Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ Spinelli ]
Further notes are found in blog.spinellisfootsteps.info

föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

23 April
2009

EU-tabell

Hänför sig till diskussionen på måndag 24.4. om gåsen Gandhi och vägen till - eller från EU
[Spinelli] 

Nedanstående tabell hänför sig till EU-debatten på måndag 24.4. kl 19 på Klockriketeatern, Skillnadsgatan 7, Helsingfors, om gåsen Gandhi och vägen till - eller från - EU:


EU-tabell

Klicka på tabellen för att förstora den. Eller ladda ner en PDF-version för utskrift.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

10 May
2009

Videoblogg: Vägen till EU - eller från?

[Spinelli] 

Debattörer: Mikael Böök, Thomas Wallgren. Ordförande: Kristin Olsoni
Dekoren i Unga Teaterns uppsättning av "Nils Holgerssons underbara resa" bildar bakgrund.
Videoavsnitten inspelade på Klockriketeatern i Helsingfors 27 april 2009. Filmare: Elias Krohn.

avbildning av spellista på Daily Motion


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

05 June
2009

Hur skulle en europeisk vänster se ut?

Bli inte förtvivlad
[Spinelli] 

En kommentar till Håkan A Bengtssons inlägg EU är vänsterns sak i Dagens Arena.

I ett kortare historiskt perspektiv, nämligen världen efter 1945, står Charles de Gaulle respektive Altiero Spinelli för 'höger' respektive 'vänster'. Den förre ville som känt främja uppkomsten av ett förbund av suveräna stater 'från Atlanten till Ural'. Den sistnämnde önskade däremot upprätta en demokratisk förbundsstat kallad Europeiska Unionen. Spinelli införde detta begrepp i och med sitt uttkast till grundfördrag år 1984.

I det litet längre historiska perspektivet, som utgår ifrån år 1914, representerar Hitler tokhögern medan Spinelli fortfarande borde kunna tjäna som symbol för en klokare vänster.

.......................................................................................................

Nytids EU-diskussion var inte så tokig men inget särskilt att minnas heller. Oge Eneh pratade för mycket om sin kampanj (som Almqvist på Klockriketeatern), Britt Lundberg var trevlig men genomborgerlig i sina politiska åsikter. Jag undrar varför Claes inte skulle vilja upplösa NATO. Erkki Tuomioja är tyvärr föga federalistisk... fast ännu värre i det avseendet är det med Annika Lapintie, som jag har gått och röstat på. Fast hon är ju bra annars.

Tack än en gång för den där länken ni skickade (vänster = att dela med sig, samarbeta) , alltså till Hazel Hendersons artikel om ekologiska ekonomer. Det finns antagligen mycket att hämta i Frederick Soddys böcker. "Litet är vackert" av Schumacher har jag sedan länge på bokhyllan och läser jag nu på nytt.

Altiero Spinellis ursprungliga vänsterfederalism ligger som sagt begravd under lager av skit som samlat sig under decennier; egentligen alltsedan Romfördragen 1957, men särskilt under den nyliberala eran efter The Single European Act 1986, som Spinelli visserligen inte var med om att utforma (han dog ju år 1986), men som hans utkast till grundfördrag (1984) ändå anses ha gett en avgörande impuls till.

Som om inte detta ideologiska dravel -- låt oss kalla det för marknadsfundamentalismen i dess europeiska tappningar -- redan vore ett tillräckligt stort problem i sig, måste vi som fortfarande försöker gå i Spinellis fotspår också tala om den materiella skiten i betydelsen avfall: atomsoporna på Somaliens stränder och och allt annat som den gängse bunten av tillväxtfanatiker och andra vettlösa förbrukare av jordens tillgångar har slitit och slängt under en nutid som ungefär motsvarar en europeisk människas livstid.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

08 June
2009

En första kommentar till resultatet i eurovalen 2009

[Spinelli] 

Tillägg 9.5. : En något längre utarbetad version av nedanstående preliminära analys av valresultatet, inklusive en tabell med grundfrågor ang. EU samt Claes Anderssons, Heidi Hautalas, Erkki Tuomiojas, Annika Lapinties, Britt Lundbergs, Thomas Wallgrens och undertecknads svar, ingår i bloggen "Spinelli's Footsteps" under rubriken Lessons for the Left from the European elections 2009

Socialdemokraternas röstkung Mitro Repo (med 71517 röster) är inte socialdemokrat. Liisa Jaakonsaari är socialdemokrat men knappast vänster. Bland vänsterns kandidater i eurovalet 2009 fick VFs Annika Lapintie mest röster (29010) , SDPs Kimmo Kiljunen (26837) nästmest. Men ingendera av dem blev vald. Så kan man sammanfatta den finländska vänsterns valnederlag.

Vänstern förlorade inte bara i Finland utan också i Sverige, Tyskland, Frankrike och England. Vänstern kommer att förbli en förlorare i EU så länge den inte förstår att göra Europas Union till sin egen sak med utgångspunkt i manifestet från Ventotene.

Vänstern kan och bör trots allt glädja sig åt de gröna partiernas framgång i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Grekland. Heidi Hautalas och Satu Hassis 58 952 respektive 56 855 personliga rösteantal imponerar. För övrigt har en stor del av vänstern med åren gått över till de gröna, varpå Satu Hassi är ett gott exempel.

Den gamla vänstermannen Nils Torvalds gjorde ett strålande val (14035), kom på andra plats i Svenska folkpartiet och blev därmed suppleant för det traditionella borgerliga partietablissemangets Carl Haglund, som kammade hem 16853 röster. Lägg därtill den frisinnade ledarskribenten Björn Månssons goda valresultat (13309 röster) så framträder bilden av ett parti vars väljare snarare står lite vänster än höger om mitten.

Ett glädjeämne är också Piratpartiets häpnadsväckande resultat - röstandelen 7,1 % - i Sverige, som dummerjönsarna och fossilerna i media nu gör allt för att bortförklara. Internet är inte bara viktigt för unga tekniskt intresserade män eller för unga människor i allmänhet utan för hela mänsklighetens framtid. Det är utmärkt att en rörelse som representerar ett vaknande medvetande om internets betydelse får in åtminstone en representant, dvs Christian Engström, i Europaparlamentet.

-------------

Socialdemokratiska partiet har lidit skeppsbrott i Europa och hela världen. När de finska socialdemokraterna valde Heinäluoma och Urpilainen till sin ordförande i stället för Tuomioja missade de sina allra sista chanser. Någon räddning är inte i sikte. Socialdemokratiska partiet är på väg ut ur historien. Framtidens vänster är grön. Den har gjort upp med ekonomismen, tillväxtideologin, kärnkraften och den europeiska säkerhetspolitiska atlanticismen, dvs med de politiska doktriner som t ex Tony Blair, Göran Persson och Paavo Lipponen förkroppsligar, eller förkroppsligade. Dessa män är politiska dinosaurier. Liisa Jaakonsaari, den enda finska socialdemokrat som invaldes i europaparlamentet (med 45 335 röster) , placerar sig i samma kategori.

Det händer förstås att enskilda personer förändrar sig till det bättre. Vänstern i Europa genomgår för närvarande en historisk malmletning efter sina beständiga metaller. Processen är tidskrävande. Det kan redan vara för sent att hindra ett nytt världskrig eller andra katastrofer av samma magnitud. Så länge EU-ledarna heter Sarkozy, Berlusconi, Barroso och Fogh Rasmussen kan vad som helst hända.

Kan man lita på att de gröna inte går med på att bygga ut kärnkraften för att "minska på utsläppen"? Har klimathysterin och -hyckleriet redan fått politikerna och publiken att glömma kärnkraftverkens eget "utsläpp", dvs det radioaktiva avfallet och plutoniet?

Vid det här laget har NATO-övningen Loyal Arrow 09 tydligen kört igång i Sverige, utan att behöva störas av pinsam valdebatt. Hur förhåller sig NATO, dess oerhörda, destruktiva industriella fundament och ideologiska doktrin om överlägsenhet gällande massförintelsevapen, till vår berömda västerländska demokrati? När valde svenskarna och finnarna att låta NATO försvara sig? Borde det inte ha anordnats folkomröstningar om NATO-medlemskapet i de länder som tillträtt Atlantpakten år 1949 eller senare efter Sovjetunionens sönderfall? Ifall det hade funnits en europeisk vänster hade den åtminstone ifrågasatt NATOs fortsatta existensberättigande. Den hade inte låtit sig luras av det fagra talet om NATOs och EUs "krishantering" och det kantänka fredliga och humanitära syftet med "snabbinsatsstyrkorna" inklusive NATO Response Force, som Loyal Arrow 09 avser att testa. Vänstern borde ha gjort väljarna uppmärksamma på de verkliga och potentiella "utsläppen" från hela denna blomstrande parasitiska produktion, som EADS, BAE, Dassault, Lockheed, Boeing och andra liknande affärsföretag fortsätter att bedriva trots (eller kanske just på grund av?) den pågående finans- och ekonomikrisen. En vänster som verkligen vill åt slöseriet med jordens tillgångar och människosläktets skadliga inverkan på miljön och klimatet (?) borde väl börja med att ta upp kampen mot det militärindustriella komplexet?

Valdeltagandet i hela EU stannade på 42,85 %, vilket är ca 3% mindre än i valet 2004. Hur ska denna siffra tolkas? Åtminstone är den inget säkert tecken på att intresset för EU allmänt taget håller på att minska. Jag tror inte jag är ensam om att notera en ökning snarare än en minskning av EU-intresset bland den del av väljarkåren som också annars aktivt intresserar sig för de gemensamma angelägenheterna. Hur det än förhåller sig med den saken bör vänstern nu öka sitt engagemang i de grundläggande frågorna om EU. Det gäller.att gå tillbaka till eurofederalismens rötter och att återfinna det ursprungliga vänsterprojektet. Låt även i fortsättningen Romfördragen (1957) och Europeiska enhetsakten (1986) symbolisera kapitalets EU. Vänsterns EU började däremot redan med Ventotenemanifestet (1941) och fortsatte md Förslag till avtal om grundandet av Europeiska Unionen (1984). Jag avslutar denna preliminära analys med några kommentarer till en tablå, som avser att främja diskussionen om EU bland medborgarna:

Klicka HÄR för en större version av tabellen i nytt fönster.

Kommentarer till tabellen i EU-valets efterdyningar:
 • Vi måste våga ta itu med de sjukdomar som jag tror att Thomas Wallgren syftar på med uttrycket "kulturella problem". Men EU är patienten, inte symptomet.
 • Varken Finland eller något annat medlemsland bör utträda ur EU, som utgör början till ett nytt politiskt världssystem vars delstater inte längre besitter -- eller snarare: tror sig besitta -- absolut suveränitet.
 • Att upplösa EU vore reaktionärt. Det skulle innebära en tillbakagång till nationalismernas och krigens Europa.
 • Det är inte EU utan européernas obeslutsamhet beträffande EU som hotar demokratin i Europa. Låt oss besluta oss för att bygga en demokratisk förbundsstat och vi kommer att få en sådan.
 • Lissabonfördraget är ett symptom på underliggande politiska problem, såsom problemet med demokratiunderskottet i det nuvarande EU. Lissabonfördragets funktion består i att skyla över det faktum, att EU fortfarande saknar den grundlag som en förbundsstat nödvändigtvis behöver för sin legitimitet (jfr USA, Indien m fl förbundsstater). Dessutom binder Lissabonfördraget uttryckligen EU till NATO, vilket är rättsvidrigt. Militärallianser må inte ingås i grundlagen.
 • Irländarnas Nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget borde respekteras, dvs fördraget förtjänar att skrotas. Lissabonfördraget blir f ö inte heller bättre av att irländarna eventuellt godkänner det i en andra folkomröstning.
 • Kärnan i EUs Lissabonstrategi är att staterna bör skötas såsom affärsföretag. Så vill man upphöja konkurrens och rivalitet till beteendenorm, inte bara i företagsvärlden utan också i de mellanstatliga förbindelserna. EU ska bli störst och ta hem största vinsten! Hur skulle en europeisk vänster kunna godkänna denna urborgerliga, kapitalistiska ideologi?
 • Som redan Karl Marx konstaterade: för kapitalet är ackumulationen vad Moses och profeterna var för de gamla judarna. Vänstern i Europa måste äntligen göra upp med dogmen om ekonomisk tillväxt, inklusive resterna av den borgerliga myten om "människans herravälde över naturen", som återfinns hos socialismens och federalismens klassiska tänkare.
 • Hoppas de Grönas Heidi Hautala vill förklara varför EU:s tillväxtpolitik (jfr Lissabonstrategin) inte bör klassas som ett av världens största miljöproblem.
 • Hoppas Claes Andersson (Vf) vill förklara varför NATO inte borde upplösas.
 • Endast två av de som svarat på frågorna i tabellen anser att (förbundsstaten) EU behöver en egen armé för sitt territoriella försvar; en av dem svarar dessutom bara med ett försiktigt NJA. Tycker de övriga faktiskt att förbundsstaten EU borde klara sig helt utan en militär försvarsorganisation?
 • Europeiska snabbinsatsstyrkor? Under 1990-talet och 2000-talets första decennium har imperialismen åter tagits till heder av vissa ledande statsmän i USA och i Europas gamla kolonialmakter såsom herr Robert Cooper, generaldirektören för EUs yttre förbindelser. Vad är NATOs och EUs "snabbinsatsstyror" annat än det militära uttrycket för ett beklagliga återfall i myten om västerlandets moraliska överlägsenhet och självpåtagna plikt att utveckla, uppfostra och vid behov bestraffa den övriga världen (I den heliga kapitalistiska frihandelns och ekonomiska tillväxtens namn, amen.)
 • Europeisk nukleär nedrustning. Ja, den första och kanske allra viktigaste uppgiften som en framtida europeisk vänster står inför är att återuppväcka END (European Nuclear Disarmament), det breda folkliga motståndet mot kärnvapenupprustningen som förekom på 1980-talet. EUs identitet som ett ett fredsprojekt, överhuvudtaget möjligheten av ett nytt, fredligt och icke-imperialistiskt Europa, beror på huruvida européerna ensidigt avskaffar de franska och engelska massförintelsemissilerna och stridsspetsarna (Obs! Fn låter ju både Storbritanniens och Frankrikes regeringar tvärtom tillverka nya nationella kärnvapen!) och ser till att alla amerikanska kärnvapen dras bort från EU.
 • Nära sammanhängande med kärnvapenutvecklingen och lika ödesdiger som den är kärnkraftens sk renässans. Varje nytt kärnkraftverk är ett fasansfullt misstag som till varje pris måste förhindras. Avvecklingen av de existerande kärnkraftverken kommer att vara en mycket lång och komplicerad historia. Men här ges det sannolikt inget val. -- Det är glädjande att alla tillfrågade (i tabellen) är för en avveckling av kärnkraften i stället för dess vidare utbyggnad, som energisektorns dominerande storföretag och deras handgångna män i regeringarna fortfarande tycks gå omkring och hoppas på.
 • Att EU bör få ett eget statligt postväsen för brev- och paketförsändelser är, skulle man tycka,en åsikt som åtminstone vänstermänniskor och fackföreningsrörelsen-- inte minst postfacken i de olika länderna -- borde kunna omfatta. Är vi inte för offentliga tjänster? Vilka är de nationella särdrag som kantänka står i vägden för ett europeiskt postverk? Ja, egentligen borde målet vara ett världsomspännande, globalt postverk.
  "Det förefaller mig som om den långa kamp som föregått denna storartade institution skulle kasta ett visst ljus på det sociala framåtskridandet överhuvud; och den väg som postväsendet har vandrat kan ännu visa sig bli vår väg mot en fridfull, enad värld",
  skrev Laurin Zilliacus i boken "Det gula hornet. Glimtar ur postens oroliga historia" (1957). Ett halvsekel senare avskaffades, eller hellre, bortrövandes Posten och ombildades till "logistikföretaget Itella" - med vår institutionaliserade "vänsters" goda minne. EU-kommissionens marknadsfundamentalistiska postdirektiv godkändes också utan synliga eller hörbara protester.Varifrån kommer namnet Itella, förresten? Kanske från landet Volapük? Snart får vi kanske också se Mitro Repo & Co välsigna kapitalisternas övertagande av biblioteken. Google Inc. har ju redan kommit en god bit på den vägen.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

14 June
2009

För EU

[Spinelli] 

En liten invändning mot Jonas Sjöstedts analys (NyTid 24/2009) av vänsterns nederlag i Europavalet:


"Orsaken är sannolikt att den tidigare röstmagneten och fräne EU-kritikern Esko Seppänen inte längre kandiderade. Med nästan bara EU-positiva kandidater kunde inte partiet mobilisera sin mer EU-kritiska väljarbas. I stället blev ett EU-kritiskt högerparti, liksom de gröna, vinnare i valet" (Sjöstedt).


Bland VFs kandidater fanns såvitt jag kan bedöma inte en enda verkligt EU-positiv kandidat. Annika Lapintie (som jag själv röstade på p g a hennes övriga politik) är, beklagligt nog, inte för EU.

Det var vänsterfiguren Altiero Spinelli (1907-1986) som lancerade begreppet Europeiska Unionen i och med sitt utkast till fördrag om dess grundande (1984), fast idén om en demokratisk europeisk stat uppstod redan vid tiden för Hitler-Tysklands angrepp på Sovjetryssland (Ventotenemanifestet, 1941). Det är länge sedan tanken om en europeisk förbundsstat flög över Alperna men till oss i Norden tycks den fortfarande inte ha hunnit. Per Wirtén och Anders Ehnmark skriver (upp)lysande om ämnet i antologin "Vänster för Europa" (red. Håkan A. Bengtsson, 2006).

Vänstern förlorade allmänt taget i hela Europa. Tänk om nederlaget först och främst beror på att vänsterns definitioner av att vara av "för" och "emot" EU är alltför ytliga historiskt och teoretiskt?

Några har också klagat på bristande intresse för EU-frågor och lågt valdeltagande.

Valskolket i EU-valen kommer antagligen att fortsätta ända tills det framträder ett proeuropeiskt parti, som är fast beslutet att eliminera det transatlantiska militärindustriella komplexet (hördes någon kandidat uttala detta gamla eisenhowerska varningsord i valdebatten?) Det partiet kan vad jag begriper bara vara ett vänsterparti.

PS. Samma på franska: Le taux d'abstention restera élevé jusqu'à l'émergence d'un parti spinellien qui est déterminé à abolir
le complexe militaro-industriel transatlantique.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

05 July
2009

Söndagsbloggarens vänstervridning

[Spinelli] 

År 1968 lyssnade jag på Daniel Cohn-Bendit. Jag läste hans bok om vänsterradikalismen - botemedel mot en senil kommunism. Viktig i den föreföll mig hans kritik av den amerikanska, empiristiska socialpsykologien.

Idag återkommer "röde Dany" i Le Monde med uttalandet 'La gauche doit comprendre qu'elle va dans le mur, qu'elle n'a plus de projet (...) Le socialisme européen est moribond'; 'Vänstern bör inse att den stångar huvudet mot väggen, att den inte längre har något framtidsprojekt (...) Den europeiska socialismen är dödsdömd'. Francois Bayrous och Corinne Lepages MoDem borde delta i "Ecology Day" tillsammans med Europe-Ecologie nästa lördag, säger Dany, som för egen del redan bokat in sig som talare på ett sommaruniversitet i augusti, som anordnas av socialister du courant PS "L'Espoir à gauche" de Vincent Peillon (från Vincent Peillons strömning "Hoppet till Vänster")

Ja, det där låter ju bra. Måste jag kommentera ytterligare? Nej, jag låter det jag skrivit ovan stå utan vidare kommentar. Journalistens-bloggarens uppgift lär ju bestå enbart i att relatera, inte i att kommentera, eller hur? Samt i att, som bibliotekarien, dokumentera.

Men att dokumentera innebär att belägga med bevis. Vad vill vi bevisa?

Även denna fråga vill jag härmed lämna, svarslös.

Min gamla modersmålslärare Ralf Nordgren, var är han nu?

"Det viktigaste resultatet av toppmötet Obama-Medvedev är att lappa relationerna, inte så mycket framsteg i sakfrågorna. Det tror forskaren Hanna Smith på Alexandersinstitutet. (klippt ur dagens Hufvudstadsblad).

En gång i tiden var ryssarna de gauche och amerikanarna de droite, fast Martin Luther King ju inte var det. Än då Sacharov, var han vänster eller höger? Onödigt att nu spekulera vidare därom, det medges. Att räkna atombomber blir man inte klok på. Låt mig ändå ifrågasätta kalkyleringen i Hufvudstadsbladets faktaruta:

START (Strategic Arms Reduction Treaty) undertecknades år 1991 och trädde i kraft 1994. Avtalet löper ut i december i år. Enligt avtalet minskade länderna (USA och dåvarande Sovjetunionen, nu Ryssland) sina kärnvapenarsenaler till 6000 stridsspetsar var.
2002 undertecknades Strategic Offensive Reductions Treaty som minskade stridsspetsarna till mellan 1700 och 2200 var. Men det avtalet krävde inte att stridsspetsarna förstörs utan bara lagras.
Ovannämnda antal stämmer ju inte överens med sifferuppgiften i det följande citatet (som jag kopierar av från mitt tidigare inlägg "Statsvetaren som framtidsmålare"):
"Vi befinner oss vid randen av en andra atomålder. Inte sedan de första atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki har världen stått inför så ödesdigra beslut. Nordkoreas kärnvapenförsök, Irans nukleära ambitioner, USAs fasthållande vid atomvapnens militära användbarhet, den bristande övervakningen av kärnmaterialen och den fortsatta existensen av ca 26000 kärnvapen I Förenta Staterna och Ryssland tyder på ett omfattande misslyckande med att lösa de problem, som förorsakas av den mest destruktiva teknologin på jorden"(Redaktionsrådet för The Bulletin of Atomic Scientists 2007).
För den som hellre litar på The Bulletin of Atomic Scientists verkar det ju som om länderna helt enkelt lät bli att följa START-avtalet.

Mina vänner har uppmanat mig att underteckna petitionen Nuclear Weapons: Global Zero is Coming. Vilket jag också har gort. Vad kan man annat än ge sitt stöd åt Drottning Noor av Jordanien och Henry Kissinger, när dessa tillsammans med ett hundratal andra mer eller mindre nattståndna kändisar deklarerar att de tänker utöva press på Medvedev och Obama så att dessa i sin tur förhandlar fram ett avskaffande av alla kärnvapen? Jag tror åtminstone på Drottning Noors goda, abolitionistiska vilja.

Francois Bayrous och Corinne Lepages Mouvement démocratique vill för sin del uttryckligen ta avstånd från den gamla politiska uppdelningen mellan vänster och höger. Och det bör man, som Daniel Cohn-Bendit, ha överseende med.

Men Hoppet lever till vänster: i Ventotenemanifestets vision av ett fritt och enat Europa (1941), i den unilateralistiska traditionen från Bertrand Russell och "The Committee of Hundred" (jfr filosofens uppmaning til massiv civil olydnad i "The New Statesman" 17 februari 1961), i det intellektuella arvet från 1980-talets European Disarmament (END)-rörelse (bl a E.P.Thompsons anteckningar om exterminismen) och exemplet Kvinnornas Fredsmasch till Paris (1981). Här vill jag avsluta med att påminna om KLIMATLÄGRET MOT KÄRNKRAFT, som ska hållas i i Tervola (Lappland) den 20-26 dennes, dvs om två veckor. Gud vet om människan kan styra klimatet, men avstå från att bygga flera Olkiluotor är trots allt fortfarande möjligt, om hon bara vill och lyckas organisera sig mot de mörka makterna i tiden. Mer information om klimatlägret mot kärnkraft samt anmälningsblankett finns där!


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

06 August
2009

Var ska vi börja?

Tal inför Lovisa Fredsforum på Hiroshimadagen 6 augusti 2009
[Spinelli] 

Hiroshimalyktor i Lovisa 2009
Hiroshimalyktor i Lovisa 6.8.2009 Foto: Mika

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Kära åhörare,

jag ska börja med en liten beskrivning av läget. Därefter ska jag säga vad jag tycker att du och jag kan och bör göra för att förbättra läget.

För några dagar sedan utkom det så kallade Millenniumprojektets nya rapport om den närmaste framtiden. Bakom rapporten står Rockefellers stiftelse, UNESCO, Världsbanken och USAs armé. Rapporten är mycket omfattande; jag har bara hunnit ta del av sammanfattningen och några tidningsreferat. Enligt rubriken i brittiska "The Independent" kommer klimatförändringen att leda till att hela civilisationen kollapsar. Varken mer eller mindre än Västerlandets Undergång anses alltså vara nära förestående. Jag citerar ur rapportens sammanfattning: "Hälften av världen kan komma att drabbas av våld och oroligheter på grund av utbredd arbetslöshet kombinerad med brist på vatten, livsmedel och energi och de sammantagna effekterna av klimatförändringen" (citatet slut) Man undrar vad som i så fall ska hända med den andra hälften av världen. Hur det än förhåller sig med det anser rapportens författare att kriserna, och särskilt då klimatkrisen, också skulle kunna (jag citerar igen) "hjälpa mänskligheten att gå vidare från sin ofta så själviska och självcentrerade ungdomstid till ett mera globalt ansvarigt vuxenstadium" (citatet slut).

Hur då, undrar jag.

På slutet av sin artikel om rapportens publicering återger "The Independent" förslag till (citat) "stora övergångar", - GREAT TRANSITIONS - som skulle "hjälpa både världsekonomin och dess naturliga miljö", FÖR DET FÖRSTA "att så mycket som möjligt gå över från sötvattensjordbruk till saltvattensjordbruk"; FÖR DET ANDRA "att producera hälsosammare kött utan att behöva föda upp djur"; OCH FÖR DET TREDJE att ersätta bensindrivna bilar med elektriska bilar" (citatet slut; det var Jerome Glenn, Millenniumprojektets direktör som stod för dessa förslag.)

Jaha, svaret är teknologi. Men vad var frågan?

Frågan lyder VAD KAN DU OCH JAG GÖRA? VAD KAN VI GÖRA? OCH FRAMFÖR ALLT, VAR SKA VI BÖRJA?


(sjunges)
Nu ska jag säga det så att du minns

svarta döden är det, som därinne finns

svarta döden ska vaktas varenda sekund

annars kommer han ut, så klumsig och rund.

(sjungandet slut; för de här orden stod Lars Huldén; melodin var av Kaj Chydenius)


VI SKA BÖRJA MED ATT RUSTA NED KÄRNVAPNEN, MASSFÖRINTELSEVAPNEN.

Men hur?

Jo, vi ska gräva där vi står. Vi ska sätta igång här, där vi är. Och var hittar vi de närmaste atombomberna? Dem hittar vi i EU, och EU, det är ju vi. Vi, européerna, medborgarna i Europeiska Unionen. Vi med våra egna atombomber. De gamla imperierna Frankrike och England med sina nya M51- och Tridentmissiler. De europeiska NATO-länderna med sina amerikanska atombomber. Och alla vi andra som alltid tycks tro att någon annan måste börja - men aldrig, att det är vi själva och ingen annan som måste börja. Vi, som kan och bör vara förändringen.

Källor:

Mikael Böök - Jaakko Ellisaari - Laura Lodenius: Ydinaseet eurooppalaisessa politiikassa. Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys 2009.

Millenniumprojektet:

2009 State of the Future by Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, and Elizabeth Florescu. http://www.millennium-project.org/millennium/sof2009.html

The planet's future: Climate change 'will cause civilisation to collapse' Authoritative new study sets out a grim vision of shortages and violence – but amid all the gloom, there is some hope too. By Jonathan Owen, The Independent 12 July 2009
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/the-planets-future-climate-change-will-cause-civilisation-to-collapse-1742759.htmlföregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

08 August
2009

Var ska vi börja? Forts. av ämnet

[Spinelli] 

Frågan Var ska vi börja? är förstås mångtydig. I talet, som jag höll i Lovisa på Hiroshimadagens kväll, förutsätter jag att vi redan är beredda att skrida till åtgärder mot den pågående upprustningen med massförintelsevapen.

Men detta blir vi naturligvis först när vi organiserar oss till en nyutgåva av 1980-talets European Nuclear Disarmament(END)-rörelse.

En något annorlunda synvinkel öppar frågan Var ska vi börja? då den ställs till den enskilda individen. Skillnaden är trots allt inte så stor ty, som Charles Baudelaire utropade,


Ah, Seigneur! donnez-moi la force et le courage

De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!Det handlar om modet, och om motsatsen, fegheten.

Atombomberna är de fegas vapen. Fegisarna heter USA / Obama; Ryssland / Putin; Storbritannien /Brown; Frankrike / Sarkozy; Kina / Hu; Israel / Netanyahu; Indien / Singh; Pakistan / Zardari; Nordkorea / Kim.

Interkulturell kommunikation är inte omöjlig. I en uppsats om religionernas smältdegel berättar Nina Michael om kommunikationen mellan de vita Amerikanarna och Lakotakvinnan Mary Crow Dog. Exemplet är inte speciellt hoppingivande men desto mer tankeväckande.

En läsare tackar för talet, som hon fått per epost, och tillägger: "Vi har också uppmärksammat Hiroshima med ljuslyktor, tal och musik. Ca 150 personer deltog. Enligt Maj-Britt Theorin borde vi sätta press på regering och riksdag inför översynen av ickespridningsfördraget 2010. Vi borde fråga regeringen vad de kommer att göra konkret för att se till att de kärnvapenbärande länderna följer nedrustningsplanen, vem den finska regeringen kommer att samarbeta med för att detta skall fullföljas etc. Och vi måste börja NU. Allt gott, Carina.


Jag gillar också Svalorna. Men jag håller inte med Maj-Britt Theorin, fast jag uppskattar hennes insatser. Ickespridningsavtalet hjälper föga. Utom ifall kärnvapenmakterna skulle få för sig att följa sitt eget avtal, ickespridingsavtalet, och rusta ner sina kärnvapen. Då kunde det hjälpa.

föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

09 August
2009

Nagasakidagen

[Spinelli] 

I förrgår -- för 64 år sedan -- inledde Albert Camus sin ledare om Hiroshima i "Combat" med satsen: Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose' Världen är vad den är, det vill säga inte särskilt mycket. Nagasaki skulle visa hur mycket vi bryr oss om oss och vår värld.

Om man googlar med sökordet 'Hiroshimadagen' kan man få ungefär 6130 resultat. Om man däremot googlar med sökordet 'Nagasakidagen' så blir det bara 66 träffar. Två storleksordningar mindre.

En av de 66 träffarna härrör från den tuffe bloggaren Förbannad pacifist, som på söndagen den 8 augusti år 2005 kastade en ros "....till Stockholms Fredsförening som på tisdag den 9 augusti (Nagasakidagen) har en manifestation på Odenplan kl 14-16. Där viker de papperstranor och hänger upp dem mellan två träd... symbolen för den i bokstavlig bemärkelse livsviktiga kampen mot kärnvapen" .

Det finns eller fanns trots allt ett antal människor, som vill komma ihåg atombombningen av Nagasaki på Nagasakidagen. Det är ett smärtsamt minne, som påminner om det grymma experimenterandet, utprovningen av två tekniskt olika atombomber, först uranbomben på Hiroshimaborna och sedan plutoniumbomben på Nagasakiborna.

Det talas om att högtidlighålla vissa dagar, såsom t ex Hiroshimadagen. Och visst kunde lyktorna när mörkret föll och fullmånen steg över Lovisaviken på kvällen efter Hiroshimadagen vara lika stämningsfulla som ljusen i fönstren på Finlands självständighetsdag, fast viktigare.

Men bara ifall vi håller Hiroshima och Nagasaki i minnet också till vardags kommer vi att nå målet, som Obama nyligen pratade om, alltså avskaffandet av kärnvapnen.* (Se fotnot.)

En orsak till glömskan är att vi inte vill känna oss skyldiga. Skyldiga, inte till Hiroshima och Nagasaki -- undertecknad, till exempel, föddes först drygt två år efter atombombningarna -- men till att den nukleära upprustningen fortsätter.

Varför har vi inte stoppat galenskapen? Varför har vi -- i likhet med Carla Bruni när hon valde sin man ('je veux avoir un homme qui a le pouvoir nucléaire') -- gått till valurnorna för att välja mannen, som har den nukleära makten?

Nina Michaels kommenterar mitt tal från München 09.08.2009:

"Att klimatförändringen kommer att ta kål på civilisationen är en populär tanke som företräds av ett förvånansvärt stort antal människor. I ett telefonsamtal med samen, dr h.c. Pekka Aikio, var vi överens om att denna tankegång accepteras eftersom människan lättare kan identifiera sig med hot som kommer utifrån. Kommer hotet däremot från människan själv (till exempel från sättet att leva på) vill hon inte så gärna befatta sig med det. Aikio sade att det alltid har funnits klimatförändringar och att de därför inte är någonting nytt. Det finns andra faktorer som är hotfulla som till exempel att Golfströmmen kan ändra riktning.

Hans Wielens säger i sin bok Pengar & spiritualitet. Kan den materiella världens kris övervinnas? att det är den materiellt och individuellt inställda nutidsmänniskan som är det verkliga hotet för hennes överlevnad. Samernas kollektiva inställning, vi-gruppen, kolliderar med den västliga världens (i detta fall finnarnas) individuella syn, jag i centrum, vilket leder till kulturkrockar. Det är uppenbart att det finns stora skillnader i mentalitet och världsåskådning mellan de två kulturerna. Wielens säger: "Om dessa två olika syner verkligen kan mötas så att växelverkan äger rum kan man ha hopp om att en ny och intressant utveckling kommer igång."

Han anser att denna handlar om att integrera de olika synsätten och inte att skilja dem från varandra. USA:s mest kända filosof Ken Wilber talar om den integrala människan som hopp för en bättre värld."


Så klart blir vi inte heller några änglar om vi mot förmodan äntligen lyckas bli lite mer integrala och avskaffar våra nukes. Men nog kunde det kännas bättre. Livet vore lite mera värt att leva! Det kommer antagligen alla förr eller senare att märka.

___________

Fotnot:

* Jag syftar på pres. Obamas tal i Prag i april tidigare i år. (http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-nu_n_183219.html). Ledarna för de stater som deltar i Förenta Nationernas säkerhetsråd ska på Obamas begäran mötas 24 september för att diskutera nukleära frågor. Enligt den japanska tidningen Asahi Shimbun ska diskussionerna bl a handla om avtal mot första slag med kärnvapen. Japans regering anser emellertid, att USA med tanke på hotet från Nordkorea borde hålla fast vid förstaslagsoptionen. Fast ledaren i Asahi Shimbun påpekar i detta sammhang: 'the credibility of Japan's nonnuclear diplomacy would be badly damaged if Tokyo emphasizes the importance of nuclear deterrence too much and obstructs Obama's efforts to reduce the role of nuclear weapons and promote nuclear disarmament. Even if it wants to keep nuclear deterrence intact for the time being, och tillägger att 'en god idé', som också borde diskuteras, är 'en kärnvapenfri zon i nordöstra Asien'. (http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200908070047.html). För oss EU-medborgare skulle det gälla att se till att EU (som visserligen inte är medlem av FNs säkerhetsråd) och särskilt då EU:s medlemsstater Frankrike, Storbritannien och Österrike (vilka är medlemmar i säkerhetsrådet; samt säkerhetsrådsmedlemmen Kroatien, som ansökt om EU-medlemskap) driver frågan om en europeisk kärnvapenfri zon . Detta förutsätter att våra egna kärnvapenstater, alltså Storbritannien och Frankrike, förbinder sig att ensidigt avskaffa sina nukleära vapenarsenaler, att USA drar tillbaka sina sista kärnvapen från Europa och att de kvarvarande kärnvapenstaterna genom ett internationellt avtal om den europeiska kärnvapenfria zonen förbinder sig att inte angripa EU-länderna med kärnvapen. -- Det är väl just sådana internationella avtal som ska diskuteras 24 september, men sannolikheten för att en europeisk kärnvapenfri zon kommer upp på agendan då verkar inte stor. Det skulle nämligen förutsätta en ändring av NATO:s nukleära strategi.
Men inte ett enda av NATOs 28 medlemsländer har krävt att NATOs strategi ska ändras. Detta bekräftades av NATOs talesman James Appathurai, som den 29 juli besvarade en fråga angående den belgiska senatorn Philippe Maheux' lagförslag. Enligt lagförslaget skulle kärnvapen förbjudas på belgisk mark. (Jfr http://www.nato.int/cps/en/SID-F5822152-F164A734/natolive/opinions_56742.htm). Nyhetsbyråd Belga rapporterade för sin del:
" (BELGA) Aucun des gouvernements des 28 pays membres de l'OTAN n'a demandé un changement de stratégie de l'Alliance atlantique en matière
d'armement nucléaire, a indiqué mercredi le porte-parole de l'OTAN,
James Appathurai, en réponse à l'annonce du sénateur belge Philippe
Mahoux, qui souhaite interdire toute arme nucléaire en Belgique.
"Je n'ai pas entendu de gouvernement (allié) demander un changement" de
tratégie, a affirmé M. Appathurai au cours d'un point de presse à
Bruxelles."
(cit. på epostlistan eu-abolition).

Kära Alexander Stubb, kunde inte Du ta bladet från munnen? För om Du inte gör det kan vi inte fortsätta att tro på vår existens. Som Camus skrev i sin ledare, som publicerades precis på dagen före Nagasakidagen: Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose'.


föregående artikelblock  1   2   3   [4]   5   6   följande artikelblock

03 November
2009

Synpunkter på Nord Stream

[Spinelli] 

Tillfrågad om vad jag anser om Nord Stream, skrev jag snabbt ned följande synpunkter:

Bland de olika storprojekt inom energiområdet som fn planeras hör Nord Stream till de minst skadliga. Hellre Nord Stream än nya kärnkraftverk! Tyvärr är gasledningens tillskyndare också för det mesta för en utbyggnad av kärnkraften. T ex Paavo Lipponen går både i Nord Stream-konsortiets och kärnkraftsindustrins ärenden.

Säkerhetspolitiskt anser jag att de positiva aspekterna på Nord Stream överväger. Det ligger någonting i parallellen mellan den essentiellt fransk-tyska europeiska kol-och stålunionen och den essentiellt rysk-tyska gasunionen. Båda kan antas bidra till att förhindra krig.

Men under de senaste dagarna har det kommit oroväckande nyheter från Estland där forskare menar, att man har grovt undervärderat risken för en spricka i gasledningen; en spricka i röret kunde enligt dem tydligen också leda till att fartyg (som hamnar ovanför sprickan) förliser. Finsk media verkar helst vilja förtiga saken, men om de estniska forskarna har rätt måste ju planen på att dra gasledningen genom Östersjön stoppas för gott.

Även om de estniska vetenskapsmännen har fel vore det vad jag begriper bättre för miljön ifall gasledningen drogs över land. Naturligast vore det att dra den via Balticum och Polen; politiskt låter detta dock inte sig göras i dagsläget.

Finland kunde spela en positiv roll genom att: a) en gång för alla säga nej till NATO-medlemskap; b) erbjuda Ryssland samarbete kring gasledningen, som då kunde dras över land längs kusten ända till Hangö. Man borde också överväga att transportera gasen vidare därifrån med båt. Om denna möjlighet, se artikeln "Naturgas går till sjöss i flytande form" , Ny Teknik 3.3.2005.


Prev  1   2   3   [4]   5   6   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23