Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 February
2010

Puh-björnen

[Snea figurer] 

Milne skrev och Shepard illustrerade två Nalle Puh-böcker. Åttio år senare har David Benedictus skrivit och Mark Burgess illustrerat "en fortsättning". På frågan: Vem skrev Nalle Puh? kan man alltså hädanefter svara: Benedictus. Borde man också ge vissa målare licens och monopol på att göra äkta förfalskningar av klassiska tavlor? Några nigerianska affärsmän haffades nyligen för sedelförfalskning. De försvarade sig med att *deras* förfalskningar minsann var lika välgjorda och äkta som som de andra sedlarna. Jag tycker nästan att det ligger någonting i *deras* argument. Fortsättningen på de två ursprungliga Nalle Puh-böckerna heter "Return to the Hundred Acre Wood". Den skulle bli en stor säljframgång, men Publishers Weekly 25 Jan 2010, rankar i sin "The 2009 Cuffies"-spalt boken som "Most Disappointing Book (in Terms of Sales)". Det anses att "The Hundred Acre Wood changed too much and lost its magic". Det är tydligen inte lätt att skriva äkta Nalle Puh-böcker. För övrigt har jag skaffat mig Nalle Puh på latin. Få se om del III också kommer på latin. Jag tror inte det.
06 February
2010

EU SWIFTar på svansen (forts)

[bloggar] 

Europarlamentets LIBE-utskott ( =utskottet för mänskliga fri- och rättigheter) röstade om SWIFT-avtalet på torsdag 4.2.

"Vi satte ner foten ordentligt och beslutade med siffrorna 23-29 att inte anta den temporära överenskommelsen om överföring av finansiella uppgifter mellan EU och USA, som det belgiska företaget Swift tillhandahåller",
berättar svenska MEPpen Cecilia Wikström (fp) i sin blogg.

Journalister brukar förklara det bristande intresset för EU med unionens politiska processer vanligen drar ut på tiden. Ingen dramatik, svårt göra intressanta nyheter, klagar de.

Jag tycker det är struntprat. De journalister som säger så hänger inte med, det är hela saken.

FNB hade dock en liten artikel, som Vasabladet införde 5.2.:
EU-parlamentet vill inte ge bankuppgifter till USA

Publicerad 5 februari 2010 kl. 14:02.

Europaparlamentet kommer sannolikt att förkasta ett omstritt avtal på sin session i Strasbourg på torsdag. Avtalet skulle tillåta överföringen av EU-medborgares bankuppgifter till USA.
De berörda ministrarna i alla EU-länder - däribland Finland - har redan godkänt det här så kallade Swift-avtalet som trädde tillfälligt i kraft den 1 februari. Ifall avtalet förkastas slutar det vara juridiskt bindande.
Enligt EU-parlamentarikerna är avtalet tvivelaktigt med tanke på skyddet av privatlivet. EU-parlamentet anser att man kan växla information på andra sätt. Enligt europaparlamentariker Carl Haglund (SFP) är det oklart hur och till vilket ändamål bankuppgifterna ska användas.
- Parlamentet kommer inte att ge grönt ljus för det här avtalet, säger Haglund.
USA vill ha bankuppgifter av EU som en del av sin kamp mot terrorismen. Det har väckt gott om kritik.
Överföringen av bankuppgifterna kom ut i offentligheten 2006. Då visade det sig att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA redan i åratal hade följt med den internationella pengatrafiken med hjälp av den internationella Swift-koden för penningtransaktioner. Europeiska centralbanken visste om verksamheten men säger att den var oförmögen att göra något åt saken.
EU-parlamentet har nu det sista ordet när det kommer till godkännandet av avtalet. Ifall parlamentet förkastar Swift-avtalet blir de enskilda EU-länderna också tvungna att dra tillbaka sina egna avtal. (FNB)
I Finland verkar media missa den här frågan, men i övriga europeiska länder följer man bättre med utvecklingen. T ex visste österrikiska Der Standard igår berätta, att USAs utrikesminister Hillary Clinton har vänt sig till sin europeiska kollega (om nu Catherine Ashton bör kallas så) för att framföra en önskan om att man ska nå en kompromiss i frågan:
Im Streit um das blockierte Interimsabkommen zum Bankdatenaustausch zwischen USA und EU bei der zur Terrorbekämpfung („Swift") zeichnete sich am Freitag eine überraschende Wende ab. US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich direkt an ihr neues europäisches Gegenüber, die Hohe Beauftragte, "EU-Außenministerin" Catherine Ashton gewandt und gebeten, gemeinsam eine Kompromisslösung zu finden. Ihre "Botschaft" an Ashton war, dass eine Regelung zum Datenaustausch für die Verfolgung terroristischer Aktivitäten für alle wesentlich sei, bestätigt ein hochrangiger EU-Politiker dem STANDARD. Man brauche dieses Abkommen, sie Clinton, sei bereit einzugreifen, zu helfen, die transatlantischen Unstimmigkeiten zu überwinden. Formell zuständig ist US-Finanzminister Timothy Geithner bzw. Heimatschutzministerin Janet Napolitano.

Noch am Donnerstag hatte es so ausgesehen, als würde das EU-Parlament Swift nächste Woche glatt ablehnen. Der Innen- und Justizausschuss empfahl mit deutlicher Mehrheit ein Nein. Der US-Botschafter bei der Union, William E. Kennard, hatte daraufhin angedroht, dass die USA dann Abkommen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten abschließen könnten und auf eine Regelung mit der EU als Ganzes verzichten. Dies wiederum würde bedeuten, dass die rechtlichen Unklarheiten und Datenschutzbestimmungen in Europa erst recht äußerst kompliziert blieben, insbesondere für den einzelnen Unionsbürger.
14 February
2010

Terrapower

Bill Gates vill rädda världen genom att bränna atomsopor. Nytt inlägg om "the nuclear winter"
[bloggar] 

Microsoft-miljardören Bill Gates och hans Intellectual Ventures driver på utvecklingen av terrapower. Avsikterna är de bästa: att stoppa den pågående klimatuppvärmningen. Terrapower går ut på att generera elström genom att bränna atomsopor.

"Med rätta material och metoder kan det funka", sade Gates. "Eftersom 99 procent av avfallet brinner upp är det ungefär som ett ljus." -- "With the right materials approach it could work," Gates said. "Because you burn 99 percent of the waste, it is kind of like a candle." (Källa: AFP-nyhet av Glenn Chapman, 13 februari 2010.)
Vad jag vet finns det redan nog med atomsopor för att försvåra livet för alla kommande generationer. Hoppas alltså verkligen, att terrapower är mer än... mer eller mindre fromma förhoppningar!

Enligt en tidningsartikel från augusti 2008 påpekar experter att terrapower står inför enorma politiska hinder och kan ta många årtionden att få byggt, om det accepteras alls.

Stewart Brand, en gång grundare av The Whole Earth Catalog och The Well, står idag för ett "grönt nytänkande" (Rethinking Green), som tangerar terrapower-konceptet. För Brand, liksom för Gates, är kärnteknologin och inte minst kärnkraftverksavfallet ingalunda några problem utan tvärtom välsignelser för mänskligheten. Brand anser bl a att det högaktiva avfallet tryggt må slutdeponeras av Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) i New Mexico. (Brands åsikter kan studeras på sajten Fora TV och i hans färska bok Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto).

20 procent av USAs el produceras med kärnkraft, och hälften därav med uran från ryska kärnstridsspetsar, hävdar Brand, och tillägger med supermaktsmedborgarens orubbliga tillförsikt: "And when we're finished with theirs, we're going to start using ours".

A propos kärnstridsspetsar: i Scientific American (jan. 2010) tar forskarna Alan Robock och Owen Brian Toon åter upp begreppet "den nukleära vintern". (Artikel tillgänglig som PDF-fil här.) Enligt deras undersökningar skulle ett regionalt kärnvapenkrig få ödesdigra konsekvenser för livet på vår jord. De utgår i sin modell från inverkan på klimatet av ett kärnvapenkrig där 100 atomvapen av Hiroshimabombens storlek skulle komma till användning, ett scenario, som ungefär motsvarar Indiens och Pakistans nuvarande kärnvapenstyrkor.

Vilket är ett större hot: koldioxidutsläppen eller det militär-industriella-akademiska komplexet?
16 February
2010

Om handskakningar och enkla svar

[bloggar] 

Att inte skaka hand med motsatt kön utanför familjen, är en tradition som framkallar hårda reaktioner. Först var det en ung kvinnlig programledare som vägrade ta en äldre manlig ekonom i hand. Nu är det en arbetssökande man i Älmhult,
noterar Per Wirtén i Dagens Arena under rubriken Enkla svar finns inte.

Handskakning torde vara en gammal romersk sed. Axel Hägerström från Jönköping har filosoferat om det, men jag har förlagt boken med hans essä. "I den romerska bröllopsceremonin gav brud och brudgum varandra höger hand. Kyrkan tog seden från romarna och efter hand har det blivit det vanligaste sättet att hälsa", hävdar Antibac. Jag håller med om att vi får lov att bestämma oss för att sluta förtrycka kvinnor - men måste inte kvinnans frigörelse vara kvinnans eget verk? Ja, fast naturligtvis bör vi män hjälpa till.

Häromdan påstod en kolumnist i the Guardian att kvinnans fortsatt dåliga ställning i Indien beror på Mohandas Gandhis bisarra kvinnosyn - "his sexual hang-ups caused him to carry monstrously sexist views" sades det. Min vän filosofen parerade med ett wittgensteincitat: "en värdelös tid missförstår sin tids stora personligheter på sitt eget låga sätt".

Med vänlig hälsning,

-Mikael
19 February
2010

Sanningsrörelsens upptäckter utportioneras

[911] 

Vetenskapliga bibliotekarien Elizabeth Woodworth studerar i två färska artiklar en rad tecken på att bevakningen av The 9/11 Truth Movement i amerikanska, brittiska, norska och andra länders media håller på att genomgå en förvandling.

Woodworth tar i sin första artikel fasta på att brittiska New Statesman har placerat professor David Ray Griffin på plats 42 bland "50 personer och familjer som man måste räkna med i dagens värld" tillsammans med paret Obama, Vladimir Putin, Bill och Melinda Gates, Rupert Murdoch, Benedikt XVI, osv.

Men till skillnad från en president, en statsminister eller en påve, saknar David Ray Griffin politiskt inflytande; han är inte heller någon mäktig miljardär, och hans bokupplagor tävlar inte med Dan Browns, konstaterar Woodworth. I själva verket brukar tidningarna inte ens anmäla hans skrifter. Utnämningen av Griffin till en av de 50 människor som betyder mest i världen idag är alltså som han själv har påpekat, absurd.

Det finns trots allt en synvinkel som kunde tänkas motivera New Statesman-redaktionens val:

"Med tanke på den enorma betydelse som 9/11- attackerna har haft och de stora inrikes- och utrikespolitiska beslut som har motiverats med dessa attacker, skulle en rörelse som utmanar den officiella versionen i princip kunna bli så inflytelserik att man måste ta dess intellektuella ledare med i beräkningen",
skriver Woodworth.

I sin andra artikel konstaterar Woodworth att åtta länder - Storbritannien, Kanada, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge och Ryssland - har låtit offentligt ägda radiostationer sända hela spektret av av bevismaterial, som ifrågasätter sanningen i den officiella sanningen om 9/11.

Hon säger sig ha lagt märke till fem nya trender i mediebevakningen av 9/11-sanningsrörelsen:
 • Sanningsrörelsen beskrivs inte längre som konspirationsteori versus vetenskap, utan som en kontrovers kring obesvarade frågor och ett sökande efter sanningen.
 • Nyhetsinslag och tv-program som granskar meningsskiljaktigheterna har blivit längre och mer balanserade.
 • Större mediekanaler har börjat presentera sanningsrörelsens teser först och låta dem åtföljas av motargument från försvarare av den officiella versionen.
 • Stora medier har börjat infoga och introducera detaljerade belägg för sanningsrörelsens påståenden.
 • Behandlingen av 9/11 i media antyder att en ny utredning av händelserna den 11 september 2001 kan vara att vänta. Woodworth går igenom 18 olika exempel på hur media har bevakat sanningsrörelsens bevisföring. Bl a tar hon upp mottagandet av Niels Harrits med fleras artikel "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," i Open Chemical Physics Journal, Vol. 2 (April 3, 2009): 7-31 (http://www.bentham.org/open/tocpj/openaccess2.htm). Harrit, som är biträdande professor i kemi vid Köpenhamns universitet, har bland annat intervjuats i dansk, norsk och rysk television om termitfynden i stoftet från World Trade Center i New York. Fynden tyder enligt Harrit på att tvillingtornen och WTC7 raserades med hjälp av det hypermoderna militära sprängämnet nanotermit.

  * * *

  Om sig själv säger Elizabeth Woodworth på en av fredsrörelsens webbsidor: "Jag är en professionell medicinsk bibliotekarie som under 25 år har levererat best evidence- litteratur åt hälsovårdsmyndigheterna i British Columbia" (http://peaceinspace.blogs.com/911/2008/06/globalresearchc.html)

  Artiklarna om medias bevakning av sanningsrörelsen:

  Elizabeth Woodworth: The Media Response to the Growing Influence of the 9 /11 Truth Movement Reflections on a Recent Evaluation of Dr. David Ray Griffin
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16505

  Elizabeth Woodworth: The Media Response to the Growing Influence of the 9/11 Truth Movement. Part II: A Survey of Attitude Change in 2009-2010
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17624

  Hoppas att våra finländska mediechefer tar detta stoff till sig och hjälper till med att portionera ut det i lämpliga doser.

  Mikael Böök
  044 5511324 , book ät kaapeli dot fi


 • >> Mikas hemsida

  Powered by COREBlog  laskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23