Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ Spinelli ]
Further notes are found in blog.spinellisfootsteps.info

föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

27 January
2010

Om socialdemokraterna i Sverige och EU

Med anledning av ett befängt påstående
[Spinelli] 

Hej U.

"Folkhemmet är helt enkelt vår svenska variant av Mussolinis fascistiska utopi", skriver Bard & Söderqvist på webbsajten NewsMill. Formuleringen tyder på att skribenterna är besatta av ett sjukligt hat mot den svenska socialdemokratin, vilket de inte är ensamma om. För övrigt är ryktet om ideologiernas död betydligt överdrivet. 

Folkhemstanken gick ut på att alla medborgare i Svea rike borde åtnjuta en viss grundtrygghet. Därmed sammanhängde de socialdemokratiska regeringarnas satsningar på enhetsskola, allmänna bibliotek, kommunal hälsovård m fl offentliga tjänster - och att göra dessa tjänster tillgängliga för alla oberoende av boplats och samhällsklass. Denna sociala universalism, som kom att underbyggas med keynesiansk ekonomisk politik, stödde en demokratiutveckling, för vilken fascismen naturligtvis endast hyste förakt.

Man måste inte ha någon särskild insikt för att hysa åsikt och rösta i val. Men det stämmer också att medborgarnas socioekonomiska grundtrygghet är en av demokratins nödvändiga förutsättningar. Dessutom förutsätter demokratin folkbildningen, uppfattad såsom "en de mångas egen aktivitet, genom vilket de själva tar form" (enl Bengt Nermans formulering i Den Offentliga lögnen 1997, s 65).

Att socialdemokraterna genom historien har gjort och fortsätter att göra stora misstag varken kan eller bör förnekas. Till de tidigare misstagen hör inte minst tvångssteriliseringarna, som Bard och Söderqvist nämner i sin kria. Själv ser jag socialdemokratin som en rörelse stadd i förfall, vilken genom sina ideologiska och politiska eftergifter till nyliberalismen har bidragit starkt till nedskrotningen av det berömda välfärdssamhälle, som den en gång var med om att bygga upp.

Socialdemokratins nedgång beror också på dess oförmåga att ta upp och föra vidare arvet från de ursprungliga eurofederalisterna Altiero Spinelli och Enesto Rossi, två av de många tänkande mänskor som den ovannämnda italienska diktatorn såg till att sätta i fängelse; år 1941 skrev Spinelli och Rossi tillsammans Ventotenemanifestet "För ett fritt och enat Europa".

Socialdemokraterna lyckades kort sagt aldrig ta steget fullt ut till Europa. Det europeiska folkhemmet återstår att bygga.

§ § §

Bards och Söderqvists extrema påstående om den svenska socialdemokratin som något slags avart av den italienska fascismen fortsätter att oroa mig och fick mig också att leta fram Dilemmas of Social Democracies av Howard Richards och Joanna Swanger (2001; 2003). - Ett citat att fundera vidare över:

"Young Bruno Kreisky, who a quarter century later would be Chancellor Kreisky, spent most of World War II in exile in Stockholm.  The Nazis then governed Austria, and they were utilizing Austria's people and its material resources as military assets of their thousand-year Reich.  The Austrian social democrats living in exile during World War II had a lot to think about, and several controversial issues to debate.  The socialists had held power briefly in Austria when the First Republic emerged in 1918 from the ashes of the defeated Austro-Hungarian Empire.[4]  Social democracy was a contender in Austrian politics and master of the municipal government of "Red Vienna" from 1919 until 1934.[5]  In 1934 democracy was crushed, and with it social democracy, by an Austrian fascist regime supported by Benito Mussolini's fascist Italy.  The anti-socialist majority in interwar Austria had been led by the Christian Social Party (the "blacks") which later became the Fatherland Front of 1934-1938 supporting Austrian fascism, which itself was crushed in 1938 when Hitler annexed Austria to the Reich.  In a plebiscite held in April 1938, 99.7 percent of the Austrian people approved union with Germany and accepted Hitler as their leader (Bukey 2000: 34-38).  It could be argued, and was argued, that the failure of social democracy to mobilize popular discontent for constructive purposes had led in Austria (and in other countries) to the rise of fascism and Nazism, as it could also be argued that earlier, social democracy's failure to mobilize the masses of Russia had led to the October Revolution and the rise of Communism.  The Austrian social democrats in exile debated whether they had been too reformist, or too revolutionary, too wedded to peaceful and democratic means, or not peaceful and democratic enough (Sully 1982: 69-93).  It could also be debated whether social democracy had, or had not, in the few times and spaces that history had so far offered it (such as 1919-1934 in "Red Vienna"), demonstrated a feasible economic alternative, which was neither free market capitalism nor a totalitarian command economy, and which worked." (Ur kapitel 9, som handlar om "Karl Popper's Vienna")
Jag ska som sagt försöka fundera vidare på socialdemokratin... men det här få räcka för denna gång.

Bästa hälsningar, 

- Mikael

PS A propos socialdemokraterna i EU har jag några ytterligare synunkter där: http://european-citizens-network.eu/left/spip.php?article37


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

11 March
2010

EU vacklar vidare i ett töcken

Kommentar till Per Wirténs ledare "EU nyktrar till"
[Spinelli] 

Idag ska jag göra det lätt för mig genom att först citera hela Per Wirténs ledare och sedan bifoga en kort men spontan kommentar. Per Wirtén är frilansförfattare och en av ledarskribenterna på den utmärkta vänstersocialdemokratiska webbsajten Dagens Arena.

Per Wirtén: " EU nyktrar till. Hur kommer finanskrisen att förändra politiken? Förra veckan kom EU-kommissionens svar. "Sanningens ögonblick för Europa", sade José Manuel Barroso om krisens konsekvenser. I Europa 2020 pekas unionens politiska färdriktning ut. I svensk debatt fick den noll kommentarer.
Europa 2020 är uppmuntrande läsning. Något har faktiskt förändrats. De styrande eliterna verkar ha nyktrat till. Den ihållande kritiken mot ekonomism och trånga marknadsperspektiv har äntligen tagit skruv. I kommissionens förslag förekommer avreglering och konkurrensutsättning inte ens som begrepp. Unionens återhämtning och framtida tillväxt ska i stället utmärkas av smart tillväxt (kunskapsintensitet och innovation), uthållig tillväxt (grön och resurssnål) samt inkluderande tillväxt (hög sysselsättning och välfärd).
För att konkretisera vad det innebär pekar man ut fem konkreta mätbara mål. Bland annat en radikal minskning av antalet fattiga européer, att höja de lägsta utbildningsnivåerna och att lyfta sysselsättningsgraden till 75 procent.
Men mest intressant är de välfärdspolitiska perspektiv på utveckling och tillväxt som präglar texten. Hade den presenterats i en union dominerad av socialdemokratiska partier skulle den kritiserats som defensiv. Men Europa 2020 är skriven av konservativa. Det är därför perspektivskiftet, jämfört med till exempel den tidigare Lissabonprocessen, är värd uppmärksamhet.
Under decennier har spetskompetens och avancerade forskningsmiljöer betonats som viktigaste förutsättningar för tillväxt. I Europa 2020 bekymrar man sig i stället över att så många hoppar av grundskolan och att så låg andel européer tar vanlig universitetsexamen. Kommissionen föreslår att medlemsländernas kommande skattehöjningar, för att reparera finanskraschens skador, sker genom en grön skatteväxling. Ekonomisk, social och geografisk sammanhållning framhålls som strategins hjärta. De drar slutsatsen att målen förutsätter starkare styrning av ekonomin.
Problemet är brist på maktinstrument. Strategin kan bara genomföras med unionens välutvecklade men svaga metod för "öppen koordinering": rapporter, överläggningar och rekommendationer. Europa 2020 andas otålighet över bristen. -- emfas bifogad MB .
Dokumentet är naturligtvis vagt om den akuta eurokrisen. Men att Angela Merkel i måndags öppnade för en nödvändig revidering av EU:s grundfördrag följer samma politiska perspektivskifte. Unionens politiska och demokratiska underskott behöver undanröjas. Annars riskerar hela projektet att spricka eller glida in i ny euroskleros. Regeringscheferna i Europeiska rådet ska besluta om Europa 2020 längre fram i vår.


Min kommentar: Detta pekar i rätt riktning, fast EU fortsätter sin vacklande gång genom ett politiskt och andligt töcken. Wirtén borde kanske ta mod till sig för att fullfölja sin analys. Frågorna om euron och Tysklands handelsbalans är til syvende og sidst sekundära. Långt viktigare vore att behandla och lösa frågor om EU:s konstitution och utrikespolitik. EU bör bli en demokratisk förbundsstat, ett Europas Förenta Stater. Men dess utrikespolitik bör ta modell från den M.K Gandhis med fleras Hind Swaraj-rörelse. Indien är för övrigt också en förbundsstat och i vissa avseenden ett lika inspirerande (eller avskräckande) exempel som USA på hur en förbundsstat bör (och inte bör) byggas. Det förtjänar tilläggas, att Gandhis gamla pamflett Hind Swaraj nyligen för första gången har utkommit i svensk översättning (kan laddas ned via http://www.demokratiafoorumi.fi/Hind_Swaraj_svenska_091218.pdf).

Omedelbar nukleär nedrustning och på sikt även avveckling av kärnkraftverken är en första, nödvändig utgångspunkt för ett fritt och enat Europa.

Hur ska vi nordbor bli kvitt våra trångsynta och stupida nationalismer? Vi måste alla bli mer federalistiska, annars barkar det käpprakt åt helvete.

Med vänlig hälsning,

Mikael Böök

från Österlandet


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

25 October
2010

Först modiga politiker, därefter skatt

Kommentar till Per Wirténs ledare i Dagens Arena
[Spinelli] 

Det ligger ingenting självklart i att, som Per Wirtén skriver i Dagens Arena, "EU:s budget borde expandera". Först gäller det att stoppa expansionen av Europas militär-industriella-akademiska komplex. Frankrikes och Storbritanniens nukleära styrkor är inte heller några ovidkommande detaljer i en eventuell europeisk New Deal. Antingen går EU in för alliansfrihet och nukleär nedrustning, eller fortsätter unionen att utvecklas till en ny imperialistisk supermakt. Man måste vara blind -- eller låta sina politiska reflexer styra sitt tänkande -- för att inte se det nödvändiga sambandet mellan unionens budget och dess militära strategi.
Altiero Spinelli, vars namn pryder den ena av Europaparlamentets huvudbyggnader, skrev redan i början av 1960-talet, att USA måste avveckla sitt militära engagemang i Europa. Spinelli ställde i utsikt en "denuklearisering" av vår världsdel (artikeln i Foreign Affairs, juli 1962). Vad Spinelli inte ännu hade klart för sig är det ekologiska imperativet: att också den sk fredliga kärnkraften bör avvecklas. Medvetandet om att kärnkraften är ett historiskt misstag och att följaktligen EURATOM-fördraget (som syftar till att främja en gemensam europeisk utbyggnad av kärnkraftverken) bör skrotas (eller åtminstone radikalt omskrivas) hör inte till Spinellis epok. Tjernobyl-olyckan inträffade i april år 1986; Spinelli avled, 79 år gammal, i maj samma år.
- - -
Enligt signaturen Modigs kommentar till Wirténs ledare, är Tobinskatt "ett förslag för att minska de globala kapitalrörelserna genom skatt på transaktionerna". Det är väl en riktig beskrivning -- men bara ifall vi håller oss till vad James Tobin själv skrev på 1970-talet efter upphävandet av guldmyntfoten. Vid det här laget har Tobins gamla idé hunnit få helt nya förtecken. Hans förutsägelse om en ohejdad tillväxt av penning- och valutaspekulationen med instabilitet och finanskriser som påföljd, har ju slagit in över all förväntan. Beskattningen av penning- och finanstransaktionerna handlar således inte längre om att bevara eller återställa lugnet på valuta- och finansmarknaderna utan faktiskt om en tribut, dvs om ett uttag av skatteinkomster, som -- och här återkommer vi till budgetfrågorna - skulle kunna användas t ex för att avbetala skulderna för bankpaketen eller för att finansiera FN:s millenniemål. Eller, ifall vi tillåter att Fogh Rasmussens med fleras nuvarande politik fortsätter, varför inte också för att bygga ut den europeiska nukleära "force de frappe" och förstärka det europeiska "missilförsvaret"?

"Nato insisterar på kärnvapen som absolut nödvändighet för avskräckningen. Således kommer kärnvapnen också i fortsättningen att moderniseras och utplaceras , vilket gäller såväl de brittiska ballistiska Tridentmissilerna som de amerikanska strategiska kärnvapnen. NATO har slopat alla planer på ett tillbakadragande av de amerikanska kärnvapnen från Europa och ett övergivande av nuclear sharing mellan USA och dess europeiska allierade"
snabböversätter jag ur ett färskt meddelande från No-to-Nato.Org. Om någon av dagens EU-politiker skall förtjäna epitetet "modig" så är det för att han eller hon vågar bryta med NATO-politiken.

Tobinskatten behöver ses som ett led i en global demokratisering. Ett preciserat förslag om vad detta skulle innebära lade den finländska statsvetaren Heikki Patomäki och den belgiska skattejuristen Lieven Denys fram på Världens sociala forum i Porto Alegre i januari 2002; se deras Fördrag om global skatt på valutatransaktioner.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

24 November
2010

Den falska och den sanna unionen

Om våra beslutsfattares plan för att rädda bankerna. Förbundsstaten Norden.
[Spinelli] 

Medan jag väntade på samtal från Dakar, där det småningom ska ordnas ett socialt världsforum (Forum social mondial, 6-11 februari 2011) övade jag mig på dagens diskussionsämne genom att översätta Attac Frankrikes kommuniké:

Attac Frankrike: Rädda bankerna eller irländarna?

24 November, 2010

För finansmarknaderna i euroområdet tycktes Irland vara mönstereleven, som exemplifierade den ultraliberala politikens triumf. Denna politik bygger på lägre skatter, budgetöverskott samt en otyglad finansiell sektor. Men "den keltiska tigern" måste till slut betala priset för sina "dygder". När fastighetspekulationernas bubbla sprack bringades de irländska bankerna snabbt till konkursens rand.
Landets budgetöverskott har förvandlats till en avgrund: ett underskott på 32% under 2010. Men fallet blir högre än så, dock inte för bankirerna utan för det irländska folket. Syftet med EU:s och och IMF:s "räddningsplan" är nämligen först och främst att rädda de utländska -- särskilt tyska, brittiska, franska och italienska -- banker, som har beviljat massiva lån till bankerna i Irland i avsikt att profitera på "det irländska undret".
Som ersättning för de belopp som nu frigörs att rädda banksektorn måste det irländska folket igen dra in på svångremmen, ännu mer drastiskt än förra gången: sparprogrammet innebär att mer än 100.000 arbetsplatser i offentliga sektorn elimineras, att arbetslöshetsersättningar och familjebidrag skärs ned, och att minimilönen sänks.
Å andra sidan vägrar regeringen att öka företagsbeskattningen, som utgör endast 12,5% i Irland mot 33% i Frankrike; Google, Microsoft och Intel, som har etablerat sig i stor skala i landet har hotat med repressalier ifall förtagsskatterna höjs.
Denna åtstramningspolitik är både orättvis och absurd, eftersom den leder till ökad arbetslöshet och stryper den inhemska efterfrågan. Sålunda har kreditvärderingsinstitutet Moody meddelat att man antagligen kommer att sänka kreditbetyget för Irland på grund av dessa åtstramningsåtgärder, som vidtas för att "lugna marknaderna"!
Det är aktieägarna i de irländska och europeiska bankerna som borde betala för sina misstag, inte löntagarna och skattebetalarna. För att kompensera sina förluster bör BNP, Societe Generale, Deutsche Bank, HSBC osv. omedelbart frysa alla utbetalningar av dividender.
Viktigt är nu att bekämpa denna globala åtstramningspolitik och att föra fram verkliga alternativ till den nyliberala modellen. I Grekland, Frankrike, Spanien, Portugal, Storbritannien, och nu senast i Irland, har en process av omfattande folkliga mobiliseringar inletts. Attac Frankrike, Attac Europa och den europeiska sociala rörelsen kommer att bidra efter bästa förmåga.
Således kommer Attac Frankrike att infinna sig framför Europeiska unionens högkvarter i Paris lördagen 27 november kl 15 för att visa solidaritet med de demonstrationer som samtidigt äger rum i Irland.
Attac Frankrike,
Paris, 24 November, 2010


Tusentals EU-tjänstemän flyger till hundratals EU-konferenser. Till vilken nytta? När det gäller att besluta om beviljande av 100 miljarder euro till bankernas frälsning behövs ju ändå inte mer än några telefonsamtal mellan finansministerierna.
Alla politiska beslutsfattare intygar nu med en mun -- och våra papegojor till journalister upprepar -- att "stödet till Irland" (egentligen till de tyska, franska, italienska och brittiska bankerna, se ovan) är alldeles nödvändigt. Det är det naturligvis också, ur deras synvinkel. Senaste sommar, efter krispaketet till Grekland, inrättade ju euroländerna The European Financial Stability Facility (EFSB) i Luxemburg precis för att kunna rädda flera banker utan störande insyn och debattinlägg från publikens sida och för att kunna fortsätta med att utforma sin mellanstatliga politik genom pressmeddelanden. Räddningspaketet till Irland följer med logisk nödvändighet av grundandet av EFSB. Resten är bara onödigt ståhej och förvirrade kommentarer i media.

Vad det egentligen handlar om är att Europeiska Unionen är en falsk sådan, en skenunion under USA:s överinseende. Skall det någonsin bli någonting bra och bestående av det europeiska unionsbygget? Det måste vi eftersträva, ty någon väg tillbaka till det gamla europeiska statssystem som rådde fram till första världskriget ges inte heller. Bara djupt reaktionära människor kan önska en återgång till Den Heliga Alliansens dagar... Dessvärre står majoriteten av medborgarna i Europas länder i dag mer eller mindre rådvilla inför sin världsdels politiska framtid.

Idag fick jag i alla fall en glädjande nyhet per epost av en gammal vän. Därmed avser jag den intressanta och rätt utmärkta skriften "Förbundstaten Norden" av Gunnar Wetterberg. som har utgivits av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn (TemaNord 2010:582). Jag har visserligen en del, som jag tycker, viktiga invändningar mot innehållet i denna bok, men innan jag för fram dem vill jag betona att jag egentligen varmt gillar den allmänna inriktningen i Wetterbergs skrift.

Ladda ner boken: "I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets nya debattbok argumenterar den kontroversielle samhällsdebattören och historikern Gunnar Wetterberg sakligt och entusiastiskt för en ny nordisk förbundsstat. En reell federation med ansvaret för utrikes- och säkerhetspolitiken, de finansiella ramarna och alla centrala delar av lagstiftningens huvudområden från invandring till socialpolitik."(Nordiska rådet)

Här kommer vad jag skrev till min kompis efter en första snabbtitt på "Förbundsstaten Norden":

... Det är anmärkningsvärt och berömvärt att Wetterberg försöker tänka sig Förbundsstaten Norden, en "realistisk utopi", som han kallar det. Det tycks mig bara att hans utopi inte är riktigt tillräckligt realistisk.

För min del stöder jag också, i traditionen från Altiero Spinelli och de andra ursprungliga eurofederalisterna som framgick ur de antifascistiska motståndsrörelserna under och efter andra världskriget, Förbundsstaten EU. Kanske Förbundsstaten Norden kunde bli ett steg på vägen dit? Vi är dessvärre fortfarande en god bit ifrån målet. Det nuvarande EU har ju förblivit en skenunion och ett haltande statsförbund, som alltsedan mitten av 1980-talet styrs i en rent marknadsfundamentalistisk anda av bankerna och storföretagen.

Men alltså, gärna "Förbundsstaten Norden"! Det förutsätter emellertid att DK, NO och IS utträder ur NATO:s militära organisation. Annars vore den nordiska förbundsstaten inte en självständig stat.

Wetterberg: "Fortfarande finns det en skillnad i ländernas säkerhetspolitiska val - Danmark, Island och Norge är anknutna till NATO, Sverige och Finland har valt andra lösningar. Men det är en skillnad som minskat i praktisk betydelse, genom NATO:s förändrade inriktning, genom det ökade svenska och finska samarbetet med alliansen och genom EU:s utrikespolitiska samarbete".

Jag håller inte med denna rådande ideologi angående "NATO:s förändrade inriktning". NATO är vad det alltid har varit, en offensiv militärallians under USAs ledning och underställd USA:s globala strategiska mål, med andra ord: full spectrum dominance (a propos USAs krig och strategi, jfr intervjun på The Real News Network med David Swanson, författaren till den färska boken War is a Lie ).

Under kalla kriget och ända fram till 1989 kunde NATO visserligen förklara sin raison d'etre med att man skulle hålla den totalitära sovjetkommunismen tillbaka. I Västeuropa kunde man då med visst fog tänka sig att NATO och västeuropeiska länders NATO-medlemskap var nödvändiga under en övergångsperiod, dvs tills EU var moget att stå på egna ben. Idag ser jag dock inget annat berättigande för NATO:s politik och krigföring än att utgöra ett mäktigt repressivt instrument i finanskapitalisternas, krigsbaronernas, oljeshejkernas, råvarukorporationernas osv. intressen. Jag skulle inte tveka att jämföra NATOs nuvarande ledare (inklusive generalsekreteraren, som ju kommer från ett nordiskt land) med ledarna för 1900-talets kolonialmakter eller med tidigare seklers slavhandlare och imperialister. Dessa människor, som personifieras av krigsförbrytaren Tony Blair, har mycket blod på sina händer, inte minst från sina pågående angreppskrig och ockupationer.

Wetterberg verkar inte riktigt begripa sig på det nödvändiga förhållandet mellan förbundsstat och militärstrategi. Att grunda en förbundsstat typ Förbundsstaten Norden innebär ingenting mindre än att upprätta en ny stat. Och detta in sin tur innebär att definera (genom en ny konstitution) och etablera (genom en social och politisk kamp) ett nytt styrkeförhållande i det internationella statssystemet. Det innebär nödvändigtvis reella maktförskjutningar såväl inom de nordiska samhällena som i deras yttre relationer.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

15 March
2012

Sarajevo kommer igen!

[Spinelli] 

I Bosnien pågår förberedelser för ett tematiskt socialt världsforum om fred och mänsklig säkerhet. Forumet ska alltså äga rum i Sarajevo år 1914 hundra år efter första världskrigets utbrott. Jag har nyligen återvänt från en resa till Ljubljana, Capodistria, Opatija, Split, Mostar, Sarajevo, Tusla och Kutina. (Det var min tredje resa till Jugoslavien; den andra resan beskrivs här.) Tillsvidare befinner jag mig därför mentalt på bron över floden Drina, som jag dock aldrig har sett i verkligheten utan endast läst om i Ivo Andrics berömda krönika. Hemkommen finner jag emellertid smärre saker som lagt sig på hög i väntan på att bli bloggade.

1. Vad ska vi ha i stället för EU?

Debattinlägg i Nya Argus 2-3/2012. Tyvärr finns bara första sidan av Leif Salméns utförligare essay i Nya Argus 1/2012, som jag polemiserar emot, att tillgå på nätet. Men kanske någon som läser mitt inlägg här blir intresserad av att gå till biblioteket eller bokhandeln för att bekanta sig också med "Lefas" text.

Leif Salméns utfall mot den europeiska enhetstanken (”En existentiell kris och des upplösning”, i Nya Argus 1/2012) förtjänar ett genmäle. Salméns diatrib mot ”dagens europeiska konstruktion” är enligt min åsikt ett lysande exempel på att kasta ut barnet med badvattnet. Frågan, som Salmén i allsköns ro lämnar obesvarad, lyder: vad ska vi ha i stället för EU?

Ett förbund av ”suveräna” nationalstater, lett av Frankrike? Åt det hållet leder Salmén osökt sin läsares tankar genom att välja ett citat av Charles de Gaulle till motto för sin artikel: Överenskommelser, förstår Ni, är som unga flickor och rosor. De varar så länge de varar. Ja, allt som har en början har ett slut, visste redan de gamla filosoferna. Och överenskommelser, t ex de som träffas sinsemellan av nationalstater, hör definitivt till det förgängligas kategori. Men hur förhåller det sig med den nationella suveräniteten som sådan? Varför skulle den vara i evighet? I själva verket har den nationella suveräniteten så länge den har varit på tapeten (dvs ungefär sedan den westfaliska freden år 1648) inskränkts av diverse imperier. Den har med andra ord aldrig varit helt suverän och är det inte heller i vår tid. Alltsedan år 1945 lever Västeuropa som känt under amerikansk överhöghet; efter år 1989 gäller detta även största delen av Östeuropa.

Men året 1945 bildar, som vi vet (men gärna vill glömma), också en historisk vattendelare i ett annat än det traditionella, maktpolitiska avseendet. Nutidens massförstörelsevapen, symboliskt representerade av de två atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, har en gång för alla understrukit att vi – människosläktet – är beroende av varandra. Man kunde tro, att Europas intellektuella och författare redan hade kommit förbi det djupt reaktionära och nationalistiska inslaget hos Charles de Gaulle, presidenten som utbrast i hurrarop när franska staten sprängde sin första kärnladdning i algeriska öknen för drygt 50 år sedan (1960)! Men så är det dessvärre inte. Leif Salméns artikel är bara ytterligare ett exempel på hur i synnerhet ”vänstern” i Europa föredrar att älta sin eländiga ”europessimism” och ”euroskepticism” i stället för att vända Europatanken mot det som faktiskt hotar civilisationen med undergång: massförintelsevapnen och det därtill knutna, ständigt växande (och gränsöverskridande) militärindustriella och akademiska komplexet; överackumulationen av kapital och skulder; framväxten av ett antal nya Leviataner, dvs väldiga transnationella bolag och banker som redan handlar mer ”suveränt” än någon stat eller regering – för att inte tala om baksidan till allt detta: underutvecklingen och utsugningen av vissa regioner, särskilt i den globala Södern och sist, men inte minst, överskridandet av ”tillväxtens” obönhörliga, ekologiska gränser.

Tricket, eller vad jag skulle vilja kalla självbedrägeriet, består i att helt sonika radera ut hela sekler av konstruktivt EU-tänkande med några lättköpta invektiv. ”Dagens europeiska konstruktion, EU och dess monetära union, restes på basen av en till utopi förvandlad grov missuppfattning av verkligheten”, kan Leif Salmén sålunda skriva utan att någonsin med ett ord nämna de insatser som genom tiderna gjorts och fortfarande görs för att skapa en demokratisk, europeisk förbundsstat. Har Leif Salmén någonsin hört talas om Altiero Spinelli (1907-1986), dvs den person som de facto införde begreppet ”Europeiska Unionen” i det politiska språkbruket?

I efterkrigstidens europeiska politiska tänkande utgör Spinelli de Gaulles motpol. En viss erkänsla av detta faktum kommer till uttryck i att EU-parlamentets ena huvudbyggnad i Bryssel fått heta ”Bâtiment A.Spinelli”. Men politiskt är Spinelli vad man i idéhistorien har brukat kalla en död hund. Hans tänkande är med andra ord effektivt nergrävt djupt under marken utom till de delar som det kan tas fram i festtal och missbrukas i våra nuvarande politiska ledares retorik för att legitimera de mest odemokratiska och imperialistiska dragen i ”dagens europeiska konstruktion”. Spinelli var nämligen en autentisk federalist, som krävde, att man ska börja med att bilda en demokratisk förbundsstat inklusive ett gemensamt, denukleariserat, militärt försvar. Inte minst hans konstitutionsförslag från februari 1984 bär vittnesbörd om denna strävan.

Men i stället för att ta fasta på federalismen hos sina politiker i EU-parlamentet, som med bred majoritet hade godkänt Spinellis utkast, föredrog västeuropas mäktiga män och kvinnor att göra gemensam sak med sin världsdels kapitalister och bankirer. Det var också då, under Reaganåren på 1980-talet, som marknadsfundamentalismen slog igenom på allvar i Västuropa. I stället för att foga sig i folkviljan som minsann hade tagit ställning för ett politiskt enat Europa antog sålunda herrar François Mitterrand, Helmut Kohl m fl och fru Margaret Thatcher Den europeiska enhetsakten (1986), dvs ett europeiskt frihandelsvtal som upphöjer den ekonomiska tillväxten och konkurrensen mellan länderna och folken till högsta religion. Några åt senare lades grundstenen för ”dagens europeiska konstruktion” och den gemensamma valutan, alltså Maastrichtfördraget (1992). I de senare, nu gällande förskräckliga byråkrattexter som kallas Lissabonfördraget söker man förgäves efter orden ”fred” och ”nedrustning”. I Spinellis konstitutionsförslag förekommer dessa begrepp däremot i paragraf 9, som handlar om unionens mål: ”de promouvoir dans les relations internationales la sécurité, la paix, la coopération, la détente, le désarmement et la libre circulation des personnes et des idées, ainsi que l'amélioration des relations commerciales et monétaires internationales...” (konstitutionsförslaget 1984 citerat via www.spinellisfootsteps.info, där det också kan läsas på engelska.).

Leif Salméns kritik av det nutida EU är steril. Den upprepar vad hundratals eller tusentals europeiska intellektuella och författare i EU har tjatat om i årtionden. Ja, dagens europeiska konstruktion är vämjelig. Men den är inte ett uttryck för någon idealistisk utopi utan för en högst pragmatisk och korporativistisk kapitalism. Ett annnorlunda Europa är trots allt möjligt. Vi borde börja med att inte tiga ihjäl det.

2. Israel och USA är fastlåsta i en lose-lose-situation

Referat av Immanuel Wallersteins ledare om Irans eventuella kärnvapeninnehav och Israels respektive USAs läge, "Israel: Its Fantasies and Its Realities", Commentary No. 325, Mar. 15, 2012; för att läsa denna och andra löpande kommentarer till världsläget av Wallerstein, se www2.binghamton.edu/fbc/commentaries/.

I november 2011, efter öppnandet av gasledningen NordStream från Ryssland till Tyskland genom Östersjön, konstaterade Immanuel Wallerstein, att USA inte har lyckats hindra bildandet av en Moskva-Berlin-Paris-axel i den internationella politiken. Samtidigt som han underströk NordStreams betydelse passade Wallerstein, som bygger sina omdömen på egen mångårig forskning kring "världssystemet", på att räkna upp några händelser som enligt honom inte kommer att inträffa trots att det pratas väldigt mycket om dem i media: Israel kommer inte att bomba Iran. Euron kommer inte att försvinna. Yttre makter kommer inte att intervenera militärt i Syrien. De världsomspännande protesterna kommer inte att lägga sig.

Idag, efter premiärminister Netanyahus besök i Washington nyligen, återkommer Wallerstein till problematiken om Irans kärnvapen och Israels respektive USAs optioner. Han börjar med att tillbakavisa påståendet, att ett Itran med kärnvapen skulle innebära ett existentiellt hot mot Israel. Ingen person i ansvarig ställning tror att Iran skulle gå till anfall mot Israel med atombomber, de bara säger att de tror det, menar Wallerstein. Varför säger de så? Jo, om Iran slutligen lyckades bli innehavare av några nukleära vapen, så skulle onekligen den geopolitiska balansen i Mellanöstern ändras och Israels position politiskt försvagas, menar IW. Antagligen skulle dessutom en rad andra länder skaffa sig atomvapen. T ex Saudiarabien, Egypten och Turkiet.

Men om Israel eller USA i stället bombade Iran i preventivt syfte, så skulle det omedelbart få enorma politiska följder . För det första skulle det inte stoppa Irans kärnvapenprojekt. För det andra skulle det försvaga USAs och Israels positioner i världen. Därför vill underrättelsetjänster och militärer i båda länderna inte ens diskutera några krigsplaner, eftersom de fruktar att vissa politiska ledare som tillsvidare inte fattar besluten kunde vara galna nog för att börja kriget om de kom till makten.

Wallersteins slutsats är att Israel och Förenta Staterna sitter fastlåsta i ett läge där de tycks förlora oberoende av vilket alternativ de väljer. En lose-lose-situation. Det enda Obama och Netanyahu är i stånd till just nu är därför att skylla på och utöva press på varandra alltmedan ledningen i Iran viftar med fosterländska flaggor och stärker sin inrikespolitiska ställning.

3. END, till att börja med

En Youtube-video från ATTAC Finlands seminarium The New Budgetary Discipline in the EU, som hölls i Riksdagshusets tillbyggnad (Medborgarinfo) 22.2.2012 innehåller bl a min muntur, där jag dels berömmer, dels kritiserar EuroMemorandum, som presenterades på seminariet av prof Magnus Ryner.

Europaekonomer för en Alternativ Ekonomisk Politik i Europa (EuroMemo Group) har under några år arbetat med ett Euromemorandum innehållande konkreta och realistiska motförslag till regeringarnas och "marknadernas" krisåtgärder, vilka som känt går ut på att Europas folk ska uppoffra sig, dra åt sina svångremmar och rädda finanskapitalismen. (En del av 2012 års version av Euromemorandum finns också i svensk översättning, http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum_2012_swedish_summary.pdf). Jag hörde nyligen prof Magnus Ryner presentera de progressiva ekonomernas vision på ett seminarium och tyckte det lät fint. Utom att nationalekonomerna också denna gång verkar missa en av de största ekonomiska realiteterna nämligen militärindustrin, vapenhandeln och militariseringen. De grekiska regeringarnas miljardbeställningar av ubåtar från Tyskland, stridsflygplan från Frankrike m.m. , vilka finansieras med lån från de tyska och franska banker som vi uppmanas rädda från konkurs med våra sista slantar, är ett belysande exempel som jag tar upp under min muntur. Munturen utmynnar i en fråga till seminariets föredragshållare och panelister: kunde Europa ställa sig i spetsen för nukleär nedrustning (END, European Nuclear Disarmament) genom att ensidigt avrusta sina kärnvapen? -- Prof Heikki Patomäki svarade inte direkt på frågan men sade att EU, som ju inte som sådant har kärnvapen, borde gå in för att överta Frankrikes och Storbritanniens medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Detta skulle också kunna hjälpa européerna att göra Europa kärnvapenfritt, menade han. Ett utmärkt förslag.


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

16 March
2012

Sarajevo kommer igen! (forts)

[Spinelli] 

4. Sarajevo kommer igen

"All politik är och förblir nationell, på gott och ont, även om finansvärlden och marknaderna försöker etablera en supranationell ordning." -- Leif Salmén i den ovan citerade artikeln "En existentiell kris och dess upplösning"
All politik, på gott och ont?

Försöket att "etablera en supranationell ordning" (Salmén) bygger på ett hopp, som har sina rötter i människans inre och som därför hör till det verkliga livet, för att återanknyta till ett av Antonio Gramscis brev från fängelset ("la vita reale nasce da radici interiori").

"Finansvärlden" och "marknaderna" kan lika litet ges monopol på detta hopp som på den närbesläktade EU-tanken och dess förverkligande.

10-18-95 5:10p Gospic
Kulhål, ödelagda hus. Människorna och fordonen på gatorna, skapar trots allt ett intryck av normalt(?) stadsliv. Återuppbyggnadsarbetet har kommit igång. Vid utfarten från Gospic syns en jättelik fana (Kroatiens flagga -- röd-vit-grön? -- svårt att se färgerna i den nedgående solen) som hissats till toppen av en mast på en hög kulle. Tar vi vägen genom Krajina via Knin eller skall vi ännu vända ned mot kusten? Längs vägen beskådar vi en beklämmande följd av hus efter hus, kilometer efter kilometer, som tydligen sprängts med trotyl eller dynamit så att taket störtat in och fönstren blåsts ut. Därförinnan och/eller efteråt har husen uppenbarligen plundrats. Människorna, husens invånare, har knappast varit närvarande, får man åtminstone hoppas. Men bland ruinerna kan man ändå emellanåt skåda enstaka ljus genom fönster eller källargluggar. Kanske finns där några, som beslutat sig för att stanna, trots allt?
Öster om Gospic gör vi ett uppehåll vid halvsextiden, när skymningen börjar falla. Här syns tydliga spår efter det senaste kriget i augusti då kroatiska armén invaderade Krajina, drev praktiskt taget hela befolkningen (serber) på flykten och återinförlivade området med Kroatiens territorium. I ett förstört hus vid vägkanten struttar fortfarande hönorna omkring, darrande av rädsla för dessa nya människor som stigit ur sina bussar och intagit gårdsplanen.
Intrycket av en planlagd, systematisk ödeläggelse av byggnader blir småningom överväldigande och etsar sig in i medvetandet i form av stora frågetecken. Kommer överhuvudtaget någon att bosätta sig här igen? Varför detta vansinniga slöseri med mänskliga boningar?
-- Ur ovannämnda Resejournal 17. - 26.10. 1995 från Helsinki Citizens' Assembly i Tuzla.
Jag var dåligt påläst, och är det förstås fortfarande. Men idag tycker jag mig skönja svaret på frågan om varför Krajinas befolkning och byggnader skövlades under kroaternas och serbernas krig i början av 1990-talet. Kriget programmerades av nationalstaternas politiker, inklusive politikerna i de nygamla nationalstater, som skulle bildas vid Jugoslaviens sönderfall. Bara en supranationell ordning hade kunnat förhindra att det kriget bröt ut. Tidmässigt var dock avståndet till ustasjamännens respektive Titos partisaners illdåd under föregående krig (dvs 2. världskriget) alltför kort. Politikerna var för dåliga och bönderna saknade Bildung. (forts. följer)


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

10 March
2013

Cypernpaketet, drömmarna och makten

Adjö till Régis Debray
[Spinelli] 

Idag har jag en artikel i Hufvudstadsbladet (av Hbl rubricerad "Upprörande rädda Cyperns korrupta banker"; min rubrik är som synes "Cypernpaketet, drömmarna och makten") innehållande kritik mot EU-kommissionens och Finlands regerings beslut att stöda bankirerna i Cypern samt Rysslands med flera länders så kallade investerare, vilka använder det cypriotiska skatteparadiset för sin omfattande penningvätt. Nedan artikeln i form av en länkad bildfil (förstora genom att klicka på bilden):


föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

09 July
2013

Det har hänt en del i mitt piratliv

[Spinelli] 

 • I en omröstning på nätet nyligen valde Piraattipuolue tjugo (20) kandidater för valen till Europaparlamentetet, däribland undertecknad. En förteckning över PP:s kandidater med vidhängande presentationer finns här. Eurovalen äger rum i slutet av maj 2014.
 • Senaste veckoslut höll PP kongress i Esbo. Själv deltog jag för första gången (men bara under lördagen) och därför främst som lyssnare och observatör. Partiordföranden Harri Kivistö fick jobba hårt för att få tiden att räcka till men klarade sin uppgift med den hedern. En mängd tillägg till och ändringar i partiprogrammet stod på dagordningen och munturerna var också legio.
 • En gång hävde jag i alla fall upp min röst nämligen för att föreslå strykning av ett föreslaget tillägg till partiprogrammet angående "sextjänster". Mitt förslag förkastades i söndagens omröstningar. I denna fråga, som gäller inställningen till prostitution ock sk sexarbete står tydligen en majoritet av partimedlemmarna (varav största delen är unga män) på en helt annan linje än jag, någonting som jag inte heller kommer att sticka under stol med. Hoppas bara det visar sig finnas några kvinnor och män bland PP:s medlemmar och anhängare som är av samma åsikt som jag i denna fråga.
  Min åsikt motsvarar den som kommer till uttryck i manifestet "Zero Macho -- des hommes contre la prostitution" ( Noll Macho -- männen mot prostitution ), som jag har undertecknat och som kan studeras här.
  Att döma av den formulering som mot min vilja nu togs in i partiprogrammet stödde kongressdeltagarnas majoritet däremot åsikterna hos de tyska gröna och socialdemokrater, som år 2002 genomdrev en legalisering och legitimering av "sexarbete", prostitution och bordeller. Den åsikten är alltså varken särskilt originell eller progressiv. Dessutom har den nya tyska prostitutionslagen ingalunda förbättrat levnadsvillkoren för landets alla polska, ungerska, bulgariska, nigerianska osv "sexarbetare". Endast en bråkdel har f.ö. registrerat sig och sin "yrkesutövning".
  "Prostitution torpediert all das, was Frauen und Männer auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft erreicht haben" , skriver Chantal Louis. Jag håller med. Läs mera här!


 • föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

  29 September
  2013

  Ett framtida, kärnvapenfritt EU? Dialog med Viviane Reding och Sirpa Pietikäinen

  [Spinelli] 

  Senaste måndag, 23 september, anordnades en medborgardiskussion tillsammans med EU-kommissionens viceordförande Viviane Reding och europarlamentarikern Sirpa Pietikäinen på Gamla studenthuset i Helsingfors. Circa 200 medborgare deltog i den stundtals rätt livliga debatten, som skickligt leddes av den i Finland sedan länge bosatte kanadensiske juristen André Noël Chaker.

  Frågorna och svaren gällde t.ex. sysselsättningspolitiken, EU-medborgarnas rättigheter och Unionens framtid.

  I början av evenemangets sista avsnitt, som alltså gällde EU:s framtid, fick jag möjlighet att presentera den fråga om Frankrikes och Storbritanniens s.k. Teutates-avtal, som jag hade skickat Reding och Pietikäinen på förhand: Kommer EU-medborgarna i framtiden att ha rätt att besluta om massförintelsevapen? Jag ställde också frågan om EU borde bli medlem av FN:s säkerhetsråd för att där bidra till nukleär nedrustning.

  Europeiska kommissionens webbTV-portal har lagt upp videor från diskussionen på nätet, med översättning från engelskan till svenska och finska. Öppna och titta på (i ett nytt fönster) delen om EU:s framtid genom att klicka här  !

  Skärmdumpar från videon:


  Medborgare Mikael Böök ställer frågor ang. Teutatesavtalet mel-
  lan Frankrike och Storbritannien (2010) samt möjligheten av ett kärnvapenfritt EU.

  Viceordförande Viviane Reding, MEP Sirpa Pietikäinen (till vänster) och diskussionsledaren
  André Noël Chaker (till höger).

  Det här blogginlägget finns också på engelska och finska.


  föregående artikelblock  1   2   3   4   [5]   6   följande artikelblock

  10 April
  2014

  Kampanjstart i eurovalen

  [Spinelli]   Mikael Böök, kandidat i valen till Europaparlamentet 25.5. 2014, besökte Bryssel i februari för att delta i European Pirates grundande möte. Notera inskriften ovanför parlamentsbyggnadens huvudingång!


  Idag startar jag min valkampanj, som bl.a. går ut på att informera medborgarna om EU.

  Enligt våra massmedier börjar EU:s historia år 1958 med Romtrakten, som hade förberetts med en kol-och stålunion. Massmedierna föredrar att glömma Altiero Spinelli, som kläckte idén redan år 1941 och som sedermera döpte den till Europeiska Unionen. Detta skedde i februari 1984 i samband med att det första folkvalda europaparlamentet med stor majoritet antog fördraget om Europeiska Unionen. Förslagsställaren var Altiero Spinelli.

  Däremot förekommer namnet Altiero Spinelli inte en enda gång på MTV:s webbsidor när man söker efter det med Google, vilket jag gjorde innan jag besvarade frågorna i MTV:s valmaskin. (Sedan sökte jag vidare på YLEs webbsidor. Där har Altiero Spinelli faktiskt fått hela ett (1) omnämnande — i ett program om hans och Ursula Hirschmanns dotter, journalisten Barbara Spinelli.)

  Jag ska återkomma till Spinelli. "Stay tuned", som de brukar säga.


  Prev  1   2   3   4   [5]   6   Next

  >> Mikas hemsida

  Powered by COREBlog  laskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23