Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


20 July
2011

Om uthyrningen av läroböcker till de studerande

betraktad ur den nya bibliotekariens synvinkel
[Snea figurer] 


SEATTLE, Jul 18, 2011 (BUSINESS WIRE) -- (NASDAQ: AMZN)--Today, Amazon.com announced the launch of Kindle Textbook Rental--now students can save up to 80% off textbook list prices by renting from the Kindle Store. Tens of thousands of textbooks are available for the 2011 school year from leading textbook publishers such as John Wiley & Sons, Elsevier and Taylor & Francis. Students can find details about the program at www.amazon.com/kindletextbooks.


Hej!

Amazon är en försäljningsorganisation. De säljer böckerna. Amazon har inte producerat böckerna. Böckerna är inte deras produkter. Så att när Fredrik Larsson skriver att ingen i princip kan ge bort sin produkt och överleva så är det inte helt relevant i det här fallet.

Läroboksförfattarna, som har producerat böckerna, kan förresten visst ge bort sina produkter till förlagen att förtjäna pengar på, och detta är också vad författarna i stort sett gör.

Läroböckerna som nämns i pressmeddelandet från Amazon är skrivna för studerande vid amerikanska universitet och högskolor, av deras professorer och lärare. Kanhända har förlagen också utbetalat honorar för manus, men sådana honorar är peanuts i jämförelse med de månads- eller projektlöner som bildar universitetsfolkets egentliga utkomst. Amazons marknadsekonomi och författarnas hushåll bildar alltså två rätt så separata världar.

Ordet försäljningsknep är däremot väl valt. Som sagt, Amazon är en bokhandel -- allt vad de gör går ut på att maximera vinsten på sin bokförsäljning. Det är bara försäljningsknep från början till slut! Amazon försöker vara alla till lags och insmickrar sig hos alla för att höja sina försäljningssiffror. Däremot ska man inte vänta sig att Amazon försvarar friheten, freden, demokratin och bildningen. Vi minns hur Amazon behandlade WikiLeaks! I det fallet föredrog Amazon att tjäna de mäktiga, dvs statens regering, som s a s utgör Amazons stabilitetsgarant. Bokmarknaden är ju vad sociologerna kallar en social konstruktion. För att den ska fungera måste vissa allmänna villkor uppfyllas och upprätthållas.

Till dessa villkor hör, att man fortsätter utlåningen av böcker också när böckerna blir eböcker. Men det är övergående. Amazons försäljningsknep blomstrar bara under en liten övergångsperiod. Hela konceptet om utlåning av eböcker är förvirrat. Whispersync låter visserligen snofsigt och det fungerar också magiskt i iPaden men det är ändå bara en mystifiering av någonting som varje datoranvändare vet är mycket enkelt: att kopiera en datafil. Nå, enkelt och enkelt -- datorerna är kanske inte så värst "enkla". Men hur man än vrider och vänder på det hela är "kopiering" någonting av det mest triviala som finns och försiggår inne i datorerna och mellan datorerna i det stora biblioteket internet. Att sedan försöka få det till att man "lånar" eller "hyr" i stället för att man "kopierar" är verkligen snett.

Ja, människorna älskar att låta sig duperas av allehanda marknadsgycklare!

Men nu ska jag avsluta mitt brev, önska alla kloka bibliotekarier en skön sommarsemester och återgå till läsningen av R David Lankes intressanta lärobok "Atlas of New Librarianship"!

Mikael
23 July
2011

Tid att utträda ur de villigas koalition

Reflexioner kring det fruktansvärda som hände på Utøya och i Oslo på fredag eftermiddag och kväll den 22 juli
[911] 

Nu, på lördag förmiddag vid elvatiden, har antalet dödsoffer överskridit 90. De flesta offren är ungdomar, som deltog i Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på Utøya. Gärningsmannen är tydligen en enda 32-årig norrman vid namn Anders Behring Breivik. Breivik greps redan igår. Han sägs ha "kopplingar till en högerextrem rörelse".

1.

Mediernas ryggmärgsreflex, dvs "al-Qaida", tycktes mig från början osannolik. Min första misstanke gällde Gaddafi, som ju i början av juli varnade för att han kommer att slå till mot mål i Europa om inte NATO upphör med bombandet. Gaddafi, som talade till sina anhängare i Tripoli 1 juli, talade uttryckligen om att angripa "kontor" och "familjer".

NATO-medlemslandet Norge deltar sedan fyra månader tillbaka i Libyenkriget med en egen F-16-skvadron. Norska statliga oljebolaget STATOIL har (eller hade?) andelar i oljefälten Marzuq och Mabruk, och libyska staten äger (ägde?) för sin del aktier i STATOIL. Norges beredskap att möta en eventuell libysk attack är kanske inte den allra bästa. Således föreföll det mig inte uteslutet, att Gaddafi i sitt nuvarande trängda läge skulle välja just Norge till första mål ifall han gick från ord till handling.


2.

Säg att Anders Behring Breivik blev mobbad i skolan. Påpeka att han fortsatte att bo ihop med sin mor fast han var över 30. Sök efter någonting att hänga upp sig på i hans sexliv. Nej, låt oss en gång för alla slå fast att karln är psykopat. En människa som har gjort det han har gjort måste ju vara det, för i annat fall skulle ordet psykopat sakna betydelse. Men vad förklarar detta ord? Och vad allt döljer inte dylika psykologiska förklaringsförsök?

Den som inte försöker ställa händelserna i Oslo och på Utøya i samband med "kriget mot terrorism" måste antingen vara vara blind eller sövd. Anders Behring Breiviks motiv är politiskt. Hans dåd är ett angrepp mot Arbeiderpartiets ordförande, statsminister Jens Stoltenberg, och mot de ungdomar, som ska föra Arbeiderpartiet och dess politik vidare.

Varför? Därför att Arbeiderpartiet och Stoltenberg för Breivik representerar Norges fall. Om det fortsätter såhär kommer Norge att förstöras av främmande kulturer och religioner, särskilt islam. Så tänker jag mig att Breivik tänker. Jag försöker med andra ord tänka mig Breiviks attack mot det nuvarande officiella Norge och dess förlängning som ett försök att väcka upp det egentliga, verkliga, reella Norge mot dess inre och yttre fiender. "Behring Breivik beskrivs ha högerextrema åsikter och har tidigare kallat Gro Harlem Brundtland för ”Landsmo(r)deren” på det norska nätforumet dokument.no, där han publicerat 75 inlägg" , läser jag i Aftonbladet.

Breivik beundrar särskilt Max Manus, en hyllad norsk motståndsman under den tyska ockupationen av Norge under andra världskriget. Manus är berömd för sina sabotageaktioner. Han medverkade vid sprängningen av flera tyska fartyg och til sprängningen av nazisternas kontor i Oslo för rekrytering av unga norrmän till "arbetstjänst" under sommarferierna.

3.

"Kriget mot terrorism" är en alltigenom lögnaktig propagandaoperation, som inleddes redan i samband det första Gulfkriget sommaren 1990 men drogs igång för fullt först efter 11 september 2001. Vi andra, som har genomskådat lögnerna, försöker efter förmåga dämpa deras verkningar. Men Breivik tycker att vi är alldeles för tama.

Anders Behring Breivik upplevde tydligen Jens Stoltenberg som en nutida Quisling, en undfallenhetsman och kollaboratör med fienden i "kriget mot terrorism". Han ansåg uppenbarligen, att propagandakriget "mot terrorism" borde leda till ett verkligt inbördeskrig. Så beslöt han att själv bli en riktig krigare, som sprider skräck och död bland terroristernas medhjälpare.


4.

Vi har förletts till att tro att det går att besegra ett substantiv, dvs "terrorism". Märkligt nog är det omöjligt. Det är hög tid att vi utträder ur de villigas stora koalition. För om vi fortsätter delta i "kriget mot terrorism" slutar också vi som terrorister.>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23