Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


18 January
2008

Diskussion utan nedrustningsperspektiv oväsentlig

Om NATOs framtid i EU
[Spinelli] 

"Amerikanska, engelska och franska tidningar breder ut sig i eleganta betraktelser över framtiden, det förflutna, uppfinnarna, kostnaderna, det fredliga syftet och följderna för kriget, de politiska efterverkningarna och till och med atombombens självständiga karaktär. Vi sammanfattar: den mekaniska civilisationen har nått sitt yttersta stadium av barbari", skrev Albert Camus den 8 augusti 1945.

Att diskutera Finlands säkerhets- och försvarsfrågor inklusive NATO utan att anlägga ett europeiskt nedrustningsperspektiv förefaller idag ganska oväsentligt.

EU-regeringarnas nukleära politik innebär en skriande motsägelse mellan ord (civilisation) och handling (barbari).

I enlighet med reformfördraget från Lissabon bör varje EU-land öka militäranslagen. Denna grundlagsenliga militarism är oförenlig med EUs ursprungliga fredsprojekt. Så länge medlemsländer också lagrar NATOs förintelsevapen och/eller vidareutvecklar egna sådana gör vi EU-medborgare oss dessutom skyldiga till brott mot mänskligheten.

En vanligt förekommande åsikt (som delas av Harry Blässar i Hbl 13.1.) är att kärnvapnen är "grundorsaken till att ett tredje världskrig aldrig bröt ut". Vi har sett att detta bara är ett cirkelresonemang, som leder till nya rustningsspiraler. Professor Heikki Patomäki citerar i sin nya bok "The Political Economy of Global Security" följande uttalande:

"Vi befinner oss vid randen av en andra atomålder. Inte sedan de första atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki har världen stått inför så ödesdigra beslut. Nordkoreas kärnvapenförsök, Irans nukleära ambitioner, USAs fasthållande vid atomvapnens militära användbarhet, den bristande övervakningen av kärnmaterialen och den fortsatta existensen av ca 26,000 kärnvapen I Förenta Staterna och Ryssland tyder på ett omfattande misslyckande med att lösa de problem, som förorsakas av den mest destruktiva teknologin på jorden ." (Redaktionsrådet för The Bulletin of Atomic Scientists 2007)

Av 1900-talets ledande politiker var bara en tillräckligt förståndig och modig för att ta avstånd från kärnvapnen. Hans namn var M.K. Gandhi. Tänk om politiker, tjänstemän, militärer och "vise män" i EU skulle ta åt sig Gandhis kloka budskap?

Frankrike och England borde ta initiativet till en annorlunda värld genom att rusta ned sina kärnvapen. EU borde se till att alla amerikanska kärnvapen dras bort från EU-ländernas territorier och göra kärnvapenfrihet till en förutsättning för medlemskap i unionen. Lagring och användning av massförintelsevapen bör kriminaliseras i EU:s grundlag.

Jag tror att det finns en kärna av sunt förnuft hos den vanliga EU-medborgaren även om ledande EU-politiker är positiva till utbyggnad av kärnkraften och modernisering av kärnvapnen. Med andra ord misstänker jag att en nyutgåva av END (European Nuclear Disarmament) väntar bakom hörnet. END-manifestet (1980) presenterade en vision om en kärnvapenfri zon från Polen till Portugal. Denna vision har visserligen kommit en bra bit på vägen. Men det återstår för medborgarna i 2000-talets utvidgade EU att förverkliga den.

Mikael Böök
EU


Publicerad: Hbl 18.1.2008

Vill du läsa flera Spinelli-inspirerade anteckningar? Se http://blog.spinellisfootsteps.info
19 January
2008

Bomlibom. Ett bidrag till tankesmedjan?

En visa om atombomben som man kan dansa till av Lars Huldén
[Snea figurer] 

I och med nr 1-3/2008 om nyliberalism, Iran och Beauvoir gjorde Ny Tid en lyckad start på den nya årsrundan.

I samma nr stod min lilla anmälan av Risto Isomäkis stora, om än litterärt delvis undermåliga nukleära thriller. Men citatet ("På en obekant plats..."), som förklarade rubrikvalet, hade av någon anledning fallit bort.

"En visa om atombomben som man kan dansa till", dvs Lars Huldéns kabarédikt från 1960-talet, är en finlandssvensk klassiker, som förtjänar att läsas och sjungas av alla finlandssvenska tankesmeder.

Texten finns i "Lars Huldén: Visbok. Musik Kaj Chydenius m.fl.", ett till sitt yttre relativt anspråkslöst häfte, som förlaget Love Kustannus utgav år 1977. Huldéns författarkollega Johan Bargum har sjungit in sången på band i en version som ingår i ett paket med 4 CD-skivor "Kaj Chydeniuksen sävellyksiä vuosilta 1969-1999".

EN VISA OM ATOMBOMBEN SOM MAN KAN DANSA TILL

av Lars Huldén

På en obekant plats står ett stort magasin
som vaktas av vakter med motorkarbin.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas av vakter med motorkarbin.


Vad är det som finns i det hemliga hus
som vaktas så noga i mörker och ljus?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas så noga i mörker och ljus.


Är det kanske den goda och närande mat
som saknats så länge på världens fat?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som saknats så länge på världens fat.


Eller ABC-böcker för barnena små
som nu aldrig glada till skolan får gå?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som nu aldrig glada till skolan får gå.


Är det kanske böcker till alla dem
som varken kan resa bort eller hem?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som varken kan resa bort eller hem.


Mediciner kanhända för stackars dej
som inte blir frisk hur dom anstränger sig?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som inte blir frisk hur dom anstränger sig.


Kanske flickor för alla ensamma män
eller vänner för dem som har ingen till vän?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Eller vänner för dem som har ingen till vän.


Ja, jag kunde till och med tänka mig
det var färgen dom vita bort haft på sig.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Det var färgen dom vita bort haft på sig.


De ärelösas ära i ovansklig glans?
De utsläppta fångarnas nya chans?
Nej:
Vad där finns ska jag tala om för dig.


Nu ska jag säga det så att du minns:
Starka döden är det som därinne finns.
Starka döden ska vaktas varenda sekund,
annars kommer han ut så klumsig och rund.
Och sen är det slut på alla problem
och slut på att springa på hippor och gem.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Och slut på att springa på hippor och gem.


För sen så har alla dom unga dött
den bråddöd som visorna målat så sött.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Den bråddöd som visorna målat så sött.


Ja, sen var det slut på all nöd som fanns,
precis som det nu är slut på vår dans.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Precis som det nu är slut på vår dans.


Ifall man vill vara laglydig kan man förstås fråga sig om det är rätt att memorera en dikt utan att betala royalties. Blir jag bötfälld för att ha citerat en hel dikt i min blogg? Får Ny Tid, som ägs av affärsföretaget Tigertext, kopiera visan om atombomben?

Vänligen be författaren om lugnande besked ifall av eventuella samvetsbetänkligheter angående copyrighten på min avskrift.

Fast vad är viktigare: rätten till kopiering eller rätten till överlevnad?
Vad är viktigare - poesi eller atombomber?
Poesi är så klart viktigare.
Men glöm inte Hiroshima och Nagasaki.
Skriv inte poesi utan att smida tankar!


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23