Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 April
2006

"... to ensure that Pascal and all of us, we'll have a mandate..."

- anteckningar om SI, Global Progressive Forum och Irakkriget
[bloggar] 

Innan jag gick till socialforum på Arbis skickade jag epost till Merja Leskinen på TSL och Folke Sundman. Jag sade att mitt inlägg om GPF på WSF-IC hade varit proceduralt, och bifogade min rapport från de två sista dagarna av vilken det framgick att NIGD inte hade motsatt sig GPF:s medlemskap.

På själva socialforum träffade jag sedan Folke, som redan hade läst mitt meddelande. På min fråga om Socialistinternationalen faktiskt har tagit ställning mot kriget i Irak svarade han jakande. Han berättade att personen som ringt upp Merja L från Nairobi hade varit Giampi Alhadeff.

Igår fick jag ett epost med några länkar till Irakställningstaganden på SI:s webbsidor av Tuula Lampinen  på SDP. Jag har studerat dem och lite till.  Några observationer:

* Giampi Alhadeff, fram till mars i år verksamhetsledare i SOLIDAR,  har nyligen blivit Labour-mepparnas generalsekreterare i Bryssel.

* SI:s ställningstaganden mot kriget i Irak nämner inte (en enda gång) Tony Blair eller hans regerings medverkan i kriget.

* Viss kritik riktas förvisso mot USAs regering : "Considers it unacceptable and deplores the decision of the United States Administration to begin action of "preventive" unilateral war against Iraq without the authorisation of the Security Council of the United Nations;" (20 March 2003). - Men analys och beskriving av krigets orsaker och motiv saknas helt. Socialistinternationalen riktar heller inte någon appell till världens arbetare att resa sig mot det brutala imperialistiska kriget.
(Ordet ' imperialism' är tydligen förbjudet i SI:s vokabulär.)

* I juni 2003 sände SI en delegation till Irak "to express the support of the Socialist International for the development of democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and a future of peace and inclusion for all Iraqi citizens".
Jag läser tidskriften Panoramas intervju med Massimo d'Alema. Italiens fd premiärminister och ledare för vänsterdemokraterna (fd PCI). från sensommaren 2003. Rubrik: "Guai a lasciare solo Blair, guai a lasciare soli gli Usa" dvs ungefär: Bevare oss väl för att lämna Blair och amerikanarna ensamma!". Idén i intervjun är att amerikanarna har en ensidig bild av världen; de trodde sig bli mottagna som befriare, men nu måste vi hjälpa dem att reda upp efter sitt misstag... d' Alema konstaterar att Blair (som av intervjuaren  kallas "Er vän") kommer att nödgas betala ett högt pris för sitt val att sluta upp bakom USA i kriget, men att han knappast kommer att avgå, och att han representerar den mest europeiska linjen bland de brittiska laburisterna. Underförstått: Blair är egentligen en bra karl, vi bör stöda honom.


*  AFP-telegram från oktober 2003:

Posted on 10/29/2003 10:25:12 AM PST by ejdrapes

Blair re-elected to Socialist International post amid protests

SAO PAULO (AFP) - Prime Minister Tony Blair (news - web sites) was re-elected vice president of the Socialist International, drawing protests from delegates who said his support of the US-led war in Iraq (news - web sites) made him ineligible.

Socialist parties in Argentina, Chile, Panama, Mexico and Nicaragua sought to derail the re-election of Britain's Labour Party leader.

"It is necessary to make a distinction between the Labour party and its place in history and the leadership of Tony Blair, which has been so horrible for world peace," said Hernan Estrada of Nicaragua's Sandinista Front.

Defending Blair was Socialist International president Antonio Guterres of Portugal. "It is totally unjust to act against Tony Blair, who has done much to aid the Socialist International," Guterres said. "


* Martin Khors analys av GPF  1 december 2003  "SOCIAL DEMOCRATS LAUNCH A “PROGRESSIVE ALLIANCE”
innehåller en del belysande material, t ex Guterres' lätt självkritiska reflexioner.


* GPF verkar inte göra några egna resolutioner. Primus motorn är den danska soc.dem.ledaren Poul Nyrup Rasmussen. Robin Cook är också en synlig figur i GPF, vilket ju något förbättrar dess image i Irakfrågan. Ett utdrag ur Rasmussens blogg under WTO-ministermötet i Hong Kong: "In my concluding remarks, I underlined that even if the outcome of Hong Kong would be a very, very small Christmas gift we must not be passive or fall back in internal struggles. We must prepare for the next steps already here in Hong Kong. We need progress not by acting isolated, but by cooperating in our movements: trade unionist, socialists’ parties and civil society. We must now decide on making a road map for the dynamic triangle of these same actors at the global level. And I could see that people agreed. Hong Kong will not be the end but a start for the next steps, to ensure that Pascal and all of us, we’ll have a mandate for coherence between trade and decent jobs, between WTO and ILO workers minimums rights."

---Ifall ni orkar och hinner -  lyssna på detta:
http://www.911podcasts.com/files/audio/20060330_David_Ray_Griffin_32k.mp3
det räcker ca 2 timmar

 
07 April
2006

Jag bor i en annan by men du bor ju i samma

[911] 

Som en skarpsinnig kvinna sade:  I vanliga fall frågar sig folk "Vad kan jag göra?" eller "Hur kan jag hjälpa?"  Men när människor konfronteras med sanningar om 9-11 måste de fråga sig själva "Vem är jag?" Deras syn på världen har skakats och de är plötsligt tvungna att omdefiniera sig själva i en tid av exempellös fara (enl. www.carolforcongress.org).

Om du ger godkänt åt din engelska hörförståelse, lyssna på talet som  dr David Ray Griffin höll den 30 mars  i Oakland (Kalifornien) på East Bay Progressiva Demokraters evenemang i Grand Lake Theater. Ljudinspelningen av hela tillställningen finns att hämta på adress:
http://www.911podcasts.com/files/audio/20060330_David_Ray_Griffin_32k.mp3.


Programmet räcker ca två timmar så det är möjligt att du måste skippa Salatut elämät eller X-files den dagen.

Efteråt  kanske du känner igen dig själv i historiens backspegel. Om du vågar.

En positiv nyhet som du kanske inte ännu har hört är Independent World Television (IWT). Det  handlar om att Paul Jay, Naomi Klein, David T. Suzuki, Gore Vidal, Howard Zinn m.fl.  plus du och jag ska skapa en oberoende global TV-kanal med daglig bevakning av de viktigaste världshändelserna. Inga dollars från sponsorerande storbolag. Inga statsbidrag. Ingen reklam.  Hjälp till med att bryta mediamonopolet!  Läs mer om projektet på webbsidan www.iwtnews.com.


Som en känslig poet sade: "Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma".

I min parafras får  byn ersätta världen. Isnäs min hemby i Pernå håller liksom alla andra byar på att bli glokalt. Vad betyder det?

Det betyder att hela världen är en by. Men också att  det är tid för en lokal realism: vi vill ju inte ta flyget till mjölkbutiken! Icke desto mindre börjar våra livsmedelsaffärer, som flyttas till städernas utkanter eller placeras längs motorvägarna, allt mer påminna om flygfältet Schiphol i Amsterdam. Butikshallarnas arealer mäts inte längre i kvadratmeter;  nuförtiden räknas de  i kvadratkilometer. Inom kort måste handelsmännen införa rullbanor för kunder som ska ta sig från grönsaksavdelningen till köttdisken.

Ja, denna megalomani och centralisering som kallas utveckling, den har redan gått för långt. Plus att:  "Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och att dra slutsatserna" (Sven Lindqvist i Utrota varenda jävel).

I min by finns en byskola. Nu har regeringen (för att stärka våra företags konkurrenskraft på de globala marknaderna) gått med på lägga ned byskolan. Finansministeriet har så bestämt och regeringen har hukat sig. Det finns kantänka inte längre några pengar för att upprätthålla skolor med elevantal under 80 (pengarna finns i Luxemburg och  de övriga skatteparadisen).

Men eleverna är inte ens några varor som man kan transportera hit och dit hur som helst. Hej, byskolornas elever är ju små barn!

Huka er gubbar, säger också SFP-gubbarna och SDP-gummorna ute i kommunerna i alla fall  (av gammal vana).

Det är bara bydårar  som kämpar för byskolor (tror de).

Mikael Böök

PS. Jag ber att få återkomma nån annan gång med en rapport från byskolseminariet på Solbacka i Isnäs den 8 april. 20 April
2006

Clearstream trakasserar Robert Denis. Igen.

[Snea figurer] 

Bland Europas snea figurer återfinner vi Clearstream, bankernas egen  clearingbank i Luxemburg.

Skandalen som blev känd under namnet Clearstream tog sin början  när den franska boken Révélations (Avslöjanden) av Denis Robert och Ernest Backes kom ut på det lilla förlaget Les Arènes i Paris (2001).

Denis Robert har sedermera utsatts av en lång rad rättsliga trakasserier
från Clearstreams och den ryska banken Menateps sida. De försöker helt  enkelt tysta ner honom.

Jag signerade nyss appellen, som franska journalister och vakna medborgare har satt upp på nätet till stöd för Robert Denis. Kanske Du också vill göra det? Appellen finns på adress:

http://www.liberte-dinformer.info/60828.html

Tillägg 2.5.:

Ce voyage est difficile à appréhender pour ceux qui n' ont jamais réfléchi à ces questions d'argent, de crime, de démocratie, de richesse des multinationales, de pauvreté des nations, d'absence de réactions politiques et populaires face au problème posé par la domination de la finance sur le monde. (Robert Denis, s 13)


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23