Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 July
2009

Desertec och KASOTC: En berättelse om två paradigmer

[bloggar] Dr Gerhard Knies från Hamburg presenterar TREC på CNN i maj 2008.


Desertec-konceptet handlar om att "Europa, Mellanöstern och Norra Afrika (EU-MENA) börjar samarbeta i produktionen av elektricitet och avsaltat vatten genom användningen av koncentrerad soltermisk kraft och vindkraft i öknarna inom MENA"


"Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) (Samarbetet kring förnyelsebar energi runt Medelhavet) grundades 2003 av Romklubben, Hamburgs klimatskyddsstiftelse samt Jordaniens nationella energiforskningscentrum. TREC tillsammans med Tyska rymdflygcentret har utvecklat DESERTEC- konceptet och genomfört nödvändig forskning. TREC gör nu detta koncept till verklighet i samarbete med politiker, industri- och finansmän.
En DESERTEC-stiftelse för att stärka dessa aktiviteter håller på att skapas.
Kärnan i TREC är ett internationellt nätverk av vetenskapsmän, politiker och experter på förnyelsebara energikällor och deras utveckling. TREC:s medlemmar (omkring 60 stycken, inklusive Hans Kungliga Höghet prins El Hassan bin Talal av Jordanien) står i regelbunden kontakt med nationsregeringar och privata investerare i syfte att meddela de fördelar som kan nås via gemensam användning av sol- och vindenergi, samt att främja särskilda projekt inom detta område. Regionala DESERTEC-nätverk sprider kunskapen i sina hemländer.
Version: 5 augusti 2008
Källa: http://www.DESERTEC.org "


Kungen slår tillbaka


På en gammal skämtteckning ser man Kanslern vända sig till Kungen med en fråga. "Sire, Ni har reserverat miljarder för försvaret, men inte en enda cent för de fattiga". "Det är riktigt", svarar Kungen. "Men vad är förklaringen?" undrar Kanslern. För Kungen är svaret hur enkelt som helst. "När upproret kommer är jag beredd". -- Enligt The Wizard of Id av Parker & Hart.

Två veckor före FN-konferensen 24-26 juni om finanskrisen och utvecklingen öppnades ett militärt utbildningscentrum i Jordanien . Det heter King Abdullah II Special Operations Training Centre (KASOTC).

Att denna FN-konferens överhuvudtaget hölls tyder på viss medvetenhet om krisens följder för de fattiga. Men inga statschefer från det rika Västerlandet ansåg sig förpliktade att delta i evenemanget.

Denna försummelse är ett tecken på ett djuptliggande problem som sammanhänger med FN-toppkonferensen och andra liknande initiativ. De mäktigaste staternas svar på krisen består i att söka en militär säkerhet snarare än en uthållig säkerhet (sustainable-security).

Krisen har inte lett till någon minskning av militärutgifterna. SIPRI meddelar att dessa ökat med 4% under 2008; under åren 1998-2008 har ökningen varit 45%

Det är delvis fokuseringen på uppror och terrorism som driver dessa ökade militära satsningar. Man investerar mer än tidigare i obemannade militära luftfarkoster och precisionsstyrd ammunition än i kärnvapen och konventionella arméer.

Det är ingalunda klart huruvida FN-konferensen eller G20-möten lyckas angripa krisen vid problemens rötter. Då miljoner människor kring jordklotet drabbas av krisen diskuteras trots allt olika lösningar i offentligheten. Däremot råder det tystnad kring de ovannämnda militära satsningarna. Exemplet KASOTC visar att många stater har förblivit fångar under det militära paradigmet.

I juni 2007 rapporterades om det USA-finansierade projektet Baladia i södra Israel, som går ut på att bygga en hel låtsasstad där de två staterna kan utprova militära tekniker för regional upprorsbekämpning.

Det militär-industriella komplexets betydligt större låtsasstad KASOTC beräknas omfatta en areal på ca 600 hektar och kosta ca 90 miljoner dollar. Till att börja med kommer KASOTC att träna specialstyrkor från USA, Jordanien, Kuwait och Bahrain. Meningen är att arméer från hela världen, inklusive MÖ och Afrika, ska sända kontingenter dit för specialutbildning. (Se Joan Kibler, Construction Progressing on the Special Operations Training Center in Jordan ", Special Operations Technology [6/2, 2008]).

Meningen är att KASOTC ska bli världens största centrum för utbildning av specialstyrkor mot terrorism (enligt Jane's International Defence Review [IDR], July 2009).

Många arméer har liknande utbildningscentra, men KASOTC är unikt p g a sin transnationella karaktär. KASOTC är ett militärt träningscenter av verkligt global betydelse.

Kung Abdullahs träningsläger ska hålla sina första kurser i augusti 2009, några veckor före det tredje G20-mötet, som hålls i Pittsburgh 24-25 September. Det är just G20-ländern som främst kommer att utnyttja KASOTC.

Ovanstående avsnitt under rubriken "Kungen slår tillbaka" bygger på den brittiska freds- och konfliktforskaren Paul Rogers' artikel A tale of two paradigms i Open Democracy 29 juni 2009.

Kommentar

Desertec kunde eventuellt vara en bra sak, ifall
 • man skulle satsa stort även på småskalig och decentraliserad elproduktion med solpaneler och andra solfångare t ex i Nigeria;
 • man skulle från och med nu ägna stor uppmärksamhet åt att skapa en demokratisk afrikansk-europeisk beslutsorganisation för att driva Desertec-projektet i Sahara;
 • kärnkraften avvecklades; de planerade investeringarna i nya kärnkraftverk skulle omdirigeras till sol- och vindkraftsprojekt;
 • KASOTC lades ned och stormakterna avskaffade sina massförintelsevapen.
Som läget är idag kan Desertec bara bli ett bidrag till den pågende, ohållbara, icke-uthålliga utveckling, som i synnerhet G20-ländernas regeringar och deras hantlangare måste hållas ansvariga för. Denna utveckling, som följer av det dominerande militära paradigmet, symboliseras av KASOTC.
05 July
2009

Söndagsbloggarens vänstervridning

[Spinelli] 

År 1968 lyssnade jag på Daniel Cohn-Bendit. Jag läste hans bok om vänsterradikalismen - botemedel mot en senil kommunism. Viktig i den föreföll mig hans kritik av den amerikanska, empiristiska socialpsykologien.

Idag återkommer "röde Dany" i Le Monde med uttalandet 'La gauche doit comprendre qu'elle va dans le mur, qu'elle n'a plus de projet (...) Le socialisme européen est moribond'; 'Vänstern bör inse att den stångar huvudet mot väggen, att den inte längre har något framtidsprojekt (...) Den europeiska socialismen är dödsdömd'. Francois Bayrous och Corinne Lepages MoDem borde delta i "Ecology Day" tillsammans med Europe-Ecologie nästa lördag, säger Dany, som för egen del redan bokat in sig som talare på ett sommaruniversitet i augusti, som anordnas av socialister du courant PS "L'Espoir à gauche" de Vincent Peillon (från Vincent Peillons strömning "Hoppet till Vänster")

Ja, det där låter ju bra. Måste jag kommentera ytterligare? Nej, jag låter det jag skrivit ovan stå utan vidare kommentar. Journalistens-bloggarens uppgift lär ju bestå enbart i att relatera, inte i att kommentera, eller hur? Samt i att, som bibliotekarien, dokumentera.

Men att dokumentera innebär att belägga med bevis. Vad vill vi bevisa?

Även denna fråga vill jag härmed lämna, svarslös.

Min gamla modersmålslärare Ralf Nordgren, var är han nu?

"Det viktigaste resultatet av toppmötet Obama-Medvedev är att lappa relationerna, inte så mycket framsteg i sakfrågorna. Det tror forskaren Hanna Smith på Alexandersinstitutet. (klippt ur dagens Hufvudstadsblad).

En gång i tiden var ryssarna de gauche och amerikanarna de droite, fast Martin Luther King ju inte var det. Än då Sacharov, var han vänster eller höger? Onödigt att nu spekulera vidare därom, det medges. Att räkna atombomber blir man inte klok på. Låt mig ändå ifrågasätta kalkyleringen i Hufvudstadsbladets faktaruta:

START (Strategic Arms Reduction Treaty) undertecknades år 1991 och trädde i kraft 1994. Avtalet löper ut i december i år. Enligt avtalet minskade länderna (USA och dåvarande Sovjetunionen, nu Ryssland) sina kärnvapenarsenaler till 6000 stridsspetsar var.
2002 undertecknades Strategic Offensive Reductions Treaty som minskade stridsspetsarna till mellan 1700 och 2200 var. Men det avtalet krävde inte att stridsspetsarna förstörs utan bara lagras.
Ovannämnda antal stämmer ju inte överens med sifferuppgiften i det följande citatet (som jag kopierar av från mitt tidigare inlägg "Statsvetaren som framtidsmålare"):
"Vi befinner oss vid randen av en andra atomålder. Inte sedan de första atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki har världen stått inför så ödesdigra beslut. Nordkoreas kärnvapenförsök, Irans nukleära ambitioner, USAs fasthållande vid atomvapnens militära användbarhet, den bristande övervakningen av kärnmaterialen och den fortsatta existensen av ca 26000 kärnvapen I Förenta Staterna och Ryssland tyder på ett omfattande misslyckande med att lösa de problem, som förorsakas av den mest destruktiva teknologin på jorden"(Redaktionsrådet för The Bulletin of Atomic Scientists 2007).
För den som hellre litar på The Bulletin of Atomic Scientists verkar det ju som om länderna helt enkelt lät bli att följa START-avtalet.

Mina vänner har uppmanat mig att underteckna petitionen Nuclear Weapons: Global Zero is Coming. Vilket jag också har gort. Vad kan man annat än ge sitt stöd åt Drottning Noor av Jordanien och Henry Kissinger, när dessa tillsammans med ett hundratal andra mer eller mindre nattståndna kändisar deklarerar att de tänker utöva press på Medvedev och Obama så att dessa i sin tur förhandlar fram ett avskaffande av alla kärnvapen? Jag tror åtminstone på Drottning Noors goda, abolitionistiska vilja.

Francois Bayrous och Corinne Lepages Mouvement démocratique vill för sin del uttryckligen ta avstånd från den gamla politiska uppdelningen mellan vänster och höger. Och det bör man, som Daniel Cohn-Bendit, ha överseende med.

Men Hoppet lever till vänster: i Ventotenemanifestets vision av ett fritt och enat Europa (1941), i den unilateralistiska traditionen från Bertrand Russell och "The Committee of Hundred" (jfr filosofens uppmaning til massiv civil olydnad i "The New Statesman" 17 februari 1961), i det intellektuella arvet från 1980-talets European Disarmament (END)-rörelse (bl a E.P.Thompsons anteckningar om exterminismen) och exemplet Kvinnornas Fredsmasch till Paris (1981). Här vill jag avsluta med att påminna om KLIMATLÄGRET MOT KÄRNKRAFT, som ska hållas i i Tervola (Lappland) den 20-26 dennes, dvs om två veckor. Gud vet om människan kan styra klimatet, men avstå från att bygga flera Olkiluotor är trots allt fortfarande möjligt, om hon bara vill och lyckas organisera sig mot de mörka makterna i tiden. Mer information om klimatlägret mot kärnkraft samt anmälningsblankett finns där!
30 July
2009

Hittegods. Lost & found.

[bloggar] 

Saker som juli, den snällaste månaden, har slängt upp på mina stränder:

 

Complex

One of the questions my three children (now all grown ups) and I discussed during our common vacation, was that of the so called complexity of present-day life. We often hear that the society and the life of the individual is growing ever more complicated , but is this idea well-founded ? What, more precisely, has become, or is becoming, more complicated in human life? I asked my younger son to answer questions such as, for instance, whether in the end the alleged complexity of modern life boils dawn to a kind of vanity. (Who would not like to think of him- or herself as the complicated end-result of Evolution?)

Pressed, my son came up with a definition of complexity based on the developments in transport och communication, which gives individuals like himself so many possibilities of choice regarding where to go, or stay, and whom to be in contact with. I would agree that the (potential) diversity of life has increased in these respects. Complexity, however, is more complicated than that.

My dictionary gives the following synonyms of 'complex': analyzable, decomposable, Byzantine, convoluted, involved, knotty, tangled, tortuous, colonial [?], compound, complicated, composite, compound, daedal, Gordian, interlacing, interlinking, interlocking, interwoven, intricate, labyrinthine, labyrinthian, mazy, multifactorial, multiplex, thickening.

 

För ett GMO-fritt Nyland och Finland

Enligt Kallepekka Toivonen, ordförande för MTK-Uusimaa (lantbruksproducenternas centralförbund, Nyland), skulle enbart de multinationella agrobusinessjättarna dra nytta av GMO-odling i Finland. Toivonen talade under rubriken "GMO-vapaa Uusimaa" i Pernå (Malmgård) 15.7. (Loviisan Sanomats reportage 17.7.)

"För ekologiskt, mot GMO" var namnet på en turné 10.-17.7.2009 anordnad av Biodynamiska föreningen, GMO-fritt Finland-kampanjen och Ekologiska odlarna på Åland understödda av Ålandsbanken...

...GMO-fria Finland fortsätter att dela ut ”GMO-fri” skyltar till gårdar som förklarar sig GMO-fria. Ett sätt för vanliga konsumenter att vara säker på hur ens mat är producerad är att köpa direkt från närliggande gårdar. Detta är till nytta både för den lokala ekonomin och omgivningen. Ett stopp under turnén är nämligen på Åland som strävar att deklareras det första GMO-fria landskapet i Finland.Näringsämnen i samhällsbioavfall måste förr eller senare också nyttoggöras i jordbruket. Bioavfall kan omvandlas till biogas och värdefull gödsel, som kan användas i stället för gödsel baserade på icke förnybara energikällor. Ifall modifierade gener är introducerade i processen, kan bakterier generera nya kombinationer av gener som möjligtvis kan förflyttas lätt från en art till en annan. Detta orsakar risk att modifierade gener sprids ut i närings- och produktionskretsloppen, medförande okontrollerbara förändringar. Mera information om turnén och programmen i Sibbo-Pernå-Lahtis-Karis-Åbo-Åland finns tillgängligt på http://www.gmovapaa.fi/kampanja/kiertueet (upphittat via http://www.tukiviidakko.fi/)

 

"Kelloköynnöksen ensimmäinen kukka"

Cobaea scandens Klockranka/Cobaea scandens. Odlare: Leena Krohn, Isnäs

 

Att lära sig förstå och behandla Jorden som en vän

Hur bli vän med Jorden? Det kan man lära sig av ursprungsfolken. Ekonomisk konkurrens och profithunger förstör planeten. För kapitalisterna existerar Moder Jord överhuvudtaget inte, i stället existerar råvaror... allting blir varor: vattnet, jorden, människans genom, förfädernas kultur, rättvisan... till och med "klimatförändringen" har blivit business. -- Ungefär så uttalade sig Evo Morales Ayma, Boliviens president den 28.11.2008. Källa: häftet 'How to be the Earth's Friend', utgivet av Jordens Vänners finlandsavdelning (kontakt: villeveikkoh@gmail.com). Ännu ett citat: 'People can live more by significance which they bring to the world and not by what they consume from the world.' Människorna kunde leva mer av den betydelse som de tillför världen än av att konsumera sådant som de fråntar världen. Det här häftet med sina många vackra foton från Orissa (Indien) sparar jag i min bokhylla bredvid "Bruka eller förbruka?"!

 

 

Notis i Daily Mirror: A beluga whale in a Chinese aquarium has rescued a drowning diver by pushing her out of the water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åt skogen (off road)

All terrain vehicle ATV-annons i Ideapark-Uutiset

 

 

 

 

 

 

Offroad-termer:

 • Off Road. Terrängkörning med motorfordon. Aktuellt exempel från Askola (Östra Nyland, Finland). "I september hade vi ATV Offroad tävlingar här. För dem som inte vet vad det är så hade vi ca 60 mönkijör som körde i 18h runt i skogen och orienterade efter ca 250 "kryss". Tävlingen började kl. 15 och slutade klo 9.00. Om nån är intresserad så finns här en del foton av tillställningen"
 • ATV, All-Terrain Vehicle, (fi. mönkijä) - terränghjuling, fyrhjuling; 'ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som antingen terrängskoter, traktor, motorcykel eller moped'. Alternativ tolkning: Pga användningsområdena, både i arbete och rekreation, skulle man även kunna beteckna den som en snöskoter för sommarbruk.(Wikipedia, emfas tillagd). I älvar och andra vattendrag samt på sjöar och i skärgården motsvaras ATV av vattenskotern.
 • SUV, Sports Utility Vehicle. Suvar, stadsjeepar, offroad-bilar - kärt barn har många namn. Till exempel: 'Är du också sugen på något fyrhjulsdrivet och rejält? Då ska du kolla in Fyndbörsens stora marknadsöversikt av suvar.'
 • Kehittyvien maakuntien Suomi (ordagrannt: 'de i utveckling stadda landskapens Finland'). -- En i dec. 2006 grundad förening som finansierar vissa politiska partiers valkandidater. Medverkande: affärsmännen Toivo "Ideapark" Sukari och Kyösti "Tokmanni" Kakkonen, fastighetsbolaget Nova Group, kommunernas pensionsfond KEVA. Snöscooterfabriken Bombardier i Rovaniemi är också med på ett hörn. Ja, och så hela gänget som ville att Kyösti Kakkonen skulle få bergsråds titel. "Arvonimeä Kakkoselle hakevat muun muassa kokoomuksen Sauli Niinistö, Jyri Häkämies, Marja Tiura ja Ilkka Kanerva ja keskustan Paula Lehtomäki sekä Hannes Manninen, jotka kaikki saivat tukea vaalirahayhdistykseltä. " (HS 20.5.2008). Med flera. Och så vidare.
LÄSTIPS: Leena Krohns inlägg mot Offroad i Vartti* 15.7. 2009. CITAT:
Vill Askolaborna faktiskt göra sin hemkommun till Finlands offroad-paradis?

* Vartti -- de i utveckling stadda landskapens egen kvalitetstidskrift?

 

 

 

 

 

Hiroshima-kvällen i Lovisa

Vad ska jag tala om när jag såsom inbjuden talare skall hålla ett fem minuter långt tal under Lovisa fredsforums evenemang på torsdag 6.8. ? Jag ska tala om Europas atomvapen och i den vevan ska jag också nämna Fyra aktuella frågor beträffande vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning och ett möjligt tyskt ledarskap(Four Emerging Issues in Arms Control, Disarmament, and Nonproliferation: Opportunities for German Leadership), dvs en färsk rapport om Tysklands eventuella bidrag till hur man (vi?, de?) skall
 • röra sig i riktning mot antalet noll kärnvapen samtidigt som man (vi?, de?) löser problemet med USAs stora övertag när det gäller sk konventionella vapen ( Moving Toward Zero Nuclear Weapons: Managing the Overhang of U.S. Conventional Military Power ;
 • utnyttja Tysklands fördelaktiga utgångspunkter för att åstadkomma nukleär nedrustning, uppnå icke-spridning av kärnvapen och göra vad som bör göras (?) med NATO (Germany, Nuclear Disarmament, Nonproliferation, and NATO)
 • lösa problemet ('managing'; ordet betyder vanligen 'administrera', förvalta' eller 'leda', och så kan det ju onekligen också tolkas i detta sammanhang; dvs författarna av studien antas i så fall inte vara ute efter att lösa problemet utan enbart att förvalta det...) med USAs missilförvar i samarbete med ryssarna (Managing U.S. Missile Defenses and Russian Concerns )
 • komma till rätta (haha) med de taktiska, substrategiska kärnvapnen i Europa (Tactical (Substrategic) Nuclear Weapons )
Så att den som trodde att jag skulle säga någonting snällt och trevligt och närmare människan misstog sig kanske. Vad borde man (vi?, de?) i så fall tala om på Hiroshimadagen?


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23