17 July
2015

Tavase haluaa sadan vuoden monopolin

Vesiyhtiö Tavasen hakemus suuren tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Kangasalan ja Pälkäneen rajalle hylättiin juhannuksen alla Vaasan avissa. Yhtiö saattaa valittaa päätöksestä. Vesihuollon 13 vuoden epävarmuus jatkuisi ja veronmaksajien rahaa virtaisi yhä lisää konsulteille ja asianajotoimistoille.


Seuraava artikkeli julkaisiin Aamulehdessä 16.7. Toimitus oli hiukan lyhentänyt ja muuttanut juttua. Alla alkuperäinen kirjoitus:
--- --- ---
Vesiyhtiö Tavasessa on kyse 300 000 pirkanmaalaisen vesihuollosta. Yhtiö haluaa siihen sadan vuoden monopolin pilaamalla samalla luonnonsuojelualueita.

Väitöskirjatutkija Vuokko Kurki katsoi, että ”jokainen osapuoli muodostaa kompleksisesta kokonaisuudesta parhaalla taidollaan itselle ymmärrettävän kuvan” (Al 12.7.15). Niin tekevät, mutta kaikki mielipiteet eivät ole ihan samanarvoisia. Väitöskirjatutkija tietää, että tieteellisellä tiedolla on enemmän painoarvoa. Kun Tavase Oy:n tekopohjavesilaitosta alettiin suunnitella Kangasalan ja Pälkäneen rajalle, useat pätevöityneet tutkijat totesivat hankkeen riskit ja varoittivat Vehoniemen-Isokankaan harjun soveltumattomuudesta tekopohjaveden tuotantoon. Tällainen laitos pitäisi sijoittaa talousmetsään, jolla ei ole taloudellisia, kulttuurisia tai maisema-arvoja.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida viimeistään, kun tutkijat totesivat 2011, että imeytyskokeet Pälkäneellä epäonnistuivat eikä yhtiö hallitse suunniteltua tekniikkaa. Natura2000- ja luonnonsuojelusäädökset kieltävät tällaisella alueella niin kokeet kuin pysyvän teollisen toiminnan. Seuraavana vuonna Valkeakoski, Kangasala ja Akaa päättivät irtautua hankkeesta. Tästä huolimatta Tampereen kaupunki jatkoi yhtiön rahoittamista.

Kurki väittää, että ympäristöargumentein voi sekä vastustaa että puolustaa Tavasen hanketta. Ei voi puolustaa, sillä kyseessä on suuri teollinen rakennushanke Natura2000-alueella. Ainoa ekologinen argumentti on ollut puhdistuskemikaalien käytön väheneminen. Se on kokonaisuudessa mitätön tekijä, ja mm. ruotsalaisilla tekopohjavesilaitoksilla on jouduttu palaamaan kemialliseen puhdistukseen pitkäaikaisen imeytyksen muutettua maaperää. Sadan vuoden aikana tämä olisi ilmeistä myös Tavasen laitoksella.

Yhtiön kaavailemilla pienillä imeytysalueilla ei saa 70 000 kuutiota talousvettä vuorokaudessa Pirkanmaan kulutukseen. Siksi yhtiö joutuisi rakentamaan toisen laitoksen Ylöjärven Julkujärven-Pinsiönkankaalle, joka sekin on Natura2000-aluetta. Ympäristövahinko pahenisi. Vaasan avi teki oikein hylätessään pitkäaikaisten ympäristöriskien perusteella Tavasen hakemuksen.

On kyseenalaista sopiiko osakeyhtiömuoto vesihuollon kaltaiseen luonnolliseen monopoliin. Tuotteen hinta ei muodostu markkinoilla kilpailussa, vaan poliittisin perustein. Siksi kuluttajilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa vesilaitoksen toimintaan. Tavase Oy on 13 vuotta halveksinut kansalaismielipidettä ja valtuustojen päätöksiä. Todellinen tarkoitus lieneekin päästä rahastamaan monopolin avulla. Vesimaksuja kutsutaan aiheellisesti piiloveroksi.

Pirkanmaalla ei ole vesipulaa, joka pakottaisi käyttämään tekopohjevettä. Soraharjuissa on pohjavesivaroja ja Kokemäenjoen vesistön pääjärvet Näsijärvi, Roine ja Vesijärvi ovat Tampereen ja naapurikuntien alueella. Talousvettä saadaan ympäristöystävällisemmin ja edullisemmin kehittämällä nykyistä vedenottoa. Laitokset vaativat kunnossapitoa ja huoltoa. Se on ollut huonolla tolalla Tavasen epävarmuuden takia. Tampereen kaupungilla on enemmistö Tavase Oy:ssä ja valta omistajaohjaukseen. Kaupunginhallitus voisi estää yhtiön valituksen. Piina päättyisi ja voitaisiin kehittää olemassa olevia laitoksia.

Jorma Mäntylä
Pj. Kangasalan luonto ry.
Kangasala

Posted by jmantyla at 11:17 | Comments (0)
<< Talouslama ja ”normienpurkutalkoot” | Main | Sahalahden Pakkalan kaavoitus >>
Comments
There are no comments.
Post a comment