Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ Spinelli ]
Further notes are found in blog.spinellisfootsteps.info

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]  

07 May
2014

Valhörna 1: Om inte nu så när?

[Spinelli] 

Valhörna. Text i Hbl

Den lilla e-boken som nämns i texten ovan finns här (PDF) och här (ePub) eller här (html).


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]  

17 May
2014

Valhörna 2: Är EU verkligen ett fredsprojekt?

[Spinelli] 

Flera kandidater har sagt och upprepat att EU är ett lyckat fredsprojekt.
Hur detta går ihop med att EU-länderna ifjol satsade ca 400 mrd dollar
(nästan 1/4 av globens sammanlagda militärbudgetar) på arméer, flottor,
stridsflyg, missiler och rymdvapen är inte alldeles lätt att begripa.

År 2010 slöt Frankrikes och Englands regeringar TEUTATES-avtalet om
samarbete kring vidareutveckling av sina kärnvapen. Avtalstiden löper ut år
2060. Jag undrar vad våra barnbarn ska tänka om denna del av projektet.

Medan vår värld fortfarande präglades av det kalla kriget mellan öst och
väst skrev den europeiska förbundsstatens tillskyndare Altiero Spinelli
(1907-1986) i den amerikanska tidskriften Foreign Affairs (juli 1962) att
USA bör förbereda sig på att frikoppla sig militärt och acceptera Europas
nukleära avrustning.

Så borde det ha gått på 1990-talet, efter Sovjets fall. Så bör äntligen ske
på 2010-talet, vilket samtidigt skapar grunden för en demokratisk
förbundsstat, som kan representera oss i FN:s säkerhetsråd.

Endast ett EU som gjort sin nukleära exit och befriat sig från USA:s
militära överhöghet kan bli ett verkligt fredsprojekt.

Mikael Böök

Piratpartiet

          Idag i Hufvudstadsbladets valhörna.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   [6]  

21 May
2014

Valhörna 4: När ska vi debattera TAFTA?

[Spinelli] 

Skillnaden mellan höger och vänster är i högsta grad reell även på EU-nivå och det är kandidaternas uppdrag att tydliggöra den. Man bör förklara att förändring och reformer kräver att man använder just EU:s makt – även för att minska EU-budgeten, minska subventioner eller flytta beslut till nationell nivå. Mer intressant vore att berätta vad man vill använda själva överstatligheten till. —Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet (ledaren) 21 maj
Tidigare skrev jag, att EU måste hjälpa européerna att befria sig från USAs militära överhöghet och kärnvapnen. Men jag skulle nog akta mig för att förse EU:s självständighet och nukleära avrustning med vänster- eller högerstämpel.

Nu vill jag tillägga några rader om TAFTA. Detta om något borde väl stå i centrum för valdebatten?

Meningen med TAFTA är att låta den europeiska ekonomiska integrationen omfatta även Nordamerika. Eller omvänt: att sammanfoga det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA med det transatlantiska TAFTA.

En kärnpunkt i de pågående men delvis hemligstämplade TTIP-förhandlingarna om TAFTA består i att främja finanskapitalets frihet från statlig reglering. Visst står jag "till vänster" när jag vill hejda denna fortgående finansglobalisering. Men finansglobaliseringen framkallar också reaktionära och nationalistiska motkrafter över hela världen. Dessa rörelser "högerut" vill också vi pirater bidra till att stoppa.

I Tyskland heter Piratpartiets ledande kandidat Julia Reda, i Sverige Amelia Andersdotter. Förbigå Google med DuckDuckGo, sök på deras namn och TTIP, så får du veta mer om var PP står i denna fråga! Ifall inte våra tidningar eller svenska Yle berättar det.

Mikael Böök
Piratpartiet


Prev  1   2   3   4   5   [6]  

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23