Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 June
2011

Ros och ris med anledning av Inga Lundéns inval i IFLAs styrelse

[grundlagar] 

 

Information från Svensk Biblioteksförening, 9 juni 2011: "...IFLA ( International Federation of Library Associations and Institutions) har nu presenterat resultatet från omröstningarna till Governing Board och President Elect.
I IFLAs val av ledamöter till Governing Board fick Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén flest röster av alla kandidater. Inga Lundén fick 1107 röster och därefter kom Paul Whitney från Canada med 976 röster. Här presenterar Inga Lundén sina tankar med IFLA-arbetet: Dreams Discovery Development Diversity Dialogue http://www.ifla.org/governing-board/elections/board-members-2011/lunden ..."

 


Gratulerar! Ni rikssvenska bibliotekarier kan och bör glädja er åt att er föreningsordförande har blivit invald i världsorganisationens styrelse. Som svenskspråkig finländare kan och bör väl även jag tycka att det är trevligt. (Som infödd finne i Finland och som medlem i Sinikka Sipiläs biblioteksförening tycker jag naturligtvis också att det är rätt underbart att just hon ska bli IFLAs president 2013-2015 ! (vilket också framgick av meddelandet från Svensk biblioteksförening; läs hela meddelandet här!). )

När Inga Lundén i sitt valtal använder uttrycket open space ("the open space for never ending dialogue, to keep the society open") kommer jag att tänka på Chico Whitaker och Kay Raseroka. Chico Whitaker från Brasilien hör till grundarna av Socialt världsforum (WSF) och är kanske den som mest envetet har förfäktat åsikten att WSF kan och bör vara en open space - ett öppet rum och/eller en öppen plats. Denna grundläggande tanke inom Socialt världsforum betraktas också av många , enligt min åsikt med rätta, som en sällsynt politisk innovation. Kay Raseroka från Botswana, som ju i mitten av 2010-talet själv var IFLAs ordförande, jämförde för sin del uttryckligen bibliotekets öppna space med det sociala världsforumets. Det gjorde hon i sitt anförande på biblioteksseminariet under WSF i Mumbai i januari 2004.

Undrar vad Inga Lundén anser om WSF. (Vad Sinikka anser vet jag faktiskt en hel del om; allmänt taget förhåller hon sig så vitt jag vet positivt till WSF.)

En annan sak: Inga Lundéns Statement of Candidacy (det ovannämnda valtalet) innehåller följande passus: "IFLA's role as a leading organisation in the knowledge society, keeping and creating strong strategic alliances with other important partners as WSIS, Unesco, Bill and Melinda Gates Foundation and Blue Shield."

Att man gärna vill liera sig med världens rikaste man och hans fru är kanske naturligt ur en viss, egoistisk, nyttosynvinkel. Men här är det inte enbart en fråga om finanskapital utan också om samhällets öppenhet. Såtillvida hänger denna sak faktiskt också ihop med den föregående. Bygg ditt världssamhälle på patenterad software och du får till slut ett slutet rum, ett fängelse! Således borde bibliotekscheferna inte göra som Nokiacheferna , dvs ingå partnerskap med Microsoftcheferna. I stället för att prata vackert om Bills och Melindas stiftelse hade jag alltså mycket hellre sett att Inga L. hade gett till exempel Free Software Foundation (FSF) ett omnämnande. På sin webbplats beskriver sig FSF så här: "The FSF advocates for free software ideals as outlined in the Free Software Definition, works for adoption of free software and free media formats, and organizes activist campaigns against threats to user freedom like Windows 7, Apple's iPhone and OS X, DRM on ebooks and movies, and software patents" (http://www.fsf.org/).

Med vänliga sommarhälsningar från Finland,

- Mikael

PS Vad månne The Blue Shield är för någonting? Kanske någon vill förklara?
16 June
2011

Vad varje demonstrant bör veta

[Snea figurer] 

Mediebilden av de stora demonstrationerna mot nyliberalismen och sparpaketen ger vid handen att folket på gatorna på det stora hela är vänligt sinnat men att det tyvärr finns små grupper av bråkmakare som förstör allt för de andra som egentligen är snälla. Om man klickar på den nedanstående bilden (efter att ha funderat på hur snäll han ser ut ) ger Youtube-videon, som bilden är tagen ur och som den är länkad till, en annan bild av orsaken till bråket.

 

Uppdatering 20.3.2012. Youtube-videon, som ovanstående bild länkar till, är en ny version med undertexter. Den äldre versionen, som fanns på adressen http://www.youtube.com/watch?v=YcmvzRvsf8g, är inte längre tillgänglig. Detta förklarar skillnaden i antalet tittare på den äldre respektive den nyare versionen.


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23