Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 March
2013

Cypernpaketet, drömmarna och makten

Adjö till Régis Debray
[Spinelli] 

Idag har jag en artikel i Hufvudstadsbladet (av Hbl rubricerad "Upprörande rädda Cyperns korrupta banker"; min rubrik är som synes "Cypernpaketet, drömmarna och makten") innehållande kritik mot EU-kommissionens och Finlands regerings beslut att stöda bankirerna i Cypern samt Rysslands med flera länders så kallade investerare, vilka använder det cypriotiska skatteparadiset för sin omfattande penningvätt. Nedan artikeln i form av en länkad bildfil (förstora genom att klicka på bilden):
14 March
2013

Dagens Discovery

[bloggar] 

Bibliotekarierna fäster antagligen onödigt stor uppmärksamhet vid sina externa Discovery-system.

Själva upptäckandet föregår nämligen Discovery-systemet.

Sålunda hände det sig, att jag återupptäckte författaren L.W. och därefter använde närmaste Discovery-system för att hitta mer i samma stil. Det framgick då att t ex "Blå och bruna boken" (av nämnde L.W.) kan lånas från biblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda (Resultatet av min sökning med hjälp av FRANK-samsökningssystemet kan studeras här. ). Och det var ju fint. Fast stadsbibliotekarierna i Lovisa och Borgå har tydligen missat den boken.

Discovery-system är nog väldans bra men ingenting kan ändå tävla med upptäckandets glädje. Utom musiken, förstås. Och tystnaden.

Kort sagt anser jag att det för närvarande inte är klokt att köpa in nya Discovery-system till biblioteken eftersom den digitala revolutionen redan har försett oss med mängder av verktyg, som vi inte behärskar.


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23