Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 December
2005

Bagatelliseringen av Harold Pinter

[Snea figurer] 

Årets nobelpristagare i litteratur,  Harold Pinter, passade på att uttrycka sin mening om USAs politik efter andra världskriget.

Pinter beskyllde i sin nobelföreläsning vad som numera ofta med en amerikanism kallas för mainstream media - de stora dagstidningarna, radiostationerna och tevekanalerna - för att spinna ett nät av lögner kring supermaktens agerande i närhistorien och nutiden.

På detta svarar the mainstream media genom att bagatellisera konstnären  och hans sanning.

Pinters föreläsning var en "lång enaktare" som "kommer att gå till tevehistorien", kommenterar Dagens Nyheters ledarskribent Niklas Ekdahl. Enligt honom bygger den åldrande,  cancersjuke dramatikern sina uttalanden på en "infantil verklighetsuppfattning".

Ordvalen är maximalt avslöjande. "Tevehistorien" är uppenbarligen det ord som bäst sammanfattar Ekdahls egen verklighetsuppfattning. Det som betyder något, det visas enligt denna uppfattning på TV. Eller vice versa: endast det som visas på TV är verkligt.

Eller: det som står i DN och liknande blad,  och endast det, är verkligt.

Vad en gammal författare och intellektuell har kommit fram till är enligt denna uppfattning däremot rent barnsligt.

Men vad är tevehistorien?  Och vem är infantil?

Televisionens historia, är den egentligen någonting annat och mer än historien om en kollektiv infantilisering?

Ja, den är också den tragiska och skrämmande berättelsen om hur journalisterna och ledarskribenterna svek sitt intellektuella ansvar.

Harold Pinters nobelföreläsning i svensk översättning av Eva Sjöstrand kan läsas via webben t.ex. på adress www.iraksolidaritet.se och forum.attac.kaapeli.fi

16 December
2005

Förklädd terrorism?

[grundlagar] 

Susan George rapporterar från WTO-ministermötet i Hongkong (jag översätter):

Boubacar Toure, riksdagsman för framstegspartiet i Mali: Vi är ställda inför ett system som subventionerar för att döda andra.  Europa och USA stöder sina odlare men dödar grannens.  De är 150.000 bomullsodlare i USA men 30 martyrländer som inte kan överleva. Skulden dödar också, den är förhatlig, omoralisk. I Mali står jordbruks- och boskapssektorn för  46% av BNP och sysselsätter 80% av befolkningen.  Bomullsexporten ger staten skatteinkomster och 35 % av befolkningen lever direkt av bomullsodlingen.  USAs och EUs subventioner är förklädd terrorism. Genom att stöda bomullsodlarna stöder de indirekt analfabetism, sjukdom och brist på dricksvatten. Hjälp regeringarna som hotas av denna utrotning. Informera européerna och amerikanerna.  De maliska odlarnas petition cirkulerar [här i Hongkong]:  10 millioner afrikanska odlare dör. Skriv under på petitionen, mobilisera folken.
Relaterar detta till grundlagsdebatten? Vilken grundlag?   Avsaknaden  av en  grundlag?


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23