Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ World Social Forum ]
Since the first WSF in Porto Alegre 2001, this is an open space for the transnational social movements and campaigns for justice and peace

föregående artikelblock  1   2   3   [4]  

23 September
2008

(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum

Brev till tidningsredaktören
[World Social Forum] 

Medan undertecknad deltog i Europeiska sociala forumet (ESF) i Malmö 17-21 september fortsatte min kära dagstindning att utkomma och bäras ut till min postlåda.

Efter resan läste jag som vanligt alla olästa nummer. Jag kunde emellertid inte finna ett endaste ord om att över 13.000 personer från EU:s alla hörn samt från Norge, Georgien, Ryssland och Vitryssland, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika m fl länder och världsdelar hade samlats i Malmö i syfte att möjliggöra en annorlunda värld. Hufvudstadsbladets nya chefredaktör hoppas tydligen att allt under NATOs kärnvapenparaply och storbankernas ledarskap ska fortsätta som hittills.

Apropå banker har Attac - en av de organisationer som grundade det sociala forumet år 2001 - fått rätt. Som känt ville ju Attac i likhet med Nobel-ekonomen James Tobin slänga några sandkorn i det internationella finanssystemets alltför fort snurrande hjul genom att införa en liten skatt på de övernationella finansiella transaktionerna. Detta var närmast tänkt som en förebyggande åtgärd.

Fast nu, när neoliberalismens finansbubbla har spruckit, behövs det förstås kraftigare ingrepp. Ja, patienten har redan tagits upp på operationsbordet. Kommer han att överleva?
()

Citat från några andra bloggar:

Petter Larsson: Forumet var som helhet oerhört lyckat. Allt det stora fungerade. 280 seminarier och över 400 kulturaktiviteter kunde hållas i stort sett som planerat. De var mycket välbesökta. Jag har inte hört att det skulle varit lite folk eller tomt nånstans. Demonstrationen i lördags blev också en fantastisk framgång. 15 000 personer från hela världen deltog i en entusiastisk, glad och fredlig manifestation, som antagligen var en av de största som vi haft i Malmö på många årtionden.
De kommentarer jag fått från ESF-deltagare och utländska journalister har gått ut på att detta var ett av bäst organiserade forumen någonsin och att de är väldigt nöjda. De enda större problemen gällde att tolkningen på seminarierna inta alltid fungerade och att en del hade svårt att få någonstans att bo – eller inte hittade den plats de blivit tilldelade. Men detta verkar ha löst sig.


Tord Björk: Tvärtemot flera förutsägelser blev ESF i Norden inte en organisatorisk framgång och inte ett politiskt bakslag eller avradikalisering av ESF. Många av de vanligtvis mest kritiska rösterna menar att det politiskt var det bästa ESF hittills.


Lasse Karlsson: På Youtube kan man följa hur det första all-europeiska nätverket för offentlig vattenförsörjning bildades under ESF i Malmö. (När jag skrev European Social Forum Malmö i sökrutan på Youtube fick jag 45 svar)


föregående artikelblock  1   2   3   [4]  

26 September
2008

(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum (fortsättning)

Susan George om finanskrisen. Dagens Nyheter om ESF
[World Social Forum] 

Attac Finland citerar i sin blogg purje's Channel på YouTube där Susan George framhåller att finanssystemets kris också kan medföra någonting gott:
Inte heller i Sverige står det väl till med pressens rapportering av ESF. Nedan ett epostmeddelande från ESF-organisatörerna:
Dagens Nyheter och ESF


Den 24 september publicerade Dagens Nyheters ledarsida en artikel med rubriken ”Lära av fotbollen”

I artikeln gjordes ESF och Sara Andersson medansvariga för skadegörelsen under Reclaim the Streets.


Samma dag ringde jag upp DN och talade med Hanne Kjöller, som skrivit artikeln. Jag förklarade att ESF inte haft något med gatufesten att göra och begärde att få inkomma med en replik. Efter en vis betänketid, då Kjöller enligt egen utsago skulle kontrollera mina uppgifter med polisen i Malmö, medgavs vi en kort replik. I detta samanhang begärde Kjöller också att få sig tillsänd forumets principförklaring, vilket hon också fick.


Dagen därpå, den 25 september publicerades Sara Anderssons replik.

Den löd så här:


”Dagens Nyheter diskuterar (24 september) den polistaktik som enligt vår bedömning fungerade mycket väl i Malmö. Tyvärr kopplar DN också samman mig och Europeiska Sociala Forumet (ESF) med vandalism. Men ESF hade inget med gatufesten att göra och är inte ansvarigt för den oacceptabla skadegörelse ett fåtal av festdeltagarna stod för. På ESF förekom inget bråk.

DN drar också paralleller till fotboll och föreslår att ”Precis som på arenorna borde bråkstakarna kunna svartlistas.” Men både ESF:s framgångsrika parad och gatufesten var grundlagsskyddade politiska sammankomster. En polisiär ”svartlistning” vore därför en allvarlig inskränkning av de liberala rättigheter DN annars brukar förespråka. Att motivera ett sådant slag mot demokratin med ett begränsat fall av skadegörelse är långsökt till och med för en ledarsida.


Sara Andersson, organisatör ESF”

Dagens Nyheter svarade direkt i sin tur på denna replik, med följande text.”Det är bra att ESF nu tar avstånd från vandalism. Det gör rörelsen nämligen inte i det principprogram som deltagande organisationer måste skriva under. Det enda våld man där är emot är ”det statliga”. Några demokratikrav reses inte heller. En av deltagarna i år är exempelvis Afa, en militant vänstergrupp som både i teori och praktik visat sig förtjust i våld. Reclaimarnas ”gatufest” var ingen lagskyddad politisk sammankomst. Något tillstånd hade de som vanligt inte brytt sig om att söka.”


På dessa korta rader gör sig DN skyldigt till ytterligare tre felaktigheter, som tillsammans avser att smutskasta ESF.


Demokratikrav.  I den principförklaring DN hänvisar till står under punkt 10 bland annat följande: ”Forumet upprätthåller respekt för mänskliga rättigheter, praktiserandet av verklig demokrati, deltagande demokrati, fredliga relationer…Afa. Antifascistisk aktion är inte medlem i arrangörsföreningen och har inte medverkat som deltagande organisation på ESF. 


(Det är däremot naturligtvis möjligt att medlemmar i Afa besökt forumet och deltagit i den offentliga demonstrationen. Tack och lov görs ju ingen registrering av organisationstillhörighet av privatpersoner.)


Lagskyddet. Regeringsformens demonstrationsrätt gäller lika för tillståndsgivna och icke tillståndsgivna demonstrationer. Gatufesten omfattas därför av samma lagskydd som alla andra demonstrationer, fram till den punkt där skadegörelsen tar sin början. I det läget har polisen rätt att upplösa demonstrationen med hänvisning till ordning och säkerhet.


På den sista punkten gäller det att backa ett steg i tanken. Anledningen till att DN här återkommer till frågan om lagskydd är att vi påpekat att sådant förelåg för gatufesten och att det därför vore ett mycket allvarligt att PÅ FÖRHAND (alltså innan något hot mot ordning och säkerhet föreligger) ”svartlista” medborgare och hindra dem att delta.Samma dag, den 25 september, ringde jag till chefen för DN:s ledaravdelning, Niklas Ekdal. Jag berättade om dessa tre felaktigheter och frågade om DN själva ville göra en rättelse, eller i alla fall låta oss replikera på dessa nya påståenden.

Ekdal befann sig på väg till bokmässan i Göteborg och hade tillfälligt överlämnat ansvaret för sidan till Johannes Åhman. Ekdal sa att han inte ansåg att detta var tillräckligt solklara sakfel för att DN själva skulle göra en rättelse, utan hänvisade mig till Åhman för att diskutera en eventuell replik.


Under eftermiddagen försökte jag nå Åhman. Istället fick jag återigen tala med Hanne Kjöller.

Jag la återigen fram våra tre kritikpunkter.

Kjöller undrade var i principprogrammet skrivningarna om demokrati fanns. Jag guidade henne rätt och hon sa då att det här med ”verklig demokrati” inte betydde demokrati. Jag sa att det nog finns olika uppfattning av demokratibegreppet bland rörelserna, men att jag tolkar skrivningen just som ett demokratikrav.

Kjöller berättade också att uppgiften om Afas medverkan kommer från samma poliskälla som dagen innan dementerat att ESF skulle haft med gatufesten att göra.

Och hon insisterade på att lagskyddet för en icke tillståndsgiven demonstration skulle vara mindre än för en tillståndsgiven, med hänvisning till att hon själv skrivit en bok om Göteborgshändelserna 2001 och där skrivit att det var så.

Slutligen erbjöd hon att DN skulle kunna göra ett slags halv rättelse vad gäller Afa, med innebörden att ESF dementerar detta, medan en poliskälla påstår motsatsen och att DN inte kan ta ställning till påståendena. 

Jag sa att detta inte är tillräckligt och hon hänvisade då till Åhman.Lite senare på dagen ringde Åhman äntligen upp.

Jag drog återigen våra synpunkter och sedan följde i stort sett en repris på samtalet med Kjöller, med den skillnaden att Åhman verkar ha förstått att lagskyddet omfattar alla demonstrationer. Han försökte därför få det till att DN i sin skrivning syftat på gatufesten i sin helhet, dvs även efter att skadegörelsen börjat.

Eftersom frågan om lagskyddet har sin upprinnelse i DN:s idé om svartlistning PÅ FÖRHAND, ser jag detta som en ren efterhandskonstruktion i syfte att skyla över en felaktighet.

Också Åhman var för övrigt mycket skeptisk till ESF:s skrivningar om demokrati. ”Det vet jag väl vad NI menar med demokrati” sa han. Jag frågade vad han menade och han sa att han inte trodde skrivningarna innebar att stöd för den typ av liberal demokrati vi har.  

Jag fick intrycket av att han trodde att ESF var något slags stalinistisk sekt.

Åhman erbjöd samma delvisa rättelse av en av de tre punkterna som Kjöller och nekade oss replik.

Jag sa samma sak: att detta inte vore tillräckligt för att rätta tre fel.Jag ringde då upp Torbjörn Larsson, som är DN:s ansvarige utgivare. Jag fick tala med hans sekreterare och berättade att vi ha en konflikt med ledarsidan och att jag haft kontakt med Åhman och att jag vill bli uppringd i detta ärende. Detta skulle sekreteraren vidareförmedla.


På morgonen dagen därpå, den 26 september, får jag av Larssons sekreterare besked att Larsson ”satt sig in i ärendet” (utan att ha haft kontakt med mig) och inte hade något att tillägga, utan står bakom ledarredaktionens bedömning.


Därmed är våra möjligheter att få till en rättelse eller replik via dialog med Dagens Nyheter uttömda.


Jag har därför tagit kontakt med pressombudsmannen (PO) för att förbereda en anmälan dit.

Utöver relevanta artiklar och en beskrivning av våra kontakter med DN vill PO ha kopia på styrelsebeslut på att anmälan ska göras och på vem som i denna fråga ska företräda ESF.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]  

01 October
2008

(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum (fortsättning 2)

[World Social Forum] 

Europeiskt socialt forum i Malmö 17-21 september får idag 1 oktober ett (första?) omnämnande i Hufvudstadsbladet i och med att mitt inlägg blir publicerat på debattsidan.

ESFs nordiska arrangörskommitté lämnade för sin del igår in en anmälan av Dagens Nyheter till pressombudsmannen i Sverige.

ESF begär att pressombudsmannen ska pröva om en artikel införd på Dagens Nyheters ledarsida den 25 september bryter mot de pressetiska reglerna. Det gäller sakfel, som enligt ESF skapar en ogrundat negativ bild av det Europeiska Sociala Forumet.

ESF - närmare bestämt ESFs nordiska organisationskommitté - understryker, att anmälan inte vänder sig mot Dagens Nyheters åsikter.

A propos DN hade professorn i sociologi vid Göteborgs universitet Håkan Thörn en lång essä om ESF under rubriken Världsdemokrati på tidningens kultursida den 17 september. Thörn berättade bl.a. att det bara i år har hunnit utkomma tre doktorsavhandingar i Sverige om det sociala forumet.

Thörn gör en genomgång av av litteraturen om socialforumets process och kommer fram till att " vi [har] att göra med en global demokratirörelse.

... de senaste decenniernas globala spridning av den parlamentariska demokratin har skett parallellt med en urholkning av de politiska institutionernas beslutsmakt, vilket också har underminerat deras folkliga legitimitet. Vi upplever inte demokratins triumf, utan dess kris. I detta tillstånd ekar de globala eliternas festtal till demokratin alltmer ihåligt. "Demokrati" är i dag också ett etablerat utrikespolitiskt påtryckningsinstrument som kan användas för att legitimera krig. "Demokratisering" har dessutom blivit ett obligatoriskt villkor som vidhänger den rika världens bistånd till den fattiga.
skriver han. Gemensamt för böckerna om socialforumet är enligt Thörn att de
utmanar och omdefinierar det etablerade demokratibegreppet - den kanske viktigaste skärningspunkten för dagens globala ideologiska strider.
DN:s Stefan Jonsson refererar för sin del till ESF i sin kommentar till den pågående finanskrisen. Jonsson deltog själv i ESF med ett föredrag under rubriken Finns det en kosmopolitisk kultur?, arrangerat av Världsbiblioteket i Stockholm.

Sammanbrottet i USA var givetvis det stora ämnet på European Social Forum som ägde rum i Malmö i förra veckan. Tiotusentals personer i världens utomparlamentariska vänsterrörelser diskuterade en alternativ globalisering och hur man bäst kan påverka toppmötet om klimatförändringen i Köpenhamn nästa år.
skriver Stefan Jonsson, men tillägger:
Jag ska erkänna att jag fylldes av tomhet när jag i Malmö läste slutdokumentet från årets European Social Forum. Det är en intetsägande deklaration. Inte ett ord om det ekonomiska sammanbrottet i USA. Inget om dess orsaker. Ingenting om hur en hotande depression ska bemötas. Deklarationen rymmer allmänna fraser samt kraftfulla uppmaningar till nya aktioner, möten och demonstrationer.
Det "slutdokument" som Jonsson här refererar till är förmodligen resolutionen från "The Assembly of the Social Movements" (de sociala rörelsernas församling), som brukar sammankomma på forumets sista eller nästsista dag. Ifrågavarande resolution är onekligen ett dokument, men det måste tilläggas att sociala forum inte som sådana fattar några beslut och följaktligen inte heller enas om några "slutdokument". Detta har Jonsson inte begripit. Därmed har han missat socialforumets form.

Det är i och för sig vanligt att journalister begår detta misstag. De vill att vi ska vara lika klara som Lenin över vad som bör göras. Ack, om vi bara vore det! I så fall skulle de väl publicera precis det som vi vill att de ska säga. Men nu, när vi bara är ett öppet och demokratiskt forum med mångahanda åsikter och inriktningar, tröttnar de på oss. Detta kan sedan resutera i att tidningarna inte skriver ett endaste ord om sociala forum... utan föredrar att hålla sig till sina gamla och säkra kort, dvs herr Vanhanen, herr Bush, fru Merkel, monsieur Sarkozy, osv. Men frågan är om ens dessa herrar och fruar längre vet vad som bör göras för att lösa Krisen.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]  

16 May
2014

Bibliotekariens dödssynd

[World Social Forum] 


INLEDNING. BREV OM BIBLIOTEKARIENS DÖDSSYND

Kära bibliotekarie,

hoppas du mår bra. Jag antar att du just nu sitter på balkongen och läser med morgonkaffet i en termosflaska. Jag har redan svalt frukosten och håller nu på att smälta den tillsammans med resterna av "Verklighet till döds", som jag genomläste till slutet innan jag somnade.

Verklighet till döds gör ett mångdubbelt intryck. Tillsvidare kan jag inte helt överblicka dess fyra delar. (Och kommer väl heller aldrig att kunna göra det.) Delarna skulle jag vilja beskriva såhär med traditionella genretermer:
  1. Reportage. Författarkongressen i Moskva med Stalindyrkan, flyguppvisningar, osv.
  2. Filosofisk novell. En sjöman drunknar "tvåhundra mil från det som kallas Azorerna".
  3. Bakgrundsanalys. Världsläget ca 1940.
  4. Reportage. Svenska frivilligkåren i finska vinterkriget under och efter slaget vid Salla.

Allt detta dock bara illustrationer till svårigheten av att vara människa och motsättningen mellan explosionsmotorn och själens ingenjörskonst då ju diktaren och ingenjören enligt Harry Martinson är varandras naturliga fiender.

Framtiden kom för tidigt och eftertanken för sent. Harry Martinsons förklaring, en av många: "Den som inte har någon hel själ fotad i varats riktningslösa gåta, den ersätter alltid denna brist med överdrivna förhoppningar om en framtid utan like och hetsar sig själv och andra hasardiskt i riktning mot den".

God fortsättning på dagen,

Mikael

AVHANDLING. WORKSHOP INFO FOR THE CATALOG

( Context: Peace Event Sarajevo 2014, 6-9 June p2014.eu )

Workshop Title: PEACE AND THE INTERNET

Location: Hotel Grand Room 3, Sarajevo

Date and Time: Sunday 8 June 10am-12am

Organizer (Institution): Peace Union of Finland

Contact person for Sarajevo: Mikael Böök

Speakers: Rita Freire (Ciranda, Brazil), Mikael Böök (NIGD, Finland)

Abstract: In Snowden's time, and after the Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance in Sao Paulo 23-24 April, we are asking: Is "Multistakeholderism" the definitive answer? Could the library govern the net? Can the peacemovement, the librarians and the free software community find a common language? Is world peace doable with/without the internet? Some notes can be found at blog.spinellisfootsteps.info

Country: International

Languages: English

Category: Culture of peace and non-violence

(Workshop No. 134 (of 191) )


AVSLUTNING

En bibliotekarie kommenterade detta (avhandlingen) och frågade: kan jag hjälpa till på något sätt? Och vad kunde jag svara på det? --

Tja, om du vill kan du eventuellt ännu ansluta dig till frivilligkåren. Komma med till Sarajevo menar jag.

How Far Should The Library Aid The Peace Movement and Similar Propaganda? frågade bibliotekarien George F. Bowerman på ALA:s nationella konferens i Berkeley, Kalifornien år 1915. Om du vill kan du ju ta en funderare på det där och skriva ner dina anteckningar i ett epostbrev som du skickar till dina kollegor. Om du vill dela med dig av dina tankar så tar även jag gärna emot dem. Ja, jag behöver dina tankar om saken.

Hälsningar osv.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]  

30 April
2015

Mikas blogg flyttar till Norge

[World Social Forum] 

Ja, som det står i rubriken, tänker jag inte fortsätta blogga här (åtminstone för ett tag) utan flyttar i stället mitt bloggande på svenska till Norge där jag sedan flera år tillbaka har en vän och samarbetspartner, som heter Anders Ericson. Hans blogg heter Biblioteket tar saka (BTS) och det är alltså där jag fortsätter mitt skrivande. Mitt senaste inlägg finns i BTS-bloggen, under rubriken Bygg folkets internet i världens sociala forum!.

Om BTS-bloggen: BTS-bloggen handler, kort fortalt, om folkebibliotekets demokratiske potensiale. Som på langt nær er uttømt. Utgangspunktet i 2006 var konseptet BTS – Biblioteket tar saka. Siden da er nedslagsfeltet utvida til stort og smått som bygger opp under biblioteket som en aktør for merdemokrati. Etter den radikale utvidelsen av formålsparagrafen i den norske biblioteklova, slik at folkebiblioteka nå skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», forsøker vi på bloggen å fange opp det viktigste som skjer rundt dette.

BTS-bloggen er i vekst; i april 2015 ble antall bloggere fordobla (fra én til to) og vi ekspanderte geografisk, språklig og tematisk. Nå blir det blogga både fra Finland og Norge, på henholdsvis svensk og norsk, og om flere sider ved bibliotekvesen og teknologi enn opprinnelig.

Anders Ericson presenterer seg slik: Anders Ericson, født i 1951 på Strømmen i Akershus, men mossing siden -88. Bibliotekskole i -76 og har jobba i flere typer bibliotek, men lengst (altfor lenge) som byråkrat i (salige) Statens bibliotektilsyn. Hoppa av og ble frilansjournalist i -99. Skreiv i 2001 boka «…videst mulig informasjon… – ei debattbok om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge» (fins i Bokhylla.no). Fra -04 fast jobb i Norsk Bibliotekforening, som webredaktør i bibliotekforum.no og journalist i tidsskriftet Bibliotekforum. Som begge ble nedlagt. Igjen frilanser, med Biblioteket tar saka som første prio. Bloggen. Og boka. Etter hvert. Er samboer, morfar og trippel stebestefar. Interesser? Blandakorsang og fotturer.

Motto? Jeg ved godt jeg kun er en skygge af mig selv. Men jeg foretrækker det frem for at være en skygge af andre. –Benny Andersen/Svante.

frilanders [at] gmail [dot] com @frilanders


Prev  1   2   3   [4]  

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23