Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 September
2013

Stora fiskar äter mindre

Microsoft och Nokia
[Snea figurer] 

”Den stora frågan är om Jorma Ollila kände till hela intrigen redan från början”, skriver Staffan Bruun i Hbl 4.9. Visst, och detta är onekligen spännande med tanke på fortsättningen.

För min del tycker jag det är ganska uppenbart att våra nokiaoligarker i sitt allt intimare samarbete med Microsoft är i färd med att dra världen allt djupare ned i det globala övervakningsträsket. Finland ska tydligen tjäna som experimentfält för en orwellsk satellitövervakning av biltrafiken. (Apropå bilar ska vi inte heller glömma Ollilas ordförandeuppdrag i Shell Oil.) Vilket marknadsförs med den vanliga reklamen för nya högteknologiska exportprodukter som än en gång ska skapa ”ekonomisk tillväxt”, fler inhemska arbetsplatser och överhuvudtaget ”en ny chans för Nokia och Finland”.

Men utförsäljningen av Nokias mobiltelefonavdelning borde också väcka frågor som visserligen inte är lika dramatiska, för att inte säga mediasexiga, som den om de rikaste och ”visaste” chefernas mer eller mindre dolda intentioner. En sociolog skulle t.ex. kunna ställa den skenbart enkla men ingalunda obetydliga frågan om den fortgående globala ägar- och maktkoncentrationen i fossilkapitalismens IT-bransch. Ni vet, det där med att stora fiskar fortfarande äter mindre fiskar, och vad detta i sin tur leder till.

hbl 9.9.2013
29 September
2013

Ett framtida, kärnvapenfritt EU? Dialog med Viviane Reding och Sirpa Pietikäinen

[Spinelli] 

Senaste måndag, 23 september, anordnades en medborgardiskussion tillsammans med EU-kommissionens viceordförande Viviane Reding och europarlamentarikern Sirpa Pietikäinen på Gamla studenthuset i Helsingfors. Circa 200 medborgare deltog i den stundtals rätt livliga debatten, som skickligt leddes av den i Finland sedan länge bosatte kanadensiske juristen André Noël Chaker.

Frågorna och svaren gällde t.ex. sysselsättningspolitiken, EU-medborgarnas rättigheter och Unionens framtid.

I början av evenemangets sista avsnitt, som alltså gällde EU:s framtid, fick jag möjlighet att presentera den fråga om Frankrikes och Storbritanniens s.k. Teutates-avtal, som jag hade skickat Reding och Pietikäinen på förhand: Kommer EU-medborgarna i framtiden att ha rätt att besluta om massförintelsevapen? Jag ställde också frågan om EU borde bli medlem av FN:s säkerhetsråd för att där bidra till nukleär nedrustning.

Europeiska kommissionens webbTV-portal har lagt upp videor från diskussionen på nätet, med översättning från engelskan till svenska och finska. Öppna och titta på (i ett nytt fönster) delen om EU:s framtid genom att klicka här  !

Skärmdumpar från videon:


Medborgare Mikael Böök ställer frågor ang. Teutatesavtalet mel-
lan Frankrike och Storbritannien (2010) samt möjligheten av ett kärnvapenfritt EU.

Viceordförande Viviane Reding, MEP Sirpa Pietikäinen (till vänster) och diskussionsledaren
André Noël Chaker (till höger).

Det här blogginlägget finns också på engelska och finska.


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23