Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

07 October
2010

På besök hos EBLIDA och IFLA i den Haag

[bloggar] 

Joanne Yeomans på European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA:s) kontor i den Haag ska resa till Bryssel i slutet av veckan för att underhandla om EBLIDAs roll i "kulturaktionen Europa", "an advocacy and lobby organisation promoting arts and culture as a building block of the European project". EU-kommissionen har än en gång utlyst konsultationer om sitt kulturprogram. Det gäller att försöka påverka. Veckan innan har Joanne deltagit i ett EFTA-seminarium i Oslo om den nordiska modellen för de föräldralösa verken. Borde inte EBLIDA och biblioteken kräva en allmän och global halvering av skyddstiden, undrar jag. -- Gärna, men problemet är att ingen är intresserad, svarar Joanne. Vad hon egentligen menade med "ingen" borde jag också ha frågat medan jag pratade med henne. Antagligen avsåg hon EU-kommissionen och förläggarna. Samt det faktum att copyrightens terminer inte längre bestäms inom enskilda länder eller av EU utan spikas på globalplanet inom ramen för WIPO. Och förstås att biblioteken, eller åtminstone EBLIDA, saknar inflytande och pengar.

"Paul Otlet visionerade om ett världsbibliotek knutet till FN som ett stort gemensamt projekt", noterade Nicklas Lundblad i våras, inför ett nordiskt Haholmsseminarium.. Ack ja, så visionerar jag alltjämt. Fast i stället för att i mina tankar knyta världsbiblioteket till FN ser jag det som Världens sociala forum.

Stuart Hamilton på International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA:s) kontor i den Haag ber mig förklara varför jag tycker det vore så viktigt att allt fler bibliotekarier och arkivarier engagerar sig i Världens sociala forum (WSF), som ordnas nästa gång i Dakar andra veckan i februari 2011 , och då särskilt för att dokumentera och sprida WSF i/till sina bibliotek. .

Stuart deltog nyligen i regeringarnas/FNs forum för internetförvaltning (Internet Governance Forum, IGF; bättre term på svenska?) i Vilnius. - IGF är verkligen rätta stället för att inhämta nyheter och information, och för att bygga nätverk, och IFLA har börjat satsa mer på IGF; därför var vi den här gången 10-15 biblioteksmänskor från IFLA och eIFL som deltog i Vilnius, berättar Stuart. Jag säger att jag tycker det är jättebra att IFLA håller biblioteket framme i Vilnius (egentligen kunde och borde ju bibliotekarierna sköta det hela) men insisterar på att IFLA också borde vara aktivt med i Världens sociala forum. När Stuart påpekar att IGF bygger på en "multi-stakeholder approach" (hur det nu sedan ska översättas) medan WSF snarare förefaller vara en församling av likasinnade,får jag en ide'. Nämligen att IFLA gärna och uttryckligen borde introducera "stakeholder"-tänkandet i WSF, dvs uppfatta sig själv som "stakeholder" i det sammanhanget. Inom IGF bildar stakeholders (ge mig ett svenskt ord!) triangeln regeringar-affärsföretag-civilsamhälle. Inom WSF kunde stakeholders bestå av duon civilsamhället-biblioteket. Jag föreslår att en debatt mellan bibliotekarier och sociala aktivister på WSF i Dakar. Stuart verkar faktiskt tända på förslaget. Vi återses väl där, hoppas jag.

Återkommer evt med anteckningar från gårdagens besök på Internationella Institutet för Social Historia i Amsterdam, som hade kontaktat mig ang dokumentationen av sociala forum. Det var därför jag beslöt att åka.

  • Mikael Böök

PS Besvikelse: Spinoza-muse'erna i den Haag och Rijnsberg är stängda för reparationer ända till december. Positiv överrskning: Lloyd Hotel i Amsterdam med permanent utställning om byggnadens historia. Här tog emigranterna från Östeuropa in på färden från Östeuropas länder till Sydamerika på 1920-talet. Sedan blev det fängelse (för arbetare, judar och ungdomar) ända till 1989. Numera är det alltså lyxhotell.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

13 December
2010

Inlägg i debatten kring E-delegationens utkast till riktlinjer för sociala medier

[bloggar] 

Debatterna om sociala medier, myndigheter, offentliga handlingar och arbetsmaterial på Jardenbergs blogg, Bisonblogg, osv verkar rörliga, snabba, kommunikativa och svårfångade. Tipsa gärna, ifall du/ni känner till fler sådana bloggar och särskilt då ifall bloggaren är en bibliotekarie.

A propos sociala medier så har ju webben som sådan alltid (nåja, under sin korta livstid åtmistone) varit det. För att inte tala om epostlistorna.

Myndigheterna däremot, är inte längre riktigt vad de har varit. "Here comes everybody" (Clay Shirky) , låter det inte som att nu stiger alla ut ur sin självförvållade omyndighet? Och hur går det då med myndigheterna, när alla har blivit myndiga?

Vad de offentliga handlingarna beträffar så ska väl vi bibliotekarier göra vårt bästa för att förlänga den gamla nordiska förvaltningstraditionen med dess offentlighetsprincip, stadfäst i Sveriges tryckfrihetsförordning 1766 (världens äldsta), ända in i WikiLeaksepoken?

Undrar,

- Mikael

PS OpenLeaks är på kommande, se http://openleaks.org

PS2 Stiger ut ur sin själförvållade omyndighet, skrev jag. Men tänk om alla nöjer sig med att skriva in sig i Facebook?


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

16 March
2011

Vad är en blogg?

[bloggar] 
En blogg kan bestå av två mikrobloggar:
President Tarja Halonen still in favour of building more nuclear power e.g. the EPR reactor http://bit.ly/fDzaY4 #Finland #Fukushima
Not only are nukes "not a miracle key to the future" (Tarja Halonen) but an ecological error and a killer of democracy #Fukushima #Finland
(citerat enligt http://twitter.com/#!/mikaelbook)

... eller av kommentarer typ Kommentar #4 - 16/03 08:56:
Bra kommentarer, både av Sylvia och Asfaltrosen – fast jag delar inte Sylvias optimism om världsläget beträffande krig och fred. Men, som hon skriver, kärnkraftstillbuden och -olyckorna får gränserna att rämna. Det är inte bara det att radioaktiva och andra utsläpp struntar i politisk-militära gränsposteringar. Varje kärnkraftverk är en global angelägenhet också därför att varje skede i uranets bränslecykel – uranbrytningen, tillverkningen och driften av kraftverken, lagringen av avfallet – får gränsöverskridande konsekvenser.
A propos tillverkningen av kärnkraftverk är Finland och de övriga länderna beroende av Japan. Häromdan hade svenska Aftonbladet en intervju med kärnkraftsveteranen Frigyes Reisch, 78, docent i kärnkraftssäkerhet vid Kungliga tekniska högskolan:

”Frigyes Reisch anser att de japanska myndigheterna mörkar faran i Fukushima för att hålla befolkningen lugn – men även av nationella angelägenheter:
– Det ligger oerhörda kommersiella intressen i det här. Hela världens kärnkraftindustri är japansk.” (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8707871.ab)

Trycktanken för de planerade nya, stora EPR-reaktorerna, bl a den i Olkiluoto, svetsas i Japan.

Bloggdrottningar tar som känt fasta på sina bloggformer. Susan Sontag pläderade också för ytlighet. Den som inte är ytlig går till grunden och blir kanske fundamentalist? Nej, fundamentalisten är ju bokstavstrogen, vilket är en annan sak. Varje igelkott är inte en fundamentalist -- också räven kan vara det. I vilket fall kan fundamentalisten också vara en räv. För att återkomma till temat så skriver Helsingin Sanomat idag: Helsingissä ydinvoima pelotti, Loviisassa luottamus ei horju -- samma på svenska: Helsingforsborna blev skraja för kärnkraften men i Lovisa litar man alltjämt på den. Som den uppmärksamme läsaren kanske har noterat sviktar undertecknads förtroende redan som ett rö i vinden. Avståndet från mig till kärnkraftverket i Lovisa är ca 15 kilometer har jag räknat ut. Om en vinternatt en rysk oljetanker förliser i stormen här utanför så kan det nog bli problem med kylarvätskan även här.
Lyssna noga på kärnkraftsexperterna (det finns ju trots allt en liten chans att du begriper något av vad de säger) men tro aldrig på dem. Bloggdrottningars sköna bloggformer!

Frisyrdagbok Det vore inte att överdriva ifall jag berättade att mitt hår har glesnat. Men lustigt nog har mer hår börjat växa på flinten. Tecken på att jag tar det lugnt? Nu sades i tevenyheterna, att reaktor 3 vid Fukushima I också innehåller plutonium. Detta har tevenyheterna hittills hållit tyst om. På torget i Lovisa senste söndag kväll var det däremot tal om saken. Det vore svårare att hålla sig lugn ifall av plutoniumläckage. Då skulle man kanhända förlora sina allra sista hårstrån på flinten.Citatblogg, klimatblogg: George Monbiot håller inte med sina medskribenter i The Guardian:
"Several writers for the Guardian have made what I believe is an unjustifiable leap. A disaster has occurred in a plant that was appallingly sited in an earthquake zone; therefore, they argue, all nuclear power programmes should be abandoned everywhere. It looks to me as if they are jumping on this disaster as support for a pre-existing position they hold for other reasons. Were we to follow their advice, we would rule out a low-carbon source of energy, which could help us tackle the gravest threat the world now faces. That does neither the people nor the places of the world any favours".

Vilka "andra skäl" (än de skäl jag angav) hade jag kanske själv när jag nyligen skrev att katastrofen redan har inträffat i min blogg och i pappersbloggen Hbl där den bloggen ingick igår? Jag rannsakar min själ och bloggar vidare om resultatet.
Men som sagt, vad annat är tidningar än pappersbloggar om frisyrer, kärnkraftsolyckor och mycket annat? Snart får man sitt Hufvudstadsblad i sin iPad också; försök med Hbl på läsplatta pågår ju sedan en tid på Åland, vilket jag noterade igår på bokmärkesbloggen Delicious där bloggaren tillåts blogga fritt upp till 1000 skrivtecken per läsportion. Om blott kvinnorna regerade i bloggarens värld, ja då skulle man inte bygga några fler atomkraftverk (alla gallupresultat pekar på att det förhåller sig så). Leve bloggens drottning!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

17 March
2011

Om vad journalism hädanefter borde betyda

[bloggar] 


Tack Mikael för länken. Jag har varit optimist i de mest bisarra situationer, jag vet inte om det är en försvarsmekanism eller nåt annat. Men sant är det i varje fall att olyckor drar fram en massa granskning och kritik, något som vi journalister borde vara ännu bättre på att lära oss av – en våg av granskning för sent innebär ju att man försummat något medan tid var. - Sylvia Bjon i går i sin Zeitgeistblogg på Hufvudstadsbladet

Sylvia Bjon, din optimism är nog en psykologisk försvarsmekanism, som du säger. Och den är bra. Men den måste balanseras av intellektets pessimism.
Du kanske minns Albert Camus' alltid aktuella roman "Pesten"? Den är alldeles särskilt aktuell just i dessa dagar.
Det verkar som om ni journalister -- det var du själv som buntade ihop er! -- hädanefter måste gräva djupare i kärnkraftsfrågan. Ni kan inte bara fortsätta vara lojala med regeringarna och kärnkraftsindustrin.
Regeringarna har s g s undantagslöst gått in för kärnkraftens renässans --- ett ohyggligt ekologiskt och historiskt misstag. Kärnkraftsfrågan är inte en fråga att vara neutral i. Man måste ta ställning för eller emot de nuvarande regeringarnas kärnkraftspolitik. Jag hyser den bestämda uppfattningen att ni journalister har gett regeringarna ert massiva stöd på den här punkten. Precis som i kärnvapenfrågan.
Vad vet vi om plutoniet som kom bort i Cadarache? Hur mycket spaltutrymme gav tidningarna den europeiska exporten av kärnavfall till Somalien (som avslöjades i UNEPs rapport om tsunamin 2004). Har ni hört talas om MOX-transporterna över världshaven? Visste vi att USA satsar på MOX och att MOX sedan september i fjol används som bränsle i Fukushima I, reaktor 3 ? I skrivande stund berättar nyheterna om vit rök som kommer från just den reaktorn. Ni journalister borde ha förberett oss bättre för katastrofen.
Nu har det kommit till en punkt då er profession som sådan behöver reformeras. Journalism betyder hädanefter att att utveckla internet till en global regeringsmakt, som stoppar implementeringen av de nationella regeringarnas katastrofala strategier.
Albert Camus, som då arbetade som journalist i motståndsrörelsen, beslöt att omedelbart uttrycka sitt nej till vad som några år senare hade blivit det nukleära, "militärindustriella komplexet" (Eisenhower).

"Vi sammanfattar vår åsikt i en enda mening: den mekaniska civilisationen har nått sista graden av sitt vildhetstillstånd" ("Nous nous résumerons en une phrase: la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie"),
skrev Camus i Combat 8.8.1945.
Avveckla det nukleära komplexet; det löser visserligen inte alla problem. Men därmed måste vi börja och eftersom vi lever och bor i Europa faller det på vår lott att börja här, i denna världsdel.
Vad har Libyens och Japans regeringar gemensamt? Jo, satsningen på kärnkraft i nära samarbete med de övriga regeringarna. För inte länge sedan ansträngde sig t ex Frankrikes regering för att sälja Arevas kärnkraftverk till Gaddafi.
De vet inte vad de gör. "Anledningen är en kombination av ekonomiska intressen och okunskap bland beslutsfattarna" (Frigyes Reisch, Aftonbladet 16.3.2011 ; http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8719351.ab)


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

01 April
2011

Mycket Wiki-väsen för ingenting?

[bloggar] 

En medborgarkommitté till stöd för “en global offentlighetsprincip och WikiLeaks” ska grundas lördagen 2 april. Det grundande mötet, sammankallat av prof. Heikki Patomäki och internetandelslaget Katto-Meny, hålls under Finlands socialforum på Arbis i Helsingfors kl 16-17.30. Välkommen! Läs mera om initiativet här. Nedan ytterligare några synpunkter:

Veteranpolitikern och -ambassadören Ole Norrback har inte höjt på ögonbrynen för något av de avslöjanden som Wikileaks gjort det senaste året.(Hbl, paradsidan 21.2.2011).

Omdömena om WikiLeaks fortsätter att hagla. Många finner anledning att klaga. Någon har läst en kritisk artikel i The New York Review of Books. Andra är osäkra på Assange. Kanske det ligger någonting i våldtäktsanklagelserna? Borde man inte begränsa sitt stöd till Bradley Manning som ju redan torteras i fängelset? Ja, och så har vi förstås den bornerade politikerns “So What?” - kunde inte WikiLeaks ha kommit med någonting rivigare?
Micah L. Sifry citerar i sin nyutkomna bok WikiLeaks and the Age of Transparency i stället föregångaren Daniel Ellsbergs berättelse om Pentagonpapperen (1971): “Under de första två veckorna känner man sig som en idiot. Men när man väl har börjat fördjupa sig i underrättelsematerialet och vant sig vid att det utgör hela bibliotek av dold information, som undanhålls mycket bättre än några topphemliga data, så glömmer man, att det fanns en tid då man inte hade tillgång till det, och då blir man medveten om att man själv har det... och att alla de andra är idioter”.
Senaste vår såg jag Julian Assanges med fleras krigsfilm Collateral Murder. Filmen var mycket avslöjande. Den fick mig att spärra upp ögonen. Framför mig såg jag en grävande medborgarjournalism som kanske lyckas göra nätet till en global supermakt. Och vad skulle denna nya supermakt syssla med? Tja, stoppa implementeringen av de nationella regeringarnas katastrofala nukleära strategier och annat sådant hoppas man ju. Annars vore man väl en idiot? (debattinlägg i Ny Tid senaste vecka)Varför stöder jag medborgarutskottet för WikiLeaks och för att göra offentlighetsprincipen gällande globalt?

Mitt eget deltagande motiverar jag bl a med hjälp av begreppet mänsklig säkerhet (human security). T ex den amerikanska arméofficeren Shannon Beebe och den brittiska universitetsprofessorn Mary Kaldor använder begreppet i sin bok "The Ultimate Weapon Is No Weapon. Human Security and the New Rules of War and Peace" (N.Y. 2010).

En mänsklig säkerhet förutsätter, i motsats till den traditionella militära och och nationella säkerheten, att offentlighetsprincipen (dvs pincipen att alla regeringshandlingar är offentliga; termens motsvarighet på engelska är "Freedom of Information") blir universellt omfattad. Principens utsträckning till alla världens länder är numera möjlig tack vara den stora spridningen av internet. Men internet är trots allt bara en infrastruktur att bygga vidare på. WikiLeaks' verksamhet tycks mig vara riktningsgivande för ett sådant byggnadsarbete.

"...the military must operate in support of law and order and under rules of engagement that are more similar to those of police work than to the rules of armed combat", konstaterar Beebe & Kaldor, vilket jag också är benägen att instämma i. Men då behöver medborgarna onekligen mycket mer insyn och dokumentation i stil med "Collateral Murder", alltså filmen om beskjutningen av civila och journalister från en amerikansk stridshelikopter i Bagdad, som WikiLeaks utgav senaste vår.

Aktuellt tillägg: I OpenDemocracy gör ovannämnda Mary Kaldor en skarp och avslöjande analys av det pågående kriget i Libyen under rubriken "Libya: war or humanitarian intervention?". Hon menar att det hade varit klokare att sätta in FBF-fredsbevarare på marken i stället för att bomba från luften. Jag har skrivit några kommentarer till detta i bloggen Spinellis Footsteps under rubriken Libyan war and human (in)security.
föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

05 September
2011

Om Köttodling in vitro, dvs i glasflaskor

Frågor till Julie Gold med kollegor
[bloggar] 

Piratpartiets kandidat ansåg i de senaste kommunalvalen i Lovisa (som hölls i oktober 2009), att allt fler Lovisabor i framtiden borde få sin utkomst i jordbruk samt av köttproduktion in vitro.

Men jordbrukets framtid var den gången en fråga som i synnerhet media, dvs journalisterna, och i deras efterföljd partierna, de övriga kandidaterna och sålunda även väljarna, föredrog att fullständigt strunta i.

Medierna gav fullkomligt fan i att fundera på jordbrukets framtid trots att den så kallade politiska debatten då dominerades av skandalfenomenet "Kehittyvien maakuntien Suomi" (Finland - de i utveckling stadda landsbygdernas land!), som symboliserade och alltjämt symboliserar Centerpartiets, de före detta agrarernas, politiska sammanbrott.


Idag utbreder sig journalisterna om köttodling in vitro därför att tekniska högskolan Chalmers har kallat dem till pressinfo om saken :

Den här veckan har en internationell grupp forskare tagit ett steg närmare sitt mål att producera odlat kött. De har nu enats om viktiga gemensamma ståndpunkter om hur man kan föra forskningen framåt, under en workshop arrangerad av Chalmers och European Science. Foundation
Så står det i pressmeddelandet från Chalmers daterat 2 september 2011.

Med det här skulle jag naturligvis i förbigående gärna få sagt, att Piratpartiets kandidat var ett tuppfjät före de andra politiska partiernas kandidater. Med andra ord, att SFP och Kokoomus (vårt moderata samlingsparti) är inte så lite på efterkälken för att inte tala om det redan illa åtgångna Centerpartiet, men också Demarna och Sannfinländarna — Gröna Förbundet och Vänsterförbundet, som jag visserligen ger min klockarkärlek, inte att förglömma.

Å andra sidan kan Lovisabor och andra, som tydligen fortfarande tror att de mer eller mindre traditionella partierna och regeringarna har koll på läget (eftersom de inte röstade på Piratpartiet) med visst fog påpeka, att såhär är det faktiskt i politiken: det gäller först och främst att vara ute i rättan tid. Man ska absolut inte ligga före utan helt enkelt ta upp sakerna då de kommer! De kommer när Markus West skriver om dem i Hufvudstadsbladet, vilket han gör idag. Vilket gav impulsen till detta blogginlägg. Summa summarum: om du siktar på en politisk karriär i din kommun eller hemstad, då ska du akta dig för att börja prata om saker som folk inte ännu har hört talas om, med undantag av forskarna i sina laboratorier, som håller på att uppfinna dem!

Det här är förstås tragiskt med tanke på den snabba så kallade utvecklingen och hur den demokratin ska ha ens skuggan av en chans att hänga med i den.

Men, när vi nu en gång har kommit dithän, kolla gärna också på YouTube hur Julie Gold, universitetslektor i biologisk fysik vid Chalmers presenterade försöken med köttodling i glasflaskor (in vitro) under Vetenskapsfestivalen i april 2010. Gold avslutar med frågor till publiken om vad de tror om köttodlingens möjligheter men när hon sedan frågade publiken om den i sin tur hade några frågor så hade den till synes inga utan nöjde sig med enstaka fnitter och generade leenden.

Här kunde — och borde — jag väl därför själv inflika några allvarsord, t ex om sådant som jag tänkte när jag formulerade deklarationen Ljuskabel duger, men offroad suger! Piratkandidatens program i kommunalvalet 25 oktober: För en hållbar utveckling av Lovisanejden ?


- - - - - - - saxat ur programmet - - - - - - -

Är det då Piratpartiets sak att ta upp förhållandet mellan stad och landsbygd till diskussion? Ja, varför inte? Piratpartiet uppstår vid övergången från industrisamhället till informationssamhället. Det föds ur ett gryende medvetande -- tillsvidare kanske främst bland unga, som är födda under internetepoken -- om internets betydelse för mediernas, offentlighetens och hela samhällets vidare utveckling. Det fäster uppmärksamhet vid en grundläggande fråga: Vem äger kunskapen och informationen?.

Hur denna intellectual property (intellektuell, eller andlig, egendom) definieras avgör i fortsättningen jordbrukets och industrins inriktning -- och påverkar därmed också förhållandet mellan stad och landsbygd. Ta till exempel julskinkan. Den kan antagligen snart "odlas" i fabriker. Detta kunde medföra vissa fördelar. Men hur ska i så fall köttproduktionen in vitro organiseras? Hur ska t ex odlarna själva, dvs folket, skaffa sig rättigheterna till produktionstekniken?

Att Östra Nyland inte är någon storproducent av kött är av mindre betydelse i sammanhanget. Det väsentliga är att jordbruket globalt blir en fråga om vem som äger den biotekniska kunskapen , vilket är någonting som definitivt förtjänar att diskuteras också i Östra Nyland.

- - - - - - - saxen läggs tillbaka i bordslådan - - - - - - -


Hur ska vi ordna det samhälle där vi har löst matproblemet? Hur ska vi lösa maktproblemet? Då tänker jag i första hand på problemet med makten över den kunskap och know-how som Julie Gold med kollegor forskar fram? Kommer de att uppträda som etiska pirater och snuva kapitalistiska företag typ Monsanto på deras intellektuella egendom? Vill de dela den intellektuella egendomen, kommer vi att äga den gemensamt?

Det gäller att tänka globalt och att handla globalt.


PS Handla även lokalt i Östra Nyland innan det är för sent. En annan sak är att jag visserligen stöder Piratpartiet i princip men inte alltid i praktiken. Således röstade jag inte på Piratpartiet i senaste riksdagsval. Förklaringen har att göra med utbyggnaden av kärnkraften. Förklaring..


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

09 September
2011

Michael S. Hart är död. Intervju med Michael S. Hart

[bloggar] 

Medan jag letar efter en prisvärd epub-version av "Top Secret America: The Rise of the New American Security State" av Washington Post-journalisten Dana Priest stöter jag på ett sorgebud: Michael S Hart, Project Gutenbergs grundare, har gått bort i en ålder av 64 år.
Vad gäller eböcker var Michael S Hart en av banbrytarna. Han var också, vilket t ex framgår av nedanstående intervju som jag gjorde med Michael S Hart år 1992, en av dem som tidigt insåg att IT inte bara handlar om data och siffertuggande utan också om om litteratur, läsning och bibliotek.

Intervju med Michael S. Hart

Publicerad i Kontur nr 2 / 1992
The trend of library policy is clearly toward the ideal of making all information available without delay to all people.

The Software Toolworks Illustrated Encyclopedia, Grolier Electronic Publishing, Inc. 1990

Den papperslösa alltigenom elektroniska skriftkulturen avtecknar sig med allt större tydlighet. I de världsomspännade skrivnäten är den redan ett faktum. Även böcker - gamla och nya - ges allt oftare ut i ett eller annat elektroniskt format. En av de aktivaste på detta område är Michael S. Hart, som nedan intervjuas per brev via Internet. Prof. Harts "Gutenberg-projekt" fördubblar sin utgivning från år till år med siktet inställt på 31 december 2001. Då tänker man ha distribuerat sammanlagt ca 10 000 elektroniska titlar till ca 100 000 000 läsare. "Gutenberg-projektet" drivs enligt Michael Hart till största del med hjälp av insatser från frivilliga medhjälpare i olika länder. Det tycks med andra ord inte vara en kommersiell, utan närmast en ideell storsatsning. Varför, undrar kanske läsaren. Det ovanstående citatet pekar mot en möjlig förklaring . . .

F: Nyligen tog jag i en veckotidning (Ny Tid) upp ett begrepp som du använder på nätverket nämligen etext. Några av läsarna sade att det låter intressant; nu vill vi alltså veta mer. Vill du berätta något om dig själv och din bakgrund? Hur blev du professor i Elektronisk Text?

S: Den elektroniska texten är antagligen en avkomma av mina föräldrars intressen. Min mor var professor i matematik. Min far var professor i engelska. Han specialiserade sig på Shakespeares, Miltons och Chaucers verk. Han ägnade sig också med särskilt intresse åt Bertolt Brecht och åt mytologier i olika delar av världen. Båda inledde sina akademiska karriärer efter att ha arbetat inom privatföretag och i det militära (under 2. världskriget). Min far sysslade också mycket med hi-fi. Jag reparerade hans hi-fianläggning första gången när jag var ungefär fem. Jag har knåpat med elektronik alltsedan dess. Det har senare visat sig att de som gillar datorer ofta gick in i databranschen när hi-fivågen lade sig, ungefär i samma takt som datorerna gjorde insteg. Så även jag. Till min brors och mina bästa vänner under collegetiden hörde några dataoperatörer. Jag brukade hålla till nära datorerna, av nyfikenhet och för att prata med vännerna. Jag lärde mig småningom en hel del om datorerna, vilket slutligen ledde till att jag fick ett operatörskonto och rätt att använda maskintid för ca 100 miljoner dollar eller något liknande. De gav mig med andra ord fria händer. Resultatet blev Gutenbergprojektets första etext, "Declaration of Independence" (den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776, ö.a.), för 21 år sedan. Året därpå gjorde vi "The Bill of Rights" varefter vi tog itu med Bibeln och Shakespeare. Jag förutsade att datorernas värdefullaste egenskap är att tjänstgöra som bibliotek ... inte siffertuggandet. Några år senare konsulterade en benediktinermunk mig angående datorer. När munken reste till benediktinernas skola i Illinois tog han med sig mina ide'er dit. Vid den tidpunkten fick Illinois Benedictine College en vicepresident som ville puffa hela skolan ett stycke in i tvåtusentalet med hjälp av ett nytt program. Programmet inbegrep Gutenbergprojektets ide' om det elektroniska biblioteket. Efter några telefonsamtal reste jag till benediktinernas skola för att börja bygga den första etextsamlingen. Studenterna skulle få kliva in på biblioteket, sticka in en diskett i datorn, välja ut en etext på skärmens meny och sedan promenera ut igen utan att visa upp boken eller överhuvudtaget vara förpliktade att återlämna den. Min far föreslog att man skulle göra mig till professor med min verksamhet vid det elektroniska biblioteket som centralt arbetsområde, vilket gillades.

Under de första 17 åren ignorerades Gutenbergprojektet nästan totalt. Läget förändrades i och med att allt fler började använda Internet. Den 6 januari 1990 gick jag ut i offentligheten med ett tal i samband med Amerikanska Biblioteksföreningens (ALA) årsmöte, varvid jag introducerade den första CDROM-apparaten för etext, kallad "Ordtuggaren". (Mitt inlägg ingick inte i årsmötets officiella program utan jag hyrde ett rum och talade för de som hade lust att lyssna, dvs närmast för människor som kände till oss genom vår Internet-förbindelse.)

Vi vill med Gutenbergprojektet bidra till att det inrättas ett elektroniskt bibliotek och till att sprida det i alla möjliga format. Vårt eget specialgebit är att utge verk som är public domain (allmängods), eller som man får kopiera fast verken ifråga är copyright-belagda. Vårt format, som av en eller annan anledning kallas "Plain Vanilla ASCII", är en utvidgad version av den teckenuppsättning för datorer som förelåg när vi startade år 1971. (ASCII, dvs "Amerikansk Standardkod för Informationsöverföring och -Utbyte, ö.a.) Vårt format innefattar inte grafik, eller tecken som inte förekommer på de vanliga tryckta sidorna i böckerna som är våra frivilliga medhjälpares källmaterial.

Vi hjälper också till med copyright-utredningar och med val av maskin- och programvara. Dessutom försöker vi hjälpa människor att använda nätverken.

F: På basen av ditt svar och dina nyhetsbulletiner om Gutenbergprojektet på listan i BitNet drar vi slutsatsen att du är en projektmakare av verkligt Laputianska dimensioner. . .

S: . . . jag gillar faktiskt matematik och musik. Och det är inte första gången jag blir anklagad för att sväva på moln ... Jag tycker att jag är en filosof, men få andra tycker det.

F: . . . Undrar förresten om jag valde fel ord på engelska ("Project Maker"). Jag har sökt utan resultat i ordböcker på Internet. . .I en svensk översättning av Gullivers resor kallas de i alla fall projektmakare.

S: Jag kollade i min svenska ordbok. Ordet projektmakare finns inte där. Jag tycker i alla fall att "Project Maker" verkar bra som översättning. Vi tenderar att helt enkelt kalla dem företagare, vilket är OK för min del. Men ordet företagare används sällan om man inte är ute efter att tjäna pengar. F.ö. har jag fått många brev (notes) från finländska adresser. Hoppas kunna vara till någon hjälp.

F: Med tanke på våra konservativare vänner och på författare av romaner och dikter som ska förpackas mellan de traditionella bokpärmarna kunde det kanske vara intressant att spekulera lite om vad som kommer att ske med litteraturen som sådan när den inträder i sitt elektroniska stadium.

S: En viss litteratur har uppstått om och kring datorerna. Däremot vet jag inte om någon bra litteratur som är avhängig av datorer för sin tillkomst. Litteratur på ett elektroniskt stadium är visserligen datormanualerna i hypertext eller etext. Men de är inte tillräckligt bra för att förtjäna att kallas litteratur. Jag är också medveten om att det gjorts försök att berätta historier på nätverket, med förenade ansträngningar men det har inte heller lett till någonting i litteraturväg). Trots att den interaktiva litteraturen gett upphov till otaliga inledningar, avhandlingar och avslutningar tycker jag tillsvidare inte att vi har sett någon ny elektronisk litteratur födas.

F: Jag efterlyser i alla fall en ny (elektronisk) litterär genre! Hypertext låter lovande som begrepp, fast Ted Nelson och du själv verkar nöjda bara ni omedelbart kan ta fram, låt oss säga, "Krig och fred" i etext.

S: Jag talade med Ted om hypertext för en par månader sedan. Det visade sig att han skulle vilja göra vackert utformarde editioner, med flera olika typsnitt och illustrationer, men jag tror för min del att det här är något som måste vänta tills lagringen blir billigare och snabbare och tills man kan slå upp ord och ställen i de "snygga" etexterna med samma hastighet och lätthet som i "Plain Vanilla ASCII".

F: Om "Krig och fred" var speciellt bra att ge ut i tryck under den första Gutenbergepoken, vilket slags litteratur är då särskilt lämpad för att ges ut elektroniskt?

S: Jag tror att det slutligen kommer att hända något i form av något stort och lyckat samarbetsprojekt, som när vänner brukade mötas för långa och givande diskussioner, vilket ibland resulterade i flera betydande verk.

F: Vilka litterära genrer har ni tillsvidare gett ut? Och vilka slags texter kommer ni att inkludera bland de 10 000 böckerna, ursäkta etexterna, som ni har lovat distribuera före 31 december år 2001?

Du behöver inte be om ursäkt, de ÄR böcker. Vi har inte beslutat att inte kalla Homeros verk för böcker . . . bara för att de inte liknar våra dagars böcker. Vår kollektion kan för närvarande indelas i fyra kategorier:

Lätt litteratur Tung litteratur Referenslitteratur Datorer och globala nätverk Den lätta litteraturen är utformad för att samla familjen kring hemdatorn. Vi hoppas att barnen ska få med sig sina föräldrar och farföräldrar till datorn efter att ha sett Kapten Krok, Alice i underlandet mm. på film, för att läsa en bok som då antingen är en källa eller som är relaterad till filmerna. Vi hoppas också att en ny studentgeneration kommer att kunna använda etexter när de skriver uppsatser och sammandrag, vilket kan eliminera besvär med citat och fotnoter så att mer tid blir över för tankeverksamheten.

I Tung litteratur ingår Shakespeare, Milton, Chaucer, Melville, och alla klasiker. De som skriver om dessa författares verk kan åter en gång dra nytta av etexterna.

Referenslitteraturen innefattar ordböcker, encyklopedier, thesaurer, osv.

Bland dator- och nätverksböckerna finner man "Zen and the Art of the Internet" och en slangordbok (Dictionary-- Hacker's Jargon). Resten kommer vi lätt att hitta eller så tillverkar vi det själva ("A Child's Garden of the Internet" heter texten som vi just nu jobbar med).

F: Hur reagerar ni om en levande författare vill publicer sin nya roman direkt i er kollektion? (Vi tänker oss att han eller hon har fått ett stipendium för manusförfattandet.)

S: Några verk av det slaget har vi redan postat, några till ska ges ut nästa år. Vi väljer ut sådana böcker utgående från vad vi tror om marknaden, alltså antalet människor som kommer att använda dem.

Det är vårt mål att ställa de 10 000 flitigast använda böckerna på engelska till förfogande. Vi arbetar ockå med franska och tyska, förmodligen tar vi med latin också. Vi siktar på att pröva på varje språk åtminstone en gång.

Tillägg 9.9.2011: Läs också "Project Gutenberg Fears No Google" med Michael S Hart i Wall Street Journal 10 december 2005.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

20 September
2011

Fibernät i ännu en östnyländsk by

Info på Solbacka i Isnäs, sön 25 september kl 15
[bloggar] 


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

07 October
2011

Tomas Tranströmer i ditt bibliotek

Hippies 2.0 ?
[bloggar] 

Occupy Wall Street Library - Demonstranterna som stormar barrikaderna på Wall Street har öppnat ett eget folkbibliotek i det nordöstra hörnet av Liberty Plaza. Biblioteket ger fri, öppen och obegränsad tillgång till sin samling av böcker, tidskrifter, tidningar, "zines", broschyrer och annat material som har donerats, insamlats och upptäckts under ockupationen. De fåtaliga exemplaren av Howard Zinns "Det amerikanska folkets historia" formligen rycks ur bibliotekariernas händer.
Apropå upptäckter - ur fildjungeln kunde jag till min stora glädje ladda ned boken, som jag lånat och nyligen returnerat till mitt lokala folkbibliotek, dvs Tomas Tranströmers "Dikter och prosa 1954-2004" . Är det inte underbart att det stora digitala folkbiblioteket på detta sätt sprider vår nobelpoets verk till allt vidare kretsar som en e-bok?
Maybe the hippies are on to something? - ja, den tanken infinner sig osökt när man tar del av The Real News från Wall Street. Kanhända får vi uppleva Hippies 2.0 ?

Till ämnet hörande länkar:

Nya nobelpristagaren Tomas Tranströmers dikter och prosa 1954-2004 via Filejungle.com - #1 Hosting for Easy & Fast File Storage

art reading library


» A literary education is good for nothing if not the gradual and painstaking accumulation of a mental library of wonderful lines. For years, I’ve returned again and again to the highest traffic area of my inner stacks, the poetry of Tomas Tranströmer. I know it only in translation from the Swedish, first from Robert Bly’s collection, Friends, You Drank Some Darkness, and later from the 1987 selected poems edited by Robert Hass. But even second-hand, no other poetry I know contains such exquisite compression and vivid cinematography.« — Enlightened Librarian, i inlägget "Tomas Tranströmer for the Nobel Prize · 7 December 2004"


library revolution


Kanske hippies 2.0? 1000 demonstranter stormar barrikaderna på Wall Street. Rörelsen får stöd från facket, studenter och kvartersorganisatörer. Mer Real News? Klicka på bilden!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   följande artikelblock

13 October
2011

Soffliggaren

av Leena Krohn
[bloggar] 

Soffligaren, av Leena Krohn


Prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23