Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 November
2005

Jari Vilén känner respekt

Snea figurer
[Snea figurer] 

Idag tar jag i bruk en ny avdelning i min blogg. Den nya avdelningen heter "Snea figurer".

Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja bär  som känt  en symbol för nukleär nedrustning på rockuppslaget. Märket togs i bruk inom brittiska Campaign for Nuclear Disarmament  och Committee of Hundred, som i tiderna  grundades  av filosofen Bertrand Russell m. fl. De hundrades kommitté (Suomen sadankomitealiitto) fortlever i  Finland och inte minst Erkki Tuomioja har varit aktiv i nämnda organisation ända sedan sedan 1960-talet.

Här följer dagens snea figurer. Jag citerar ur intervjun i dagens Hufvudstadsblad med Jari Vilén, ordförande för riksdagens stora utskott:

"Trots att Viléns frispråkiga bedömningar av regeringens EU-politik ofta irriterat i synnerhet socialdemokrater säger han sig känna stor respekt för bland andra Erkki Tuomioja.

– Han är beredd att sätta sig själv i blöt för sina åsikters skull. Det uppskattar jag, även om jag inte delar hans världssyn. Som engelska utrikesministern Jack Straw sa när han fick syn på Tuomiojas fredsmärke: ”Erkki, I used to wear one of those, but then I grew up”.


17 November
2005

I Spinellis fotspår

En webbsajt om Altiero Spinellis konstitutionella fördrag för EU från år 1984
[grundlagar] 

För några dagar sedan öppnade jag webbsajten Spinelli’s Footsteps på adressen http://www.spinellisfootsteps.info.  Den nya sajten ger tillgång till webbversioner av Altiero Spinellis utkast till ett konstitutionellt fördrag för Europa (på franska och engelska).

Spinellis förslag, som godkändes i Europaparlamentet år 1984, skiljer sig enligt min mening på några viktiga punkter till sin fördel från det aktuella förslaget, som utarbetades av Giscards konvent år 2003, och som lades fram för godkännande eller förkastande av folken i EU-länderna i slutet av år 2004. Syftet med den nya sajten är precis att underlätta jämförelserna mellan Spinellis grundlagsförslag och deaktuella grundlagsförslagen.

Med tiden ska sajten också erbjuda information om  mannen ( Altiero Spinelli 1907-1986) och hans idéer.
28 November
2005

Att tänka globalt

forts. på meddelande 12
[bloggar] 

Skillnaden mellan att "övervinna marknadssamhället" och att "bygga demokrati" kan visa sig vara svårdefinierbar och svår att enas om. I bakgrunden spökar socialism, kapitalism och  kontinenternas olika historiska tider.
Man ser annorlunda på saken i Brasilien än in Finland och i Japan tänker man ytterligare i andra banor.
Att tänka globalt i politisk bemärkelse innebär också att övervinna de historiska tidsskillnaderna och de därav följande skillnaderna i tänkesätt.


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23