Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 November
2007

Bedragare och självbedragare

Utgjutelser vid morgonkaffet
[Snea figurer] 

1.

Richard Murphy på taxresearch.org.uk skriver:

Tax Analysts has published a report on Jersey as part of its project on offshore. The conclusion is stark: "At the end of 2006, there were $491.6 billion of assets in the Jersey financial sector beneficially owned by non-Jersey individuals who were likely to be illegally avoiding tax on those assets in their home jurisdictions. Rapid growth of bank deposits and mutual funds shares in the first half of 2007 easily pushes the total above $500 billion." As I show here, http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2007/11/01/jersey-a-party-to-massive-taxation-fraud/ , this could cost more than $10 billion a year in evaded tax. By itself that's 20% of the sum needed for achievement of the Millennium Development Goals.
Skattesmitarna är bedragare. Stora skattesmitare är stora bedragare.

Självbedragare är vi vanliga TV-tittare och tidningsläsare. Vi hyllar Ivar Kamprad för hans framgångar, vi beundrar Geldof och Bono för deras insatser för de fattiga i Afrika, vi sätter vårt hopp till den nya bokföringsstandarden, som ska göra företagsfinanserna transparentare än någonsin, och vi anser att våra regeringar gör sitt bästa för att halvera fattigdomen och avskaffa ojämlikheten. Det sistnämnda kallas för FN:s millenniemål.
Stora självbedragare är våra ministrar och de som vi har valt till våra representanter, för de vet bättre. Eller borde åtminstone göra det.

2.

The European Union (EU) is responsible for about half of the CO2 emissions generated by international air transport in developed countries. Air transport emissions are likely to increase rapidly in the future if there is no policy response in this area. This situation could compromise European objectives for combating climate change. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28160.htm
Borgå stad satte "tummen ner för Kommunikationsministeriets planer på att flytta flygplatsen i Malm till Backas utanför Borgå" (Hbl 31.10.). Borgåfullmäktige röstade 34-17 mot flygfältsplanen.

Vad är det som gör att flygfältet i Malm ska flyttas, som man säger, till Backas? Min hypotes är att den expanderande massturismen är den viktigaste orsaken. Helsingfors-Vanda räcker inte längre. Invånarna i Stor-Helsingfors behöver ytterligare en flygplats för sina semesterresor. Rynair m fl lågpriflygbolag trycker på. Jämför flygfältsplanerna i Rygge vid Oslofjorden. Där är det tyskarnas gamla militärflygfält som ska byggas om till en ny civil flygplats. Information härom står att läsa i bloggen Biblioteket tar saka.

På kommunikationsministeriet anser man, att flygfältet i Borgå nog kommer att byggas oberoende av vad Borgåborna tycker, eftersom det rör sig om en nationell angelägenhet.

Men klimatförändringen är inte en nationell angelägenhet. Inte lokal heller, för den delen. Bedrägeriet och självbedrägeriet är en global angelägenhet.

3.

el-Baradei och IAEA fick gemensamt Nobels fredspris 2005. Väst kräver att iranierna lägger ned Natanz.
Har vi uppmärksammat Vanunu? Håller vi käft om Dimona och glömmer vi European Nuclear Disarmament?

4.

Man borde kanske sluta dricka kaffe också.
04 November
2007

Mer eller mindre smarta intelligensbegrepp (2)

Kan grönsaker vara intelligentare än människor?
[bloggar] 

Idag mottog jag följande i ett epostmeddelande från min sambo:


Date: November 4, 2007 1:53:15 PM GMT+02:00
Subject: Smarty Plants: Inside the World's Only Plant-Intelligence Lab
Source: Wired Top Stories
Author: Nicole Martinelli

The International Laboratory of Plant Neurobiology is the world's
only laboratory dedicated to plant intelligence. No, it's not a Read more…
Växter är smarta. De växer, anpassar sig och mår bra och detta utan att drabbas av neuroser. Intelligens handlar inte enbart om att ha en hjärna. Allt fler forskningsresultat tyder på att växter har mycket att lära oss människor i såpass olika områden som robotik och telekommunikation. International Laboratory of Plant Neurobiology(LINV) håller t ex på att ta fram en växtinspirerad robot for Europeiska rymdorganisationen ESA.

Min sambo anser att växtriket faktiskt är intelligentare än människosläktet trots att man inte kan utföra t ex Binet's test på enskilda plantor. Själv förhåller jag mig skeptiskt. Jag finner att vi människor förblir hänvisade till våra specifika mänskliga former av intelligens för att klara av våra (självförvållade) neuroser och nedrustningsproblem.

Kiitos teille ystäväni piirikunnan tiedeseurassa
tästä vaatimattomasta hautapatsaasta
pyrin kahdesti arvoisan seuranne jäseneksi ja tulin evätyksi
mutta kun pieni kirjaseni kasvien älykkyydestä alkoi herättää huomiota
te melkein pakotitte minut jäseneksenne
- Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology (citerad ur minnet av min sambo)
08 November
2007

Överge terrorismen, Europa!

Om Pekka-Eric Auvinen med flera terrorister
[Spinelli] 

I bloggen Spinelli's Footsteps skrev jag nyss ned några tankar om Pekka-Eric Auvinen med flera terrorister. Jag återger dem också här:

A less terroristic Europe, please

*Par Mikael le jeudi 8 novembre 2007, 06:51*

Sweden gave an important example to the rest of the world when it decided not to build the Bomb. The decision might in reality (although probably not formally) have been taken by the Swedish military rather than by Olof Palme and the other politicians. We should indentify the circles and persons in the Swedish army who played key roles in this, interview them, and/or ask them tell their story.

The perpetrator of yesterdays shootings and killings of 7 schoolmates and the headmaster of the Jokela secondary school in Vantaa near Helsinki declared political motives for his act.

He thought that humanity is overrated. He fought a one man's war. He was indeed a Terrorist. As other Terrorists, he was responsible for his deed and guilty of his crime. However, part of the guilt also falls on the shoulders of the rest of us, and especially those of us, who are conducting the so called war on Terrorism. They are also Terrorists.

And so are those who build and maintain the nuclear weapons. Even those who manufacture and profit from selling semiautomatic guns like the one this terrorist used (i.e. The SIG Mosquito, made by the Swiss/German company Sig Sauer) should be held responsible.

As we try to walk in the footsteps of Altiero Spinelli ( saying so means to use vague metaphor of hope), let's keep the Swedish no-nukes option and the terrorist act of Mr. Pekka-Eric Auvinen in mind. It is to do with building a less terroristic Europe.

To be more precise and concentrate on the essential project, consider the following sane thought by Bahman Nirumand:
''"Die radikalen Fundamentalisten in Teheran und Washington sind dabei, die Welt in eine Katastrophe zu treiben. Sie aufzuhalten, wäre Europa aufgerufen. Die EU-Staaten müssten wieder aus dem amerikanischen Boot aussteigen, sie müssen nein sagen zu einem Krieg, nein sagen zu einem Einsatz der NATO, und auf diplomatischem Weg versuchen, gemeinsam mit den politischen Strömungen und vor allem mit der Zivilgesellschaft im Iran einen Konsens zu finden und so die Fundamentalisten innerhalb und ausserhalb des Iran zu isolieren".'' (Iran. Die drohende Katastrophe, Kiepenhauer & Witsch, Köln 2006, p 221).
Let's act together for European Nuclear Disarmament, and for a European policy of the kind Nirumand advocates.
10 November
2007

Känn dig själv!

[bloggar] 

Aktuella anteckningar och reflexioner på ett gammalt temaPekka-Eric Auvinens ansikte på fotot från senaste sommar, som publicerades i gårdagens Ilta-Sanomat, påminner mig om en rysk författare. Eller en rollinnehavare i en film av Tarkovskij. Jag vet inte varför jag tycker mig känna igen någonting ryskt - och samtidigt europeiskt - i detta ansikte. Vad jag ser i mina drömmar vet jag inte. Det jag ser i vaket tillstånd kan jag också bara ana att jag vet någonting om.

§

Ioannis Capodistrias, det moderna Greklands första statschef (1828-31) verkade som ambassadör för tsar Alexander i Schweiz och på Wienkongressen. Var Ryssland mer europeiskt då än det är nu? Skulle Putin kunna utse låt oss säga Michel Rocard till sitt ombud i Europa? Ja, nog kunde han han väl göra det. Men skulle EU godta arrangemanget?

§

Idag 10 november 2007 kan noteras att Michel Rocard, Frankrikes premiärminister mellan 1988 och 1991, har undertecknat Appeal to All Europeans To Prevent War Against Iran . - Vänligen sprid appellen till pressen och media. Uppmana din riksdagsman, din favortitförfattare m.fl. att signera appellen.

§

Sylvia Bjons ledare i Hbl 8.11. tog upp en viktig aspekt - nihilismen. Av en artikel av samma redaktör med rubriken "Mördaren har fans på nätet" (Hbl 9.11.2007) framgår, att Auvinen fascinerades av Pentti Linkolas åsikter; i artikeln ingår också några några kommentarer av Linkola själv.
Själv uppfattar jag Auvinen som en terrorist och följaktligen dådet som ett terrordåd. Nihilism och beundran för Linkola motsvarar också Auvinens egen förklaring och krigsförklaring (mot mänskligheten) på nätet.
Var och en som läst sin Dostojevskij torde utan svårighet känna igen kopplingen nihilism-terrorism.
- "Att skjuta några skolkamrater är en mycket underlig koppling", säger å sin sida Linkola till Hbl. Ja, visst är Auvinens gärning svårbegriplig!
Det gäller att tänka vidare och försöka gå djupare.

§

" Hatets fågel kläcker fram medlidandets kyckling. Den dynamiska kraften hos Multatuli heter hat, precis som hos Swift och Gogol och Mark Twain, ett passionerat, hederligt hat. Det är hederligt att hata Torrboll, och Multatuli hatade honom. Det är hederligt att hata fega klerker, och Multatuli hatade alla fega ämbetsmän. Ibland är det till och med hederligt och nödvändigt att hata samhället, som Swift, eller att hata hela mänskligheten, som Voltaire ofta gjorde"
skrev D.H.Lawrence i sitt förord till Max Havelaar.

§

Efter mitt föredrag på TEP-klubben [2006?] pratade jag en stund med en ung man, som berättade att han samlar på dokument om 9/11, för den händelse att internet körs ned. Sådana farhågor har vi lite till mans. Tidigare har jag refererat till vad Al Gore sade i oktober 2005:
"We must ensure that the Internet remains open and accessible to all citizens without any limitation on the ability of individuals to choose the content they wish regardless of the Internet service provider they use to connect to the Worldwide Web. We cannot take this future for granted. We must be prepared to fight for it because some of the same forces of corporate consolidation and control that have distorted the television marketplace have an interest in controlling the Internet marketplace as well. Far too much is at stake to ever allow that to happen".
Ta kontakt med rättslärda, fråga dem på vilken laglig grund internet vilar. Har vi en internetlag, som stipulerar att internet ska finnas och vara tillgängligt för allmänheten? Enligt Finlands bibliotekslag [1998] bör
" Biblioteksväsendet [...] också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas."
Det här låter ju som internet. Men det är inte nödvändigtvis internet som avses. "Virtuell" är ett av samtidens luddigaste begrepp. "Interaktiva nättjänster" kan också betyda mobila telefontjänster. Varför nämns internet inte uttryckligen?
Internet är inte vilken som helst interaktiv virtuell nättjänst! Jag skulle vilja kalla våra lagstiftare och tjänstemän fega och stupida. Jag hatar dem med Multatulis hat!
Men att jaga upp sig vid morgonkaffet hjälper inte. Dessutom är och förblir många av mina mina vänner lika oförstående, lika stockdumma inför internet, som statsråden. Jag måste förlåta dem.
Den gröna riksdagsmannen Jyrki Kasvi vill säkert driva frågan, medverka aktivt till att samhället besluter sig för att göra internet bestående. Kasvi hör till det fåtal riksdagsmän och -kvinnor som visar intresse för saken.
911-diskussionen med medlemmarna av TEP (Teknikka Elämää Palvelemaan - Tekniken i livets tjänst) var inte speciellt givande, vilket säkert också (eller främst?) berodde på mig, inledaren. På sista tiden har jag inte aktivt följt med den sk. sanningsrörelsens utveckling. Följaktligen har mitt eget tänkande om 911 stagnerat. Det var i alla fall uppfriskande att få disputera med Mikko Lampi och de andra om Steven E. Jones' sprängningshypotes. Lampi sade sig vara (och är säkerligen) expert på byggnadstekniska säkerhetsfrågor, och är dessutom intresserad av krigshistoria. Han tillbakavisade alla Jones' 13 argument - och mera därtill.
911-diskussionerna har småningom ritualiserats. Höjdpunkten i ritualen utgörs av videoklippet, som visar hur WTC 7 på några sekunder sjunker i sitt eget fotspår.
Das Prinzip Hoffnung.

§

"Das Prinzip Hoffnung" - Hoppets princip - är titeln på Ernst Blochs trebandsverk, skrivet under andra världskriget, om dagdrömmar, utopier och framtider. Gamla studiekamraten (i Nordiska sommaruniversitetet) Christer Persson har översatt verket i dess helhet och mera därtill till svenska och lagt ut det på nätet - en kulturgärning så god som någon! (http://home.swipnet.se/bloch/Bloch/)
Nå, tilläggas bör, att vi fredsfostrare - Pauline, Löcke, Thomas, Helena Kekkonen med flera - också måste våga ta ställning till världspolitikens dagsfrågor. Nu har det definitivt blivit dags att ta avstånd från "kriget mot terrorismen". Europa måste överge detta "krig", som i sig själv redan bildar en lång kedja av terrorhandlingar, och som varje dag sår frön till ytterligare vålds- och skräckdåd.
Bland reportagen från Pekka-Eric Auvinens terroristdåd i skolan i Jokela läser vi också följande (Hbl 9.11.2007):
"Självmordsattacken i Afghanistan i tisdags krävde 75 dödsoffer varav 59 var barn. Det här uppgav en representant för landets undervisningsministerium för nyhetsbyrån AFP på fredagen. Självmordbombaren utlöste sin sprängladdning utanför en sockerfabrik i provinsen Baghlan i norra Afghanistan på tisdagen. Attacken genomfördes då en delegation med parlamentariker besökte fabriken. Skoleleverna och deras lärare var på plats för att följa med evenemanget. Eleverna var i åldern 8-18 år. Fem lärare dödades. Bland dödsoffrens fanns också parlamentariker och livvakter. FNB"
Kan - vågar - vi se "kopplingen"?
Auvinens dåd var ingalunda berättigat; han gjorde sig skyldig till svåra brott , dvs överlagt mord på åtta medmänniskor. Dessutom planerade han ju att mörda många fler genom att tända eld på skolbyggnaden.
Men Auvinens hat var och är delvis berättigat. Det är vår plikt att vända detta hat, inte mot samhället, utan mot samhällslögnerna. En av dessa samhällslögner är "kriget mot terrorismen". Vi bör som sagt vägra delta i detta nyimperialistiska rövartåg, som leds av USAs nuvarande regering. Situationen påminner tyvärr om 1930-talet. Politikerna och opinionsbildarna lyckades inte heller då ta sig i kragen i tid - några få "fredfostrare" gjorde det visserligen, men de var alldeles för få.
Skolundervisningen i Finlands skolor borde då, på 1930-talet, ha präglats av en antifascistisk och antinazistisk hållning. Tolstoj och Gandhi borde ha lyfts fram som föredömen.
Det är blott alltför lätt att vara efterklok! Att vara klok i dag är betydligt svårare.
Ett villkor för att förstå nutiden är erkännandet, att mänskligheten alltsedan 6 och 9 augusti 1945 lever under en speciell och ny form av andlig terror. Med kärnvapnen sammanhänger också en grundläggande samhällslögn. Kärnvapnen utgör som sådana - deras blotta existens innebär - "brott mot mänskligheten". Ändå tillåter "vi" dem genom att hänskjuta frågan till "våra" representanter, ja, ofta till våra folkvalda representanter. T.ex. Tony Blair, som vid senaste årsskifte genomdrev en modernisering av Storbritanniens ubåtsbaserade Tridentmissiler. Samme Blair, som ljög så grovt om Saddams kärnvapen och därmed "rättfärdigade" angreppskriget mot och ockupationen av Irak.
"Vi" borde kräva att Blair ställs inför en internationell domstol, anklagad för brott mot mänskligheten. Men "vi" gör faktiskt raka motsatsen.
Hösten 2003 utnämndes Blair till hedersordförande i... Socialistiska Internationalen!
Ifall Pekka-Eric Auvinen redan i skolan fått uppleva, att han är på väg att bli medborgare i ett EU som i sin tur ur på väg att göra sig av med kärnvapnen och bädda för EN ANNORLUNDA VÄRLD (jfr mottot för Världens sociala forum), hade han då förfallit till nihilism och ekofascism?
Kanhända.
"Känn dig själv!"

§

Tre månader efter arresteringen fyllde Altiero Spinelli 20. På gamla dar författade Spinelli sin självbiografi. Första delen av detta oavslutade verk kallade han Io, Ulisse.

Jag, Odyssevs.

Ernst Bloch:
Odysseus dog inte på Ithaka, han for vidare till den obebodda världen
Enligt denna version är det inte ens säkert att han återvänder till Ithaka, han fortsätter ut i världen, ut i det okända, förvandlar sitt dittillsvarande öde till uppgift för sin karaktär. Denna förvånande vändning uppträder i Divina Commedia (Inf. XXVI, v. 79-142); den motsträvige martyren försätts i en på intet sätt motsträvig äventyrlighet, ja, förvandlas till en havs-Faust. Vergilius frågar den av lågor omvärvde hur hans jordeliv slutade, och Odysseus svarar att han inte fått ro sedan han skildes från Kirke, vare sig tillgivenheten för sonen eller vördnaden för den åldrade fadern, inte ens kärleken till Penelope, räckte till för att betvinga honom:
  Inte utplånade de min otåliga längtan
  Att skåda världen och undersöka allt
  Av gott och skuld som människan där har
På nytt kastade sig Odysseus i skeppet tillsammans med en skara matroser; med seglen fyrkantsbrassade färdades de för en härlig bris ut på öppna havet, till Afrikas kust, till Spanien, till Herkules stoder, den gamla världens gamla gräns. Så långt kommen, fastän han själv blivit gammal och tung, manade han matroserna till den djärvaste färden av alla - mot ett besannandets och överflödets Ithaka:
  [1203]Hör mig, o bröder, mina djärva skaror,
  Som långt mot väster vågat denna färd
  Sätt åter segel, styr mot nya faror,
  Så länge kroppen är sitt sovel värd
  Den korta tid som återstår av livet
  Följ solen mot en obefolkad värld
  (Diretro al Sol, del mondo senza gente).
  Betänk vartill er detta liv blev givet:
  Ej för att grubbla såsom boskap, nej,
  För att mot vetenskap och dygd ta steget
  (Considerate la vostra semenza:
  Fatti non foste a viver come bruti
  Ma per seguir virtute e conoscenza).
  Jfr http://home.swipnet.se/bloch/Bloch/textmapp/bloch31.html§

Intervju i Hbl 10.11.2007 av Sanna Karlsson.
Du är mångaktivist med bland annat Attac, biblioteken, World Social Forum, lokalaktivism bland annat mot EOn : Vad är just nu den fråga som engagerar dig mest?
Atomfrågorna. Någonstans i mitt bakhuvud ljuder schlagern We'll Meet Again från "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb", en film från mitten av 1960-talet då jag var ung. Och nyligen vaknade jag till medvetande om att inte mindre än tre nya kärnkraftverk planeras på den ort där jag är - eller kommer att vara - bosatt när Pernå och Lovisa fusioneras. Alltså Lovisa. Tillsammans med Philip Dragoumis gjorde jag förresten nyligen själv en liten film där jag efterlyser en nyutgåva av END, åttiotalets europeiska fredsrörelse. Filmen heter "Altiero Spinelli and the European Constitution". Man kan titta på den via YouTube.
Du engagerar dig både lokalt och globalt: finns det något som förenar de olika engagemangen?
Ja, massor. Och särskilt då biblioteket. Jag tror att biblioteket är världens mest kosmopolitiska inrättning. Dessutom är det utomeuropeiskt, det var ju de gamla sumererna som uppfann biblioteket i Tvåflodslandet (nuvarande Irak) , som vi, dvs Västerlandet, just nu är i full färd med att förstöra. Atomfrågorna är naturligtvis också både lokala och globala, från Pyttis till Palestina. Krigshotet - eventuellt atomkrigshotet - är överhängande i Mellanöstern. Israel har redan atomvapen, Iran håller kanske på att skaffa sig dem, osv.
Vad anser du att är det viktigaste med World Social Forumen?
Hoppet om global demokrati. WSF visar ju att ett globalt samhälle håller på att uppstå.
Hur orkar du vara så aktiv?
Om jag lyckas vara aktiv så är det antagligen tack vare mina gymnastiklärare i Norsen, som hjälpte mig att bygga upp min fysik, och min sambo med flera, som ifrågasätter vad jag säger, så att tankarna hålls igång.
Och förstås den obligatoriska: Hur firar du?
Inte så värst men nog en del ändå. Jag har bjudit in mina musikaliska vänner från fordomdags. Vi ska spela och sjunga litet tillsammans, hoppas jag.
10.11.2007
12 November
2007

Känn dig själv! (2)

[bloggar] 

- Odio gli indifferenti - jag hatar de likgiltiga, sade Gramsci.

- Men hellre då total världsfrånvändhet än mord, vill man spontant tillägga i fallet Auvinen.

- Ja, men människans utveckling skall väl innebära att hon lär sig bemästra sina hatkänslor?

§

Auvinen klassade sig själv som terrorist. Det tycker jag vi bör ge honom rätt i.

§

- Mahatma Gandi var 1900-talet största politiker. Med detta vill jag ha sagt, att en politikers storhet står att finna i hans/hennes bidrag till människoblivandet, varvid politiken uppfattas som en process av inlärning och kommunikation.

Men Gandhi hyste tydligen en del teknikfientliga åsikter, som jag i så fall inte delar.

Jag avser inte hans uttalanden mot atombomstillverkningen. På den punkten har vi västerlänningar liksom även Gandhis egna landsmän ännu mycket att lära.

Däremot är jag tveksam beträffande hans fasthållande vid den teknik, som används av samhällets minst bemedlade.

Hur skulle Gandhi ha ställt sig till internet? Det är en onödig fråga för det kan ingen veta. Själv är jag övertygad om att internet är oundgängligt för den vidare utvecklingen.
14 November
2007

Till en ångestfylld journalist

[bloggar] 

Du försöker begripa faktum: att de mäktiga är beredda att iscensätta släktets förintelse ifall de berövas sin makt.

Din ångest är befogad. Tack för att låta dina ångest komma ut som journalistiska produkter när resten av din yrkeskår tiger.
20 November
2007

Lehdet ovat pensaasta

[bloggar] 

Newspapers suck. Lehdet ovat pensaasta. Näin ajateltiin jo 1990-luvun puolivälissä, internetin alkuaikoina.

Lehdistö rappeutuu silmiemme edessä, päivästä toiseen.

Voisimme perustaa Open-Wikin (kts. alaviite) osuuskunta Katto-Menyn palvelimelle. Mutta tähän pitäisi saada kirjasto mukaan. Internet ilman kirjastoa vie unohduksen maahan. Se on "tietoyhteiskunta" vailla historiaa ja vailla muistia.

"Muistin taistelu unohdusta vastaan on ihmisen taistelu valtaa vastaan", kirjoitti Milan Kundera.

Kun Hesari ja Hbl pettävät, silloin internetsaitti osoitteessa www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/ voi tallentaa yhdinvoimakriittisen konferenssin ohjelman ja sen puheenvuorot. Siis väliaikaisesti. Mutta mistä löydämme ne 1 tai 10 tai 100 vuoden kuluttua? (Tai 100.000 vuoden kuluttua, kun ydinjäte ei enää säteile yli sallitun rajan!)

Tarvitaan laitos, joka vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä vuosikymmeneen rakentaa julkista perustietopalvelua kansalaisille. Tällainen laitos on olemassa, ainakin toistaiseksi. Sitä kutsutaan yleiseksi kirjastoksi.

Kirjasto ja internet ovat siis "neljännen valtiomahdin" lailliset perijät. Elleivät sitten kirja- ja videovuokraamot selviydy voittajiksi yhdessä Second Laiffin kanssa niin kuin Itella korvasi Postin.

---

Alaviite: Vuonna 1999 perustimme postituslistan Sanoma-Open webarkistoineen (http://www.kaapeli.fi/hypermail/sanoma-open/). Tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäkuusi viestiä yhdessä vuodessa. Sanoma-open ei niinkään puuttunut siihen mitä Hesari ei julkaissut, vaan siihen mitä se julkaisi, nimittäin kirjallisuudesta ja kulttuurista.
21 November
2007

Newspapers suck

Svensk översättning av gårdagens inlägg på vissa finska epostlistor plus post scriptum
[bloggar] 

Tidningarna är från röven skulle man ibland (?) spontant vilja utbrista. Newspapers suck, för att använda det något lindrigare uttrycket från första hälften av 1990-talet när internet fortfarande var i sin barndom.

Tidningspressen degenererar från dag till dag inför våra ögon .

Vi kunde starta en Open-Wiki [1] på internetandelslaget Katto-menys server. Men vi borde få biblioteket med oss. Internet utan bibliotek leder till glömskans landskap [2]. Det blir ett "informationssamhälle" utan historia och minne.

"Minnets kamp mot glömskan är människans kamp mot makten", skrev Milan Kundera.

När Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet sviker kan internetsajten http://www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/ spara och presentera den kärnkraftskritiska konferensens [3] program och föredrag. Under en liten tid alltså. Men var hittar vi denna information om 1 eller 10 eller 100 år? (Eller om 100.000 år när strålningen från atomsoporna inte längre överstiger de tillåtna värdena.)

Det behövs en institution som från år till år och från årtionde till årtionde upprätthåller och påbygger den publika informationstjänsten. På en sådan grundpelare vilar faktiskt också den den demokratiska offentlighet vi trots allt fortfarande har kvar. Jag avser det allmänna biblioteket (folkbiblioteket; the public library).

Biblioteket och internet är "den fjärde statsmaktens" rättmätiga arvtagare. Om vi nu inte låter bok- och videouthyrningsfirmorna ersätta biblioteken med Second Life såsom vi tillät det privata logistikföretaget Itella att överta Posten.

Fotnoter 1: År 1999 inrättade vi (jag deltog själv aktivt och envisas därför med att säga "vi") epostlistan Sanoma-Open (namnet syftar på mediakonglomeratet Sanoma Oy, som bl a driver Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat och bokförlaget WSOY) med webbarkivet http://www.kaapeli.fi/hypermail/sanoma-open/. Det blev 1876 inlägg under det år listan fungerade, skrivna av finska författare och intellektuella som förhåller sig kritiskt till sanningsfabriken Helsingin Sanomat. Sanoma-open blandade sig inte i första hand i vad HS inte publicerade utan snarare i det som tidingen trots allt publicerade dvs om litteratur och kultur.

2: Jfr skriften "404 - Utflykter i glömskans landskap" av Lars Ilshammar och Ola Larsmo. (Atlas 2005).

3: Information på engelska om och ifrån EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE HELSINKI 9-11.11.2007 presenteras på sidan http://www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/index_eng.htm

Post scriptum 21.11.07 Undertecknads raseri over pressens svek beträffande rapporteringen av ifrågavarande livsviktiga konferens förklaras delvis av att jag råkar vara bosatt i en sedan Medeltiden existerande landsort (Pernå), som inom kort tydligen ska uppgå i Lovisa, staden vid östra Finska viken, där det sedan tidigare redan finns två fungerande kärnkraftverk (av sovjetisk typ). För närvarande dräglar den västeuropeiska kärnkraftsindustrin av iver för att få bygga ytterligare 1-3 nya kärnkraftverk i området! Och för att effektivera sin propaganda och anknyta till nationalkänslan har den tyska energijätten E.ON tillsammans med finska industri- och energibololag byggt en trojansk häst som kallas Fennovoima. En av kärnkraftslobbyns handgågna män är fd statsministern Paavo Lipponen. Det här är exempel på saker som mannen och kvinnan på gatan bör vara väl medvetna om. Men jag betvivlar att han eller hon är det. Förverkligandet av de aktuella nya kärnkraftsplanerna framskrider som sagt långt bortom medborgarnas insyn och påverkningsmöjligheter. För denna tystnad och brist på information vill jag alltså beskylla mediaföretagens ägare och makthavare, som styr tidningarnas redaktionella linje och således ansvarar för la pensée unique, som tills vidare tycks råda i kärnkraftsfrågan. Som om klimatproblemen skulle kunna lösas med hjälp av ökad energiproduktion med urandrivna kärnkraftsreaktorer! I detta fall går det tyvärr inte heller att förneka att enskilda journalister och journalisterna som yrkeskår har gjort bort sig.

Hufvudstadsbladet kör ungefär en gång i veckan med helsidesreportage om bilindustrins nya modeller. HS har för sin del har börjat ta efter kvällspressens nyheter om de betydande händelserna i "Big Brother" typ "Matti bad Liisa visa sin f...a". Men detta är småsaker i jämförelse med vad pressen förtiger och förvränger. När det gäller brott mot mänskligheten är likgiltighet och neutralitet förbjudna med mindre man önskar vara medbrottsling. Sålunda är det under 2000-talet ett brott mot mänskligheten att låta bygga och utplacera nya kärnvapen. Detta är dock vad våra egna regeringar såväl i Väst som i Öst för närvarande gör sig skyldiga till. Ett annat brott mot mänskligheten vore det, ifall Väst nu inledde ett krig mot Iran. Angrepp på Iran, eventuellt med användande av "små" atomvapen, är emellertid precis vad som förbereds. Om du som läser detta inte ännu har förstått det så är det för att du har din information från förljugna och/eller stillatigande blad typ Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. - Understöd "Appeal to All Europeans To Prevent War Against Iran" på internetadressen http://www.acdn.net/. Bl a Michel Rocard och Erkki Tuomioja har undertecknat appellen. Det är också dags att sätta upp denna appell i Biblioteket. Bibliotek, krig och atombomber går liksom inte ihop.
END

[911] 

Min vän,

du frågade vad jag menar med att kalla kalla den vidare utbyggnaden och utplaceringen av kärnvapen för brott mot mänskligheten.

Vad jag menar är ungefär följande - mycket kortfattat, material finns tyvärr i överflöd. Ensam i min åsikt är jag ju lyckligtvis inte. Uppmärksamma t ex vad några samtida rättslärda säger på internetsajten www.ialana.net.

Inte minst 1980-talets breda och högljudda European Nuclear Disarmament (END)- rörelse ledde till att Reagan och Gorbatjov kom överens om INF-avtalet i Rejkjavik år 1987. Denna överenskommelse stoppade temporärt utplaceringen av medeldistansrobotar. Sedan rasade Sovjetunionen och ytterligare fönster öppnades för vittgående nedrustning av atomvapnen. Ryssarna var beredda till mycket stora nedskärningar. Men Väst ignorerade ryssarnas förhandlingsbud. Och nu fanns inte heller END-rörelsen längre; den hade lagt sig och dess aktvister - bl.a. jag själv - koncentrerade sig på annat, särskilt krigen på Balkan och i Transkaukasien. (Jag besökte t ex Tuzla i Bosnien med Helsinki Citizens Assembly 1995, kort före före Daytonavtalet, jfr http://www.kaapeli.fi/book/yugo.htm).

En följd av vår eufori över att det kalla kriget var över och av våra övriga tillkortakommanden var, att kärnvapennedrustningen stannade av. Ett antal missiler och stridsspetsar togs visserligen ur bruk men å andra sidan fortsatte atommakterna med att modernisera och miniatyrisera sina kärnvapen. Upprustningen i rymden fortsatte också vilket gjorde att ABM-avtalet från 1972 började luckras upp; år 2001 drog sig USA helt enkelt ur detta avtal för att lancera sin nya version av StarWars. Sak samma med Ickespridningsavtalet (NPT), som gällt sedan 1970. Det ligger i spillror och kärnvapnen sprider sig i dagens läge vidare till allt fler stater. Ingen regering tycks respektera ElBaradei och IAEA, liksom de inte heller ville lyssna på Hans Blix. Nobelpriset till ElBaradei och IAEA var enbart en tom gest som saknar varje praktisk betydelse - utom då möjligen den betydelsen, att priset tjänar som en apologi för fortsatt utveckling av "fredlig" kärnenergi, som produceras med urandrivna kärnreaktorer.

Speciellt efter 9/11 har en ny kärnvapenrustningsrunda kommit igång. Den hålls igång av USA, Ryssland, Storbritannien och Frankrike - men också Kina, Israel, Indien och Pakistan och Nordkorea deltar. Kanske också Iran och Libyen. EU bidrar också så gott det kan genom att aldrig ifrågasätta NATO och dess kärnvapendoktriner!Enligt min mening var t ex Tony Blairs regerings beslut (vid senaste årsskifte) att modernisera det ubåtsbaserade Tridentsystemet ett brott mot mänskligheten. Jag motiverar min åsikt med de förändringar i världs- och åsiktsläget som har ägt rum under atomåldern.

USAs atombombningar av Hiroshima och Nagasaki var givetvis också brott mot mänskligheten. Däremot var det kanske i någon mån förståeligt att andra stater typ Sovjet och Frankrike önskade skaffa sig atomvapen i avskräckningssyfte. Men de nukleära vapensystemens växande overkillkapacitet kombinerad med den patologiska kapprustningen under kalla kriget fråntog till slut alla dessa kärnvapensystem varje skugga av berättigande.

Under 1980-talet kom ju dessa växande lager av massförintelsevapen faktiskt också att betraktas såsom produkter av ett rent vansinne. Stora delar av befolkningen i Europa insåg också detta. Följaktligen uppstod det äntligen en bred politisk fredsrörelse för att få bort massförintelsevapnen och upprätta en kärnvapenfri zon "från Polen till Portugal". Man insåg också - vilket bl.a. den lysande historikern E.P. Thompson klargjorde i sina essäer - att hela mänskligheten var inne på katastrofkurs ifall det kalla kriget tilläts fortsätta i Europa. Thompson kallade denna insikt för "exterminism", varmed avses ett världssystem, som går mot utrotning av människosläktet pga sina egna inneboende irrationella tendenser (vilka under 1980-talet särskilt tydligt gjorde sig gällande i det tudelade Europa).Ännu på 1800-talet var det som känt fortfarande fullt legitimt och socialt önskvärt att kriga och mörda i den egna nationens eller det brittiska imperiets intresse. "Än skall med oväns blod ett fält här färgas rött", sjöng de flesta med kraft och övertygelse. Då.

Men nu vet vi tillräckligt. Därför gäller den gamla, barbariska och nationalistiska och/eller revolutionära våldsprincipen inte längre. Den är både moraliskt och militärstrategiskt förlegad.
I stället gäller Gandhis civiliserade och proaktiva ickevåld som strategisk princip. Moraliskt är den naturligtvis också överlägsen de värden som företräds av vår våldsamma västliga civilisation.

Strategi och moral hänger för övrigt ihop - trots allt! Det visste Gandhi och det vet också alla framstående militärer.

Idag har Europa alla möjligheter att rusta ner sina massförintelsevapen. Med Europa avser jag EU men också Ryssland. Det är nu Europa äntligen måste ta lärdom av Gandhi. Om så inte sker blir vi medbrottslingar i brott mot mänskligheten.

Fram till dags dato har vi emellertid fortsatt att låta oss styras av kallblodiga mördare. En kallblodig mördare är en person i stil med Pekka-Eric Auvinen eller Tony Blair. Båda är lika hjärntvättade, lika indoktrinerade med vansinniga och förlegade politiska doktriner. Skillnaden är att Blair, en av våra EU-ledare, tillåts planera sina massmord på sikt. Desto värre ifall beslutet om moderniseringen av Tridentsystemet togs i demokratisk ordning. Har ett folk rätt att besluta om massmord på andra folk? Massmord är f.ö. inte en adekvat benämning på det som sker när en nukleär laddning bringas att explodera över eller i ett mänskligt samhälle. Det handlar om någonting ännu värre, någonting som utan tvivel överstiger den mänskliga fattningsförmågan, vilket inte är det minsta skälet till vår likgiltighet. Vi klarar inte ens av att tänka på det. Hur i helvete kan vi godkänna, att denna andliga terror ska drabba även våra efterkommande? Vad har vi för rätt att fatta sådana beslut det må sedan vara i demokratisk eller diktatorisk ordning?

Vad vi trots allt kan göra, är att upprepa ett lamt fördömande i stil med "Satans mördare", för att använda Olof Palmes kända uttryck om amerikanarnas framfart i Vietnam.

A propos Palme: han var själv sekreterare för den kommitté som ledde Sveriges atombombsprojekt på 1950- och 1960-talen. Det stora med Sveriges atombombsprojekt var , att det successivt lades ned under 1960-talet. Processen torde vara rätt långt utredd av Wilhelm Agrell och andra forskare. Möjligen var det framför allt militärerna, som ville lägga ned projektet. (USA ville i och för sig också hindra andra nationer typ Sverige från att skaffa sig kärnvapen.) I sista hand var det svenska beslutet att inte bygga atombomber dock en fråga om svenskarnas politiska vilja. I Sverige har alltså Europa och världen ett visserligen något tveksamt men dock postitivt föredöme att följa. Nu gäller det att gå Sveriges väg och fullfölja END-appellen från 1980: ett kärnvapenfritt Europa!

Allra först måste dock krigshotet, som hänger över förbindelserna mellan Väst och Iran, avvärjas. Drför vill jag uppmana dig att läsa, underteckna och sprida Appeal to All Europeans To Prevent War Against Iranhttp://www.acdn.net/

Med vänliga hälsningar

- Mika

PS Om du orkade läsa ända hit och ifall du tror att någon annan skulle vilja läsa ovanstående så har jag inget emot att du kopierar det.


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23