inte är ensam, eftersom man åtminstone har en följeslagare.

Upphovsmannen, Rabindranath Tagore, skrev på bengali, vilket anses vara ett av världens fem eller sex mest talade och följaktligen väl också mest sjungna (?) språk. Jag kan tyvärr inte läsa bengali, som skrivs med bengalialfabetet, "en skrift av abugidatyp, tillhörande gruppen brahmialfabet, och [som] används för att skriva de indiska och bengaliska språken bengali, assamesiska, manipuri och sylheti".

Överförd till vårt romerska alfabet går den bengaliska sångens första vers i den här stilen
Jodi tor đak shune keu na ashe tôbe êkla chôlo re

och ifall du, min vän, skulle vilja höra hur sången "Vandra ensam" kan låta när den sjungs på bengali eller spelas på olika instrument, så kan du leta på Youtube med sökorden "Ekla cholo re" eller "Walk Alone" (själv har jag inte hittat någon inspelning att rekommendera särskilt; skulle vara tacksam för eventuella tips, som du i så fall ska skicka till book (at) kaapeli.fi).
Översättningen från bengali till svenska har f ö gjorts av Zac O'Yeah tillsammans med Moushumi Bhowmik och Utkal Mohanty. Den igår i sin helhet i boken "Mahatma! eller konsten att vända världen upp och ner" (av Zac O'Yeah, Ordfront förlag 2008).

 

Igår hade jag nöjet att fira Naiset rauhan puolesta (Kvinnor för fred), som begick sitt 30-årsjubileum på Fredsstationen i Helsingfors. (Länk till föreningens hemsida.) Lea Launokari öppnade festseminariet, i vilket docenten i socialpolitik Pirkko-Liisa Rauhala höll en bra allmän inledning (ifall den blir tillgänglig på Nätet ska jag återkomma med en länk) åtföljd av Hilkka Pietilä och Ulla Klötzer. På kvällen fortsatte evenemanget med supé och återblickar på kampen för att befria världen, Europa och Finland från kärnkraft och dito -vapen i form av berättelser om de nordiska kvinnornas fredsmarscher i början av 1980-talet, om gråterskornas aktion Riksdagshuset mm. En trio medverkade med sång och diktuppläsning. Under dagens lopp föreslogs återanvändning av uttryck från sextiotalet: "det strukturella våldet". Kvinnor för fred är dess antites.
Gruppen Tulikansa (Eldfolket) uppträdde med bengaliska eldar på planen framför Fredsstationen. I denna grupp ingick också två män, av vilka den ena fungerade som trumslagare, den andra som gruppens pyrotekniska dirigent. Bortsett från dessa konstnärliga män torde jag ha varit den enda personen av mitt eget kön som deltog i hela evenamanget (såvitt jag minns tittade nog ett par andra män också in vid några tillfällen). Nåja, deltog är en lätt överdrift, eftersom jag varken yttrade mig eller uppträdde på något annat sätt inför detta imponerande kvinnliga sällskap.

 

Idag hålls kommunalval i Lovisa och nu har morgonen lidit så långt att det snart blir dags för mig att gå och rösta. På mig själv, för att försäkra, att jag åtminstone får en röst! Mitt parti, Piratpartiet , besjälas av en ung ande i en ung kropp medan min kropp redan är gammal fast också min själ känner sig ung. Östra Nyland är inte känt för sina nymodigheter och inte ens mina gamla vänner verkar böjda att följa min nya kallelse. Därför kan det mycket väl hända att mitt rösteantal kommer att inskränka sig till det ovannämnda entalet.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

26 October
2009

17 röster

Analys av Piratpartiets resultat i Lovisavalen 25 oktober 2009
[bloggar] 

När rösterna i kommunalvalet i Pernå, Liljendal, Strömfors och Lovisa hade räknats vid halvtolvtiden igår kväll framgick följande valresultat:

valresultat Källa
Valets stora vinnare är som synes SFP: "Vi är trötta men otroligt nöjda", kommenterade Nina Björkman-Nystén för Lovisatidningen Östra Nyland sent igår kväll. Andra vinnare var Sannfinnländarna och Kristdemokraterna. Glädjande nog fick också Vänsterförbundet in en kandidat nämligen Armi Lindell från Pernå.

För de De Gröna gick det tyvärr lite sämre än väntat, fast partiet fick i alla fall in Janne Länsipuro, Sonja Ilvetsalo-Koskinen och Timo Noroviita, dvs samma som också tidigare invalts i Pernå, Lovisa respektive Strömfors kommuner. Också inom Samlingspartiet säger man sig vara besviken på röstresultatet. Kanske det beror på att nyliberalismen har fått sig en knäck ute i världen?

Att Socialdemokraternas och Centerpartiets väljarunderstöd har krympt en aning i Östra Nyland liksom annorstädes förtjänar knappast någon kommentar. MEN

Varför fick Piratpartiet 17 röster?

Ja, tänk att hela 17 personer inklusive undertecknad röstade på PPs enda kandidat! Jag ska till att börja med försöka analysera orsakerna till att så skedde. Därefter ska jag närma mig frågan ur motsatt synvinkel.
 • PP hade som sagt bara en kandidat, vars ansikte således kunde tryckas i XL-format på valaffischen. En enkel själ, som vandrat omkring på torget i Lovisa eller vid baren i Isnäs fylld av tvivel på vem han eller hon egentligen borde rösta på, kan väl tänkas ha utgått enbart ifrån bilden av kandidaten utan att känna honom eller hans åsikter närmare?
 • Ovanstående förklaring är naturligtvis ren spekulation. Men a propos åsikter: någon kan också ha läst och tagit intryck av kandidatens personliga valprogram.
 • Det finns en hel del ungdomar som gillar Piratpartiet, vilket resultatet i det senaste eurovalet bevisade (i Sverige). Också i Lovisanejden kan någon ungdom ha föredragit att rösta Pirat oberoende av kandidat.
 • Någon av kandidatens vänner eller bekanta kan ha övervunnit sin skräck för Piratflaggan.
 • En dag reste fyra unga pirater från Helsingfors och Kouvola tur och retur till Lovisa för att hjälpa kandidaten i valarbetet - och det hjälpte faktiskt!
 • Kandidaten lärde sig sången "Vandra ensam" , som gjorde honom på gott humör, vilket också hjälpte.
 • Piratpartiet inklusive kandidaten har i olika sammanhang framfört avvikande förslag och åsikter om det allmänna goda, som visserligen inte förefaller att hänga ihop med kommunalvalen, men ändå kan tänkas ha fascinerat någon enstaka väljare. (Till exempel avskaffa kärnvapnen och avveckla kärnkraftverken i EU; inför en global skatt på alla finansiella transaktioner; nominera Mary Robinson till EUs första president. Mera om detta via webbsidan där! Mary Robinson har tyvärr meddelat, att hon inte ställer upp därför att hon vill koncentrera sig på klimatfrågorna.)
 • Finlandsvenska medier visade kandidatens valkampanj rätt stor uppmärksamhet.
 • Ströröster.

Å andra sidan gick valet inte särskilt bra för Piratpartiets enda kandidat. Vad beror det dåliga valresutatet på?

 • Piratpartiets själva namn kan ha väckt olustkänslor hos många oberoende av kön, samhällsklass, ålder eller hudfärg.
 • Vill man göra en djupare sociologisk analys bör man beakta resterna av det feodala produktionssättet. Lovisanejden har traditionellt dominerats av ett antal herrgårdar samt en tämligen patriarkal och konservativ ideologi. Progressiva nymodigheter i stil med Piratpartiet kan utan tvivel ha svårt att finna fotfäste i denna bygd.
 • Vad sedan nyinflyttade finskspråkiga familjer beträffar så hade PP:s kandidat vissa problem med att nå ut. Finskspråkiga medier typ radio, TV, Hesari och Uusimaa, dock med undantag av den i sammanhanget nog så viktiga tidningen Loviisan sanomat, visade sig också vara jämförelsevis ointresserade av PPs valkampanj.
 • Piratpartiets kandidat anser, att allt fler Lovisabor i framtiden borde få sin utkomst i jordbruk samt köttproduktion in vitro (Jfr valprogrammet, sid 1-4.). Men jordbrukets framtid bekymrade denna gång varken media, partierna, de övriga kandidaterna eller väljarna.
 • Kandidatens radikala åsikter om kärnkraften och jordbruket skrämde väljare, som inte ens vågar tänka sig ett framtida Lovisa utan kärnkraftverk och där odlingens konst tagits till heders. Kandidatens gamla vänner, som röstat på honom när han var uppställd för De Gröna i kommunalvalet i Pernå år 2004, sade däremot rent ut att de inte tänker rösta på en Pirat.
 • Piraattipuolue (Piratpartiet) har endast 4 medlemmar i Lovisanejden och partiets ledning har i samband med registreringen av partiet lovat att inte lämna ut uppgifter om medlemmarna till någon. Inte ens partiets enda kandidat fick ta del av dem. Detta innebar att kandidaten inte kunde kontakta sina lokala partikamrater för att diskutera valstrategin och valarbetet med dem. (Partiledningens informationsetiska principfasthet bådar trots allt gott inför framtiden.)
 • Många intellektuella för att inte tala om människorna i gemen anar att internetutvecklingen är av stor betydelse men inser inte, att fildelningsfrågan kan vara avgörande för framtiden. Begreppen 'internet' och 'fildelning' täcker i stort sätt samma sak. T ex den här webbsidan, som jag skriver för att dela med mina eventuella läsare, är en typisk fil. Vem äger filerna? Vem äger det vi läser? Vem äger internet? Att det nu behövs ett parti som försvarar Internet i vått och torrt är klart för oss som anslutit oss till Piratpartiet men inte ännu för allmänheten.
 • Också här i Lovisanejden bor en ande , som vid en jämförelse mellan Mikael Böök och bygdens store son, Mikael Agricola, har kommit fram till att den förstnämnde inte håller måttet.
Nedan: Creative Commons-symbol (stor)

cclogo


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

09 November
2009

No Taxation Without Denuclearization

[bloggar] 

Deltog under helgen i svenska Nätverket för kärnvapennedrustnings internationella konferens i ABF-huset i Stockholm. Bloggarkompisen Lasse Karlsson var också där. Han har lagt in en anteckning i sin Dagbok mot atomkraft. Nedan tackar jag för den och länkar till mina inlägg i Spinelli's Footsteps.

Reaching Nuclear Disarmament-konferensen i Stockholm artade sig väl, som du säger, och man lärde sig. T ex forskningten kring "den nukleära vintern" är viktig att tas upp igen (den var ju framme på 1980-talet). WILPF:s insats på konferensen var stark, med belysande inlägg om USAs övermakt med sina 1000 miliärbaser kring jordklotet. Jag trodde inte på konferensarrangörernas perspektiv före och under konferensen, dvs att USA och Ryssland måste ta ledningen (som det sägs i Blixkommissionens rekommendeationer). I stället tror jag att ledningsinitiativet skulle kunna komma från Europa, från en rörelse som förenar europafederalism med denuklearisering. Det skriver jag ju om i mina bloggar. Igår lade jag in en kommentar till Gordon Browns förslag om en "bankskatt" i "Spinelli's Footsteps" under rubriken NO TAXATION WITHOUT DENUCLEARIZATION" .


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

24 November
2009

Simone Weil. Radikalerna i Rom. Rapport från Dakar.

Spridda anteckningar
[bloggar] 

"Hon varnar för sökandet efter hägrande paradis, och uppmanar till sökandet efter den bräckliga jämvikten i stället" - sagt om Simone Weil i Kristin Olsonis presentation av henne; läs artikeln "Röda jungfrun" i Ny Tid 47/2009. I en liten bok om "de stora andliga mästarna" påpekas också, att Simone Weil opponerade sig mot all slags fanatism. Belysande Weil-citat: "Les destinées futures de l'humanité ne sont pas l'unique objet qui mérite considération" [mänsklighetens framtida öden är inte det enda, som förtjänar att tas i beaktande].

Hos radikalerna i Rom fäste jag mig vid den förträffliga dokumentationen av "det transnationella transpartiets" aktiviteter. Därigenom blir partiet också transparent. Radikalerna har en egen radio- och TV-kanal, radio radicale, som sänder politik hela dagen lång i motsats till alla underhållningskanaler. Till exempel konferensen L'eredità del Manifesto di Ventotene som radikalerna ordnade i senatens bibliotek 21 november, sändes direkt genom radikalradions TV-kanal. Alla inlägg, samt tolkning från italienska till engelska (eller tvärtom), finns också att tillgå på kanalens webbsajt (http://www.radioradicale.it/scheda/291509 ), varifrån de kan länkas till andra sajter och t.ex. till bloggar som den här. Jag har lagt in en länk till mitt eget inlägg på konferensen i Spinelli's Footsteps. - Tänk om journalister och bibliotekarier tillsammans gick in för att skapa en motsvarande dokumentation av de viktigaste aktiviteterna under världens sociala fora (WSF)!
Ventotenemanifestet författades av Ernesto Rossi och Altiero Spinelli på fångön Ventotene år 1941. Det är inte minst pga dess innehåll som Europaparlamentets ena huvudbyggnad har fått heta "Spinelli". För mig har Ventotenemanifestet hittills främst inneburit ett program för ett fritt och enat Europa, som avskaffar kriget mellan nationalstaterna genom att införa en en europeisk federation (förbundsstat). Men på konferensen i Rom lade radikalerna tyngdpunkten på en annan frågeställning, som framgår av konferensens underrubrik: Federalisms, confederalisms, autonomy, or independence: can the Nation State provide a viable model to ascertain individual rights? The case of China and Indochina, the Balkans, the Caucasus and the Middle East. Alltså: i vilken utsträckning utgör nationalstaterna hinder för förverkligandet av den enskilda medborgarens och individens rättigheter? Detta borde väl också vara en grundläggande frågeställning för alla människorättskämpar?

År 2011 anordnas Världens sociala forum nästa gång. Det sker i Senegals huvudstad Dakar. Den 16-18 november deltog jag i ett förberedade seminarium, också i Dakar. Min rapport från seminariet finns på NIGDs webbsajt www.nigd.org.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

07 December
2009

Systemförändring - inte klimatförändring?

[bloggar] 

"Systemförändring - inte klimatförändring" är rubriken över ett dokument, som jag nyss har intagit tillsammans med min frukost. Det rör sig närmare bestämt om utkast två av Klimaforum09:s deklaration till FN:s klimatkonferens i Köpenhamn, som inleds idag.

Klimaforum09 er dit og mit klimatopmøde. Vi inviterer alle til at være med til at skabe en grøn, socialt retfærdig fremtid.
Ikväll öppnar Klimaforum09 i Köpenhamn med Naomi Klein och en iskonsert. På lördag 12 december kulminerar den internationella medborgarrörelsen i en jättedemonstration för global "klimaträttvisa" och "en ljus framtid bortom kapitalismen" Klimaforum09-logo

Förteckningen över organisationer och rörelser bakom Klimaforum 09 är imponerande. Här följer ett utdrag:

350.org, Precarious United for Climate Action, Veg Climate Alliance, BirdLife International, Greenpeace, Réseau “Sortir du nucléaire” (Fédération de 840 associations), WISE (World Information Service on Energy), WWF International, Trade Union Confederation of the Americas, ActionAid International, Caritas Internationalis, CIDSE, JS Asia/Pacific Movement on Debt and Development (JSAPMDD), Oxfam International, World Council of Churches, World Alliance of YMCAs, European Green Party, FYEG (Federation of Young European Greens), Global Young Greens, Greens/EFA group in the European Parliament, IUSY (International Union of Socialist Youth), Party of the European Left, Utopia, Alianza Social Continental / Hemispheric Social Alliance, Attac European Network, CARAM Asia (Coordination of Action Research on AIDS and Mobility), Oilwatch International, PIPEC (Pacific Indigenous Peoples Environment Coalition), Proutist Universal, Tibet Third Pole (T3P), WECF (Women in Europe for a Common Future). - Hela listan här.

Frågetecknet efter rubriken i det här blogginlägget beror på att jag inte är riktigt nöjd med dokumentutkastet. Utkastet missar vad jag tycker borde vara en huvudpunkt i kritiken av regeringarnas klimatpolitik på FNs klimatmöte i Köpenhamn. Högst på kravlistan borde vi enligt min mening sätta unilateral nukleär nedrustning, vilket innebär ett första steg emot nedmontering av det militär-industriella komplexet, som onekligen är världens miljö- och klimatförstörare nummer ett. Men ordet 'militär' förekommer faktiskt bara en enda gång i detta dokumentutkast och även då utan närmare analys:

The immediate and primary cause of human-made climate change is an unprecedented emission of greenhouse gasses into the atmosphere originating from an ever-increasing burning of fossil fuels for industry, commerce, transport as well as military purposes to mention but a few but significant sources.
Dokumentutkastet, som i utskrift fyller 9-10 A4-sidor, tar upp många olika samhällsproblem. Under rubriken "den hållbara övergångens begrepp" sägs också:
All these social, political, economic and ecological issues are closely interrelated. A coherent strategy must therefore address them all, which indeed is the central idea behind the concept of sustainable transition.

Denna uppaning till 'holism' (också detta ord förekommer i texten) vill jag hålla med om. Jag är gärna med på noterna också i följande passage:

The cornerstone of this concept is the restoration of the local community rather than the global market as the basic social, political and economic unit.

 • Bildtext: Apropå holism: FN:s val av Bob Dylans låt "Hard Rain's Gonna Fall" till klimatkonferensens signaturmelodi är en fullträff, eftersom denna visa ju handlar om följderna av ett potentiellt krig med kärnvapen. Här sjungen av Dylan år 1964.

Men hur kan lokalsamhället hävda sig, befästa sin ställning och bli den grundläggande sociala, politiska och ekonomiska enheten i denna värld som domineras av militära stormakter och transnationella bolag? I dokumentet ges faktiskt ett dussintal goda förslag:

Concrete steps towards a sustainable transition:
 • Sustainable farming, forestry and fishery
 • Self-sufficiency
 • Renewable energy and energy savings
 • Confrontation of violence in fossil fuel development
 • Public transportation systems such as light and high-speed rail-systems and bicycles
 • Reduction of physical inputs to production, by progressively minimizing inputs of energy and raw materials
 • Collective control and broader social objectives: True land reforms
 • Democratic planning of enterprises and production sectors, that are based locally
 • Planning and management of cities, aiming at a radical reduction of the inputs of energy and resources and the outputs of waste and pollution
 • Infrastructure planning
 • Public control of finance: All this requires an end to financial speculation and the neo-liberal doctrine of “free” markets.
 • Public education and cultural institutions that reclaim people’s aspirations lost to consumerism, and instil ideals that value community, solidarity, individual and cultural diversity and respect for nature
 • Greater balance and equity in economic and political relationships between nations through the equitable reallocation of global resources, the compensation of past economic disparities between nations and the reversal of all northward flows of Southern wealth through unfair trade, debt and investment transactions.
(Obs! Ovan har jag bara tagit med rubrikerna eller första satserna ur förslagslistan i Klimaforum09:s dokumentutkast.)

Varje punkt i detta program tycks mig leda i rätt riktning. Men för att sätta igång med ett globalt systemskifte måste vi också ta itu med det globala systemet som sådant. Går det att finna någon svag punkt, en trådända att gripa tag i för att börja nysta upp systemets sammanhållande krafter? Ja, en sådan global ledtråd ligger faktiskt rätt ramför våra ögon. Massförintelsevapnen måste avskaffas.

Detta bör vara krav nummer ett på det globala planet. Men det gäller som känt att tänka globalt och att handla lokalt. Låt oss alltså börja med våra egna, europeiska massförintelsevapen. Frankrike beräknas ha 300-348 strategiska, ubåtsbaserade kärnstridsspetsar. (Se fotnot 1.) Var och en av dessa "oceaniska" vätebomber har en sprängkraft motsvarande 10 Hiroshimabomber. Bakom Frankrikes och Storbritanniens infernaliska vapensystem finner vi ett europeiskt-atlantiskt militär-industriellt komplex, som leds av storbolag typ EADS, Dassault och BAE. Dessa och liknande europeiska företag inom flyg-, rymd- och krigsindustrin är djupt integrerade med sina amerikanska motsvarigheter och sträcker ut sina tentakler till alla vrår i våra stater och samhällen. Vi lever kort sagt i en krigsekonomi, vars översta skikt består av just dessa högteknologifirmor, som ständigt utvecklar nya generationer av massförintelsevapen. Robotvapen, genteknologiska vapen, nanoteknologiska vapen och ... ja, dessvärre, klimatvapen (som bygger på geoengineering) är på kommande eller har redan framställts.

Men så har det faktiskt varit ända sedan krigsslutet 1945. Världskriget slutade egentigen aldrig, utan det övergick omedelbart i nya krigsförberedelser och lokala krig. De kalla kriget mellan USA och Sovjet gav upphov till militär-industriella djupstrukturer som fortlever också efter Berlinmurens fall. Kärnvapenhotet -- som faktiskt är mycket mer konkret och overdersägligt än klimathotet -- har ingalunda försvunnit och försvinner inte heller innan massförintelsevapnen avskaffas. Tvärtom håller krigskapitalisterna i sin profitjakt på att utveckla allt farligare vapensystem och tillgriper allt värre metoder för att sätta igång nya krig och förtrycka folken. USA ensamt upprätthåller circa 1000 (ett tusen) militärbaser utanför det egna landets gränser. (Se fotnot 2) Går det faktiskt att ingripa mot klimatförändringen och att stoppa dess skadliga konsekvenser utan att detta USA-dominerade imperialistiska system avvecklas? Svaret är naturligtvis nej. Men det leder tillbaka till frågan om var vi ska ta tag, för att börja avveckla systemet.

Vi måste fortsätta där 1980-talets European Nuclear Disarmament-rörelse (END) slutade, dvs där den borde ha fortsatt. (Se fotnot 3.) Börja med att snarast avskaffa alla massförintelsevapen och beslut att successivt avveckla alla kärnkraftverk i Europa från Atlanten till Ural!

Fotnoter:

1. För några rader på finska om kärnvapenarsenalerna, inklusive Frankrikes samt referenser till Norris & Kristensens studier av antalen kärnstridsspetsar, jfr mitt blogginlägg Itsenäisyyspäiväterveiset toimittaja Puginille.

2. En översikt av problematiken med det amerikanska imperiets militärbaser ges i "Outposts of Empire. The case against foreign military bases", en broschyr utgiven av Transnational Institute och Veterans For Peace. Amsterdam 2007. Beställs via http://www.tni.org/ .

3. För några dagar sedan anklagade den reaktionära brittiska nationalisten Nigel Farage EU:s nyutnämnda utrikesminister Catherine Ashton för att hon under 1980-talets första år fungerade som kassör för Campaign for Nuclear Disarmament (CND). Han påstod också, utan att framföra några som helst bevis, att CND tog emot pengar från Sovjetunionen. Det vi borde fråga Catherine Ashton är i stället var hon står idag. Att kräva nukleär nedrustning är nämligen inte bara någonting "som den demokratiska rörelsen marscherade för för att den trodde på det" ("CND was an organisation that democratically marched for what it believed in"), som Ashton försvarade sig. Dessa människor, som pratar om att stoppa klimatförändring samtidigt som de säger ja till modernisering av sina länders massförintelsevapen sviker inte bara sina mer eller mindre flyktiga ungdomsideal. De sviker både sig själva och alla sina medmänniskor.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

26 January
2010

Ta visionerna tillbaka ner på jorden!

[bloggar] 

Tidningarna Loviisan Sanomat, Uusimaa och Östra Nyland berättar, att några samlingspartister och visionära företagare i Lovisa har fått en i sanning himmelsk ingivelse. Lovisa ska begåvas med ett eget flygfält!

"Endast himlen utgör ett tak för goda ideer", utbrister Kari Hagfors (saml.) i ÖN 23.1.2010. I samma andetag nämns flygfält, logistikcentrum, kustbana, "grön motorväg" och nytt kärnkraftverk. Flygfältet skulle förläggas till Forsby och (fantastiska tanke!) byggas ovanpå motorvägen. Motorvägen skulle i sin tur värmas upp med spillvärme från kärnkraftverket och samtidigt tjäna som transportled för fjärrvärme till hela huvudstadsregionen. Välkommen Ryanair och andra billigflygbolag! utropar Hagfors, som utgår ifrån att flygfältet, motorvägen och kärnkraftverket också skulle suga en våg av nya inflyttare till regionen.

Lovisaföretagarnas ordförande Janne Lepola är för sin del övertygad om, att flygfältet skulle inverka positivt på alla sektorer.

Undertecknade anser tvärtom att återverkningarna av ett flygfält i Lovisa skulle bli negativa i nästan alla avseenden. Överallt i Europa reagerar medborgarna av förståeliga skäl omedelbart mot flygplatsutvidgningar, för att inte tala om nyanläggningar. Borgåborna har också, klokt nog, förstått att betacka sig för "fördelarna" med ett nytt flygfält i grannskapet. Men vilken är folkets opinion i det övriga Östra Nyland?

Inbillar sig flygfältsvisionärerna faktiskt att folk allra helst slår ner sina bopålar vid randen av flygfält, motorvägar (de må sedan kallas "gröna" eller inte) och skyddszoner kring kärnkraftverk? Har de fortfarande inte begripit, att både äldre mänskor och unga barnfamiljer som gärna flyttar ut till landet gör detta i hopp om att finna en tystare och renare närmiljö? Och är det inte konstigt att klimatförändringen, som ju kärnkraftlobbarna numera så flitigt hänvisar till och som t o m används för att avskräcka medborgarna från att elda med ved i sina stugor, inte ens anses värd ett omnämnande i detta sammanhang?

Päivi Uotinen (saml.) anmärker cyniskt, att naturaområdet i Forsby eventuellt kommer att sätta käppar i hjulet för flygfältsprojektet. Det har knappast undgått henne att byggnation av stadslägenheter antagligen redan planeras på Kapellvikens naturaområde i Sibbo. Vi för vår del undrar om landets nuvarande regering och miljöminister också är beredda att berika naturaområdenas natur med landningsbanor.

Samlingspartisterna i Lovisa har redan hunnit beställa en utredning av flygfältsprojektet av stadens tekniska byrå. Lovisabor, och särskilt forsbybor, vi vill att ni vaknar upp. Dröj inte med att försvara er boendemiljö mot dessa "visionärer" innan det är försent!

Leena Krohn, Mikael Böök

Publicerad i Östra Nyland 26.1.2010


Prev  1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23