14 October
2014

Sote on pakkoliitos II

Mistä Sote-uudistuksessa eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on kysymys? Se näyttää sosiaali- ja terveysalan hankkeelta, mutta tosiasiassa kyse on raa’asta valtapolitiikasta. Kun Jyrki Kataisen hallitus epäonnistui kuntauudistuksessa eli suurkuntien luomisessa pakolla, niin nyt samaan päämäärään pyritään Sote-uudistuksen avulla.


Se tehdään ajamalla pienet kunnat poliittisin toimin niin suuriin vaikeuksiin, että ne voidaan pakkoliittää isoihin kaupunkeihin. Välineenä käytetään matematiikkaa ja Excel-taulukkolaskentaa. Excel-kaavaa en löytänyt netistä, joten luotan seuraavassa Kuntalehden laskelmiin (http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/talous/soten-kapitaatiomalli-mullistaa-kuntien-rahoitusosuudet/).

Tällä perusteella katson, että tekeillä olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ei tule viedä eduskuntaan, vaan palauttaa se uuteen valmisteluun. Esitetty demokratiavajeinen malli on perustuslain vastainen, sortaa pieniä kuntia ja johtaa tulonsiirtoihin suurille sekä heikentää kuntien henkilöstön asemaa. Kuntalehden laskelman mukaan kyseessä on ainakin 300 miljoonan euron tulonsiirto pieniltä kunnilta 6-7:lle suurelle kaupungille.

Lain hätäisessä valmistelussa on loukattu perustuslain §121, jossa säädetään kuntien itsehallinnosta. Käytännössä luodaan viisi eräänlaista lääniä, siis uusi väliportaan hallinto. Nämä käyttäisivät merkittävää budjettivaltaa, mutta niillä ei olisi vaaleilla valittua hallintoa. Rahoitusperustana oleva kapitaatiomalli, jonka kriteereinä ovat ikärakenne ja sairastavuus, sortaa pieniä kuntia. Kangasalle esitys merkitsisi peräti kuuden miljoonan euron menetystä, kun Tampere hyötyisi yli 70 miljoonaa. Tämän kapitaatiomallin todellinen tarkoitus on heikentää pienten kuntien taloutta ja näin pakottaa ne liitoksiin isompien kanssa.

Ehdotettu malli siirtää laajasti kuntien taloudellista päätösvaltaa sosiaali- ja terveysalueille, mutta jättää juridisen ja taloudellisen vastuun asukkaiden hyvinvoinnista kunnille. Kuntien työntekijöiden asemaa esitys käsittelee puutteellisesti tai ei lainkaan. Täten edellytyksiä nykymuotoisen lain hyväksymiselle ei ole.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä.

(Ryhmäpuheenvuoro kunnan lausunnosta sote-laista 13.10.2014.)

Posted by jmantyla at 15:06 | Comments (0)
<< Euroopan poliittinen ilmastonmuutos | Main | Kuntatalouden vaihtoehdottomuus >>
Comments
There are no comments.
Post a comment