Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


18 January
2014

Assange: "Ta anställning vid CIA, gå in på bollplanen och kom ut med bollen"

[grundlagar] 

1 januari 2014. Vid årsskiftet uppmanade WikiLeaks grundare Julian Assange världens systemadministratörer och hackers att förena sig. "Vare sig vi vill det eller inte kommer vi alla att bli en del av den här staten", sade han. "Vårt enda hopp består i att bestämma vilket slags stat vi ska bli delar av."

Assange talade över Skype från sin asyl på Ecuadors ambassad i London till deltagarna i Chaos Communication Congress i Hamburg. Som diskussionsledare fungerade WikiLeaks rådgivare Sarah Harrison och forskaren i datasäkerhet Jacob Appelbaum. Den ca fem minuter långa Skypesessionen med Assange avbröts flera gånger, vilket enligt ett Twittermeddelande från WikiLeaks berodde på sabotage.

Assange jämförde dagens systemadministratörer och hackers med industriarbetarna i arbetarrörelsens historia och bad dem inse att också de bildar en mäktig samhällsklass. Edward Snowden har visat vad en enda medlem av denna klass kan åstadkomma, påpekade han. "Hackers och tekniska specialister bör ta emot jobb inom underrättelseväsendet och andra statliga organ och ta fram ännu fler dokument -- ta anställning vid CIA, gå in på bollplanen och kom ut med bollen", sade han.

Det handlar inte om att göra skada eller att sätta stopp utan om att flytta över informationen från ett apartheidsystem där den kontrolleras av dem som har extraordinär makt till den digitala allmänningen, poängterade Assange.

Programinslaget med Sarah Harrison, Julian Assange och Jacob Applebaum under CCC-kongressen i Hamburg kan ses på en ca 22 min. lång Youtubevideo länkad till sajten leaksource.wordpress.com.

Mikas kommentar : Ovanstående är inte bara ett memento för de datorkunnigaste informationsspecialisterna och journalisterna i anfallskedjan utan också och i synnerhet för bibliotekarierna och arkivarierna i försvaret. Tillägg 18.1. Efter president Obamas överslätande tal 17.1. och direktiv rörande USA:s insamling av metadata om medborgarnas privata telekommunikation skulle man vilja tillägga, att det som Assange sade vid årsskiftet också borde vara ett mene tekel för stormaktsledarna. Tempora mutantur potestas mutatur in illis, tiderna förändras och den världsliga makten förblir inte vad den har varit.
23 January
2014

Bokhyllornas nyheter och friheter

Om Norges Bokhylla.no och en tilltänkt Bokhyllan.se i Sverige
[bloggar] 

Norges nationalbibliotek har gjort mängder av böcker fritt tillgängliga för medborgarna trots att dom fortfarande är upphovsskyddade vilket bibliotekarier i Sverige har noterat och vilket även tidningarna i Finland har skrivit om ; se t ex Iltalehti 16.1.2014.

Inte för att jag har någonting särskilt emot att det norska exemplet uppmärksammas nu igen. Men egentligen är denna streaming av böcker inte någon nyhet: den "norska modell" som förknippas med Bokhylla.no och dess "utvidgade kollektivavtal" ang. copyright diskuterades vitt och brett redan år 2010.

Förr eller senare (förr, skulle jag tro) kommer också alla böcker på svenska att föreligga i digitala format på "Bokhyllan.se" el. likn. Ska tillträde då bara ges åt läsare från svenska IP-adresser? Eller kommer även finlandssvenskar, norrmän och koreaner som intresserar sig för Sverige och det svenska att få läsa den digitaliserade svenska litteraturen?

Eller kommer samma regel att råda i Sverige som i Norge? På Bokhylla.no måste man nämligen koppla upp sig ifrån en norsk IP-adress för att få komma in och titta.

För att själv få se en glimt av det norska paradiset nödgades jag sålunda be en norrman kapa en skärm:

Nyligen beslöt ledningen för stadsbiblioteket Deichmanske i Oslo övergå till det fria bibliotekssystemet Koha. Koha, som bygger på fri software (namnet Koha är maori för 'gåva') kommer från Aotearoa (maori för Nya Zeeland).

Se där en riktig nyhet och, skulle jag tro, en större sådan än Bokhylla.no !

Tänk om biblioteket överallt skulle övergå till fri software!


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23