25 December
2014

Nato toisi ruumisarkkuja Suomeen

Kansan Uutisissa julkaistiin 7.12.14 artikkeli, jossa Sami Lotila ihmetteli Viron armeijan rappiotilaa. Toimittaja ei ollut huomannut, että Natoon liittyneen maan armeijaa ei ole edes tarkoitettu oman maan puolustamiseen, vaan Naton kriisinhallintasotiin Aasian ja Afrikan entisissä siirtomaissa.


Kirjoitin kolme artikkelia KU:n verkkosivulle.

KIRJOITUS 1: Viro osallistuu Naton kriisinhallintaan

Sami Lotilan jutussa jätettiin kertomatta tärkeä asia. Viro on kriisinhallinnan suurvalta, jolla on Afganistanissa 300 sotilasta, heistä 282 eteläisessä Helmandissa. Se on maan väkivaltaisin ja talibanien päätoiminta-aluetta (US 14.10.2009). Viron armeija on täydellisesti mukautettu Naton tarpeisiin eli sotimiseen imperialististen suurvaltojen entisissä siirtomaissa. Vertailun vuoksi: Suomella on ollut enimmillään 200 sotilasta Naton Isaf-operaatiossa suhteellisen rauhallisessa Pohjois-Afganistanissa (tällä hetkellä 91 sotilasta). Virolla on väkilukuun suhteutettuna kymmenkertaisesti enemmän sotilaita Afganistanissa. Eipä siis ihme. että kotimaan puolustamiseen ei jää resursseja. Virolaisia on kaatunut Afganistanin Nato-miehityksessä yhdeksän ja suomalaisia kaksi.

Jos Suomi liittyy Natoon, meillä on edessä sama armeijan sopeuttaminen Naton kriisinhallintasotiin. Tästä varoitti puolustusvoimien entinen komentaja Gustav Hägglund Aamulehdessä 28.10.14. Juttua ei löydy netistä, mutta referaatti on itsenäisyyspäivän puheessani:

http://www.vasenkaista.fi/2014/12/mantyla-itsenaisyyspaivana-historiaa-huonomuistisille/

Viro on varoittava esimerkki siitä mihin Nato-jäsenyys johtaisi. (KU 7.12.14)

KIRJOITUS 2: Onko Viro turvassa?

Nettikeskustelija väitti, että ”Viro on turvassa, sillä Viro on Euroopan puolustusliitto Naton jäsenmaa. Naton yhteinen puolustuskyky on murskaavan ylivoimainen verrattuna Kremlin hyökkäyskykyyn.”

Kommenttini: On turvassa, tai sitten ei. Viro maksaa hirvittävän kovan hinnan Natosta. Käytännössä Nato eli Yhdysvallat ei ole tehnyt juuri mitään Viron puolustamiseksi. Pari lentokonetta ja vanhaa panssaria on viety Baltiaan tiedotusvälineille esiteltäväksi. Ainoa turva on Naton viides artikla ja Yhdysvaltain ydinasepelote, eikä Viroon hyökätä ydinasein.

Hinta, minkä Viro maksaa tästä "suojasta", on aktiivinen osallistuminen Naton miehitystoimintaan Afganistanissa.
Baltian maiden puolustuksesta näkee, että Yhdysvallat lypsää näiltä mailta sotilaita Afganistaniin, kun se samalla joutuu vetämään omiaan pois sieltä. Baltian maiden armeijat on muutettu Naton kriisinhallintajoukoiksi.

Kauanko menee, että talibanit ja al-Qaida huomaavat miten Yhdysvallat käyttää hyväksi Baltian pikkumaita? Kun ne sen huomaavat, virolaiset joutuvat miettimään lisääkö Nato tosiaan turvallisuutta. (KU 9.12.14)

KIRJOITUS 3: Nato on ruumisarkkulähetyksiä Suomeen

Vilkas keskustelu Natosta on tarpeen, kun muualla lehdistössä Naton kannattajat todistelevat toisilleen miksi kannattaisi liittyä. Yhteenveto on mielestäni, että Natoon ei tule liittyä. Seuraus olisi tuntuvasti lisää ruumisarkkulähetyksiä Suomeen.

Venäjän uhalla pelottelijat eivät ole kyenneet esittämään uskottavia perusteluja miksi Venäjä hyökkäisi Suomeen. Lähes hupaisa on nimimerkki HH:n sotilaspoliittinen ”asiantuntija” Aleksi Roinila, joka esittää varautumista Venäjän Ahvenanmaan miehitykseen. Seuraavaksi kaiketi esitetään Suomen hyökkäystä Ambomaahan.

En vähättele Venäjän ongelmia. Se on taantuneen imperiumin jäänne, joka pyrkii suurvalta-asemansa palauttamiseen kyseenalaisin keinoin. Mutta se on kiistatta puolustuksellisessa asemassa aggressiivisesti laajenevaan Natoon verrattuna.

J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen menestyksellinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka osoitti, että rauhanomainen yhteistyö Venäjän kanssa on mahdollista itsenäisyys säilyttäen, ja siitä voi taloudellisesti hyötyä. Venäjä ei hyökkää Suomeen, jos ja kun se tietää, ettei Suomen kautta ole odotettavissa hyökkäystoimia sitä vastaan, kuten tapahtui II maailmansodassa. Nato-jäsenyys olisi käänne Suomen rauhanomaisessa ulkopolitiikassa. Nato on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt saartamaan Venäjää vihamielisten tukikohtien ketjun avulla, ja Nato-Suomi olisi Venäjällä välittömästi vihollisleirin maa. Kohtelu olisi sen mukaista.

Yhdysvallat ja Nato käyttävät hyväkseen entisiä Neuvostoliiton satelliittimaita lupaamalla niille puolustuksen Natolle halvan ydinasepelotteen avulla. Samalla Nato pakottaa uudet jäsenmaat muuttamaan armeijansa kriisinhallintajoukoiksi, joiden tarkoitus ei ole oman maan puolustaminen, vaan osallistuminen Naton kriisinhallintasotiin (Gustav Hägglund, Aamulehti 28.10.14). Siksi Viro on ajautunut reaalimaailmassa puolustuskyvyttömäksi maaksi, kuten alkuperäinen KU:n artikkeli osoitti. Sen kriisinhallinta-armeija ei kykene puolustamaan omaa maataan, mutta osallistuu aggressiivisesti Afganistanin Nato-operaatioon.
Kriisinhallintajoukkojen tarkoitus on entisten imperialististen siirtomaaisäntien etujen puolustaminen Aasiassa ja Afrikassa. Niissä on jatkuvia sotia ja sisällissotia, joiden kriisejä Nato- ja EU-maat pyrkivät hallitsemaan. Suomen liittyminen Natoon tarkoittaisi sitoutumista näiden sotien osapuoleksi.

Tämä on huomattavasti todennäköisempi tulevaisuusskenaario kuin Venäjän hyökkäys Suomeen tai Ahvenanmaalle. Naton julkisten kuolleisuustilastojen perusteella se tarkoittaa tuntuvasti lisääntyviä ruumisarkkulähetyksiä Suomeen, ja murheen viestejä omaisille.

Julkisten tietojen mukaan Naton Isaf-operaation sotilaita oli kaatunut Afganistanissa 26.11.2014 mennessä 3387. Vain 11 oli Euroopan Naton ulkopuolisista maista, Suomesta kaksi. Ja näissäkin maissa on ollut vallassa oikeistohallituksia, jotka ovat halunneet osallistumisellaan Isaf-operaatioon osoittaa halua kuulua ”läntiseen viiteryhmään”.

Mihin viiteryhmään me haluamme kuulua? (KU 12.12.2014)

--- --- ---
KU:n alkuperäinen artikkeli: http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3272775/onko-virosta-puolustamaan-itseaan

Posted by jmantyla at 16:18 | Comments (0)
<< Historiaa huonomuistisille | Main | Suomi 20 vuotta Euroopan unionissa >>
Comments
There are no comments.
Post a comment