Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ Snea figurer ]
Skaffa orden till biten: Peps Persson Droppen Urholkar Stenen (1976) 7 Vilddjurets tecken (Snea figurer) = Mark of the beast / P. Persson, P. Tosh

föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

13 September
2007

Pro Lovisa

Mer om kommunsammanslagningen
[Snea figurer] 

Hörde av T. att ni träffas för att diskutera. Själv reser jag till
Sverige idag för att delta i planeringen av Europeiskt socialt forum, som
kommer att hållas i Malmö-Köpenhamn, september 2008.

Egentligen skulle jag vilja stöda ett alternativ med ett traditionellt mer
utbrett Pernå, som innefattar Pernå, Liljendal och Lappträsk. Städerna
Borgå och Lovisa skulle inte behöva sammansanslås med några kringliggande kommuner, anser jag.

Ju mer jag tänker på saken, desto mer stupid tycks mig den strukturella
kommunreformen  vara.  Den enda idé jag kan skönja bakom denna förvaltningsreform är en förhoppning om inbesparingar. Kommunerna betraktas enbart ur ekonomisk synvinkel, så som enbart ekonomiska enheter. Det är ren och skär "ekonomism". Men i den allmänna  politiken är detta nyliberala synsätt för närvarande allenarådande. Det genomsyrar och förlamar alla politiska partier från höger till vänster.

Å andra sidan har föreningar typ Attac grundats för att skapa
alternativ till denna pensée unique. Sociala forum växer på olika nivåer -
globalt, Europa, nationellt, lokalt. Inom Attac m fl globaliseringskritiska rörelser utvecklas en analys som är intellektuellt överlägsen (*) den som en Raimo Sailas eller en Johanna Westman lyckas prestera - för att nämna två personer som i sina yrkesroller, den ena som kanslichef, den andra som ledarskribent,  främjar dagens allenarådande politiska tänkesätt och dess omsättning i praktisk handling typ den pågående kommunreformen. 

Men... dessvärre tvingas pernåborna tydligen nu i alla fall - genom diktat
från de globala finansmarknaderna, som förs vidare av de nationella  
finansministerierna (läs: Raimo Sailas) - att välja mellan att låta sin 
sedan medeltiden existerande gemenskap på landet uppgå i antingen staden Borgå eller staden Lovisa.

Då vill jag för min del hellre att Pernå ansluts till Lovisa än till
Borgå. Och detta trots att herr Kaleva, Lovisas nuvarande stadsdirektör,
är en av de arrogantaste och mest teknokratiska småpotentater jag hittills
har påträffat i grannskapet. (Allmänheten hade tillfälle att se och höra honom  under Valkombornas möte om skyddszonen kring det planerade nya atomkraftverket i Lovisa för några månader sedan.)


(*) Ett exempel på åtgärder som syftar till att stävja  till finansglobaliseringen - som är  en avgörande del av bakgrunden till la pensée unique - ger professorn i internationell politik vid Helsingfors universitet Heikki Patomäki i boken  "Democratising   Globalisation: The Leverage of the Tobin Tax", Zed Books, London and New  York 2001.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

02 November
2007

Bedragare och självbedragare

Utgjutelser vid morgonkaffet
[Snea figurer] 

1.

Richard Murphy på taxresearch.org.uk skriver:

Tax Analysts has published a report on Jersey as part of its project on offshore. The conclusion is stark: "At the end of 2006, there were $491.6 billion of assets in the Jersey financial sector beneficially owned by non-Jersey individuals who were likely to be illegally avoiding tax on those assets in their home jurisdictions. Rapid growth of bank deposits and mutual funds shares in the first half of 2007 easily pushes the total above $500 billion." As I show here, http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2007/11/01/jersey-a-party-to-massive-taxation-fraud/ , this could cost more than $10 billion a year in evaded tax. By itself that's 20% of the sum needed for achievement of the Millennium Development Goals.
Skattesmitarna är bedragare. Stora skattesmitare är stora bedragare.

Självbedragare är vi vanliga TV-tittare och tidningsläsare. Vi hyllar Ivar Kamprad för hans framgångar, vi beundrar Geldof och Bono för deras insatser för de fattiga i Afrika, vi sätter vårt hopp till den nya bokföringsstandarden, som ska göra företagsfinanserna transparentare än någonsin, och vi anser att våra regeringar gör sitt bästa för att halvera fattigdomen och avskaffa ojämlikheten. Det sistnämnda kallas för FN:s millenniemål.
Stora självbedragare är våra ministrar och de som vi har valt till våra representanter, för de vet bättre. Eller borde åtminstone göra det.

2.

The European Union (EU) is responsible for about half of the CO2 emissions generated by international air transport in developed countries. Air transport emissions are likely to increase rapidly in the future if there is no policy response in this area. This situation could compromise European objectives for combating climate change. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28160.htm
Borgå stad satte "tummen ner för Kommunikationsministeriets planer på att flytta flygplatsen i Malm till Backas utanför Borgå" (Hbl 31.10.). Borgåfullmäktige röstade 34-17 mot flygfältsplanen.

Vad är det som gör att flygfältet i Malm ska flyttas, som man säger, till Backas? Min hypotes är att den expanderande massturismen är den viktigaste orsaken. Helsingfors-Vanda räcker inte längre. Invånarna i Stor-Helsingfors behöver ytterligare en flygplats för sina semesterresor. Rynair m fl lågpriflygbolag trycker på. Jämför flygfältsplanerna i Rygge vid Oslofjorden. Där är det tyskarnas gamla militärflygfält som ska byggas om till en ny civil flygplats. Information härom står att läsa i bloggen Biblioteket tar saka.

På kommunikationsministeriet anser man, att flygfältet i Borgå nog kommer att byggas oberoende av vad Borgåborna tycker, eftersom det rör sig om en nationell angelägenhet.

Men klimatförändringen är inte en nationell angelägenhet. Inte lokal heller, för den delen. Bedrägeriet och självbedrägeriet är en global angelägenhet.

3.

el-Baradei och IAEA fick gemensamt Nobels fredspris 2005. Väst kräver att iranierna lägger ned Natanz.
Har vi uppmärksammat Vanunu? Håller vi käft om Dimona och glömmer vi European Nuclear Disarmament?

4.

Man borde kanske sluta dricka kaffe också.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

10 December
2007

Newspapers suck 2

[Snea figurer] 

Hej och hoppas du mår bra. Det var skönt i Nairobi och Kenya. Jag tycker mig se mer och djupare där (fast synen försvagas med åren) än här. Därifrån anser ju Leakey med flera att vi alla härstammar.

Ravinens ena sida upptas av Nairobis största avskrädeshög Dandora. Andra sidan har slummen erövrat. Den kallas Koch. Men ett par kilometer österut, bakom höga stängsel, ligger Kenya School of Monetary Studies. Det var där vi höll vårt workshop om världens sociala forum och det proaktiva folkbiblioteket.

Innan jag reste sände jag ett inlägg om atomkraft till Hufvudstadsbladet:

Bästa Debattredaktör,

bifogar en insändare på drygt 2000 skrivtecken.

Hälsningar,

Mikael Böök
07750 Isnäs
044 5511324

Newspapers suck!

Undertecknads raseri over pressens svek beträffande rapporteringen av den livsviktiga EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE i Helsingfors 9-11.11.2007 förklaras delvis av att jag är bosatt i den sedan Medeltiden existerande landsorten Pernå, som pga av en teknokratisk kommunreform tvingas uppgå i staden Lovisa där det redan finns två kärnkraftverk av sovjetisk typ.

För närvarande dräglar den västeuropeiska kärnkraftsindustrin av iver över att få bygga ytterligare 1-3 nya kärnkraftverk i området! Och för att effektivera sin propaganda och anknyta till nationalkänslan har den tyska energijätten E.ON tillsammans med finska industri- och energibololag byggt en trojansk häst som kallas Fennovoima. En av kärnkraftslobbyns handgågna män är fd statsministern Paavo Lipponen. Det här är exempel på saker som mannen och kvinnan på gatan bör vara väl medvetna om. Men jag betvivlar att han eller hon är det. Förverkligandet av de aktuella nya kärnkraftsplanerna framskrider långt bortom medborgarnas insyn och påverkningsmöjligheter. För denna tystnad och brist på information vill jag beskylla mediaföretagens ägare och makthavare, som styr tidningarnas redaktionella linje och således ansvarar för la pensée unique i kärnkraftsfrågan. Som om klimatproblemen skulle kunna lösas med hjälp av ökad energiproduktion med urandrivna kärnkraftsreaktorer! I detta fall har även journalisterna gjort bort sig.

Hufvudstadsbladet kör ungefär en gång i veckan med helsidesreportage om bilindustrins nya modeller. Mycket ekologiskt och klimatvänligt, eller hur? HS har för sin del har börjat ta efter kvällspressens nyheter om de betydande händelserna i "Big Brother" typ "Matti bad Liisa visa sin f...a". Men detta är småsaker i jämförelse med vad pressen förtiger och förvränger. Den nyligen hållna europeiska kärnkraftskritiska konferensen presenteras på engelska på sidan http://www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/index_eng.htm.

Mikael Böök
Farfar
Isnäs

Under återfärden till Finland läste jag Risto Isomäkis atomkraftsthriller Litium 6 och tänkte, att denna bok skulle förtjäna ett stort pris för då skulle kanske flera läsa den, fast det kanske de gör i alla fall, ifall ryktet om att det är en mycket spännande och angelägen bok sprider sig.

Väl hemkommen går jag igenom högen av Husis från dagarna jag varit borta. Min insändare har tydligen inte blivit publicerad. Nedan följer min epostkorrespondens med Debattredaktören:

Hbl-debatt: Kolla detta. Jag tycker inte vi tar in det här.
Mikael Book: Hej, var detta avsett för mina ögon?
Hbl-debatt: Svaret på din fråga är: Egentligen inte.
Mikael Book: Nåjo, det var väl det jag tänkte.

Hälsningar,

- Mika


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

19 January
2008

Bomlibom. Ett bidrag till tankesmedjan?

En visa om atombomben som man kan dansa till av Lars Huldén
[Snea figurer] 

I och med nr 1-3/2008 om nyliberalism, Iran och Beauvoir gjorde Ny Tid en lyckad start på den nya årsrundan.

I samma nr stod min lilla anmälan av Risto Isomäkis stora, om än litterärt delvis undermåliga nukleära thriller. Men citatet ("På en obekant plats..."), som förklarade rubrikvalet, hade av någon anledning fallit bort.

"En visa om atombomben som man kan dansa till", dvs Lars Huldéns kabarédikt från 1960-talet, är en finlandssvensk klassiker, som förtjänar att läsas och sjungas av alla finlandssvenska tankesmeder.

Texten finns i "Lars Huldén: Visbok. Musik Kaj Chydenius m.fl.", ett till sitt yttre relativt anspråkslöst häfte, som förlaget Love Kustannus utgav år 1977. Huldéns författarkollega Johan Bargum har sjungit in sången på band i en version som ingår i ett paket med 4 CD-skivor "Kaj Chydeniuksen sävellyksiä vuosilta 1969-1999".

EN VISA OM ATOMBOMBEN SOM MAN KAN DANSA TILL

av Lars Huldén

På en obekant plats står ett stort magasin
som vaktas av vakter med motorkarbin.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas av vakter med motorkarbin.


Vad är det som finns i det hemliga hus
som vaktas så noga i mörker och ljus?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas så noga i mörker och ljus.


Är det kanske den goda och närande mat
som saknats så länge på världens fat?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som saknats så länge på världens fat.


Eller ABC-böcker för barnena små
som nu aldrig glada till skolan får gå?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som nu aldrig glada till skolan får gå.


Är det kanske böcker till alla dem
som varken kan resa bort eller hem?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som varken kan resa bort eller hem.


Mediciner kanhända för stackars dej
som inte blir frisk hur dom anstränger sig?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som inte blir frisk hur dom anstränger sig.


Kanske flickor för alla ensamma män
eller vänner för dem som har ingen till vän?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Eller vänner för dem som har ingen till vän.


Ja, jag kunde till och med tänka mig
det var färgen dom vita bort haft på sig.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Det var färgen dom vita bort haft på sig.


De ärelösas ära i ovansklig glans?
De utsläppta fångarnas nya chans?
Nej:
Vad där finns ska jag tala om för dig.


Nu ska jag säga det så att du minns:
Starka döden är det som därinne finns.
Starka döden ska vaktas varenda sekund,
annars kommer han ut så klumsig och rund.
Och sen är det slut på alla problem
och slut på att springa på hippor och gem.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Och slut på att springa på hippor och gem.


För sen så har alla dom unga dött
den bråddöd som visorna målat så sött.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Den bråddöd som visorna målat så sött.


Ja, sen var det slut på all nöd som fanns,
precis som det nu är slut på vår dans.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Precis som det nu är slut på vår dans.


Ifall man vill vara laglydig kan man förstås fråga sig om det är rätt att memorera en dikt utan att betala royalties. Blir jag bötfälld för att ha citerat en hel dikt i min blogg? Får Ny Tid, som ägs av affärsföretaget Tigertext, kopiera visan om atombomben?

Vänligen be författaren om lugnande besked ifall av eventuella samvetsbetänkligheter angående copyrighten på min avskrift.

Fast vad är viktigare: rätten till kopiering eller rätten till överlevnad?
Vad är viktigare - poesi eller atombomber?
Poesi är så klart viktigare.
Men glöm inte Hiroshima och Nagasaki.
Skriv inte poesi utan att smida tankar!


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

11 February
2008

Atomsopslogik

Med anledning av Hans Rosings inlägg i Hufvudstadsbladet 7.2.2008
[Snea figurer] 

Samhällets moral och dess försvarare : det gör inget att atomsophögen växer, den måste sowieso vaktas i tusentals år. Avfallsproblemet är ett meningslöst argument mot kärnkraft.

Mördaren: blir jag fast får jag ändå livstid. Jag kan lika gärna ta livet av vittnena.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

28 June
2008

Kobbes konst

[Snea figurer] 

Enligt Hufvudstadsbladet ägs Hufvudstadsbladet av Föreningen Konstsamfundet, som styrs av Kobbe, och Kobbe sitter också med i Hufvudstadsbladets (KSF-medias) styrelse. Samma källa uppger, att Kaj-Gustaf "Kobbe" Bergh samtidigt är styrelseordförande i Fiskars, Aktia Sparbank och City Forum. Enligt uppgifter på internet är Kobbe dessutom styrelseordförande i finansieringsbolaget Finaref AB (Ellos privatlån) samt styrelseledamot i Wärtsilä, Stockmann, Julius Tallberg Kiinteistöt och maskinuthyrningsfirman Ramirent. Listan över Kobbes förtroendeuppdrag borde antagligen kompletteras.

Med utgångspunkt i det förestående chefredaktörsbytet på Hufvudstadsbladet kunde man få för sig att Hufvudstadsbladet styrs, om nu inte precis av kapitalet, så åtminstone av kapitalets förvaltare. Konstsamfundets främsta uppgift är numera att förvalta och öka kapitalet, vilket förklarar valet av Kobbe till föreningens VD år 2006. Tidigare har han varit VD för fondbolaget Ane Gyllenberg 1986-98 och innehaft olika ledande uppdrag vid Skandinaviska Enskilda Banken 1998-2001. Till yttermera visso är Kobbe född 1955, diplomekonom och juris kandidat.

För merparten av Hufvudstadsbladets knappt femtiotusen läsare (se fotnot) var Kobbe trots sitt erfarenhetskapital och samhällsinflytande länge något av en doldis. Antingen har redaktörerna under årens lopp förbigått Kobbe eller Kobbe har förbigått redaktörerna. Sålunda fick Bergh inget omnämnande i uppslagsverket "Vem och Vad" år 1996.

Men nu vet vi alltså vem och vad det är som kan konsten att få huvuden att rulla.

Fotnot: I den version av ovanstående text som publicerades i Hbls insändarspalt 1.7. under rubriken Kobbe Bergh får huvuden att rulla ändrade redaktören "knappt femtiotusen läsare" till "drygt 50 000 prenumeranter". Tacksam för rättelsen. M.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

08 October
2008

En komisk utväg

[Snea figurer] 

"As anti-intellectualism grows ever more profound, only the comic can get away with being smart (everyone else is a pointy-headed elitist)." – John Feffer


Försök till översättning: "När en gång antiintellektualismen har slagit rot är det bara komikern som får fortsätta att vara klok (alla andra är elitister.)"


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

09 November
2008

Om konstfostran

På årsdagen av Kristallnatten.
[Snea figurer] 

Frank Zappa (som J. K. tog upp för att försvara Anna Rossi-Hortos konstpedagogik i Annegården) var väl inte konstpedagog för att han en kväll lockade några marinsoldater upp på scenen där dessa sedan tog sig för att stycka en stor babydocka, efter att Zappa berättat för dem, att dockan föreställde en "baby gook". "Gook" är soldatslang för "vinosilmä" ("snedöga", för den som inte förstår finska); det här skedde under Vietnamkriget. Endel tyckte, att Zappa gick för långt i det sätt på vilket han behandlade sin publik, men Zappa sade:

"Music is always a commentary on society, and certainly the atrocities on stage are quite mild compared to those conducted in our behalf of our government" (jfr tinyurl.com/5qw5yu).
Zappas stil var ju i magstarkaste laget, men han stod på scenen, inte i katedern. Hans syfte var att avslöja och kritisera USA-imperialisternas framfart i Vietnam. Det var inte konstfostran, det var politisk konst.

Men, för att ta ett exempel från vårt eget land och vår egen tid, jämför Zappas scenkonst med Teemu Mäkis kattdödarvideo. Teemu Mäki bidrog inte på något sätt till kritiken av imperialismen, fast han själv försökte påstå att den gjorde det. Mäkis tilltag var helt enkelt djurplågeri, som han perverst nog fick, eller försökte få orgasm av. Hur i all världen skulle Mäkis "konstverk" bidra till kampen mot lögner, våld och förtryck?

Efter utnämningen av Teemu Mäki till professor i bildkonst vid "toppuniversitet" förvånar det mig inte att konstpedagogen Anne Rossi-Horto uppmanar sina högstadieelever i Annegården att vandalisera mjukisdjur. Men jag vägrar kalla det empowerment ("voimauttavaa taidekasvatusta"), ett ord som Paulo Freire introducerade i sin pedagogik för förtryckta.

Anne Rossi-Hortos metod påminner mig om det psykologiska experimentet, där försökspersonerna förleds att skada andra människor genom att trycka på knappar. Experimentets resultat tyder på att människor i grupp låter sig manipuleras till vilka gräsligheter som helst. Jag tycker att pedagogernas uppgift består i att lära barnen och de halvvuxna att göra uppror mot sådan manipulation. Ifall de befrämjar och bejakar manipulerandet och belönar dem som låtit sig manipuleras, kommer de i stället (om än inte nödvändigtvis avsiktligt) att bidra till utbildningen av allt flera psykopater och nynazister.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

10 November
2008

Fortsättning av samma ämne (konstfostran)

[Snea figurer] 

Existimatio autem & opinio rerum humanae reginae sunt (Men ryktet och den allmänna meningen härskar över människorna)
Hälsningar! Bifogar några ytterligare rader, innan jag p g a reseförberedelser och annat bestyr nödgas dra mig tillbaka ifrån den här debatten åtminstone under de närmaste veckorna. Och efter några veckor torde redan annat debatteras. Jag hoppas att vad jag skulle vilja kalla det europeiska nukleär-kriminella komplexet senast då ska ha tagits upp till diskussion. Har samlat mer material därom (i tillägg till en artikel, som jag tror mig ha skickat också till er) på Lovisarörelsens hemsida på engelska under rubriken
"Politics is the art of preventing people from sticking their noses in things that are properly their business" (The same subject continued).
Försök till översättning av rubriken, baserad på den ovan citerade utmärkta översättningen till engelska av Paul Valérys franska original ("La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde."):

"Politiken är konsten att få mänskorna att låta bli att sticka näsan i det som angår dem."

Jag hoppas Ny Tid står för en annorlunda politik... inklusive konstpolitik.

---

Teemu Mäkis kattdödarvideo väckte på sin tid en kraftig protest från 30 författare och konstnärer. Mäki dömdes för djurplågeri, men han "väckte diskussion" och gjorde karriär i media. Med honom och hans video fick en ny konstpolitisk syn sitt genombrott. Idag är dess hegemoni slutgiltigt etablerad efter utnämningen av Mäki själv till professor i bildkonst vid det nya "toppuniversitet". Om Finlands nya konstetablissemang och dess seder har Harri Manner skrivit en läsvärd satirisk roman, dvs "Suuri performanssi, eli Kuinka Jaakko Tolvasesta tuli käsitetaiteilija (2005).

Jag har ofta en känsla av att de konstnärer (inkl. skrivande sådana) och kritiker som idag protesterar mot Anne Rossi-Hortos konstpedagogiska metod i Annegården egentligen bara följer upp kritiken av Teemu Mäkis kattdödarvideo, vars första fas är dokumenterad i skriften "Todistajan katse" (red. Leena Krohn och Eila Kostamo, WSOY 1992), särskilt kapitlet "Erään keskustelun anatomia" av Pertti Lassila. Men bilden är förstås mer komplicerad än så.

Det känns för mig också som om de samhällsforskare och aktiva medborgare som idag fortsätter att kritisera kapitalismen och den kapitalistiska globaliseringen egentligen bara följer upp den kritik som Marx och Engels på sin tid utvecklade. (Ja, t o m kapitalisterna själva återgår idag till Marx.) Även denna känsla uppstår naturligtvis genom en långtgående förenkling. Vi lever trots allt i atomåldern. Men någonting, som är äldre än atomåldern, bygger man i alla fall sin känsla på - kunskaper, erfarenheter, traditioner, kalla det för vad ni anser vara lämpligt. Jag finner att Teemu Mäki står i en viss avantgardistisk tradition, som egentligen redan hade nått vägs ände där han tog vid. Några reflexioner om konstavantgardets vägar, nedskrivna i samarbete med Anna Kaarina Nenonen, presenterade undertecknad under rubriken "Bottenlös dumhet" i Ny Tid 25/2004 (http://piccolo.kaapeli.fi/krohn/blog/lehtileikkeita/book_nenonen_nt.jpg)

Vi fortsätter!

- Mikael Böök


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   följande artikelblock

12 December
2008

Fortsättning av ämnet plus en reflexion om universitetsreformen

Ahtisaaris småsinthet.
[Snea figurer] 

Genom att inte bjuda republikens president Tarja Halonen till Nobelfesten i Oslo avslöjade Martti Ahtisaari än en gång sin småsinthet. De universella målen demokrati och fred underordnas dagspolitikens och de partikulära intressenas diktatur. Martti Ahtisaari står för stormaktsvälde och vapenkontroll, Tarja Halonen för folkens makt och nedrustning. Vardera har sina fel och ingendera går fri från kritik, men som människa är Halonen större och mer värd ett fredspris än Ahtisaari.

På tal om höga män och kvinnor i staten kan också noteras, att Finlands undervisningsminister har avgått för att kunna ägna sig mer åt sina egna barns uppfostran. Medan man lovprisar detta i och för sig berömväda beslut i massmedierna glömmer man helt att kritiskt granska universitetsreformen, för vilken Sari Sarkomaa hittills personligen har ansvarat.

I tidskriften Nya Argus 2008/8 skriver i alla fall seniorprofessorerna Niklas Bruun (rättslärd) och Tom Sandlund (samhällsvetare) att det kanske kommer att gå med universitetet som det har gått för finansmarknaden, dvs att staten till slut "får komma in för att rädda universiteten".

Men någonstans tar de slut, inte bara statens pengar utan också dess funktion av allmän räddare i nöden. Universitet kan inte räddas med enbart pengar och adminstrativa åtgärder, de är ju inte banker eller affärsföretag. I Nya Argus kan man läsa några hithörande reflexioner i Sara Heinämaas artikel "Strävan till radikal självprövning. Simone de Beauvoir 100 år: litteratur och filosofi".

Det som de Beauvoir hade att säga om bokens långa livscykel gäller förvisso även kulturens och universitetens sätt att finnas till, förändras och utvecklas.

Tyvärr kan en eller två generationer i en handvändning spoliera allt det som många tidigare generationer har byggt upp. Skulden för detta faller naturligtvis också på de tidigare generationerna och på universitetet, som nu står inför en period av radikal självprövning. Uppfostraren har inte lyckats uppfostra uppfostrarna.

Mikael Böök


Prev  1   [2]   3   4   5   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23