Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 August
2006

Bibliotekarier är frihetskämpar

[grundlagar] 

Dr Toni Samek från universitetet i Alberta (Kanada), om bibliotekarierna:

"At the core, they are freedom fighters and social activists who stand for intellectual freedom"
Sameks bok Librarianship and Human Rights utkommer/har i dagarna utkommit på förlaget Chandos i Oxford. Den handlar om kritiskt informationsarbete (critical information work)  i olika länder. Låter spännande.

Skriv bibliotek och internet  i grundlagen!06 August
2006

Maurice Kriegel-Valrimont

[grundlagar] 

Maurice Kriegel-Valrimont har avlidit vid 92 års ålder. Han dog den  2 augusti 2006. Maurice Kriegel-Valrimont är framför allt känd för sin insats i den franska motståndsrörlesen mot nazismen under andra världskriget. Jag stötte på honom under 1980-talet  i motståndsrörelsens fortsättning: rörelserna mot atomvapenupprustningen. Därför tänker jag på Maurice Kriegel-Valrimont idag, på Hiroshimadagen.

I mitten av 1980-talet träffade jag Maurice Kriegel-Valrimont i hans hem. Jag fick göra en intervju med honom, om det tidiga (1940- och 1950-talen) atombombsmotståndet i Frankrike. I mitt arkiv finns ett ljudband och en opublicerad utskrift av min intervju med Maurice Kriegel-Valrimont.

Mänsklighetens historia är, som Stehphen Daedalus sade, "en mardröm". Maurice Kriegel-Valrimont hör till dem som kan hjälpa oss att vakna upp.


La célébration des obsèques solennelles
de notre grand ami Maurice Kriegel-Valrimont
Grand Résistant
Membre Honoraire du Parlement
"Député de Meurthe-et-Moselle"
Grand Croix de la Légion d'Honneur
et de l'Ordre National du Mérite
se déroulera aux Invalides
le Mercredi 9 Août  à 15 heures
suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse


Attac sera représentée.


Attac France,
Montreuil, le 4 août 2006


08 August
2006

Den här morgonen i Snäckvik

[911] 

(igår)

Den här morgonen i Snäckvik tänker jag på federalism och kriget i Libanon, som är ett världskrig.

Det här kriget mot terrorism, som  får fortsätta med sanktion från FN:s säkerhetsråd. Det här kriget mot terrorism, som är ett bedrägeri.

EU uppstod ut motståndet mot nazismen och kriget. EU:s och den europeiska federalismens founding father Altiero Spinelli var en italiensk motståndsman.

Jag ser EU:s utvidgning som en potentiell motståndsrörelse. Mot "kriget mot terrorism". 

En federalism, som inte övergår i nationalism och imperialism. En federation som välkomnar Mali, Nepal och Venezuela bland sina medlemmar.*---

* Tillägg 9.8. Denna tanke gror förmodligen i många föreningar på olika håll i världen. Ett exempel.
15 August
2006

Verkligt välunderrättade personer

Med anledning av Yrsa Häggströms insändare i dagens Hbl
[grundlagar] 

Yrsa Häggström är en medelålders person med några vuxna barn och en speciell förkärlek för katter, vilket framgår av hennes privata hemsida på internet. Till sin utbildning är hon merkonom.

Yrsa Häggström är  medlem  av Svenska folkpartiets   partistyrelse i Esbo, granne till Finlands huvudstad Helsingfors.

Yrsa Häggström är också  redaktör  för  webbsajten  www.politiken.biz vars icke oansenliga läsekrets (140.000 enl. egen utsago) till största del torde bestå av svenskar i Sverige, där hon var bosatt under ett antal år. I Sverige var hon aktiv i partiet Ny Demokrati:

År 1996 skrev jag in mig i Ny Demokrati och hängde med i olika styrelseuppdrag ända till "det bittra slutet" när partiet gick i konkurs
berättar YH.

I Finland är YH närmast en doldis medan hon alltså i Sverige är känd i vida kretsar genom sin "politiska  hemsida" , dvs den ovannämnda välbesökta webbsajten.


***

I  en insändare i dagens (15/8/06) nummer av  Hufvudstadsbladet diskuterar YH "olika intressen" som  "ligger bakom"  det "fullkomliga kaos" som råder i Mellanöstern. Hon driver följande tes:
"... välunderrättade personer vet, att det inte är USA som är den drivande kraften bakom detta [kaos] , utan bankiren Felix Rohatyn som driver världen rakt in i vad som kan beskrivas som ett tredje världskrig".
Formuleringen är s.g.s ett citat ur en artikel av Lyndon la Rouche, som också står att läsa på www.politiken.biz.

La Rouche skriver:
verkligt välunderrättade personer vet att det är de internationella finanskretsar som Felix Rohatyn tillhör, som är den egentliga drivande kraften bakom det faktum att världen nu är på väg rakt in i vad som lämpligen beskrivs som ett "tredje världskrig".
***

Här finns en del som stämmer men också sådant som är alldeles fel.  Bevare oss för dessa  "verkligt välunderrättade" personer. Varifrån får de sina uppgifter? Står de i förbindelse med högre makter?

Och "den egentliga drivande kraften" - vad är det för en kraft? Den som försöker förklara skeendet utifrån en enda kraft misstar sig med nödvändighet.

Världspolitiken - det historiska skeendet - bestäms uppenbarligen av många olika krafter. För att bedöma skeendet med en realistisk uppfattning om vad som sannolikt kommer att följa härnäst, bör man alltså försöka bestämma styrkeförhållandet mellan de olika "krafterna".

***

Den här blogganteckningen ingår i avdelningen "grundlagar". Med "grundlagar" avser jag grundläggande  lagar, som skipats av människor i hopp om rättvisa och ett gott liv. Också ur rättvisesynvinkel måste man varna för föreställningen om en enda, "drivande kraft" , bestående av en enda grupp av människor.  
 
17 August
2006

Brev

[911] 

Kära vän,

i vilken mån behandlades Manhattan-projektet i offentligheten, före bomberna över Hiroshima och Nagasaki? Hur länge förblev Manhattan-projektet hemligt? Vilken information om projektet läckte forskarna och projektets administratörer till pressen? 

För Manhattan-projektet arbetade enligt uppgift över 100.000 mänskor. Menhur många av dem var medvetna om sammanhanget och målet?

Hur många medverkade i förberedelserna av brotten den 11 september 2011? Det vet vi tillsvidare inte. Men ett förefaller säkert: 19 muslimska fanatiker klarade inte ensamma av det.

Frågan om vem som planerade och organiserade brotten 9/11 har förblivit öppen. Inte en enda person har hittills dömts för dessa brott (Moussaoui  satt redan i fängelse medan brotten begicks). Det finns inga bindande bevis mot OBL i fråga om 9/11.

Nu kanske du invänder, att Manhattan-projektet och 9/11 är väldigt olika - egentligen icke jämförbara? Ja, nog skiljer de ju sig på flera sätt. Men det är också möjligt att dra paralleller:  i båda fallen har vi att göra med stormaktspolitik, världskrig och historiska vändpunkter. Man kan - ifall man inte är så naiv att man utesluter vissa tolkningsförslag för att de
förefaller moraliskt "otänkbara" - uppfatta 9/11 som ett slags krigslist. Jag antar att USA-regeringen ansåg det nödvändigt - av militärpolitiska m.fl. skäl - att inleda ett "krig mot terrorismen".  Men hur få igång det?  9/11 tjänade som den nödvändiga och tillräckliga förevändningen.

Vet du vad, jag bevivlar att du någonsin har försökt att sätta dig in i vad som egentligen hände 11/9 2001. Du verkar att kritiklöst godta den gängse historien. Eventuellt anser du - i likhet med Noam Chomsky - att det inte spelar så stor roll om Bushadministrationen var eller inte var inblandad. I så fall delar jag inte din uppfattning (liksom jag inte heller delar
Chomskys åsikt i den här frågan). 

En del vänner och bekanta har känt sig manade att skaffa sig mer kunskap om 9/11 och vänt sig till mig med frågan: kan du ge mig några tips? Men begränsa dig till det allra väsentligaste, har de skyndat sig att tillägga.

Har du råkat läsa "The Destruction of the World Trade Center:  Why the Official Account Cannot Be True" av David Ray Griffin ?
http://www.911review.com/articles/griffin/nyc1.html

Skulle du kunna kolla den?

Med vänlig hälsning,

  - Mika


PS I morse tänkte jag - på öron. På eftermiddagen skrev jag ---

you make me think of an ear
I like ears
an ear is a crazy thing
ears make me laugh
to be serious is difficult
to be serious can be dangerous, too

I do not need to tell you
it is not necessary
to speak
about ears
22 August
2006

Israel Shahak. En artikel av Gandhi

[grundlagar] 

Israel Shahak från Warschawa var 12 när han befriades från  koncentrationslägret i  Belsen, varpå han emigrerade till det brittiska mandatet Palestina, som år 1948 blev en självständig stat. Sedermera verkade Israel Shahak i 25 år som professor i organisk kemi vid hebreiska universitetet i Jerusalem. Han blev också känd som en förkämpe för mänskliga rättigheter och en kritiker av Israels politik mot palestinierna. "Oaktat kritiken fortsatte han att vara mäkta stolt över sitt lands fria press", noterar det liberala Manchesterbladet "The Guardian" i sin dödsruna  6.7.2001.

Denne Israel Shahak skulle alltså ha varit en "en känd antisemit"!  För den åsikten står Camilla Jansson (Hbl 22.8.2006). 

Politisk fundamentalism förekommer sedan länge bland kristna och judar och även bland muslimer och hinduer. Den är förskräcklig. Vi måste bli kvitt den. Men hur?

Tyvärr har Camilla Jansson rätt i att Yrsa Häggström (som uttalade sig  på Hbl:s insändarsida 15.8.)  gav prov på "antisemitisk paranoia".  Jag tänker då på Häggströms idé om "den drivande kraften" bakom allt ont som f.n. sker här i världen. Enligt "välunderrättade personer" skulle ett gäng judiska bankirer ledda av USAs fd Parisambassadör utgöra detta centrala världssubjekt.

Antisemitismen sticker på nytt upp sitt avskyvärda huvud. Vi måste göra oss av med den. Men hur?

Hämta inspiration från Gandhi.

Gandhi 14.7.1946:


JEWS AND PALESTINE

Hitherto I have refrained practically from saying anything in
public regarding the Jew-Arab controversy. I have done so for good
reasons. That does not mean any want of interest in the question, but it
does mean that I do not consider myself sufficiently equipped with
knowledge for the purpose. For the same reason I have tried to evade
many world events. Without airing my views on them, I have enough
irons in the fire. But four lines of a newspaper column have done the
trick and evoked a letter from a friend who has sent me a cutting
which I would have missed but for the friend drawing my attention to
it. It is true that I did say some such thing in the course of a long
conversation with Mr. Louis Fischer on the subject.1 I do believe that
the Jews have been cruelly wronged by the world. “Ghetto” is, so far
as I am aware, the name given to Jewish locations in many parts of
Europe. But for their heartless persecution, probably no question of
return to Palestine would ever have arisen. The world should have
been their home, if only for the sake of their distinguished contribution
to it.
But, in my opinion, they have erred grievously in seeking to
impose themselves on Palestine with the aid of America and Britain
and now with the aid of naked terrorism. Their citizenship of the
world should have and would have made them honoured guests of
any country. Their thrift, their varied talent, their great industry
should have made them welcome anywhere. It is a blot on the
Christian world that they have been singled out, owing to a wrong
reading of the New Testament, for prejudice against them.“If an
individual Jew does a wrong, the whole Jewish world is to blame for
it.” If an individual Jew like Einstein makes a great discovery or
another composes unsurpassable music, the merit goes to the authors
and not to the community to which they belong.
No wonder that my sympathy goes out to the Jews in their
unenviably sad plight. But one would have thought adversity would
teach them lessons of peace. Why should they depend upon American
money or British arms for forcing themselves on an unwelcome land?
Why should they resort to terrorism to make good their forcible
landing in Palestine? If they were to adopt the matchless weapon of
non-violence whose use their best Prophets have taught and which
Jesus the Jew who gladly wore the crown of thorns bequeathed to a
groaning world, their case would be the world’s, and I have no doubt
that among the many things that the Jews have given to the world, this
would be the best and the brightest. It is twice blessed. It will make
them happy and rich in the true sense of the word and it will be a
soothing balm to the aching world.

1 According to the newspaper cutting Louis Fischer had quoted Gandhiji to the effect that the Jews had a good case but he hoped the Arabs too would not be wronged.

(Collected Works, Vol 91, pp 272-3)

Idag, sextio år senare, måste formuleringen bli en annan. Ändå känns Gandhis artikel fortfarande mycket aktuell.

 
29 August
2006

Tekniikan maailmassa

[911] 

Tänään posti toi Popular Mechanics-lehden - amerikkalaisen "Tekniikan maailman" -kahden toimittajan, David Dunbar'in ja Brad Reagan'in  uuden kirjan "Debunking 9/11 Myths. Why Conspiracy Theories Can't Stand Up To The Facts" (Hearst Books, New York,   170 sivua, ilm. 15.7.2006)

Kirja keskittyy, kuten odottaa saattaa, teknisluontoisiin kysymyksiin. Niinpä se jättää esim kysymyksen konekaappareiden identiteetistä käsittelemättä . Kirjassa on neljä osaa:

  • THE PLANES: tässä käsitellään kaappareiden lentotaitoja, väitettä  lentokoneen alapuolella nähdystä arvoituksellisesta, ylimääräisestä osasta ja syitä siihen, etteivät hävittäjäkoneet nousseet estämään terroritekoja.   
  • THE WORLD TRADE CENTER: joka kommentoi v. 1945 Empire State Building'in  lento-onnettomuutta, lentokoneiden kaksoistorneille aiheuttamia  vaurioita, raunioissa kauan jälkeenpäin havaitun sulan teräksen selityksiä, pölypilviä, seismologista evidenssiä sekä kolmannen tornin( WTC-7) sortumisen  syitä.
  • THE PENTAGON: Luvussa keskustellaan jäljelle jääneistä lentokoneen osista, isosta koneesta ja  pienestä rei'ästä sekä  Pentagonin ehjiksi jääneistä ikkunoista.
  • LENTO 93 :  luvussa torjutaan alas-ampumisväite ja selitetään havinnot valkoisesta jetistä, pidetäännlentokoneista soitettuja  (lyhyitä) kännykkäpuheluita mahdollisina ja  kommentoidaan lentokoneesta löydettyjä osia.
Kirjaan on liitetty asiantuntijaluettelo sekä otteita NISTin raporteista ja Pentagonin rakennusta koskevasta raportista.


***


Popular Mechanics-lehden päätoimittaja James B. Meigs päättää jälkipuheensa  seuraavasti:

"The American public has every right to demand answers and all too many reasons to lack confidence in the government. Sadly, in such a climate, the fantasies of 9/11 conspiracists provide a seductive alternative to facing the hard facts and difficult choices of our time".

Tähän lauseeseen ei voi muuta kuin yhtyä. Ajattelen tässä kaikenlaisia vainoharhaisia, rasistisia ja muuten vain järjenvastaisia salaliittoteorioita, joista taatusti ei ole puutetta. Tekee oikein hyvää lukea välillä jotain aivan muuta!  

Vastaväitteet ovat  vain hyväksi  9/11-totuusliikkeelle, etenkin kun ne esitetään kirjojen muodossa.

Ottakaamme  siis tällaiset kirjat vastaan kiitollisuudella. Ne ovat lahjoja. Tietenkin   Popular Mechanicsin kirja  tulee nähdä myös "informaatiosodan" osana. Muistakaamme kuitenkin, että vastustaja täytyy saada nousemaan bunkkeristaan. Muutenhan häntä ei koskaan pääse ampumaan.
 
***

Popular Mechanicsin uden kirjan luettuani en ole valmis kääntämään takkiani. Olen yhtä skeptinen kuin ennen kirjan lukemista ensinnäkin kaksoistornien ja kolmannen tornin romahduksen virallisten selitysten (joihin PM-kirjoittajat yhtyvät)  suhteen. Myönnän tietenkin, etten tiedä juuri mitään. Aivan: en tiedä. Mutta minusta se, että tornit sortuivat  täysin symmetrisesti (omiin jalanjälkiinsä) ja vapaasti (kuin  ilman halki putoavat kivet) on kovin epäilyttävää.  Ja juuri näitä kahta seikkaa Popular Mechanicsin toimittajat eivät käsittele.  Siinä on mielestäni kirjan suurin heikkous.  

Fyysikko Steven E. Jones'in nimi muuten esiintyy kirjassa useita kertoja. Hänen tutkimustoluksiaan ja väitteitään  kirjan tekijät pyrkivät torjumaan. Metallurgi Richard Fruehan'in mukaan Jones'in evidenssi ei riitä termiittireaktion  osoittamiseen. Ja vaikka riittäisikin, termiittireaktio on voinut käynnistyä itsestään tornien sortumisen yhteydessä, Fruehan väittää.  Ja hyvä niin, että tällaisia vastaväitteitä esitetään.  (Oikean teorian tunnusmerkki sisältyi filosofi Popperin mukaan mahdollisuuteen, että se osoittautuisi vääräksi.)  

Jones kuitenkin etsii, hänkin, selityksiä symmetrisyydelle  ja lähes vapaalle putoamiselle. Siksi  veikkaan, että Steven E. Jones tulee jatkamaan tutkimuksiaan.  Termiittiräjähteet ovat vain yksi mahdollinen selitys.

Steven E. Jones'ia kohdellaan kirjassa kauttaaltaan asialliseen sävyyn. Samoin David Ray Griffin saa osakseen varsin asiallisen kohtelun.  Griffininä raivostuisin silti  siitä, että kirjoittajat jättävät hänen ehkä tärkeimmän asiaan liittyvän teoksen, eli The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions (The Olive Branch Press, 2005), kokonaan huomiotta.  Se ei ole reilua, ottaen huomioon että tekijät itse monessa kohdin lähinnä tyytyvät v. 2004 kesällä ilmestyneen virallisen tutkintakomission raportin väitteiden toistamiseen. Siinä suhteessa Popular Mechanicsin toimittajat eivät yllä David Ray Griffinin omalle tasolle.

Debunking-kirjan kirjoittajat löytävät vikaa Griffinin ym:den esittämässä väitteessä, jonka mukaan sotilaslentokoneet  nousivat  ajanjaksona syyskuu 2000- kesäkuu 2001 peräti 67 ilmaan palauttaakseen reiteiltään poikkeavia tai muuten epänormaalisti käyttäytyviä lentokoneita järjestykseen. He tähdentävät, että sotilaslentokoneiden "hätyyttely" (scramble) on eri asia kuin vieraiden tai poikkeavien koneiden "keskeyttäminen" (interception), ja että "hätyyttely" tavallisesti merkitsee vain pilottien asettumista asemiin lentokentillä. Heidän mukaansa sotilaslentokoneet ovat viimeisten vuosikymmenten aikana yrittäneet keskeyttää Amerikan kamaran yllä lentävän siviililentokoneen vain yhden ainoan kerran, eli  golfari Payne Stewart'in yksityisen suihkukoneen tapauksessa lokakuussa 1999.

Saatuaan tiedon koneen erkanemisestä reitistään, sotilaslentokoneet saavuttivat  Stewartin koneen (joka sittemmin syöksyi maahan traagisesssa onnettomuudessa) vasta 1 tunnin ja 19 minuutin jälkeen, kirjassa todetaan. Näin ollen tämän tapauksen perusteella ei sopisi päätellä, että lentovoimien hävittäjien olisi pitänyt ehtiä väliin ennen kuin terroristit iskivät WTC:hen ja Pentagoniin, he kirjoittavat.
   
Sitäpaitsi golfari Stewartin koneen transponderi oli päällä kun taas 9/11-kaapparit olivat kytkeneet transponderit pois päältä, he toteavat.

Mutta juuri  tässä kohdassa kriittinen (konspiratiivinen?) epäilykseni jälleen herää:  riittääkö transpondereiden sammuttaminen USA:n lentovoimien narraamiseksi? Ja miten voidaan selittää, ettei NEADS (North East Air Defense Sector) huomannut lähteä keskeyttämään Pentagonia kohti lentävän kaapatun koneen matkaa vaikka  WTC:n iskuista kerrottiin jo TV-uutisissa?

Tässä onkin Popular Mechanicsin kirjan eräs toinen heikko kohta. Sen väite jää lopultakin yhtä ylimalkaiseksi kuin aikaisemmin kuullut selitykset:
"The delay was caused by a series of communications breakdowns among government officials and an inability to quickly process and react to an unprecedented event."
 

 

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23